La premsa d'avui reconeix i dona visibilitat a l'èxit de l'aprovació per unanimitat de la Renda Garantida de Ciutadania ahir al Parlament de Catalunya, un dret social i humà aconseguit amb molt d'esforç gràcies a l'impuls de la societat, gràcies a tothom per fer-ho possible, és l'éxit de tota la societat
 


 http://www.lavanguardia.com/politica/20170712/424081802431/parlament-aprobacion-renta-garantizada-de-ciudadania-unanimidad.html

 

 https://elpais.com/ccaa/2017/07/12/catalunya/1499877419_998361.html

 

 http://www.ara.cat/societat/Parlament-aprova-definitivament-garantida-ciutadania_0_1831017048.html

 

 http://www.naciodigital.cat/noticia/134715/parlament/aprova/renda/garantida/ciutadania/unanimitat

 

 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/parlament-aprova-unanimitat-renda-garantida-ciutadania-6164420

 

 http://www.vilaweb.cat/noticies/el-parlament-aprova-per-unanimitat-la-renda-garantida-de-ciutadania/

 

 http://www.publico.es/public/renda-garantida-ciutadania-obte-suport-tot-parlament.html

 

 http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/770781/parlament-aprova-per-unanimitat-renda-garantida-ciutadania

 

 https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270279594

 

 http://www.ccma.cat/324/aprovada-per-unanimitat-la-renda-garantida-de-ciutadania/noticia/2799438/

 

 http://beteve.cat/renda-minima-garantida-ciutadania-setmana-dignitat/

 

 http://www.elnacional.cat/ca/politica/parlament-renda-garantida_173982_102.html

 

 http://www.diaridegirona.cat/catalunya/2017/07/13/parlament-aprova-renda-minima-garantida/856462.html

 

 http://www.digital-h.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11534503

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   10/07/2017

ACTA N º 100

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Miquel Cirera, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Juan Piera, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Erika Fabregat, Agnés Felis, Antoni Ferrer, Elena Ferrero, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Laura Marino, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, David Papiol, Carles Rodriguez, Eduard Romo, Llorenç Serrano i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb ECAS

2.- Novetats gestió invitacions al Ple del Parlament de 12 de juliol. Criteris.

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Repàs entitats i persones que subscriuen document.

4.- Situació Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania i propostes

5.- Preparació acte lúdic-festiu per al 15 de setembre

 

1.- Informació reunió amb ECAS

Diosdado informa de la reunió amb ECAS celebrada el mateix dia al matí, on a més d'informar detalladament sobre la proposta de llei, s'ha abordat la qüestió dels plans d'inserció social i laboral, i s'ha obert un interessant col·loqui de preguntes i respostes aclaridores.

 

2.- Novetats gestió invitacions al Ple del Parlament de 12 de juliol. Criteris.

S'informa que responsables del Parlament s'han posat en contacte amb representants de la Comissió Promotora per informar de la disponibilitat real de places a la tribuna de persones convidades al Parlament. Un cop descomptades les places que donen compliment a les sol·licituds dels diversos grups parlamentaris i del propi govern només queden 28 places per a satisfer la petició cursada de la Comissió Promotora en la relació de 97 invitacions cursada (49 per a la tribuna + 48 en sala annexa).

Davant la necessitat de reduir la xifra d'invitacions a la tribuna del ple es proposa fer una nova relació amb els següents criteris una vegada es descomptin aquelles invitacions que ja consten en les relacions d'altres grups parlamentaris o del govern, i si això supera l'aforament assignat, donar prioritat a les persones representants d'entitats que es van destacar en la recollida de signatures a la ILP, en el suport social, cívic i logístic durant la seva tramitació, i garantint la paritat de gènere. Un cop realitzada aquesta nova relació de 28 places en tribuna, la resta anirà a les sales annexes que s'habilitin on podran seguir el debat i votació sobre la proposta de llei.

 

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Repàs entitats i persones que subscriuen document.

Juanjo informa que després de realitzar les gestions en l'espai cívic de Calàbria 66 no és possible organitzar un pica-pica a l'estar reservada per a altres activitats la planta baixa que és l'únic espai que s'usa per als pica-pica. Es valora realitzar la part festiva de la celebració en un altre moment.

El desenvolupament de l'acte de celebració i compromís consistirà en la introducció que realitzaran en sengles intervencions Diosdado i Sixte, que consistirà bàsicament en una exposició sobre el recorregut de la ILP, la valoració de l'àmplia unitat aconseguida, destacar els aspectes més importants de la llei , així com la necessitat de defensar els compromisos signats.

A continuació, Montserrat Rosaura explicarà el procediment de lliurament dels Documents de reconeixement i compromís a les entitats i persones que l'hagin subscrit, informarà que a l'entrada de la sala es disposarà d'una taula perquè aquest compromís pugui ser signat "in situ "pels qui no hagin pogut signar fins a la data, també de la possibilitat de seguir signant-per aquelles entitats que per raons d'agenda o procediment no ho han pogut fer encara, com és el cas dels ajuntaments. També es distribuirà el Document a persones de la Comissió Promotora que per raons de malaltia com és el cas de l'arquebisbe emèrit Joan Godayol o Josep Mª Gasch no poden assistir (aquest document serà lliurat a Jaume Botey). Laura Marino anirà lliurant els documents a les entitats que seran citades per ordre alfabètic en els següents blocs, entitats cívico-socials, sindicats, organitzacions polítiques, ajuntaments, persones.

