COMUNICAT DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA AMB EL CONSELLER D'EMPRESA I TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES SR. CHAKIR EL HOMRANI

 

A les 9 hores d'ahir 26 de juliol, es va reunir la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de ciutadania formada per Sixte Garganté, Ramon Franquesa, Mª Carmen Montserrat i Diosdado Toledano, amb el conseller d'Empresa i Treball, Afers Socials i families Sr. Chakir el Homrani, que ha estat acompanyat pel director d'Economia social Sr. Josep Vidal.

La representació de la Comissió Promotora ha exposat la situació de greus incompliments en la implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que ha donat com a resultat que només s'hagin aprovat 1.624 sol·licituds d'RGC i 1.419 de complements de prestacions socials, sobre un conjunt de 108.648 sol·licituds a data de 6 de juny (de les quals estan pendents de valoració 9.969 sol·licituds de RGC i 17.843 de complements).

La ínfima quantitat de sol·licituds aprovades contrasta amb el gran nombre de sol·licituds 23.627 de RGC i 7.086 complements denegades per diferents motius.

Els membres de la Comissió Promotora han exposat la necessitat de donar resposta a 9 temes i les corresponents sol·licituds per superar i corregir els problemes detectats: 1) Sobre la informació contradictòria de les sol·licituds i resolucions efectuades que pot derivar en silencis positius incomplerts per no haver-se resolt i notificat en el termini fixat per la llei; 2) Sobre la tramitació de les sol·licituds i la seva consideració d'RGC i / o complement en el cas d'unitats familiars que reuneixen el dret a la RGC i al complement, i sobre les resolucions denegatòries per desistiment errònies; 3) Sobre les causes de denegació, que ni tan sols estan previstes a la llei o que deixen en situació de  total indefensió a qui ha fet la  sol·licitut, en no concretar clarament el motiu, o com en el cas de no estar inscrits com a demandants d'ocupació quan aquest requisit podria complimentar-se en les oficines del SOC en el moment de la cita prèvia; 4) Sobre les causes de suspensió de RGC, en la aplicació s'han detectat importants errors; 5) La correcció de l'error de la quantia de la prestació de la segona persona (10 euros menys del que correspon en funció de que la 2ª persona té dret a una quantia econòmica equivalent al 50% de la quantia de la 1ª persona); 6) L'actualització el proper 15 de setembre dels complements de pensions no contributives i prestacions socials en funció de la taula de prestacions que estableix la Llei; 7) Sobre la gestió de la implementació de la RGC al col·lectiu de persones sense llar i d'altres col·lectius (ètnia gitana, persones nacionalitzades a Espanya que no perceben les pensions dels seus països d'origen o són molt reduïdes); 8) Dels programes de plans d'inserció i contractacions, per saber la seva implementació i resultat efectiu; 9) Sobre l'avantprojecte de reglament que conté importants restriccions o és directament  contrària la llei de la RGC.

En resposta, el conseller Sr Chakir el Homrani ha expressat la seva voluntat de conèixer més en detall els problemes exposats per la Comissió Promotora, així com les propostes i sol·licituds que aquesta Comissió fa,  i ha sol·licitat que la Comissió Promotora presenti per escrit allò que cregui convenient, amb el compromís d’ analitzar-ho i de tornar-se a reunir amb la Comissió Promotora després del període estival per donar resposta al document presentat.

Pel que fa a les informacions relatives a sol·licituds fetes, tan de RGC com de complements econòmics a prestacions, pensions i ajuts de l’ Estat, com pel que fa als expedients iniciats, avaluats i pendents d’ avaluació, el Director general d'Economia social, Sr. Josep Vidal, ha admès que potser la informació que s’ havia donat no era adequada i suficient, i que pel que fa a la tramitació de la RGC es tarda una mitja de 3,5 mesos en resoldre les sol·licituds, i que hi ha, ara al mes de juliol, pendents de resoldre entre 11.000 i 12.000 sol·licituds de complements de pensions, prestacions i ajuts de l’ Estat, però que es resoldran.

