Videos de l'acte de celebracio de la Renda Garantida de Ciutadanía de 15 de setembre

Bona tarda

 

Emviem els links a youtu.be de l'acte de celebració de l'inici d’aplicació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania el divendres 15 de setembre a la Capella de Santa Àgueda a Plaça del rei.

 

Comissio Promotora Renda garantida de Ciutadania.

 

Resum de l'acte 7 min:

 

https://youtu.be/oerG8DtIpL8  

 

Acte 30 min (per problemes tecnics de la gravació no tenim totes les intervencions):

 

Aquí teniu la guia informativa complerta de la Renda Garantida de Ciutadania en català preparada per imprimir, podeu distribuir-la entre entitats i particulars

 

Format per imprimir enquadernat DinA5:

files/Guia_completa_RGC_cat.pdf

 

Format per imprimir DinA4:

files/Guia_completa_RGC_catal.pdf

 

Com demanar la Renda Garantida de Ciutadania?

A partir del 15 de setembre 2017 ja pots demanar informació i sol·licitar la Renda Garantida Ciutadana (RGC) a través dels següents mitjans:

Web especial habilitada per la Generalitat per centralitzar i agilitar els tràmits: www.rendagarantida.gencat.cat

 

Trucant gratuïtament al telèfon habilitat per la Generalitat: 900.400.012 també t’informaran de requisits i tràmits.

 

Demanant cita prèvia al departament de Treball de la Generalitat, per exemple a través d’aquest apuntador:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   13/09/2017

ACTA N º 104

 

Assisteixen a la reunió: Lluc Cahis, Miguel Cirera, Jordi Font, Patrizia Manzo, Yolo Riquez, Eduard Romo, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Javier Bernad, David Cordoba, Enriqueta-UGT, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Pedro Fernandez, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Llorenç Serrano i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació correcció errors Llei Renda Garantida de Ciutadania i altres informacions

2.- Preparació Acte 15 mes de setembre (previsió de pluges i alternatives)

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

 

1.- Informació correcció errors Llei Renda Garantida de Ciutadania i altres informacions

S'informa de les gestions realitzades davant la Conselleria d'ocupació, afers socials i famílies per rectificar els errors comesos en la taula de quanties de les prestacions. Després d'acceptar el govern que aquest error ha de corregir segons els criteris presentats per la Comissió Promotora, s'estan realitzant gestions per a la seva urgent correcció en el Butlletí oficial de la Generalitat.

S'informa de la sol·licitud, abans de la data d'inici del 15 de setembre, de més de 400 cites prèvies

 

2.- Preparació Acte 15 de setembre (previsió de pluges i alternatives)

S'informa de les diverses gestions realitzades per tenir a punt la infraestructura de l'acte, escenari, equip de so, il·luminació, etc.

Davant la previsió de pluges per al 15 de setembre es planteja la necessitat de buscar un espai alternatiu cobert. Es donen algunes idees i es proposa realitzar gestions.

Sobre la programació de l'acte s'acorda:

Presentació de l'acte a càrrec de Núria Garrido que comptarà amb la col·laboració de Lluc Cahis.

En primer lloc, s'ha de donar la paraula a la regidora de l'ajuntament de Barcelona Sra. Laia Ortiz per un breu salutació en nom de l'ajuntament.

En segon lloc, hi intervindran Núria Carreras, Sixte Garganté i Diosdado Toledano que efectuaran una breu salutació.

A continuació, intervindran els grups musicals i artistes pel següent ordre i temps:

1.- Obertura musical a càrrec del conjunt musical "FLYNG Hats" (barrets voladors). 10 minuts.

2.- Intervenció del Grup "Rima Terrània". Conjunt musical i de poetes (Marta Forment-cantant, Josep Mª Asensio-poeta, Montse Cercós-poeta, etc.). Intervenció total de 20 minuts.

