Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 28/04/2021

ACTA N º 182


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Encarna López, Joan Llambrich, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre i Jordi Trujillo. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Enrique García, Sixte Garganté, Farida Harrak, Miquel Ibarz, Jaume, Patrizia Manzo, Laura Marino, Joan Miguel Ortiz, Juan Vicente i Dolors Vallejo.


 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Judici demanda Daniel Cedrún.

2.- Situació nova reclamació a la GAIP. Comunicació de la presidenta Parlament registre esmenes

3.- Situació de el document reivindicacions socials i propostes. Composició delegació.

4.- Registre esmenes després de la carta als grups parlamentaris de Congrés diputats sobre l'IMV

5.- Recurs de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional sobre l'IMV.

6.- Propostes davant els problemes administratius i de falta d'informació


 

1.- Judici demanda Daniel Cedrún

Dimarts passat 27 d'abri, a les 11:40 horasen el jutjat dels Social nº 28 va tenir lloc la vista de la demanda presentada per Daniel Cedrun contra la retallada de la quantia de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital. Al costat de Daniel i el seu advocat Miguel Arenas es van concentrar diversos companys/es de el moviment de persones en atur, de la Comissió Propotora i de l'Aliança de marees per expressar el seu suport i solidaritat. El judici queda llest per a sentència.


 

2.- Situació nova reclamació a la GAIP. Vaig rebre de la presidenta Parlament registre esmenes.

Nova reclamació GAIP

Davant la resolució d'estimació parcial de la DGES de data 15 d'abril 2021 a la sol·licitud d'informació pública registrada l'1 de març de l'smismo any, que conclulca la resolució de la GAIP 114/2019 a l'rebutjar la informació sobre la cobertura de la prestació de RGC a les persones sense llar, resoluci'pn que d'altra banda no donava les dades de la resta de punts sol·licitat, es registre la reclamació a la GAIP el passat 19 d'abril 2021.

Posteriorment, el 26 d'abril es va rebre una nota d'aclariment de la DGES sobre la resolució estimatòria parcial on es comunicava que les informacions relatives als punts 1, 2, 3, i 4 s'enviaran en un termini de 30 dies hàbils després de la data de la resolució. Davant l'argumentari justificatiu per negar la resposta a la resta de punts, ia la medidad que afecta el recurs contenciós administrtativo en marxa per incompliment de la resolució de la GAIP 114/2019 s'ha derivat a l'equip d'advocats que tramita el recurs.

Comunicació de la presidenta Parlament registre esmenes

S'informa de la comunicació de la presidenta de Parlament Mot Honorable Laura Borràs confirmant documentalment la recepció de l'registre de les esmenes a la llei de la RGC presentades per la Comissió Promotora RGC.


 

3.- Situació de el document reivindicacions socials i propostes. Composició delegació.

Un cop finalitzat el document amb les diverses aportacions de les organitzacions socials s'han realitzat les gestions al Parlament per fixar la data de reunió on se'ls farà lliurament de el document de reivindicacions i els diversos representants que componen la delegació presentaran un breu recorregut els aspectes més destacables . En principi la reunió està prevista el dimarts 11 de maig a les 10 hores a la sala pendent de confirmar. La delegació està en procés de completar-se i es comunicarà a l'efecte de la gestió per entrar a Parlament.

4.- Registre esmenes després de la carta als grups parlamentaris de Congrés diputats sobre l'IMV.

S'informa que esmenes cursades per la iniciativa de diverses entitats socials per millorar la Llei de l'Ingrés Mínim Vital, han estat registrades en la seva pràtica totalitat pels representants parlamentaris de Mas País. El termini per enviar esmenes segueix apliandose.


 

5.- Recurs de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional sobre l'IMV

El passat dijous 29 d'abril el Butlletí Oficial de l'Estat comunicava:

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1140-2021, contra el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital: arts. 17.1, 22.1 y 22.2, 24.1, 25.1 y 25.2, 26.1 y 26.2; disposiciones adicionales 1.ª y 4.ª; disposición transitoria 1.ª.1, .5, .8, .9 y .10, y disposición final 9.ª.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de abril actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1140-2021, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital: arts. 17.1, 22.1 y 22.2, 24.1, 25.1 y 25.2, 26.1 y 26.2; disposiciones adicionales 1.ª y 4.ª; disposición transitoria 1.ª1,.5.,.8,.9 y.10, y disposición final 9.ª

Madrid, 20 de abril de 2021.–El Secretario de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Alfonso Pérez Camino”


 

6.- Propostes davant els problemes administratius i de falta d'informació

Es fa una ronda d'intervencions on s'assenyala l'absència d'una política informativa a la ciutadania sobre el dret a la Renda Garantida de Ciutadania i la necessitat de rellançar una campanya informativa.

També es denuncia per Joan Llambrich la mala praxi en ela gestió de les sol·licituds de la RGC, donant dades sobre la seva pròpia experiència.


 

ACORDS

- Prosseguir les gestions sobre els recursos a l'contenciós administratiu i la reclamació a la GAIP.

- Continuar les gestions amb l'objectiu de millorar la llei de l'Ingrés Mínim Vital

- Participar en representació de la Comissió Promotora en la delegació que es reunirà amb els grups parlamentaris el 11 de maig per intentar el conjunt de reivindicacions dels moviments socials.

- Estudiar les iniciatives per rellançar la campanya informativa sobre el dret a la Renda Garantida de Ciutadania.


 

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 19 maig 2021 a les 17:00 h.

Barcelona, 30 d’abril 2021

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla