Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Lluc Cahis, Miquel Cirera, Neus Escofet, José Miguel Esteban, Erika Fabregat,  Francisco José Falcón, Laurent Faucheux, Antoni Ferrer, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Juan Piera, Eduard Romo, Montserrat Rosaura, Manuel Saavedra, Juanjo Salbia, Alberto Semidey, Diosdado Toledano i Manuel Vargas. Justifiquen absència: Javier Bernad, Jaume Botey, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Agnés Felis, Elena Ferrero, Pedro Fernandez, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Pilar Malla, Laura Marino, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, Joan Miquel Ortiz, David Papiol, Pepe Rodado, Carles Rodriguez, Llorenç Serrano i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

 

1.- Informació distribució Document Reconeixement i Compromís. Propostes.

2.- Edició guies informatives, breu i completa. Informacions pendents.

3.- Preparació acte festiu divendres 15 de setembre.

 

1.- Informació distribució Document Reconeixement i Compromís. Propostes

Després de l'Acte de 14 de juliol on es van lliurar 90 Documents de reconeixement i compromís a altres tants representants d'entitats socials, cíviques i polítiques, així com a persones que van subscriure l'esmentat Document, al llarg d'aquests dies se segueixen lliurant als que per raons d'agenda no van poder assistir-hi. A més de la Fundació Mª Aurèlia Capmany, Álvaro García i Sheila, en la pròpia reunió en comptar amb la presència de Lluc Cahis se li va fer entrega dels Documents per JERC i ERC.

A la petició de publicar ja el llistat d'entitats que han recollit el Document, Diosdado va proposar esperar fins que aquelles entitats que per causes alienes no han subscrit encara el compromís, puguin fer-ho.

També es va informar que l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha iniciat el procediment per a aprovar els termes del Document. Montserrat informa que l'ajuntament de Terrassa està en això. L'objectiu és realitzar un acte amb els ajuntaments en el mes d'octubre.

Diosdado proposa lliurar el Document en reconeixement de la seva col·laboració a totes les persones que han participat en l'activitat de la Comissió Promotora. Algunes persones ja ho han rebut després de subscriure el document. Es proposa organitzar un dinar o sopar dels membres de la Comissió Promotora i fer el lliurament.

 

2.- Edició guies informatives, breu i completa. informacions pendents

S'informa del procés d'edició de les dues guies, una breu i una altra més extensa. Diosdado informa que també es té la versió en castellà.

S'està a l'espera que el govern defineixi públicament en què oficines administratives pot sol·licitar la prestació les persones beneficiàries del complement a les prestacions socials de l'estat. Sense aquesta informació no poden tancar-se les guies informatives de la Comissió Promotora.

Montserrat informa d'altres iniciatives informatives del propi Col·legi o del govern.

Patrizia proposa reunir el més aviat possible amb Sixte per tancar els temes d'estil, format i enmaquetado, ja que ella estarà alguns dies fora.

Un cop editades les guies es procedirà a la seva difusió online entre les entitats, ajuntaments i persones que hi col·laboren. I s'ha de fer una edició impresa limitada.

 

3.- Preparació acte festiu divendres 15 de setembre

S'informa del registre el dilluns 17 de juliol a l'Oficina d'Atenció de Ciutat Vella de Barcelona de la sol·licitud d'espai públic per a l'acte festiu de 15 de setembre, en un horari comprès entre les 19 i 22 hores. L'espai públic sol·licitat és en primer lloc la Plaça del Rei, i en segon lujar la Plaça dels Àngels. També se sol·licita la logística per a l'acte, connexió elèctrica, tarima o plataforma per a la presentació de l'acte i intervencions musicals, pantalla, cadires, etc.

A l'espera de la resposta de l'ajuntament es proposa prendre contacte amb diverses entitats que disposen d'equip de so i altaveus perquè el facilitin per a aquest dia.

També es proposa realitzar gestions cap a músics, artistes, poetes, grups de teatre, per anar confeccionant el desenvolupament de l'acte. Davant la consideració de possibles despeses per contractar aquests artistes, es proposa què donada les característiques de l'acte, celebració d'un dret social en la lluita contra la pobresa, les intervencions seran gratuïtes. També es proposa gravar en vídeo l'acte.

 La possibilitat de realitzar un pica-pica és qüestionat per la dificultat de gestionar-lo en un espai públic d'accés obert.

Lluc es compromet a realitzar gestions cap a grups musicals que coneix, i altres compas informen de la possibilitat de contactar amb altres artistes.

Amb l'objectiu de preparar en condicions l'esmentat acte es proposa realitzar la propera reunió de la Comissió Promotora el dimecres 30 d'agost.

 

ACORDS

- Continuar distribució Document Reconeixement i Compromís. Preparar acte municipal a l'octubre on fer lliurament del Document als ajuntaments que el subscriguin. Preparar menjar/sopar de les persones que han col·laborat en els Treballs de la Comissió Promotora per al mes de setembre.

- Fer gestions per conèixer les vies administrativa per sol·licitin la RGC i finalitzar l'edició de les dues guies, breu i més extensa, en versions català i castellà, en format online i impresa.

- Desenvolupar els treballs preparatoris de l'acte festiu de 15 de setembre.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 30 d'agost de 2017 a les 17:00 hores al local de AICEC-ADICAE, carrer Creu dels Molers nº 13 (prop estació de metro de Poble Sec/sortida carrer Parlament, línia III)

 

Barcelona, 19 de juliol 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

A la Sala Auditori de l'Espai Calàbria 66 va tenir lloc el passat divendres 14 de juliol a les 18:30 hores l'acte de Reconeixement i Compromís amb la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Davant d'una sala plena, amb presència de persones representatives d'entitats socials, cíviques, sindicals, polítiques i altres persones que han col·laborat en el llarg procés de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania, van obrir l'acte els representants de la Comissió Promotora Diosdado Toledano i Sixto Garganté, que van fer un repàs del procés d'aquesta Iniciativa legislativa, des del seu inici fins a l'aprovació de la llei per unanimitat. Es va explicar els aspectes principals del contingut de la llei, resultat del treball en la ponència i de la negociació amb el govern de la Generalitat, destacant els principals elements d'aquesta negociació.

 

També, es va explicar el sentit dels quatre punts dels compromisos que figuren en el Document que a continuació es va lliurar a les entitats i persones que l'havien subscrit:

 

1.- La implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.

 

2.- Promoure l'actualització en el termini més breu possible de l'IRSC, el qual està congelat des de 2010.

 

3.- Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania puguin sol·licitar-la.

 

4.- Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur.

 

Es va explicar la preparació de material informatiu sobre la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i la petició a les entitats a col·laborar en la tasca informativa perquè totes les persones i famílies de Catalunya que compleixi els requisits puguin beneficiar-se d'aquest dret.

 

Es va informar de la preparació d'un acte públic de celebració festiu i lúdic en una plaça pública de Barcelona el 15 de setembre, dia en què s'inicia la implementació d'aquest important dret social, trucant a la col·laboració en la seva preparació.

 

A continuació, Montserrat Rosaura i Laura Marí, de la Comissió Promotora van citar les 90 persones,  representatives de les entitats socials i cíviques que havien subscrit el compromís, a representants de la gran majoria de sindicats de Catalunya, representants d'organitzacions polítiques, i persones a títol individual, també als membres de la Comissió Promotora que per causa de malaltia no van poder estar presents, per fer-los entrega del document de Reconeixement i Compromís.

 

Finalment es va anunciar la preparació d'un acte específic amb els ajuntaments que van fer mocions de suport a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania a la tardor.

 

Es va tancar l'acte amb una foto col·lectiva amb les persones i representants d'entitats a qui se'ls va lliurar el document.

 

Adjuntem amb aquest comunicat els links dels dos vídeos, resum i complet, una primera selecció de fotos.