Es tancarà amb una crida a difondre la informació sobre la llei aprovada entre la ciutadania, a realitzar actes informatius per tot Catalunya, i s'avançarà l'objectiu d'un acte festiu-lúdic el 15 de setembre, data d'inici de l'aplicació de la Llei de la renda garantida de Ciutadania.

 

4.- Situació Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania i propostes

Després de presentar Sixte l'últim esborrany de la Guia informativa en el seu format més complet, i de proposar l'estructura del fullet informatiu més senzill, es proposa enviar els dos documents a Patrizia perquè iniciï el seu maquetació, pendent de conèixer l'administració pública on presentar les sol·licituds de complements de prestacions socials de l'estat. La primera publicació s'editarà com a primera versió, per tenir en compte en el desenvolupament de l'aplicació de la llei la possibilitat de noves edicions actualitzades. L'edició aquests materials tindran una versió per a la seva distribució per les xarxes, i una altra edició impresa de caràcter limitat per la Comissió Promotora, deixant a l'autonomia de les diverses entitats la impressió d'aquests materials informatius. Es revisarà el enmaquetado de la guia en els seus dos formats complet i reduït a la propera reunió el 18 de juliol.

 

5.- Preparació acte lúdic-festiu per al 15 de setembre

Sobre la proposta de realitzar aquest acte en la data de 15 de setembre s'explorarà per aquest ordre l'espai de la Plaça del Rei, Plaça dels Àngels, així com la reserva d'un espai tancat en previsió de mal temps. Es proposa anunciar aquesta convocatòria a l'acte de 14 de juliol. Es proposa realitzar des de ja les gestions per a la seva celebració, reserva d'espais, logística, grups musicals, equip de so, etc.

 

ACORDS

- Redistribuir les invitacions per al Ple del Parlament en funció de les limitacions i criteris establerts en el punt 2.

- Desenvolupar l'acte de 14 de juliol sobre la base del format establert en el punt 3.

- Preparar la emmaquetació de les guies informatives en el seu format extens i reduït.

- Iniciar la preparació d'un acte lúdic-festiu pel 15 de setembre.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimarts 18 de juliol de 2017 a les 17:00 hores al local de AICEC-ADICAE, carrer Creu dels Molers nº 13 (prop estació de metro de Poble Sec/sortida carrer Parlament, línia III)

Barcelona, 11 de juliol 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Informació: 

 

El Ple del Parlament que votarà la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania començarà a les 16:40 minuts(s'avança 20 minuts sobre la previsió anterior). Les persones convidades hauran d'acreditar en el mateix parlament i per a això hauran d'estar mitja hora abans (16:10 hores).

 

Enviem adjunt al missatge el cartell de convocatòria de l'Acte de celebració i compromís que tindrà lloc el divendres 14 de juliol a les 18:30 hores a l'Auditori del centre veïnal de carrer Calàbria núm 66 (verca de l'estació de metro Rocafort, Línia I).

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dilluns 10 de juliol de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   05/07/2017

ACTA N º 99

Assisteixen a la reunió: Miquel Cirera, Jaume Botey, Laurent Faucheux, Patrizia Manzo, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz, Carles Rodriguez, Eduard Romo, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Llorenç Serrano, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: : Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Antoni Ferrer, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres i David Papiol.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació Ple del Parlament de 12 de juliol

2.- Situació i gestió invitacions al Ple del Parlament de 12 de juliol. Criteris.

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Propostes.

4.- Situació Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania

5.- Informació preparació actes informatius

 

1.- Informació Ple del Parlament de 12 de Juliol

Després posar-se en contacte membres del protocol del Parlament amb representants de la Comissió Promotora per concretar la intervenció dels mateixos en el Ple, se'ns informa que la sessió parlamentària que votarà la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania s'iniciarà a les 16:40 hores (20 minuts abans de la previsió anterior). A l'efecte de gestionar l'acreditació de les persones convidades aquestes haurien de presentar-se 30 minuts abans de començar la sessió.

En representació de la Comissió Promotora està prevista la intervenció davant del ple de Diosdado Toledano i Sixto Garganté amb una durada de 15 minuts en conjunt.

 

2.- Situació i gestió invitacions al Ple del Parlament de 12 de juliol. Criteris.

Es fa un repàs de les entitats i persones que han comunicat la seva acceptació de la invitació al ple del 12 de juliol. En relació a l'anterior reunió cal afegir les següents entitats que han confirmat la seva assistència: Organitzacions polítiques: Catalunya a Comú, Barcelona en Comú i PSC. En tramitació, CUP, ERC, JERC, proce Constituent, Poden, ACP.

