Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   04/05/2017

ACTA N º 90

 

Assisteixen a la reunió: : Jaume Botey, Neus Escofet, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Gargante, Miguel Ibarz, Pilar Malla, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, David Papiol, Joan Paz, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Xan de la Torre, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Núria Garrido, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Laura Marino, Montserrat Rosaura y Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió de negociació 28 d’abril

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris 2 de maig

3.- Informació reunió amb consellera Dolors Bassa

4.- Valoració i propostes

 

1.- Informació reunió de negociació 28 d’abril

S'informa de la reunió de 28 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. A la reunió, van participar, per la Conselleria la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora van participar els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

En aquesta reunió els representants de la Comissió Promotora van lliurar el nou document de proposta, que precisa i completa els articles 7, 9 i 10 del document anterior (veure fitxer adjunt). Sixte explica la fórmula consensuada amb Josep Ginesta per a la complementarietat amb les prestacions socials estatals. Aquesta fórmula es concreta en afegir a la proposta de llei una disposició addicional que estableix la via per a la seva aplicació a través de la llei 13/2006 art 21. Després del consens assolit sobre aquest punt, la consellera Dolors Bassa reobre la qüestió de la compatibilitat amb les rendes del treball a temps parcial i proposa iniciar la seva implementació amb les famílies monoparentals amb fills a càrrec, però sense fixar una data per a la seva generalització.

Aquesta proposta modifica el consens assolit a la reunió anterior i és rebutjada pels representants de la Comissió Promotora. Finalment, la consellera reformula la seva proposta afegint que la seva implementació s'efectuarà progressivament, però sense fixar una data per a la seva generalització. La reunió finalitza sense acord sobre aquesta qüestió i amb el compromís explícit dels representants de la Comissió promotora de sotmetre a consulta aquesta proposta. No es fixa propera reunió de negociació.

 

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris 2 de maig

Diosdado informa de la reunió amb els representants dels grups parlamentaris a la ponència, reunions habituals després de les negociacions, per informar dels resultats d'aquesta, respondre a les peticions d'aclariment i recollir les seves aportacions. A la reunió del 2 de maig van assistir els representants de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP i PSC. La representant del PP va justificar la seva absència.

Els representants de la Comissió Promotora després de la informació de la reunió, proposen un esborrany de declaració de tres punts (veure fitxer adjunt) que subscriu la proposta presentada per la Comissió Promotora en la reunió de negociació de 28 d'abril, es compromet a accelerar els treballs de la ponència per a finalitzar la redacció de la proposta de llei, fer les gestions necessàries per  aprovar-la en un ple parlamentari del mes de juny i assegurar el compliment dels terminis previstos per implementar la llei.

Els representants de Catalunya Sí que és pot i Ciutadans donen suport a la proposta de declaració, i els representants del PSC i CUP manifesten la seva posició personal favorable, però deixen pendent la posició definitiva a la consulta a les seves respectives organitzacions.

 

 

3.- Informació reunió amb consellera Dolors Bassa el 4 de maig

Després d'una gestió de mediació de Núria Carrera s'organitza una trobada amb la Consellera Dolors Bassa el dijous 4 de maig a les 14 hores. En aquesta reunió hi participen al costat de la consellera un membre del seu Departament i l'equip negociador format per Núria Carrera, Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

A la reunió s'exploren diverses propostes per superar les diferències en relació a la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, Diosdado proposa flexibilitzar la data de la generalització amb les rendes de treball mitjançant una clàusula de salvaguarda que estaria sota la gestió de la Comissió de seguiment de la llei, comissió de composició paritària entre govern i entitats socials. Aquesta proposta exploratòria és rebutjada per la Consellera. A continuació, com a fórmula exploratòria "in extremis" Sixte Garganté proposa un redactat que sense precisar una data final, estableix l'objectiu de la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial. La Consellera accepta estudiar aquesta fórmula i finalitza la trobada assenyalant una nova reunió de negociació el proper dimecres 10 de maig.