3.- Roger, cantautor amb guitarra. 10 minuts.

4.- Eli Skoda, Cantant amb guitarra. 10 minuts.

5.- Cecilia Bellorín, cantant veneçolana. 10 minuts.

6.- Tanca intervencions musicals el grup "FLYNG Hats". 10 minuts.

Després de les intervencions musicals, tanca l'acte Núria Garrrido i es concedeix a cada un dels artistes el Certificat de Reconeixement.

Finalment es fa una foto col·lectiva.

Amb l'objectiu de preparar els últims detalls de la programació d'intervencions es queda amb els presentadors a la plaça a les 18 hores.

 

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

 

S'informa que les 1.000 guies en català i altres 1.000 en castellà han estat recollides de la impremta. Juanjo portarà a l'acte 150 guies en català i 150 en castellà.

El cost d'impressió més IVA ascendeix a més de 1200 euros. Donada l'escassetat de fons de la Comissió Promotora es proposa que les diferents entitats facin una aportació quan es portin guies per a la seva distribució. L'Assemblea d'aturats de Barcelona anuncia que es durà 200 guies (100 + 100) i aportarà 300 euros (ingrés ja efectuat).

 

ACORDS

 

- Prosseguir les gestions per corregir els errors de la taula de quanties de la RGC.

- Informar de la progación de l'acte a les persones que presenten i buscar un espai cobert en la proximitat per si plou amb intensitat.

- Proposar a les entitats que col·laboren amb la Comissió Promotora aportacions econòmiques en portar-Guies per a la seva distribució informativa.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 27 de setembre 2017 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, LíniaIV).

 

Barcelona, 14 de setembre 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   07/09/2017

ACTA N º 103

 

Assisteixen a la reunió: Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Amparo López, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Manel A. Lalvarr, Pepe Rodado, Eduard Romo, Juanjo Salbia, Alberto Semidey, Diosdado Toledano, Santiago Torras i Xan da Torre.Justifiquen absència: Judit Borrell,Jaume Botey, Lluc Cahis, Javier Bernad, David Cordoba, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Elena Ferrero, Pedro Fernandez, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, David Papiol, Carles Rodriguez,Montserrat Rosaura i Llorenç Serrano.

 

Proposta d'Ordre del dia:

 

1.- Informació preparació Acte setembre 15

2.- Temes pendent es la preparació Acte setembre 15

3.- Edició guia completa.

4.- Actes informatius. Gestió.

 

1.- Informació preparació Acte 15 setembre

En el dia d'avui s'ha recollit a l'Oficina d'atenció al Ciutadà de Ciutat Vella la llicència de l'ajuntament per a l'ús de l'espai públic en l'acte de la Plaça del Rei de 15 de setembre.

Els responsables de l'ajuntament de Barcelona s'han posat en contacte per posar l'escenari a la plaça, la connexió elèctrica i d'enllumenat, així com les cadires. L'ajuntament apareixerà a la convocatòria de l'acte com a ens col·laborador.

L'equip de so està compromès per Nuria Lozano.

Pancarta Renda Garantida Ciutadania la porta Diosdado

Es té el compromís de l'Assemblea de treballadors en atur de la zona Franca d'aportar una carpa per ubicar els materials informatius, així com algunes ampolles d'aigua.

La presentació de l'acte serà realitzada per la companya Núria Garrido que acaba de comunicar l'acceptació.

 

2.- Preparació Acte 15 setembre

Es proposa quedar a les 17 hores a la plaça per realitzar els treballs d'instal·lació de l'acte.

L'esquema del desenvolupament de l'acte que es proposa és el següent:

1- Obertura de l'acte a càrrec de la presentadora Núria Garrido, i primera paraula de salutació a càrrec de la representant de l'ajuntament de Barcelona.

2- brevíssimes intervencions de salutació de Sixte, Núria Carreras i Diosdado

3- A continuació, se succeiran les intervencions musicals, poesies, etc.

