Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 28/07/2021

ACTA N º 186


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Enrique Elejalde, Farida Harrak, Joan Llambrich, Encarna López, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Enrique García, Sixte Garganté, Miquel Ibarz, Jaume, Patrizia Manzo, Laura Marino, Joan Miguel Ortiz, Jordi Trujillo, Juan Vicente i Dolors Vallejo.


 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació de l'increment de la pobresa segons les enquestes de condicions de vida de l'INE i de l'IDESCAT. Proposta.

2.- Informació reunions amb els grups parlamentaris.

3.- Proposta de nova esmena de lectura única a la llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

4.- Informació sobre la campanya contra l'exclusió financera i de l'esborrats de el projecte de llei de garantia de el dret a l'habitatge adequat. Propostes.


 

1.- Informació de l'increment de la pobresa segons les enquestes de condicions de vida de l'INE i de l'IDESCAT. Proposta.

S'obre la reunió amb un repàs a les dades d'increment de la pobresa de les recents Enquestes de Condicions de Vida (ECV) publicades el 15 de juliol.

Segons l'ECV de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) el percentatge de població resident a Espanya en situació de mancances materials greus es va incrementar de l'4,7% el 2019 a l'7,0% el 2020. La taxa AROPE va pujar de l'25,3% el 2019 a l'26,4% el 2020. el percentatge de la població en risc de pobresa va passar de l'20,7% el 2019 a l'21,9% el 2020. Veure Nota de premsa: https://www.ine.es/ premsa / ecv_2020.pdf

La ECV realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) indica que el percentatge de població a Catalunya amb privació material severa es ubcrementó de l'5,7% el 2019 a l'6,2% el 2020. La taxa AROPE passa de l'23,6 % el 2019 a l'26,3% el 2020.

Veure enllaç: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10412

La pobresa infantil s'incrementa en el 7,22% respecte de l'any anterior, i arriba al 33% de la població infantil a Catalunya, més de 462.000 nens/es, segons un recent estudi de "Save the Children". També denuncia la insuficient inversió per a la protecció de la infància el 0,8% de l'PIB, quan la mitjana a la UE és el 2,2%.

Veure enllaç: La pobresa infantil creix un 33% a Catalunya a causa de la Covid-19 - Social.cat

 

Una primera valoració del conjunt de dades sobre l'increment de la pobresa és la deficient implementació de les prestacions de l'Ingrés Mínim Vital a Espanya i de la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya. Es proposa impulsar una campanya sobre l'increment de la pobresa infantil a Catalunya i la defensa de l'increment de les prestacions de la RGC per a la infància.

 


 

2.- Informació reunions amb els grups parlamentaris.

S'informa de les reunions entre una delegació de la Comissió Promotora de la RGC formada per Encarna López, Manuel Ortiz i Diosdado Toledano i cadascun dels següents grups parlamentaris: CUP, Cat en comú-Podem, Juns i ERC per tractar de la gestió de les 2 mocions i les tres enmiedas de lectura única registrades. La representació d'ERC sol·licita l'enviament per la Comissió Promotora de la RGC d'un ordre de prioritats. La reunió amb el PSC s'ajorna de el 21 de juliol a el 7 de setembre per raons de salut del seu representant parlamentari.


 

3.- Proposta de nova esmena de lectura única a la llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

Es proposa registrar una nova esmena de lectura única amb la finalitat de fixar una data límit a la generalització de la complementarietat de la prestació de la RGC amb els contractes a temps parcial amb ingressos inferiors a 100% de l'IRSC (664 euros mensuals).

Després d'aprovar-la proposta s'acorda registrar el dijous 29 de juliol l'esmena a l'oficina de Parlament. S'adjunta l'esmena registrada amb la present acta.

Nova esmena de lectura única a la llei de la Renda Garantida de Ciutadania.


 

4.- Informació sobre la campanya contra l'exclusió financera i de l'esborrats de el projecte de llei de garantia de el dret a l'habitatge adequat. Propostes.

S'informa de l'Manifest "Aturem l'exclusió financera" impulsat per diferents entitats cíviques i socials, a què també s'ha adherit l'Aliança de Marees i Moviments Socials. Després d'explicar els principals objectius d'aquesta campanya es proposa i acorda l'adhesió de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

Finalment, s'informa de l'esborray de el projecte de llei per una garantia de el dret a l'habitatge adequat que impulsa la iniciativa estatal on participen les PAH, sindicat de llogateres, associació sense sostre, diversos sindicats i entitats socials, també l'Aliança de Marees i moviments socials. Aquest primer esborrany es traslladarà a les entitats socials que participen en aquesta iniciativa per fer aportacions abans de l'27 d'agost. De manera paral·lela es trametrà als grups parlamentaris que han expressat el seu suport a aquesta iniciativa. S'intentarà registrar aquest projecte de llei en la primera quinzena de setembre. Manuel Ortiz proposa informar d'aquesta iniciativa i de l'esborrats d'aquest projecte de llei a el Fòrum de Síndics de Greuges de Catalunya.


 

ACORDS

- Promoure iniciativa denúncia pobresa infantil i defensa esmena registrada per incrementar la prestació de la RGC per al primer menor fins a 200 euros mes.

- Preparar relat de prioritats sobre les mocions i esmenes de lectura única per als grups parlamentaris.

- Aprovar nuova proposta d'esmena de lectura única a l'article 4, apartat 1 i la disposició transitòria quarta, apartat 1.

- Adherir-se a el manifest contra l'exclusió financera.


 

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 1 setembre 2021 a les 17:00 h.


 

Barcelona, 30 juliol 2021


 

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
Joomla templates by a4joomla