Organitzacions sindicals: IAC, USOC, CCOO (pendent confirmar convidats), Fed. Metall de CGT.

Organitzacions cíviques i socials: ACO, APE, ECAS, FAVB, Marea de Marees, Marea Pensionista, Plataforma Pobresa Zero Taula tercer sector. En tramitació: Save The Children, Marxa mundial dons i entitats feministes, Enginyeria sense fronteres, Observatori DESC, Parlament Ciutadà, etc.

Ajuntaments: En tramitació ajuntament de Barcelona, ​​Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, etc.

Altres entitats: Editorial Icària. En tramitació: Fundació Mº Aurèlia Capmany, Casal de Barri Pou de la Figuera, etc.

S'informa que fins a la data hi ha 70 persones que han confirmat la invitació, possiblement aquesta xifra augmentarà fins al termini fixat per al 7 de juliol. En quedar desbordada la tribuna de convidats a la sala de plens del Parlament haurà d'habilitar una sala per a les persones convidades. Es proposa i acorda el següent criteri per a distribuir les persones convidades: A la tribuna de persones convidades en el Ple només podran estar una persona en representació de cada entitat, a més de les persones de la Comissió Promotora que es va constituir legalment, i de les persones que representin ajuntaments. La resta de persones convidades seguiran el ple des de la sala que s'habiliti per a aquesta ocasió.

Es distribuiran adhesius de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania entre les persones convidades.

 

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Propostes.

S'informa del cartell per a la convocatòria de l'acte de 14 de juliol, i de les entitats i persones que s'han adherit al Document de reconeixement i compromís, que majoritàriament també hi seran presents com a convidats en el Ple del Parlament de 12 de juliol.

Es proposa una taula moderadora de l'acte formada per Sixto Garganté, Montserrat Rosaura, Diosdado Toledano i Laura Marino.

El desenvolupament de l'acte serà el següent: Obriran l'acte Diosdado Toledano i Sixte Garganté amb sengles intervencions de salutació i valoració del procés desenvolupat fins a aconseguir l'aprovació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, la valoració de la pròpia llei, i la necessitat de mantenir una àmplia aliança al voltant dels compromisos del Document d'adhesió.

A continuació, Montserrat Rosaura i Laura Marí cridaran a les persones representants d'entitats que s'han adherit al Document per fer-los entrega d'aquest. Immediatament després a les persones fedatàries o col·laboradores que també l'hagin signat.

Després de finalitzar l'acte es farà una foto col·lectiva i se celebrarà amb tots els presents amb un pica-pica.

A l'escenari es desplegarà la pancarta de la Comissió Promotora de la Renda Garantida, i es passaran els vídeos elaborats en el llarg procés de la Iniciativa legislativa popular.

Per organitzar els detalls de l'acte amb més precisió, i conèixer la totalitat d'entitats i persones adherides es fixa una propera reunió per al dilluns 10 de juliol.

 

4.- Situació Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania

S'informa que l'esborrany de la guia informativa està finalitzat, pendent de les aportacions de persones del Col·legi Oficial de Treball Social, i sobretot que el Govern de la Generalitat decideixi en què instància s'han de sol·licitar els complements de prestacions socials de l'estat. Està prevista una reunió amb responsables del Departament de treball per tractar la qüestió, un cop es conegui la instància es finalitzarà la guia. Per tractar de la feina informativa es convocarà una reunió de la Comissió Promotora aquí a dues setmanes.

 

5.- Informació preparació actes informatius

S'informa de l'acte realitzat el 4 de juliol a Barberà del Vallès, del que prepara el Col·legi Oficial de Treball Social el 17 de juliol, del qual prepara UGT el 6 de setembre, el que organitzen les entitats socials i veïnals per al 21 de setembre a la Zona Franca, etc.

 

ACORDS

- Distribuir les persones convidades al Ple del Parlament de 12 de juliol amb els criteris indicats a l'apartat 2. Distribuir l'adhesiu de la ILP RGC entre les persones convidades.

- Prosseguir gestions adhesió document reconeixement i compromís. Distribuir cartell de convocatòria. Finalitzar detalls organització de l'acte en la propera reunió de la Comissió Promotora.

- Finalitzar la guia informativa un cop es conegui les instàncies per sol·licitar el complement de les prestacions socials estatals.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dilluns 10 de juliol de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 5 de juliol 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Informació: 

 

El Ple del Parlament que votarà la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania començarà a les 16:40 minuts (s'avança 20 minuts sobre la previsió anterior). Les persones convidades hauran d'acreditar en el mateix parlament i per a això hauran d'estar mitja hora abans (16:10 hores).

 

Enviem adjunt al missatge el cartell de convocatòria de l'Acte de celebració i compromís que tindrà lloc el divendres 14 de juliol a les 18:30 hores a l'Auditori del centre veïnal de carrer Calàbria núm 66 (verca de l'estació de metro Rocafort, Línia I).

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dilluns 10 de juliol de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía

 

Joomla templates by a4joomla