Vídeo resumit: https://www.youtube.com/watch?v=_JLYQnhGVro

 

Vídeo sencer: https://www.youtube.com/watch?v=a3xG7RUQe-w&feature=youtu.be

 

Barcelona 16 juliol 2017

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

INTERVENCIÓ DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA RGC AL PLE DEL PARLAMENT DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2017

SIXTE GARGANTÉ

JA FA MÉS DE TRES ANYS, EL DIA 26-03-2014 VAREM PRESENTAR AL PLE DE PARLAMENT EL PROJECTE DE LLEI PER REGULAR LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, NASCUT DE LA INICIATIVA POPULAR

AVUI LA COMISSIÓ PROMOTORA VOL FER UNES CONSIDERACIONS, DE FET 5 CONSIDERACIONS, SOBRE EL CONTINGUT I EL VALOR DE LA LLEI QUE S’ HA D’ APROBAR

1ª.- ES TRACTA D’ UN DRET SUBJECTIU A UNA PRESTACIÓ ECONÒMICA QUE EL GOVERN I EL PARLAMENT HAURAN DE GARANTIR PER QUE QUI A CATALUNYA ESTIGUI PER SOTA DEL LLINDAR DE LA POBRESA, DISPOSI D’ UNS INGRESSOS ECONÒMICS QUE LI GARANTEIXIN UNA VIDA DIGNA.

2ª.- LA RGC ÉS UNA PRESTACIÓ ECONÒMICA SUFICIENT; PER PRIMERA VEGADA ES RECONEIX QUE LA QUANTIA QUE DETERMINA EL LLINDAR DE LA POBRESA, SIGUI, A LA VEGADA, LA QUANTIA DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA PER SORTIR-NE.

ENCARA QUE NO SERÀ REALITAT, AL 100 PER 100, FINS D’ AQUÍ A UNS 30 MESOS, L’ 1 D’ABRIL DE 2020, A PARTIR DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2017, LA QUANTITAT SERÀ D’ UN 85% PER LA 1ª PERSONA DEL NUCLI FAMILIAR I PODRÀ ARRIBAR FINS A UN MÀXIM DE 1.000 EUROS AL MES, EN NUCLIS DE 5 PERSONES

AQUEST DRET, QUE BENEFICIARÀ A MOLTÍSSIMES  PERSONES I FAMILIES SUPOSA, TAN PEL QUE FA AL SEU CARÀCTER DE DRET SUBJECTIU COM PER LA SUFICIÈNCIA ECONÒMICA, UN TRECTAMENT TOTAL AMB LA RENDA MÍNIMA S’ INSERCIÓ, QUE QUEDA LEGALMENT DEROGADA.

I COMPORTA TAMBÉ UN PRIMER PAS EN LA IMPRESCINDIBLE LLUITA PER ERADICAR LA POBRESA INFANTIL.

3ª.- LA LLEI DE LA RGC TAMBÉ ÉS RESPECTUOSA AMB LA REGULACIÓ QUE DEL DRET FA L’ ARTICLE 24.3. DE L’ ESTATUT, “TOTES LES PERSONES O FAMILIES”,

REGULA EL DRET SUBJECTIU DE TOTES LES PERSONES POBRES,

·      ESTIGUIN EN SITUACIÓ D’ EXCLUSIÓ O D’ ATUR

·      NO TINGUIN INGRESSOS ECONÒMICS

·      SIGUIN POBRES MALGRAT TREBALLIN O MALGRAT COBRIN PRESTACIONS, PENSIONS O AJUTS DE L’ ESTAT

·      TINGUIN LA CONDICIÓ DE PERSONES REFUGIADES

 

Ø  A AQUELLES QUE NO TINGUIN CAP TIPUS D’INGRÉS,  ELS HI FARÀ EFECTIVA UNA PRESTACIÓ ÍNTEGRA DE LA RGC

 

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN INGRESSOS EN CUANTÍA INFERIOR A LA RGC, FENT EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN LA CONDICIÓ DE FAMILIA MONOPARENTAL AMB FILLS I TINGUIN RENDES DE TREBALL A TEMPS PARCIAL (FONAMENTALMENT DONES), ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN PENSIONS , PRESTACIONS O AJUTS DEL’ ESTAT, EN CUANTIA INFERIOR A LA RGC, ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES PERSONES QUE TINGUIN LA CONDICIÓ DE REFUGIADES, I QUE FINALITZIN LA PROTECCIÓ QUE ELS HI DONA EL PLA D’ AJUT AL REFUGIAT, ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