 

4.- Valoració i propostes

S'obre una ronda d'intervencions per valorar la situació, la proposta del govern, així com les propostes exploratòries realitzades per Diosdado i Sixte. Prenen la paraula Carles Rodriguez, Miquel Ibarz, Antoni Ferret, Llorenç Serrano, David Papiol, Juanjo Salbia, Jaume Botey, Joan Pau, Pilar Malla, Joan Miquel i Ramon Franquesa. Intervenen per aclarir i efectuar resum de conclusions Sixte Gargante i Diosdado Toledano.

La totalitat d'intervencions rebutja la proposta del govern de 28 d'abril per no establir una data per a la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball i no donar prou garanties per a la seva generalització.

Es planteja i acorda que la Comissió Promotora efectuï nova proposta al govern en els termes de flexibilitzar la data final, establir clàusula de salvaguarda, i una comissió de gestió paritària.

També es proposa i s'accepta que, si les gestions de les diverses entitats en suport de la nova proposta no obtenen un resultat positiu, es valorarà en la propera reunió de la Comissió Promotora la proposta exploratòria "in extremis" de no precisar la data, però si, l'objectiu de la generalització de la implementació de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial.

També es proposa i acorda realitzar ronda de consulta amb les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

 

ACORDS

- Realitzar ronda de consultes amb entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

- Publicar Nota de premsa que expressi la nova proposta de la Comissió Promotora sobre compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, flexibilitzant data final, clàusula de salvaguarda i comissió paritària.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 11 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 5 de maig 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

NOTA DE PREMSA

La negociació entre la Conselleria de treball, afers socials i famílies de la Generalitat i la Comissió Promotora sobre la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, després dels avenços produïts en les últimes reunions, es troba en un moment decisiu, pendent de trobar una solució satisfactòria a la implementació de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial.

La comissió promotora, reunida el dijous 4 de maig, va acordar presentar a la propera reunió amb la Conselleria prevista per al dimecres 10 de maig, una nova proposta que flexibilitza la data de la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, estableix una clàusula de salvaguarda per atendre situacions imprevistes, la gestió serà realitzada per una comissió de seguiment de composició paritària entre govern i entitats socials.

La Comissió Promotora ha obert una ronda de consultes amb les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

Amb l'objectiu d'aconseguir l'aprovació de la proposta de llei en sessió plenària del Parlament, abans del període de vacances, hem sol·licitat als grups parlamentaris que participen en la ponència accelerar els treballs amb l'objectiu de finalitzar la redacció de la proposta de llei ho més aviat possible, sol·licitud que ha tingut una resposta positiva.

La posada en marxa de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania és un pas molt important en la lluita contra la pobresa a Catalunya. És un dret que empara a tota la ciutadania i permet avançar en la cohesió social. Tots estem emplaçats a aconseguir el millor acord posible, i la Comissió Promotora esta en disposició de fer tots els esforços per aconseguir-ho.

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

¡SOLIDARITAT PER DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS!

Davant l'ofensiva creixent del sistema capitalista, de la Banca, les transnacionals, la patronal, la "troica" i els governs d'Espanya i Catalunya, contra els drets laborals i socials de la classe treballadora, les organitzacions sindicals, col·lectius en lluita, moviments socials i cívics sotasignats fem una crida a constituir la Coordinadora de sindicats i col·lectius amb la finalitat d'organitzar i estendre la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i les mobilitzacions en defensa dels drets socials i cívics.

Com demostren las lluitas de la clase treballadora és possible derrotar els plans per explotar el treball mitjançant l'aplicació de lleis que desregulen i busquen generalitzar la precarietat laboral, disminuir els salaris, imposar les seves polítiques d'ajust i austeritat en benefici de grans corporacions i fons financers internacionals que escapen al control democràtic de la ciutadania.

Amb organització, unitat i solidaritat la classe treballadora pot afrontar en millors condicions la defensa de les seves condicions de treball i els drets socials bàsics.

Organitzant i estenent la solidaritat i el suport mutu, avançarem cap a l'objectiu de recuperar els drets que ens han estat amputats o arrabassats, donarem passos ferms per distribuir la riquesa i el treball que ens permeti treballar tots i totes amb major qualitat de vida, superarem un sistema injust que ens explota i empobreix, i construirem una nova societat sobre bases participatives democràtiques, justes, igualitàries i solidàries.

