Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 03/03/2021

ACTA N º 179


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Enrique García, Laura Marino, Encarna López, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre, Jordi Trujillo i Dolors Vallejo. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Cecilia, Daniel Cedrun, Enrique Elejalde, Sixte Garganté, Farida Harrak, Miquel Ibarz, Joan Llambrich, Jaume, Patrizia Manzo, Joan Miguel Ortiz, Pedro Serra i Juan Vicente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació resolució DGES a sol·licitud informació pública sobre aplicació disposició 17 dels pressupostos de la Generalitat 2020. Noves sol·licituds.

2.- Informacions sobre situació Ingrés Mínim Vital.

3.- Gestió acord Aliança de Marees i Moviments socials per reunió amb grups parlamentaris.

4.- Diversos


 

1.- Informació resolució DGES a sol·licitud informació pública sobre aplicació disposició 17 dels pressupostos de la Generalitat 2020. Noves sol·licituds.

Després de l'ampliació de termini per resoldre la sol·licitud d'informació pública registrada l'11 de gener 2021 s'ha rebut la resposta de la Direcció general d'Economia Social (DGES) que argumenta la no aplicació de la disposició addicional 17 dels pressupostos de la Generalitat , que explicita l'autorització a l'gobieno de la Generalitat d'incrementar l'IRSC en el percentatge d'increment de l'IPREM. Segons la resolució de la DGES l'increment de l'IPREM de el 5% és en els pressupostos de l'estat de 2021, i que els pressupostos de la Generalitat per 2021 encara no han estat aprovats.

 

S'enviarà aquesta resolució per a la seva anàlisi jurídica i valoració, en la mesura que el govern de la Generalitat estava en funcions fins a les eleccions de 14 de febrer de 2021, els pressupostos de la Generalitat de 2020 segueixen vigents fins als nous pressupostos de 2021, i aquests inclouen la disposició addicional 17 al·ludida.

 

S'anuncia que s'ha registrat el passat 1 de març una nova sol·licitud d'informació pública sobre les dades d'implementació de la llei RGC des 1 octubre 2020 a 1 de març 2021. També es prepara nova sol·licitud sobre la quantia global de les prestacions de la RGC des de l'última data que té informació, així com sobre la implementació i resultats de la formació ocupacional i d'inserció social vinculada a la llei RGC.


 

2.- Informacions sobre situació Ingrés Mínim Vital (IMV)

Resposta govern d'Espanya a la carta sobre IMV

En l'inici de la reunió es va informar que no s'havia rebut resposta de el govern d'Espanya a la Carta enviada, subscrita per nombroses entitats i persones, en la qual se sol·licitaven una sèrie de modificacions i millores de la llei de l'IMV, i es va proposar esperar a la seva recepció per convocar la corresponent reunió de valoració i estudi de les següents iniciatives a emprendre. Finalitzada la reunió es va comprovar que a les 18:14 hores es va rebre la resposta de govern signada pel director de l'Gabinet de Presidència de el President de Govern Sr. Ivan Rodó. S'adjunta amb la present acta dit document.

 

Situació esmenes dels grups parlamentaris a la llei de l'IMV

Fins a la data no ha pogut consultar el contingut d'aquestes esmenes a l'ampliar-se el termini fins al pròxim 10 de març per presentar-les. Es constata que s'han produït anteriors allargaments de terminis. Per tant, no es pot comprovar si algunes d'aquestes esmenes han recollit les mesures de modificació de la llei de l'IMV propostes a la Carta enviada a el govern i que es va fer pública.

 

Demanda de Daniel Cedrun

S'informa que la demanda definitiva de Daniel davant la retallada injust de la quantia de l'IMV es va registrar al jutjat del Social el passat 24 de febrer. També s'informa que la comunicació verbal de responsables de la seguretat social a Daniel Cedrun que a partir de l'1 de gener 2021 percebria la quantia íntegra de la prestació de IMV no s'ha complert. La qual cosa és molt preocupant.

En la roda d'intervencions sonre el IMV, tant Dolors Vallejo com Enrique García, confirmen en la seva relació quotidiana amb persones vulnerables la situació dramàtica d'aquest col·lectiu que segueix sense percebre les ajudes socials i prestacions de l'IMV.


 

3.- Gestió acord Aliança de Marees i Moviments socials per reunió amb grups parlamentaris.

La Comissió de treball de l'Aliança, en la seva última reunió, va acordar la iniciativa de gestionar una reunió amb els grups parlamentaris recentment elegits per fer entrega d'un document amb el recull de les principals reivindicacions dels moviments socials, i de l'exigència de promoure un veritable procés participatiu de la ciutadania en l'elaboració i aprovació dels propers pressupostos de la Generalitat.

La previsió de terminis per a aquesta reunió ve determinada per la constitució de la taula de parlament abans de l'14 de març, la formació de les comissions parlamentàries i la formació de govern abans del 26 de març.

Es proposa treballar i actualitzar les principals reivindicacions sobre la implementació de la llei de la RGC per incorporar-les a l'esmentat document, així com estudiar amb la resta de l'Aliança les iniciatives de pressió necessàries.


 

4.- Diversos

- Encarna pregunta si a la Unió Europea hi ha organismes de defensa dels drets als quals poguéssim dirigir-nos per denunciar els incompliments de la llei RGC.

- Laura Marino informa de l'enquesta promoguda per treballadores socials sobre l'impacte de la implementació de la llei RGC sobre les persones vulnerables així com sobre les treballadores socials.

Fins al moment es té l'estudi quantitatiu, i s'està pendent de l'anàlisi global, que s'espera tenir en poques setmanes. Aquesta enquesta es va iniciar fa 1 any.

Un cop estigui finalitzada l'enquesta es procedirà a la informació dels resultats.


 

ACORDS


 

- Realitzar valoració jurídica resolució DGES. Tramitar nova sol·licitud informació pública.

- Gestionar informació i valoració col·lectiva resposta de el govern d'Espanya a la Carta sobre l'IMV

- Aportar reivindicacions sobre la implementació de la llei RGC a el document de l'Aliança de Marees i Moviments Socials per a la reunió amb els grups parlamentaris.


 

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 24 març 2021 a les 17:00 h.

Barcelona, 4 març 2021

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Nota : Se adjunta resolución DGES y Documento respuesta a la carta dirigida al gobierno de España sobre el IMV en formato PDF

Joomla templates by a4joomla