EN AQUEST SENTIT LA RGC TAMBÉ TRENCA TOTALMENT AMB EL PIRMI, I ESTABLEIX UNA TRANSITORIETAT I UN INICI AMB EL QUE ES VOL PRIORITZAR A LES DONES EN SITUACIÓ DE POBRESA, MALGRAT TREBALLIN, I ALS PENSIONISTES QUE COBREN UNA PENSIÓ PEL SOTA DEL LLINDAR DE LA POBRESA.

4ª.- PER POSSAR EN VALOR QUE, TAMBÉ PER PRIMERA VEGADA, ES RECONEIX, COM NO PODIA SER D’ UNA ALTRA FORMA, EL SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU EN LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE DRETS,

QUE SUPOSA NO NOMÉS POSSAR EN VALOR ELS DRETS DELS CIUTADANS I CIUTADANES, SINO TAMBÉ EL RECONEIXEMENT DE L’ EFICIÈNCIA DE L’ ADMINISTRACIÓ EN LA GESTIÓ QUE N’ HA DE FER.

5ª.- PER ACABAR, NOMÉS ENS QUEDA DEMANAR QUE TOTS ELS ESFORÇOS FETS FINS ARA PER TOTHOM,

Ø  ENTITATS,

Ø  ORGANITZACIONS,

Ø  ASSOCIACIONS,

Ø  PERSONES,

Ø  AJUNTAMENTS,

Ø  GENERALITAT, AMB UN RECONEIXEMENT ESPECIAL A LA CONSELLERA,  

PER APROVAR LA LLEI DE LA RGC,

TINGUIN LA NECESSÀRIA CONTINUÏTAT A L’ HORA DE DONAR A CONÈIXER AQUEST NOU DRET I A L’ HORA DE FER-LO EFECTIU A QUI EN TINGUI NECESITAT.

MOLTES GRÀCIES.

Comunicado

Hoy viernes 14 de julio, a las 18:30 horas tendrá lugar en el Espacio cívico de Calabria 66 (cerca estación de metro Rocafort, Linea I) el Acto de celebración y compromiso con la Renta Garantizada de Ciudadanía, donde se entregarán los documentos de reconocimiento y compromiso a las entidades y personas que lo hayan suscrito.

Adjuntamos cartel de convocatoria en diferentes formatos

Nos vemos en Calabria 66

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadaníafoto de ILP de la Renda Garantida Ciutadana.

Intervenció de Diosdado Toledano al ple del parlament 12 de juliol sobre la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Molt honorables Presidenta del Parlament i President de la Generalitat

Honorables Consellers i Conselleres

Senyors Diputats i Senyores Diputades

Senyors i senyors convidats

 

El 26 de març de 2014, en aquest mateix faristol, després de presentar el projecte de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, apel·lem a la responsabilitat dels senyors i senyores diputats per no defraudar l'esperança que significa aquest important dret social.

Avui, 12 de juliol 2017, serà una data històrica que recordarà el poble de Catalunya, especialment la seva gent més vulnerable, quan vostès votin favorablement la proposta de llei.

La Renda Garantida de Ciutadania és un dret social que protegeix i empara a tota la ciutadania del nostre país. En un sistema econòmic injust, inestable, insegur, que com va dir el papa Francesc mata, aquest dret social és un autèntic salva-vides per a tothom.

És, també, un important avanç en la cohesió social, en la redistribució de la riquesa i reducció de la desigualtat, en l'empoderament de les persones, en la millora de les seves condicions de vida, que les fa més lliures.

La pobresa a Catalunya segueix en taxes molt elevades, la pobresa severa (darreres dades d’Idescat) afecta al 6,7 % de la població, creix la pobresa infantil, s'estén la pobresa laboral amb la precarietat i la devaluació dels salaris, molts pensionistes malviuen amb prestacions per sota del llindar de pobresa. En definitiva, la millora estadística del creixement econòmic no s'ha traslladat a la majoria social, ni a la població més vulnerable.