Fem una crida als col·lectius en lluita, a les organitzacions i moviments socials a incorporar-se i construir junts aquest instrument de la solidaritat, que funcionarà sobre bases participatives i democràtiques.

Ens comprometem a lluitar pels següents objectius:
Estendre la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i dels moviments socials.

Pel dret al treball estable i digne. Per un treball autònom amb garanties. Derogació de les reformes laborals i la precarització del treball. No a les imposicions patronals. Defensa del dret de vaga.

Per un salari mínim digne. Cap al salari mínim mitjà dels països avançats de la Unió Europea.

Per una Renda Garantida de Ciutadania que asseguri els mínims d'una vida digna.

Per la plena ocupació. Reducció del temps de treball sense disminuir el salari.

Per la derogació de les reformes de les pensions. Actualització del poder adquisitiu de les pensions amb l'IPC.

En defensa dels drets a la salut, l'educació, a l'habitatge, als serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat, i la protecció social. Reversió de les retallades socials i privatitzacions dels serveis socials bàsics, a través de la seva nacionalització i municipalització..

Per la Derogació de la Llei Mordassa. Ni un pas enrere en el compliment de la "Declaració Universal de Drets Humans". Per una societat ecològica i sostenible.

No als Tractats, Directives i polítiques d'austeritat de la Unió Europea que retallen drets socials i laborals. Derogació de la Lleis que implementen aquestes polítiques a l'estat espanyol.

¡Units i unides vencerem!

Barcelona, març 2017

Entitats adherides a "Coordinadora de Sindicats i col·lectius per les lluites obreres":

Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC CATALUNYA), Asociación profesional Elite taxi Barcelona, ATC Agrupació Taxi Companys, Camareros del Aeropuerto del Lote22, CO.BAS, IAC, OEPB, Plataforma del Transporte en Ruta Todos a Una, Sindicat Ferroviari-Intersindical, Solidaritat Obrera Metro BCN; Assemblea Diversitat Funcional Barcelona, Coordinadora de Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, MediCuba-Amigos del CHEPlataforma sortir de leuro, Sindicat d'Estudiants (SE), Vamos Vatalunya. 

Des d'Un País En Comú volem donar tot el nostre suport a la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania. Una proposta sorgida des de la ciutadania que ens mostra el camí a seguir per construir aquest país en comú que és tan urgent i necessari.

Moltíssims ànims i no dubteu a escriure'ns per a qualsevol qüestió en la qual puguem ajudar.

Una salutació ben fraternal,

Un país en comú - Comissió de participació i territori

http://unpaisencomu.cat/

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA ILP PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, 27 D’ ABRIL DE 2017

1.- La finalitat

La RGC té com a finalitat “assegurar els mínims d’ una vida digna a les persones i famílies que es trobin en situació de pobresa” i desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament, així com superar les condicions que l’ han dut a necessitar aquesta prestació.

2. Possibles beneficiaris

La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les persones que no disposin d’ ingressos o disposin d’ ingressos inferiors a la quantia de la RGC i incompatible amb la tinença de patrimoni -més enllà de l’ habitatge habitual-  per fer front als mínims d’ una vida digna.

La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la RGC; els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit són els següents:

a) Els rendiments nets del treball, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari i els rendiments procedents de qualsevol activitat econòmica.

b) El patrimoni, llevat de l'habitatge habitual.

c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es percebin de les administracions públiques, tindran el tractament que s’ indica als  posteriors  apartats  8  i  10.

 

3.- Dret subjectiu

La renda  garantida de ciutadania és un dret subjectiu , que consta de dues prestacions:

a.     Una prestació garantida i no condicionada.

b.     Una prestació complementària d’ inserció, condicionada al seguiment d’ un pla d’ inclusió social o d’ inserció laboral , i d’ incentivació per deixar la RGC. Serà de 150 euros mensuals.