Respecte a les qüestions relatives a les causes de denegació i/o de suspensió del dret  a la RGC, el director general d'Economia social Sr. Josep Vidal ha admès, que en la tramitació de les sol·licituds i en les denegacions  poden haver-se comés errors, però que, si és així, en tot cas son de "caràcter tècnic" en la implementació de la RGC, però que sempre s’ha fet en aplicació de la llei. Sobre aquesta gestió, els representants de la Comissió Promotora han sol·licitat conèixer el contingut de les més de 60 modificacions d'instruccions remeses durant el procés d'implementació per la Direcció d'Economia social al personal encarregat de la tramitació i resolució de les sol·licituds, per valorar al seu impacte sobre l'alt nombre de resolucions denegatòries. Sobre això, el conseller s'ha compromès a estudiar la sol·licitud de donar a conèixer aquestes instruccions.

Per la representació de la Comissió Promotora s'ha insistit en la gravetat de la situació, que ha donat lloc a més de 3.200 recursos d'alçada i centenars de reclamacions i recursos al contenciós administratiu, per una població en situació de vulnerabilitat extrema, i la necessitat de rectificar i corregir les resolucions denegades injustament, així com aplicar el silenci positiu quan s'esgota el termini administratiu per notificar la resolució.

Finalment s'ha aixecat la reunió amb el compromís de la Comissió Promotora d'enviar al conseller el document detallat amb les observacions i sol·licituds de mesures per corregir els errors en l'aplicació de la RGC, i la manifestació del conseller Sr. Chakir el Homrani de reunir-se novament amb la Comissió Promotora per donar resposta a aquest document.

Barcelona 27 juliol 2018

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en preparació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Aportacions al Nº Compte:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

RELACIÓ D'ENTITATS I PERSONES QUE HAN REALITZAT APORTACIONS SOLIDÀRIES PER COBRIR LES DESPESES DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLAMENT DE LA LLEI RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE CATALUNYA

 

 

DONACIONS

    Per poder dur a terme la ILP cal un suport econòmic, ja que sense ell no seria possible portar aquesta iniciativa a bon port. És necessari imprimir els plecs de signatures, carpetes, lloguer de locals per a actes... És propòsit d'aquesta Comissió Promotora tenir el màxim de transparència amb el nostre pressupost.

 

Caixa d'Enginyers

 Renda Garantida de Ciutadania  ES47-3025-0001-17-1433516817

 

 

 

Relación de entitades que damos apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania

(73 entitades, actualización 16/11/2016)

 

Acció Católica Obrera (ACO); http://www.treballadors.org/aco

Àgora Sant Antoni de Vilamajor

Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya

Alternativa Ciudadana Progresista (ACP)

APEMA

Assemblea de Treballadors/es aturats/des de Barcelona; http://assembleadeaturatsbarcelona.blogspot.com.es

Assemblees Ciutadanes Constituents; http://www.constituents.cat

Assemblea pels drets socials d'Osona

Assemblea pels dret socials de Pineda de Mar

Assemblea pels drets socials de Vic

Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya  http://www.acasc.info

Associació Cristianisme al segle XXI; http://www.cristianismexxi.cat

Associació Socialisme, Catalunya i Llibertat; http://socialismecatalunyallibertat.wordpress.com

Associació XSUC-Socialisme21; http://www.xsuc.cat - http://socialismo21.net

Assemblea Casc Antic 15M

Assemblea Drets Socials de Rubí

Associació de Veïns Parc Torre Roja de Viladecans

Assemblea Social de Catalunya;  http://www.assembleasocialdecatalunya.cat

ATTAC-Acordem; http://www.acordem.org

Ateneu Ebrenc Tortosa

Bloc d’Esquerra Gavanenc (BEG)

Campanya per una banca pública ètica i social

CCOO; http://www.ccoo.cat

CJB Gràcia,

CO.BAS; http://www.cobascat.cat/cat

Col·lectiu Ronda; http://www.cronda.com

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC);http://www.ceesc.es

Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya; www.tscat.cat

CONFAVC; http://www.confavc.cat

Constituyentes Barcelona; http://constituyentes.org

Coordinadora acció social Clot-Camp de l'Arpa

Coordinadora d’Assemblees i col.lectius de treballadors/es en atur de Catalunya.