Acabar amb la pobresa, exigeix ​​també, altres mesures, altres polítiques, que vagin a l'arrel de la seva causa. Cal avançar cap a la plena ocupació en condicions estables i dignes, repartint el treball i la riquesa, reforçant i millorant el sistema de protecció social.

Aquesta llarga lluita per la Renda Garantida de Ciutadania, rescatant de l'oblit l'art 24.3 de l'Estatut d'autonomia referendat el 2006, culmina avui, gràcies a l'esforç i la col·laboració de molta gent solidària:

de les 121.191 persones que van signar la Iniciativa Legislativa Popular, de la feina de centenars de persones fedatàries, i milers de col·laboradors/es, al suport de 76 entitats cíviques, socials i polítiques representatives d'una àmplia pluralitat en la societat, a les mocions de suport de 52 ajuntaments i del Consell de la Vall d'Aran, que representen a una majoria de la ciutadania del nostre país.

En aquesta gran tasca volem reconèixer el treball dels diputats i diputades, assessors, al lletrat sr. Xavier Muro, que han participat en la ponència al llarg de dues legislatures. Gràcies a la seva actitud dialogant, a la seva voluntat d'arribar a un compromís per fer efectiva aquesta llei, s'han pogut sortejar tots els obstacles. Tots hem realitzat concessions, sobre les nostres posicions inicials, fins a aconseguir un ampli consens en la redacció d'aquesta llei.

En aquest procés, l'acord signat el passat 15 de maig, entre els representants del govern de la Generalitat i de la Comissió Promotora, després d'una negociació intensa, superant distàncies i dificultats, ha estat un pas decisiu que va aplanar el camí fins arribar a la práctica unanimitat en la ponència, i després, en la Comissió de treball.

Per valorar aquesta llei, no n'hi ha prou amb el debat rigorós i jurídic al Parlament, cal apropar-se i dialogar amb la gent més vulnerable, informar i escoltar les seves opinions, atendre les seves necessitats i sentiments.

En un recent acte a Girona, amb la gent colpejada per l'atur de llarga durada, amenaçats per desnonaments, senyores grans, nous catalans i novíssimes catalanes, després explicar-los el contingut de la proposta de llei, i respondre als seus dubtes i preguntes, em van abraçar amb una calor humà excepcional, l'alegria i l'esperança il·luminaven els seus rostres, les seves frases d'agraïment encara ressonen al meu cap.

Aquests abraçades, aquestes emocions d'esperança, d'agraïment, vull compartir-los amb tots vostès, amb els qui amb el seu vot donaran llum a aquesta llei, amb el govern que haurà d’arremanga-ser per implementar la llei, amb totes les entitats i persones que han fet possible arribar a la meta, naturalment amb tots els activistes que han participat en la Comissió Promotora.

Vull recordar a totes les persones que al llarg d'aquests anys han patit les conseqüències de la pobresa, als que ens han abandonat víctimes de la desesperació. El seu sofriment i esperances, han estat el combustible que ens ha fet perseverar fins assolir aquest gran dret social

Finalment, algunes reflexions en veu alta. ¿S'imaginen com seria la nostra societat si aquesta llei s'hagués aprovat l'any següent d'aprovar-se l'Estatut d'autonomia? ¿Quant dolor s'hauria evitat? ¿Com és possible que una proposta de llei tramitada per via d'urgència hagi trigat tant? Per ventura, ¿no hauria de millorar-se la llei de la iniciativa legislativa popular per evitar que es repeteixi aquest exasperant retard?

Finalment, els anunciem, que la Comissió Promotora continuarà el seu treball per informar sobre aquesta llei i ajudar a la seva plena implementació.

Gràcies de nou per escoltar les meves paraules. Els asseguro, que un cop aprovin aquesta llei, aquesta nit, dormiré molt feliç. Estic segur què vostès també.

 

Joomla templates by a4joomla