4.- L’ IRSC, llindar de renda i import de la prestació al final del període d’ implementació de la RGC

Les quanties  de la Renda Garantida de Ciutadania, inclòs els 150 euros de la prestació complementària  d’ inserció, seran, al final de la seva implementació, les que s’ indiquen a la següent taula:

 

Import mensual

Import anual

% IRSC

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones o més

                   663,98

                   995,97

                1.095,97

                1.195,97

                1.208,44

                     7.967,73

                   11.951,60

                   13.151,60

                   14.351,60

                   14.501,28

100

150

165

180

182

 

L’ indicador de rendes de suficiència vigent en cada moment determinarà el llindar de la pobresa  com a requisit per accedir a la prestació econòmica de la RGC, i la quantia de la prestació econòmica de la RGC, pel que fa a una persona.

A nivell familiar o de nucli de convivència l’ indicador de suficiència serà igual a les quanties que al mateix nivell es fixen en concepte de RGC, i que han de ser  equivalents, en cada moment, al percentatge del IRSC.

5.- Entrada en vigor i efectivitat de la RGC

L’ inici de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania es produirà, d’ acord amb els següents apartats 6  i 7,  com a molt tard el 15 de setembre de 2017, que serà quan es produirà el traspàs dels beneficiaris actuals de la Renda Mínima d’ Inserció (que quedarà derogada) a la RGC, i hi tindran el dret a accedir  tots aquells ciutadans i ciutadanes de Catalunya que compleixin els requisits establerts legalment. La implementació de la RGC serà un procés de quatre anys i que finalitzarà l’ 1 d’ abril de 2020. En aquest procés, mai en cap cas, cap persona passarà a percebre menys del que percebia essent beneficiari de la RMI.

A les sol·licituds que es presentin en el termini de dos mesos des d’ el dia 15 de setembre de 2017, el dret a la prestació econòmica, si és el cas, tindrà efectes de 15 de setembre.  La manca de desplegament reglamentari no serà suficient per posposar l’ efectivitat de l’ entrada en vigor de la Llei i l’ efectivitat de la prestació econòmica.

6.- Desplegament de la RGC i periodificació

El desplegament de la RGC es preveu entre els anys 2017 i 2020. L’ univers de persones que hi tindran dret seran les que tinguin uns ingressos  inferiors als indicats a la taula posterior. Ara bé, s’ establirà un període transitori d’incorporació i d’ import de la prestació de la RGC, atesa la complexitat administrativa i de gestió. Així el desplegament de la llei serà gradual fins a la seva plena implantació l’ 1 d’ abril de 2020, essent el requisit de carència d’ ingressos inferior  d’ entre el 85% del principi (2017) i el 100% de l’ IRSC al final d’ aquest període.

El període de desplegament i implementació de la RGC serà entre els anys 2017 i 2020 ; per a cadascun dels períodes que s’ indiquen al següent quadre seran d’ aplicació el llindar de pobresa i la quantia de la RGC que s’ hi estableix, en funció de la persona o persones que formin part del nucli familiar o de convivència, i sempre en les quanties que es derivin del % del IRSC que estigui vigent en cada moment.

Membres llar familiar

RMI 2016

 

E/M       % IRSC

2017, 15 de setembre

85% RGC %IRSC

75 e/m fill

2018, 15 de setembre

91% RGC

94 e/m fill

2019, 15 de setembre

97% RGC   %IRSC

75  e/m fill

2020, 1 d’abril

 

100% RGC  %IRSC

1 adult

2 adult

3

4

5

6

424 ....64%

480 ....72%

534 ....80%

590 ....89%

625      94%

655      99%

  564........ 85%

  836....... 126%

  911........137%

  986....... 148%

1.061.......160%

  604........ 91%

  896....... 135% 

  971........146% 

1.046.......157% 

1.121.......169% 

 644.....      97%

 956.....    144% 

1.031....    155% 

1.106....    166% 

1.181....    178%. 

664.........100%

996.........150%

1.096......165%

1.196......180%

1.208......182%, topall màxim

 

Una Comissió de Govern integrada per representants de l’ Administració de la Generalitat  i amb la participació agents socials, econòmics i entitats del tercer sector, serà l’ encarregada de l’ avaluació, control i seguiment del desplegament de la RGC; també analitzarà l’ evolució dels expedients, el comportament de la demanda i els efectes sobre el mercat de treball, el possible efecte crida que s’ hagi pogut produir,  així com la taxa de cobertura de la RGC sobre el conjunt de la població, amb especificació, si és el cas,  del seu caràcter complementari sobre rendes de treball, sobre altres prestacions públiques,  etc., i tenint en compte les característiques personals i familiars del titulars i beneficiaris; també avaluarà la suficiència econòmica de la prestació de la RGC per garantir una vida digna a les persones i famílies que ho necessitin.