4- Al final de l'acte es fa entrega del diploma-certificat als / les artistes que hi intervenen.

5- Tancament de l'acte a càrrec de Núria Garrido. I Foto col·lectiva en les escalinates (si és possible)

Sobre les intervencions d'artistes:

Fins al moment es compta amb la intervenció del cantautor Roger, de la cantant Marta (espai Calàbria 66), de la cantant Cecilia Bellorín, etc. Juanjo Salbia informa de la participació de Marta Formet i de Josep M. Asensio que interpretarà cançons i recitarà poesia respectivament. Eduard Romo informa del contacte amb un grup musical de 7 membres disposat a participar, un altre company planteja la possibilitat de fer un número de màgia, etc.

Es proposa seguir fent gestions sobre les persones i grups musicals, i en la pròxima reunió tancar el desenvolupament de l'acte i l'ordre d'intervencions artístiques.

Patrizia presenta esborrany del cartell. S'indica la necessitat d'incorporar al cartell a l'ajuntament de Barcelona com a ens col·laborador i la seva corresponent logo.

 

3.- Edició guia completa

Patrizia presenta una primera impressió de la guia completa en català i castellà. S'observa un error en l'ordre d'impressió dels fulls Contraportada, portada i resta pàgines. Es considera que l'error no és greu i que la guia es llegeix bé. En la data que estem ja no es pot modificar.

Queden compromesos Patrizia i Juanjo per recollir les guies impreses i portar una part a l'acte de 15 de setembre.

Diosdado informa que s'enviarà la guia en un format PDF per a la seva impressió.

 

4.- Actes informatius. Gestió.

S'informa que el dia 6 es va fer un acte informatiu a la seu d'UGT i el 7 a Lleida.

Estan previstos pròxims actes el dijous 21 de setembre a la Biblioteca de Zona Franca, el mateix dia al Centre cívic Magòria, el 22 a Cubelles, el 6 d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Hi ha peticions per fer actes a Torredembarra i al Casal de barri Prosperitat a Nou Barris encara sense concretar data i intervinents. S'informa de la possibilitat de posar una taula informativa i fer una xerrada informativa a la "Festa Morada" el 16 de setembre (Parc de la Gavia al c / Menorca 64, Sta Coloma de Gramenet).

Se sol·licita col·laboració per a atendre la cobertura d'actes, en la immediatesa l'acte en Magòria del dia 21.

 

ACORDS

- Prosseguir la tasca de recerca de cantants i grups musicals i tancar el desenvolupament de l'acte en la propera reunió el 13 de setembre.

- Editar i distribuir cartell convocatòria acte incorporant a l'Ajuntament de Barcelona i el seu logo com a ens col·laborador.

- Recollir edició de la guia completa de la impremta. Enviar arxius de la guia per a la seva impressió per les persones i entitats que ho desitgin.

- Organitzar la cobertura dels actes informatives previstos i els que puguin organitzar-se.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 13 de setembre de 2017 a les 17:00 hores al local de AICEC-ADICAE, carrer Creu dels Molers nº 13 (prop estació de metro de Poble Sec/sortida carrer Parlament, línia III)

 

Barcelona, 8 de setembre 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Atenció

L'acte convocat aquesta tarda per celebrar la posada en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania es realitzarà a la Capella de Santa Àgueda del museu d'història de Barcelona.

 

Per entrar a la Capella cal pujar per les escalinates semicirculars a la mateixa Plaça del Rei.

 

Davant la previsió de pluges la direcció del museu ens ha facilitat la Capella.

 

Es manté l'horari d'inici de l'acte a les 19 hores, així com la programació musical prevista.

 

Preguem la difusió d'aquest missatge.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Adjuntem Cartell convocatòria de l'acte de celebració el 15 de setembre a Plaça del Rei.

 

Preguem difusió.

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía

 

Joomla templates by a4joomla