Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

 

 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DIRIGIDA Al DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, REGISTRADA EL 3 DE ABRIL 2019 

1.- Quants recursos d'alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data del 3 d'abril 2019? Quina és la distribució mensual fins a la data? 

1.1.- Quants recursos d'alçada (prestació Renda Garantida de Ciutadania) s'han resolt i notificat fins a la data?, Quants han estat resolts i notificats dins el termini legal de tres mesos a partir de la presentació del recurs?, quants recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius per a la seva aprovació?, quins han estat els motius per a la seva desaprovació? 

2.- Quants recursos d'alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud de complement de pensió no contributiva o de prestació social en aplicació de la disposició addicional tercera de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data de 3 abril 2019?, quina és la distribució mensual fins a la data? 

2.1.- Quants recursos d'alçada (complement de pensió no contributiva o de prestació social) s'han resolt i notificat fins a la data?, Quants han estat resolts i notificats dins el termini legal després de la presentació del recurs?, quants Recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius per a la seva aprovació?, quins han estat els motius per a la seva desaprovació? 

3.- Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

4.- Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de complements de pensions contributives i prestacions socials rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

5.- Quantes reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, per silenci positiu incomplert (art 26 apartat 2 de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania), han estat presentades des de febrer de 2018 fins al 3 d'abril de 2019?, quin és la seva distribució mensual fins a la 

data?, quantes d'aquestes reclamacions han estat revisades per l'administració?, quantes han estat estimades i quantes desestimades? 

6.- Quants recursos al contenciós administratiu, per reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania en compliment del silenci positiu (art 26 apartat 2 de la llei de la RGC) té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal ?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

Barcelona, 3 d’abril 2019

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   03/04/2019

ACTA N º 138

 

Assisteixen a la reunió:Enrique García, Miquel Ibarz,Laura Marino, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Patrizia Manzo, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació registre nova sol·licitud d'informació pública.

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

3.- Renovació abonament del web

4.- Informació actes realitzats, agenda nous actes

5.- Informació mocions en ajuntaments de Catalunya

6.- Propostes de gestions i iniciatives.

7.- Modificació data convocatòria Assemblea general

 

1.- Informació registre nova sol·licitud d'informació pública

S'informa del registre aquest mateix dia 3 d'abril d'una nova sol·licitud d'informació pública sobre la situació dels recursos d'alçada, reclamacions de silenci positiu i recursos al contenciós administratiu. S'adjunta amb la present acta el document de sol·licitud en format pdf.

 

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

Fins a la data del 3 d'abril no s'ha rebut la resposta de la Direcció d'Economia social en compliment de la Resolució del GAIP de 28 de febrer que obliga a contestar en el termini de 20 dies hàbils a les preguntes de la sol·licitud d'informació pública registrada el 31 d'agost de 2018. Es proposa fer gestions davant el GAIP davant la falta de compliment de la Resolució.

D'altra banda, la següent reclamació davant el GAIP està en fase de tramitació.

 

3.- Renovació abonament del web

Davant el venciment del termini per renovar l'abonament del web de la Renda Garantida de Ciutadania es proposa ampliar la seva capacitat d'emmagatzematge, així com l'abonament corresponent.

 

4.- Informació actes realitzats, agenda nous actes

S'informa dels actes informatius celebrats al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs el passat 28 de març, ia Figueres el dilluns 1 d'abril. En ambdós actes hi va haver una important participació d'activistes i persones afectades per denegacions de sol·licituds de prestació de RGC, que van confirmar en descriure els motius exposats en les resolucions denegatòries el caràcter injust d'aquestes. Per exemple, cas de denegació per tenir l'habitatge habitual de propietat (sense propietat d'altres habitatges) quan la llei de la RGC estableix que això no és motiu per denegar l'accés a aquest dret.

En l'acte de Figueres es va anunciar la constitució d'una "Plataforma d'afectats per la Renda Garantida del Gironès", també es va aprovar en finalitzar l'acte una Carta dirigida al Molt Honorable senyor President de la Generalitat de Catalunya Quim Torra. S'adjunta aquesta carta amb l'acta en format pdf.