El Govern, en el quart trimestre de 2018,  presentarà al Parlament de Catalunya un Informe sobre la posta en marxa i l’ efectivitat de la Renda Garantida de Ciutadania durant els 12 primers mesos de vigència de la Llei.

7.- Compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball en quantia inferior a l’ indicador de rendes de suficiència aplicable i la seva implementació

1. La compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball a temps parcial amb  quanties inferiors al quadre de l’ apartat anterior, es produirà de forma progressiva entre l’ 15 de setembre de 2017 i l’ 1 d’ abril de 2020, de forma que a l’ inici    -15 setembre 2017-  només tindran dret a la compatibilitat  les rendes de treball derivades dels contractes de treball a temps parcial existents en aquesta data,  en els nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

En el cas de compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball, derivades de contracte a temps parcial, de nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills, durant la fase de transitorietat,  la segona persona del nucli familiar o de convivència només tindrà dret a 100 euros mensuals.

A partir de l’ 1 d’ abril de 2020  es generalitzarà la compatibilitat de la RGC i les rendes de treball en quantia inferior a l’ indicador de rendes de suficiència aplicable, dels contractes de treball a temps parcial existents en el moment d’ entrada en vigor de la RGC, sense perjudici del que s’ estableix als següents apartats  2,   3  i  4  següents.

2. Les persones que accedeixin a la RGC a partir de 15 de setembre de 2017 des de la condició de beneficiaris de la Renda Mínima d’inserció, i que ja estiguin compatibilitzant la RMI amb rendes de treball a temps parcial,  tindran dret a compatibilitzar la RGC amb les rendes de treball  derivades del contracte a temps parcial que tinguin d’ acord amb els paràmetres establerts a l’ anterior apartat 6, i no els hi serà d’ aplicació el requisit de ser nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

3. A partir de 15 de setembre de 2017, si una persona beneficiària de la RGC signa un contracte a temps parcial, en el cas que les rendes de treball que s’ en derivin siguin inferiors a la quantia de la RGC, serà compatible amb la percepció de la prestació econòmica de la RGC en la quantia necessària per arribar a la quantia de l’indicador de suficiència de rendes, vigent en cada moment.

4. La mateixa compatibilitat s’ aplicarà a les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial signats amb posterioritat a 15 de setembre de 2017, encara que no es tracti d’ una persona beneficiària de la RGC.

5. La quantia de la renda garantida de ciutadania no podrà ser objecte d’ increment com a conseqüència d’ una reducció del temps de treball contractat a través del contracte de treball a temps parcial,  excepte si es produeix com a conseqüència de raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic , organitzatiu o productiu.

 

8.-  Revisió del conjunt de prestacions del Mapa de Prestacions socials de Catalunya

En aquest període  transitori, i a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, es revisarà  el conjunt de les prestacions econòmiques i de serveis  existents a l’ ‘ efecte de portar a terme la necessària racionalització  i simplificació de prestacions existents en l’ actualitat. Aquesta revisió es portarà a terme, també, en el sí de la Comissió a la que es refereix l’ anterior apartat  6.

A l’inici seran compatibles amb la percepció de la RGC, i no computaran com a ingressos a l’efecte de determinar el llindar econòmic, totes les prestacions finalistes com: dependència, beques escolars de menjador i transport, prestacions d’ urgència per evitar desnonaments, beques públiques per a estudiar (universitat, batxiller), i aquelles que puguin existir o es puguin establir amb la finalitat explícita de suplementar la RGC.

 

9.- La prestació complementaria

1. La prestació complementària tindrà com a finalitat la inclusió social o laboral. Serà avaluable periòdicament, de forma individualitzada, i està lligada a la voluntat explícita dels beneficiaris de dur a terme activitats del seu pla  de treball.

