DIA DE LES PERSONES SENSE LLAR
COMUNICAT
El dret a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és fonamental per al col·lectiu de persones sense llar.
La gran majoria d'aquest col·lectiu compleix els requisits per accedir a la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, però, hem comprovat en els punts d'assessorament de la Comissió Promotora de la RGC que moltes sol·licituds de persones sense llar són denegades injustament per la DGES, organisme del Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.
La reiterada negativa de la DGES a facilitar la informació sol·licitada per la Comissió Promotora de la RGC sobre el nombre de sol·licituds de les persones sense llar de la prestació de RGC, així com el nombre de sol·licituds aprovades i rebutjades d'aquest col·lectiu és motiu de gran preocupació.
Aquesta negativa de la DGES amb la falsa excusa de no disposar de l'aplicació informàtica per a respondre a la informació sol·licitada, incompleix la resolució de la GAIP que en virtut de la llei de transparència obliga la DGES a facilitar aquesta informació. La sol·licitud d'aquesta informació va ser registrada a l'agost de 2018, i en data del 26 d'agost de 2019 la DGES reitera que no té aquesta aplicació informàtica, el que demostra una greu irresponsabilitat i un evident interès a ocultar aquesta informació.
El dia de les persones sense llar no pot convertir-se en una jornada de meres declaracions de cinisme institucional, sense conseqüències pràctiques en defensa d'aquest col·lectiu.
Exigim el ple compliment del dret de la Renda Garantida de Ciutadania per a les persones sense llar que viuen a Catalunya, així com la revisió de les sol·licituds denegades a les persones sense llar, i que la Conselleria de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya, de la qual depèn la DGES, compleixi immediatament la Resolució 114/2019 de la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública), en particular el punt 5 sobre les sol·licituds de RGC de les persones sense llar.
Cridem a les organitzacions socials i cíviques solidàries, a les organitzacions polítiques i grups parlamentaris, a donar suport i fer efectives aquestes exigències.
No basten les paraules! Volem fets i ple compliment de la llei de la RGC per a les persones sense llar!
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania
Nota: Adjuntem documentació il·lustrativa

Joomla templates by a4joomla