S'informa de la convocatòria d'un nou acte on es convida la presència de la Comissió Promotora de la RGC el dissabte 13 d'abril a la localitat de Sant Fost Campsentelles. Es proposa que Miquel Ibarz o Manuel Ortiz en funció de la seva disponibilitat participin.

Enrique García informa d'un acte en Nou barris de Barcelona on serà present el Síndic de Greuges de Catalunya. Es proposa que assisteixi un membre de la Comissió Promotora.

 

5.- Informació mocions en ajuntaments de Catalunya

El Ple de l'ajuntament de Barcelona celebrat el divendres 29 de març va aprovar una declaració institucional de suport al compliment de la llei de la RGC en termes similars a les mocions aprovades per altres ajuntaments. Aquesta Declaració va comptar amb la signatura de la majoria de grups municipals de l'ajuntament de Barcelona, ​​excepte d'ERC i PDeCAT que no van signar. La Delegació de la Comissió Promotora va seguir el desenvolupament del Ple des de la tribuna de persones convidades. Després de finalitzar el Ple la delegació es va fer la foto amb l'alcaldessa Ada Colau, la tinent d'alcalde Laia Ortiz i representants municipals de Ciutadans i PSC. S'adjunta arxiu de la foto.

 

6.- Propostes de gestions i iniciatives

Després de donar a conèixer la queixa rebuda sobre l'error en l'abonament del complement de pensió no contributiva es proposa fer gestions davant l'equip d'advocats que assessora la Comissió Promotora.

També es proposa fer gestions cap als grups parlamentari, particularment el PSC, per obrir un canal de diàleg amb el ministeri corresponent sobre l'aplicació de les normes estatals que limiten els complements de les prestacions socials en un 35%, amb l'objectiu d'afavorir la derogació d'aquest límit o la seva modificació a l'alça, així com augmentar l'IPREM d'acord amb els increments de l'IPC, i de l'augment del salari mínim interprofessional. També per abordar els continguts, compatibilitats i efectes sobre la llei de RGC dels compromisos electorals sobre ingressos mínims.

 

7.- Modificació data convocatòria Assemblea general

A causa de la manca de disponibilitat de local es descarten les dates del 24 i 25 d'abril per realitzar l'Assemblea general. S'està a l'espera de confirmació de la reserva de la sala per al divendres 3 de maig. Quant hagi confirmació es procedirà a enviar la convocatòria d'Assemblea General.

 

ACORDS

- Realitzar gestions sobre el compliment de la resolució del GAIP de 28 febrer 2019.

- Contractar ampliació d'emmagatzematge de la web i abonar renovació.

- Continuar els treballs per a noves mocions de suport a altres ajuntaments

- Fer gestions amb l'equip d'advocats sobre la queixa respecte de la quantia dels complements.

- Reunir-se amb els grups parlamentaris, especialment amb el PSC, per tractar els aspectes del punt 6 de l'Acta.

- Convocar Assemblea General un cop hagi confirmació de reserva de local per al 3 de maig.

 

Propera reunió dimecres 24 abril 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 4 abril 2019

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   20/03/2019

ACTA N º 137

 

Assisteixen a la reunió:Patrizia Manzo, Miquel Ibarz,Laura Marino, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Juan Ramón Martín, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

 

1.- Valoració sessió de la Comissió Treball Social, Afers socials i famílies del Parlament de Catalunya, reunida el 13 de març 2019. Propostes.

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

3.- Qüestió sobre els complements de les pensions no contributives

4.- Punts d'assessorament i mediació assumpte transparència amb el GAIP

5.- Presentació moció ajuntament Barcelona

6.- Convocatòria Assemblea general i propostes noves accions

7.- Diversos

 

1.- Valoració sessió de la Comissió Treball Social, Afers socials i famílies del Parlament de Catalunya reunida el 13 de març 2019. Propostes.

