Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 06/07/2022

ACTA N º 201


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Manuel Arnau, Dolores González, Joan Llambrich, Encarna López, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Ignacio Aparicio, Enriqueta, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Sixte Garganté, Farida Harrak, Mariano Hernández, Miquel Ibarz, Pablo Moschini, Jordi Trujillo, Juan Vicente i Dolors Vallejo.


 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Registre novas sol·licituds d’informació pública

2.- Tramitació parlamentaria projecte de llei modificació llei RGC. Proposta.

3.- Informe IDESCAT 29 de juny de 2022 sobre l’augment de la privació material severa a Catalunya el 2021. Propostes.

4.- Comunicació sentències de recursos al Tribunal Contenciós Administratiu. Propostes.

5.- Preparació de mobilització estatal el 15 d’octubre en defensa dels drets socials i laborals

 

1.- Registre novas sol·licituds d’informació pública

L’1 de juliol, es van registrar tres noves sol·licituds d’informació pública dirigides a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. La descripció detallada de cadascuna de les aplicacions s’adjunta en format PDF.

2022-07-01-DESCRIPCIÓ SOL.LICITUD INFORMACIÓ ACTUALITZACIO IRSC i GESTIÓ IMV

2022-07-01-DESCRIPCIÓ SOL.LICITUD INFORMACIÓ IMPLEMENTACIO RGC

2022-07-01-DESCRIPCIÓ SOLICITUD ACTAS-ACORDS COM GOVERN RGC

 

2.- Tramitació parlamentaria projecte de llei modificació llei RGC. Proposta

 

El 29 de juny, va tenir lloc la sessió parlamentària on la representant del grup parlamentari Catalunya en Comú Podem Ms. Jessica González va presentar el projecte de llei per a la modificació de la Llei de Renda Garantida de la Ciutadania (en l'elaboració d'aquest projecte, va participar el company Sixte Garganté). Una delegació de la Comissió de Promotors va seguir des de la Tribuna convidats la presentació i el debat.

Els grups parlamentaris de l'ERC i Junts van retirar la modificació a tot el projecte de llei.

Finalment, aquest projecte va tenir prou suport parlamentari per iniciar el seu procés parlamentari, la creació de la ponencia corresponent, etc.

Des de la Comissió Promotora RGC, la decisió parlamentària sobre el projecte de llei es valora positivament i es proposa influir en el seu processament per afavorir la seva aprovació, per poder estar amb el màxim consens possible. La disponibilitat de Sixte Garganté també s’informa per fer un seguiment i col·laborar amb aquest processament.

Finalment, es proposa gestionar una reunió de la Comissió Promotora RGC amb els grups parlamentaris a la primera setmana de setembre per abordar els mecanismes de participació de l'esmentat projecte de llei, insistir en l'actualització de l'IRSC i tractar els problemes observats en la implementació del RGC.


 

3.- Informe IDESCAT 29 de juny de 2022 sobre l’augment de la privació material severa a Catalunya el 2021. Propostes.

 

Idescat va publicar el 29 de juny d’aquest any els resultats de l’enquesta de condicions de vida del 2021 (s’adjunta Nota de prensa 2021 i 2022). El fet més preocupant és l’augment de l’índex de privació material severa que ascendeix al 9%, 2,8 punts més que l’enquesta del 2020, l’indicador de privació de material severa va ser del 6,2%.

En una població a Catalunya el desembre de 2021 de 7.679.410 persones, la pobresa severa afecta 691.147 persones, és a dir, 215.024 persones més respecte a les dades del 2020, on la pobresa severa va afectar 476.123 persones.

Si comparem la taxa de cobertura dels beneficiaris de renda garantida de la ciutadania i complements sobre la població en privació material severa el 2020 i el 2021, trobem un retrocés greu de la taxa de cobertura. Al desembre de 2020, el nombre de persones que es beneficien de les prestacions del RGC i comlements van arribar a 150.228 persones, cosa que significa una taxa de cobertura de la població en situacions de pobresa severa (476,123 persones) del 31,6%. Al desembre de 2021, 170.798 persones es van beneficiar les prestacions del RGC i comlements, que es tradueixen en una taxa de cobertura de la població en pobresa severa (691.147 persones) del 24,7%.

Ens trobem davant d’un greu retrocés de la taxa de cobertura de beneficiaris de RGC per a la població en pobresa severa del 31,6% al 24,7%, 6,9 punts menys !!!!

Aquestes dades mostren, una vegada més, la implementació restrictiva del RGC per part dels responsables de la seva gestió al govern de la generalitat de Catalunya.