La prestació complementària es percebrà des de l’ inici, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, i serà objecte de revisió cada dotze mesos.

L’ incompliment per les administracions competents de l’ obligació de proposar el  corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social, no podrà comportar la pèrdua de la prestació econòmica.

Si l’incompliment és imputable a la persona beneficiaria de la RGC,  es retirarà aquesta prestació, sense perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar passats 12 mesos, independentment de l’ existència o no de Plans per la inserció laboral o social.

2. En el cas que un beneficiari de la RGC  trobi un lloc de treball, a temps complert,   continuarà rebent aquesta prestació complementària durant 6 mesos.

 

10 .- Caràcter subsidiari i complementari de la RGC respecte a ajuts i prestacions estatals d’atur o de pensions dels sistema de Seguretat Social.

1.- Les persones beneficaries d’ una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del sistema de la Seguretat Social tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat.

La quantia de la prestació complementària serà la que es derivi de l’ aplicació de les condicions, circumstàncies i quanties que s’ estableixen a l’ anterior apartat 6, i serà la necessària per arribar a la quantia de la RGC vigent en cada moment.

Seran causes d'extinció de la prestació complementària, a més de les establertes amb caràcter general, les següents:

a) Deixar d'ésser pensionista de la modalitat no contributiva de la Seguretat Social.

b) Ésser usuari o usuària d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, sanitari o de naturalesa anàloga, en les condicions que s'estableixin per reglament, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb fons públics.

2.- Les persones beneficiaries de prestacions estatals d’ atur o d’ ajuts econòmics vinculats al Programa d’ activació per l’ ocupació i al Programa de requalificació professional per a persones que esgotin prestacions atur, només pel cas que siguin en quantia inferior a la RGC i durant el temps que es percebin, tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat, en les mateixes condicions que s’ indiquen a l’ anterior  apartat 1. per la prestació complementària a les pensions no contributives per invalidesa o jubilació.

3.- Les persones beneficiaries de prestacions contributives de viduïtat del sistema de la Seguretat Social, en quantia inferior a la RGC, tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat, en les mateixes condicions que s’ indiquen a l’ anterior  apartat 1. per la prestació complementària a les pensions no contributives per invalidesa o jubilació.

11.- La RGC no afectarà la situació fiscal de cap dels seus perceptors

La RGC no afectarà la situació fiscal de cap dels seus perceptors atès que els imports per aquesta prestació no tributen en l’impost de la renda de persones físiques.

12.- Obligacions dels poders públics i especialment del Govern de portar a terme les polítiques actives  necessàries i les actuacions per desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l’ han dut a necessitar aquesta prestació

Els poders públics i en especial el govern de la Generalitat destinaran els recursos necessaris perquè es duguin a terme les polítiques actives necessàries vinculades als plans d’ inserció i d’ inclusió. Aquests recursos han de facilitar itineraris, accions i serveis d’ inclusió i integració social per a les persones que necessitin acompanyament i suport de caràcter social.

13.- Requisit de residència a Catalunya

D’ entre els requisits  per a ser beneficiari de la prestació, s’ exigirà la residència continuada i efectiva a Catalunya per un període no inferior, continuat i no interromput de 24 mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació. En el marc de la Comissió a la que fa referència l’anterior apartat 6,  s’ analitzarà el possible impacte de l’ efectivitat de la RGC i, en el cas que s’ hagi produït un “efecte crida”  -que s’ haurà de constatar amb un increment de com a mínim un ......% de nous beneficiaris de la RGC, com a recent censats a Catalunya-  , es podrà ampliar el requisit  la residència prèvia fins a un total de 36 mesos.

14.-  Una llar només podrà donar dret a un sol expedient de prestació, llevat els casos que reglamentàriament es determinin.

15.-  El rebuig d’ una feina adequada comporta la pèrdua de la prestació i una condició per accedir a la prestació és que no s’ hagi rebutjat una oferta de feina adequada en el darrers sis mesos previs a la sol·licitud.

16 .- Aquest Acord és entre el govern i la comissió promotora, i es traslladarà a la Ponència del Parlament perquè s’ incorpori en el text de la llei.

 

 

Joomla templates by a4joomla