 

El desenvolupament de la Comissió parlamentària de Treball Social, Afers socials i famílies va posar en evidència la pèrdua de credibilitat del conseller Chakir el Homrani i el director general d'Economia social sobre la seva gestió de la Renda Garantida de Ciutadania. Excepte la representant parlamentaria d'ERC que va justificar la gestió d'una conselleria sota responsabilitat del seu partit, la resta de grups parlamentaris van despullar la mala gestió, l'opacitat en la informació pública i van exigir el compliment de la moció aprovada el 22 de novembre per al Parlament que obliga el Departament de Treball a revisar totes les sol·licituds rebutjades fins a la data. Fins i tot la representant de JuntsxCat va prendre distàncies davant la gestió de Chakir el Homrani i va fer seves les crítiques del Síndic de Greuges de Catalunya.

Algunes de les informacions, valoracions i propostes del Document d'observacions a l'Informe sobre aplicació i efectivitat de la llei RGC, elaborat per la Comissió Promotora RGC, i registrat el passat 8 de març, van ser recollides i plantejades pels grups parlamentaris.

La manca de resposta del conseller a gran part de les exigències i aclariments plantejades pels grups parlamentaris, i les inconsistències o manipulacions de dades en les que va respondre, confirmen les advertències i denúncies que la Comissió Promotora de la RGC realitza des de fa temps.

Després de les valoracions, es proposa reprendre els contactes amb els grups parlamentaris per valorar altres iniciatives i mesures, entre elles la posada en marxa d'una comissió d'investigació parlamentària i l'impuls a una auditoria independent. També es proposa continuar la difusió del desenvolupament de la Comissió parlamentària a través de l'enllaç del Canal Parlament:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8342005&p_cp3=8342467

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

S'informa de la notificació d'admissió a tràmit, amb el número 129/2019, de la segona reclamació a la Comissió de garantia del dret a l'accés a la informació pública (GAIP) registrada el passat 8 de març, davant la resolució denegatòria del Departament de Treball, Afers socials i famílies notificada el passat 15 de febrer, a la sol·licitud d'informació pública registrada el 15 de gener de 2019.

S'informa que s'està a l'espera del compliment de la resolució 114/2019 (28 de febrer al 2019) de l'GAIP que obliga el Departament de Treball, Afers socials i famílies a donar complerta resposta en un termini de 20 dies des de la comunicació de la resolució a la sol·licitud d'informació pública registrada el 31 d'agost 2018.

En funció de la resposta del Departament de Treball, es valorarà que altres iniciatives o gestions realitzar.

 

3.- Qüestió sobre els complements de les pensions no contributives

S'informa de la recepció a través de la llista de distribució de la RGC d'una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya on es denuncia que l'any 2018 els perceptors d'una pensió contributiva de jubilació i invalidesa van rebre de manera indeguda ingressos inferiors als que estableix la llei de la RGC. En aquesta carta es demana a la Comissió Promotora de la RGC que es faci ressò d'aquesta queixa.

Després d'una ronda de valoracions es proposa connectar amb la persona que ha presentat la queixa al Síndic de Greuges per estudiar la denúncia, i en cas de confirmar-se, adoptar les mesures i iniciatives oportunes

 

4.- Punts d'assessorament i mediació assumpte transparència amb el GAIP

Punts d'assessorament

A Terrassa s'ha creat nou equip d'assessorament que continua els treballs de l'anterior en un nou local cedit per l'ajuntament.

A Manresa la Federació d'associacions de veïns deixa un local per a assessorament RGC. L'equip d'assessorament es troba en procés de constitució.

Des de Lleida un grup de persones voluntàries ens han escrit per informar que estan preparant un projecte per oferir assessorament, i ens demanen dades i documentació. Es proposa connectar amb aquest grup.

Mediació GAIP sol·licitud transparència realitzada per Juanjo

Juanjo informa sobre el contingut de la mediació, i les justificacions no fonamentades de la responsable del SOC, que es va sol·licitar constessin en acta.

D'aquesta informació destaca, la confirmació que alguns recursos contenciosos administratius la data de judici estaven pròximes, les persones demandants han percebut l'abonament de la prestació d'RGC. La responsable del SOC va admetre que s'havien comès errors i per això abonaven la prestació si enviar cap resolució.

Davant l'evidència que el Departament de Treball no vol que es produeixin sentències que posarien en qüestió la credibilitat de la seva gestió han optat per aquesta via.