Coordinadora Social Guinardó

Cornellà Sense Fronteres

Crida Desobediència Civil; http://www.cridadesobediencia.cat

Cristians pel Socialisme; http://www.cristianosporelsocialismo.org

CUP; http://cup.cat

Dempeus per la salut pública; http://dempeusperlasalut.wordpress.com

ECAS; http://acciosocial.org

ERC; http://www.esquerra.cat

Enginyeria Sense Fronteres Rubí

Església Plural; http://www.esglesiaplural.cat

EUiA; http://www.euia.cat

FAVB; http://www.favb.cat

FAV Santa Coloma de Gramenet

Front Cívic de Catalunya; http://frontcivic.cat

IAC; http://www.iac.cat

ICV; http://www.iniciativa.cat

Indignats de Cardedeu

JERC; http://www.jerc.cat

JSC; http://www.jsc.cat

Justícia i Pau; http://www.justiciaipau.org

Lleida Social; http://lleidasocial.blogspot.com.es

Mall de Llinars del Vallés

Marea Pensionista de Catalunya

Marxa Mundial de Dones

Militante; http://www.elmilitante.net

Moviment 15M; http://acampadabcn.wordpress.com

Observatori DESC; http://www.observatoridesc.org

PAH Plataforma Afectats per la Hipoteca; http://afectadosporlahipoteca.com

Parlament Ciutadà

Partit Socialista del Treball (PST) Internacionalista

Pastoral Obrera de Catalunya; http://pastoralobreradebarcelona.blogspot.com.es

Plataforma d’usuaris dels serveis públics a Polinyà; http://polinyadefensemlasanitatpublica.blogspot.com.es

Plataforma stop karting de Llinás, Cardedeu i Sant  Antoni de Vilamajor

PCC;http://www.pcc.cat

POR; http://laaurora.netpor.org

Procés Constituent; http://www.procesconstituent.cat

PSC; http://www.socialistes.cat

UGT; http://www.ugt.cat

USOC; http://www.usoc.cat

Xarxa de Lluita pels Drets Socials; http://xdsgirona.blogspot.com.es

Xarxa Renda Básica; http://redrentabasica.org

 

 

     Cal que aquesta ILP de la Renda Garantida Ciutadana pugui arribar a tota la ciutadania, perquè no els sigui possible despatxar-la amb un mer tràmit, o deixar-la als llimbs perquè sigui oblidada, com han fet amb altres ILPs poc conegudes. És per això que necessitem donar-la a conèixer àmpliament. Per això insistim en la necessitat d'adherir-se per què  senzillament com una mostra de suport, el qual pot manifestar-se de moltes maneres, ja sigui col·laborant econòmicament, mitjançant donacions voluntàries, o ben sent fedetaris/as, o ben recollint signatures, distribuint plecs, etc.
      En la fase en que ens trobem, el més important és la difusió, per la qual cosa agraïm que qualsevol persona, organització que tingui un blog, pàgina web de qualsevol tema, ens inclogui en un link apuntant aquest web, ja que Google considera més rellevant una pàgina quants més links té apuntant cap a ella. També és necessari destacar que emplenar un formulari d'adhesió, tant a nivell individual com d'organització, NO SIGNIFICA LA SIGNATURA LEGAL DE LA ILP, doncs a Catalunya no és legal la recollida de signatures digitals, com si ho és en el conjunt de l'estat espanyol.

 

ADHESIONS A ENTITATS I ORGANITZACIONS

     A totes les entitats i organitzacions interessades a donar suport al nostre projecte de ILP de la Renda Garantida Ciutadana ja sigui per difondre, donar suport econòmic mitjançant donacions, o aportar persones perquè treballin a favor d'aquest projecte. Un simple enllaç dirigit a aquest web, és suficient per millorar el posicionament en els cercadors.

 
 
 
Formulario


ADHESIONS DE PERSONES INDIVIDUALS

     També col·laboració a nivell individual serà ben rebuda per aquesta Comissió Promotora. Cal tenir en compte que això NO SUPOSA la signatura legal de la ILP, ja que a Catalunya no existeix la possibilitat de recollir signatures digitals, com si ocorre en les ILPs a nivell estatal. Simplement és per donar suport a aquesta iniciativa, per difondre-la en la societat, fer donacions voluntàries, o simplement incloure un enllaç a les vostres pàgines webs o blogs apuntant a aquest web, a fi de millorar el posicionament en els cercadors.

 


Formulario

 

Amics/es fedataris/es


 

Hem rebut les acreditacions de 273 companys/es. Només tenim constància d'un fedatari que no ha rebut l'acreditació i al qual hem comunicat personalment que no pot signar els plecs fins que aclarim amb el Parlament la seva situació.

 

Els que rebeu aquesta circular ja esteu acreditats/des i podeu començar a signar els plecs, indicant el nombre de signatures vàlides, tal com hem informat en un recent document d'instruccions.

 

Organitzarem pròximament el lliurament de les acreditacions a les entitats que aporten fedataris/es i als inscrits a títol individual.

 

Distribució de plecs

 

Després esgotar-se en els primers 10 dies la distribució de prop de 3.100 plecs, hem fet una segona impressió de 3.000 plecs, dels quals hem distribuït el passat dilluns 6 de maig 750 plecs a algunes de les principals entitats que van aportar fedataris/es a la campanya.

 

Per distribuir els nous plecs entre les entitats que encara no els han recollit i els fedataris/es inscrits/es a títol individual hem fixat els següents dies al local de la Fundació M. Aurèlia Capmany, C/. Junta de Comerç n º 17, Entlo. 1a:

 

- Dilluns 13 de maig de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores.

- Dimarts 14 de maig de 12 a 14 hores.

 

A partir del 21 de maig es podrà començar a lliurar els plecs signats, també podran recollir-se més plecs. L'horari de lliurament de plecs signats i emplenats pels fedataris/es són els dilluns de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores al local de la Fundació M. Aurèlia Capmany.

 

Preguem als fedataris es que estan vinculats a les entitats que donen suport a la ILP de RGC que en la mesura del possible es dirigeixin als seus responsables per lliurar els plecs signats i obtenir els nous plecs.

 

Materials de campanya

 

Des de la pestanya de "Material gràfic" del web http://www.rendagarantidaciutadana.net  podeu baixar els logos, cartells i fulles explicatives per a la impressió i difusió.

En els propers dies tenim previst penjar un tríptic.

 

Tenim previst fer una impressió de 1.000 cartells per les entitats o fedataris/es que ho necessitin. També farem una impressió de 10.000 tríptics.

Altres materials com una xapa amb el logotip, samarretes, estan en procés d'edició.

 

Comisssió Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadanía

 

   Tel de contacte

   661 390 670 Diosdado Toledano

   687 506 318 Paco Cabezas

 

 

Article 10 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Autenticació de les signatures

  La Comissió Promotora pot designar fedataris especials perquè autentiquin les signatures.
   Poden adquirir la condició de fedataris especials les persones de més de divuit anys:

   1.- Que tinguin la condició política de catalans i no estiguin privades dels drets polítics.  
   2.- Que estiguin degudament inscrites com a domiciliades en el padró d'algun municipi de Catalunya i compleixen un dels requisits següents:

        a) Tenir la nacionalitat espanyola.  
        b) Ésser ciutadans d’algun estat membre de la Unió Europea altres que l'Estat espanyol o ciutadans d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
        c) Residir legalment a Espanya, d'acord amb la normativa en matèria d'estrangeria.

   Han de jurar o prometre davant la Junta Electoral d'autenticar les signatures que s'adjunten a la proposició de llei.
   Aquestes persones hauran de comparèixer davant del Parlament de Catalunya per tal de fer el jurament o la promesa.
   La compareixença es farà en els dies que, a tal efecte, s’ indiquin a la Comissió Promotora.
   Els fedataris/àries especials incorren, en cas de falsedat, en les responsabilitats que determinen les lleis.
   Els fedataris/àries han de comprovar que a cadascun dels plecs hi hagin totes les dades de cadascuna de les persones que els ha signat i que siguin clarament llegibles
   Els fedataris/àries han de signar cadascun dels plecs de signatures, i hi han de fer constar:

DILIGÈNCIA
(nom i cognoms)...................................................................................
Nomenat fedatari/ària especial per a l’ autentificació de signatures que avalin la iniciativa legislativa popular per regular la Renda Garantida de Ciutadania establerta a l’ article 24.3. de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, DONO FE que les signatures contingudes en aquest full corresponen a les persones identificades amb el seu nom, cognoms i circumstàncies personals que s’ esmenten
Localitat......................................., de/d’ ...............................................de 2012.
CONTÉ .............SIGNATURES


Signatura del fedatari/ària

 

 

Joomla templates by a4joomla