Tot i que en el comunicat de premsa d’Idescat, es reporten canvis metodològics en la preparació de l’enquesta, és sorprenent que les dades que publiquin de la privació de materials severes del 2020 ascendeixin al 8% en lloc del 6,2% de l’informe del 2021. Davant d’un possible maquillatge de l’enquesta per amagar l’enorme augment de la pobresa severa a Catalunya, es proposa fer una sol·licitud d’aclariment davant l’Oficina de Transparència del Generalitat de Catalunya. També es proposa i accepta fer una declaració per denunciar l’augment de la pobresa severa, exigint responsabilitats al govern de Generalitat i sol·licitar l’actualització de l’IRSC.

 

4.- Comunicació sentències de recursos al Tribunal Contenciós Administratiu. Propostes

S’informa de les dues sentències de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant els dos recursos presentats per la Comissió de Promoció del RGC.

El recurs relatiu a l’incompliment de la sol·licitud d’informació pública, la sentència estima parcialment el recurs, obligant l’administració de la Generalitat a proporcionar les dades sobre el nombre de sol·licituds de la prestació de RGC per part de les persones sense llar.

El recurs al reglament de la llei RGC, la sentència el desestima i imposa costas per un valor de 3.000 euros a l’entitat demandant. El termini es dóna fins al 14 de setembre de 2022 per presentar el possible recurs de casació.

Es informa que el nostre jurista Sixte Garganté estudia les sentències i que el dimecres 13 de Julo tindrà lloc una primera reunió de treball amb l’advocat del Ronda Marí Suris Collective. En aquesta reunió, també participarà una delegació de la Comissió Promotora formada per Manuel Ortiz, Encarna López i Diosdado Toledano.

Es proposa que després de la reunió es prepari una declaració informativa sobre les sentencies.

També es proposa organitzar una campanya de solidaritat per cobrir las costas de la sentència.

 

5.- Preparació de mobilització estatal el 15 d’octubre en defensa dels drets socials i laborals

Es reporten els acords assolits a la Comissió de Treball de l'Aliança de Marees i Moviments i Socials, on participa la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, en suport de la preparació de la mobilització a nivell estatal en defensa dels drets socials i laborals que culminarà en una manifestació el 15 d'octubre a Madrid, com a primer pas en una mobilització amb la voluntat de persistir fins a assolir els objectius.

Per a l’aliança de marees i moviments socials, es proposarà recollir les reivindicacions principals i prioritàries dels diversos moviments socials, a les quals es proposa afegir la lluita contra l’augment de la despesa militar. L’anunci del president Pedro Sanchez per augmentar la despesa militar al 2% del PIB, que equival a 13.000 milions d’euros més a l’any, previsiblement tindrà un efecte de retallada social.

Es proposa que la Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadanía doni suport i participi en la preparació de la mobilització, aportant les seves principals reivindicacions en defensa de les persones vulnerables.

També s’informa que en el procés de preparació es convocarà aviat una reunió de moviments socials.

S’acorda participar a la reunió i fer una declaració de suport a la mobilització, inclosa entre altres reivindicacions l’actualització de l’IRSC.


 


 

ACORDS

- Participar en el procés parlamentari del projecte de llei per a la modificació de la llei RGC, gestionar la reunió amb grups parlamentaris a principis de setembre.

- Gestionar els aclariments a l’Oficina de Transparència sobre la contradicció en les dades de privació material severa el 2020 a l’informe publicat el 2021 i l’informe recent de juny de 2022.

- Redactar una declaració per denunciar l’augment de la pobresa severa, exigint responsabilitats al govern de la generalitat i sol·licitar l’actualització de l’IRSC.

- Valorar juridicament les sentències i el possible recurs de cassació davant la sentència desestimatoria al recurs sobre el reglament de la llei RGC. Fer comunicat després de l’avaluació i la difusió de les sentencies. Preparar la campanya per recollir fons per cobrir els 3.000 euros de costas.

- Donar suport i participar en la preparació de la mobilització estatal en defensa dels drets socials i laborals amb la manifestació el 15 d’octubre a Madrid. Escriure la declaració de suport a la mobilització.


 

Les aportacions per a cobrir les costas de la sentencia desestimatoria per valor de 3.000 euros al recurs contra el reglament de le llei RGC s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació costas sentencia" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferència de la Comissió Promotora, dimecres 20 juliol 2022 a les 17:00 hores

Barcelona, 8 juliol 2022

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla