Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 24/03/2021

ACTA N º 180


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Laura Marino, Encarna López, Joan Llambrich, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre i Jordi Trujillo. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Cecilia, Daniel Cedrun, Enrique Elejalde, Enrique García, Sixte Garganté, Farida Harrak, Miquel Ibarz, Jaume, Patrizia Manzo, Joan Miguel Ortiz, Pedro Serra, Juan Vicente i Dolors Vallejo.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Últimes dades implementació RGC publicades pel Departament de Treball. Valoració.

2.- Informació nova sol·licitud informació pública, situació tramitació. Registre segona demanda a el contenciós administratiu. Presentació document conclusions demanda al reglament.

3.- Situació IMV. Situació demanda Daniel Cedrún. Carta als grups parlamentaris Congrés Diputats.

4.- Elaboració document reivindicacions socials i propostes.

5.- Registre esmenes lectura única. Proposta nova esmena a registrar.


 

1.- Últimes dades implementació RGC publicades pel Departament de Treball. Valoració.

Recentment s'han publicat al web de Departament de Treball les dades de la implementació de la RGC fins al 31 de desembre de 2020. Respecte de les anteriors dades de 30 de setembre de el mateix any el nombre d'expedients aprovats de RGC s'incrementa en 4.651 i 9.198 persones beneficiàries.

Pel que fa als complements de pensions no contributives i altres prestacions el nombre de persones beneficiàries titulars dels expedients disminueix en 67 en aquest període.

En total es reconeix que hi ha 92.418 expedients sumats els de RGC i complements i 150.228 persones beneficiàries.

També s'informa que el 40% de les sol·licituds compleixen els requisits i que 8674 famílies perceptores de RGC han sortit de la prestació per motius d'inserció laboral.

Aquestes dades es poden consultar a: https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

Es valora, que la implementació de la RGC segueix sent molt deficitària, segueixen produint-se nombroses denegacions injustes, no s'han revisat les denegacions anteriors, i com a conseqüència la taxa de cobertura de la població amb privació material severa amb les dades estadístiques de 2019 és el 34,8%, i respecte a la població en risc de pobresa és el 10,1%.

Si tenim en compte que les dades de la pobresa s'han disparat durant 2020 com a conseqüència la taxa de cobertura és molt inferior. Un cop es coneguin les dades d'IDESCAT de 2020 podrem realitzar una taxa de cobertura real.


 

2.- Informació nova sol·licitud informació pública, situació tramitació. Registre segona demanda a el contenciós administratiu. Presentació document conclusions demanda a el reglament.

S'informa que el passat 15 de març es va registrar una nova sol·licitud d'informació pública sobre els imports econòmics globals de la RGC des novembre 2018 a març 2021, també sobre les despeses en inserció laboral i ocupacional, els seus efectes, etc. Es constata que la sol·licitud presentada el passada 1 de març encara no ha rebut confirmació de recepció. En cas que segueixi sense a veure resposta es proposa iniciar una nova reclamació davant la GAIP.

També s'informa de la presentació el passat 8 de març de el document complet de la demanda a l'contenciós administratiu sobre l'incompliment de la resolució a la GAIP i el requeriment corresponent. El 25 de març també es va rebre la comunicació de l'equip d'advocats de l'Col·lectiu Rnda sobre la presentació de el document de conclusions davant el tribunal de l'contenciós administratiu sobre la demanda contra el reglament de la RGC.

3.- Situació IMV. Situació demanda Daniel Cedrún. Carta als grups parlamentaris Congrés Diputats.

Situació IMV

Es valoren les dades publicades per la seguretat social el passat 18 de març sobre la implementació de l'Ingrés Mínim Vital, dode s'informa que 203.000 llars tenen reconeguda aquesta prestació amb 565.000 persones beneficiàries. Es valora que aquest nombre segueix molt allunyat de l'objectiu inicial publicat per la Seguretat Social de cobrir a més de 800.000 famílies i 2,3 milions de persones.

Veure: https://revista.seg-social.es/2021/03/19/el-ingreso-minimo-vital-llega-en-marzo-a-203-000-hogares-en-los-que-viven- mas-de-565-000-persones /

Laura Marino fa una observació crítica als canvis introduïts el mes de febrer a la llei de l'IMV que generen un increment de treball sobre els serveis socials sense que augmenti la plantilla de personal.

També es constata la resistència a incrementar el personal de la seguretat social com demostra l'acord de cinc anys per a derivar les gestions de l'IMV a el tercer sector.

Demanda de Daniel Cedrún

S'informa que el dimarts 27 d'abril, a les 11:40 hores tindrà lloc la vista de la demanda de Daniel al jutjat dels social nº 28, Gran via 111, edifici S. Es proposa que per la importància d'aquest judici on es denuncia la retallada injust de la prestació de l'IMV, estiguem presents com a observadors i per expesar la nostra solidaritat amb Daniel.

Carta als grups parlamentaris Congrés Diputats

Després de rebre l'esborrany de la carta dirigida als grups parlamentaris proposant que registrin una sèrie de primeres esmenes per millorar la llei de l'IMV i facilitar l'accés a aquesta prestació de les persones vulnerables, es planteja que la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania comuniqui la seva adhesió. Es dóna el vistiplau a la proposta.


 

4.- Elaboració document reivindicacions socials i propostes.

Es proposa incorporar a l'apartat elaborat per la Comissió Promotora en el document de reivindicacions dels moviments socials a presentar als grups de Parlament de Catalunya, la proposta de moció per elevar a Congrés de diputats les esmenes presentades a l'IMV, amb l'objectiu de harmonitzar els aspectes positius entre la prestació de la RGC i de l'IMV, i viceversa.


 

5.- Registre esmenes lectura única. Proposta nova esmena a registrar.

Es proposa registrar la setmana que ve a a l'oficina de Parlament de Catalunya la relació d'esmenes de lectura única que van decaure en l'anterior legislatura, i afegir com a nova esmena l'ampliació de la prestació econòmica dels menors d'edat a 200 euros a l'mes recollint la proposta de Save The Children i les dades de l'agreujament brutal de la pobresa infantil.


 

ACORDS

- Cursar nova reclamació a la GAIP si en un termini breu de temps no hi ha resposta de la DGES a la sol·licitud d'informació publica registrada l'1 de març.

- Ser presents per al judici a la demanda de Daniel Cedrun per expressar el suport: dimarts 27 d'abril a les 11:40 hores al jutjat dels social nº 28, Gran via 111, edifici S.

- Adherir-se a la Carta sobre l'IMV dirigida als grups parlamentaris al Congrés de Diputats.

- Incorporar la sol·licitud de moció sobre el IMV a el document de l'Aliança de Marees i Moviments Socials per a la reunió amb els grups parlamentaris.

- Efectuar novament el registre de les esmenes de lectura única a l'oficina de Parlament, incorporant una nova relativa a l'increment de la prestació de menors d'edat a 200 euros/mes.

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 7 abril 2021 a les 17:00 h.

Barcelona, 27 març 2021

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


 

Joomla templates by a4joomla