Es proposa fer gestions amb les persones que han efectuat els recursos i han percebut la prestació, també el presentar com Comissió Promotora una nova sol·licitud d'informació sobre l'assumpte, i fer comunicació general per animar les persones que han presentat recursos d'alçada a què prossegueixin la via del Recurs d'Contenciós Administratiu pels seus evidents resultats positius.

 

5.- Presentació moció ajuntament Barcelona

Laura Marino informa que el proper divendres 29 de març es presentarà una moció de suport a la plena implementació de la RGC a l'ajuntament de Barcelona.

El contingut de la moció segueix les pautes de les mocions aprovades recentment en altres ajuntaments, incorporant dos nous punts. Després de la seva lectura, les persones participants de la Comissió Promotora donen el vistiplau.

Es formarà una delegació per assistir al ple, i es recolliran les dades per gestionar l'entrada a l'ajuntament. Es queda a l'espera de conèixer l'hora aproximada de la seva presentació al Ple.

 

6.- Convocatòria Assemblea general i propostes noves accions

Amb l'objectiu d'informar, debatre i adoptar noves iniciatives de mobilització en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania es proposa convocar una Assemblea General després de Setmana Santa. Es proposen com a dates possibles el 24 i 25 d'abril, o bé, el 2 o 3 de maig. Es gestionarà la reserva de local per a l'Assemblea.

L'acció agendada al mes d'abril s'ajorna al mes de maig, pendent major concreció en la propera Assemblea General. Sobre el format de la propera acció, es consideren diverses opcions i modalitats, en la mesura dels compromisos de suport i solidaritat que s'obtinguin en les pròximes setmanes.

 

7.- Diversos

S'informa de la edició d'un llibre que recull un acte convocat per ATTAC-Acordem, on es recullen les diverses intervencions de moviments socials, entre les quals el tema de la Renda Garantida de Ciutadania exposat per un representant de la Comissió Promotora. Es proposa col·laborar econòmicament en la part corresponent.

 

ACORDS

- Fer una nova ronda amb els grups parlamentaris per explorar possibles iniciatives després de la reunió de la Comissió parlamentària de Treball, Afers socials i famílies.

- Posar-se en contacte amb persona que va presentar denúncia davant el Síndic de Greuges de Catalunya sobre l'abonament incorrecte dels complements a pensions no contributives.

- Realitzar sol·licitud informació pública com a Comissió Promotora sobre els recursos al contenciós administratiu i situació.

- Prosseguir la construcció dels punts d'assessorament i connectar amb grup voluntari de Lleida.

- Realitzar gestions per a entrada delegació al ple de l'ajuntament de 29 de març.

- Convocar Assemblea General un cop s'hagi reservat local en alguna de les dates previstes.

 

Propera reunió dimecres 3 abril 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 22 març 2019

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

CARTA AL CONSEJERO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS SR. CHAKIR EL HOMRANI

 

La pobreza en Cataluña afecta a más de millón y medio de personas, de las cuales cerca de 350.000 sufren las terribles penalidades de la pobreza severa.

El derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía para las personas y familias en situación de pobreza, que les asegure los mínimos de una vida digna, sigue sin aplicarse a la mayoría de personas vulnerables y se deniega de manera injusta a la gran mayoría de personas solicitantes.

De las 133.746 nuevas solicitudes acumuladas desde 15 de septiembre de 2017 hasta finales de 2018, solo se han aprobado entre prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía y complementos de pensiones no contributivas y prestaciones sociales hasta enero de 2019, la cantidad de 10.468.  Estas cifras son un escándalo que muestra el grave incumplimiento de la ley de la RGC, así como la falta de humanidad y de sensibilidad social por parte de usted y de los responsables de dicha gestión en el Departamento de trabajo, asuntos sociales, y en especial, de la Dirección General, el Tercer Sector, las cooperativas y la Autoempresa. 

Para tapar esta pésima gestión y mala voluntad política, manipulan los datos de la implementación de la ley cuando suman prestaciones diferentes como son la RGC y los complementos de pensiones y prestaciones sociales, o sencillamente se niegan a dar la información solicitada a través de la ley de transparencia de la información pública, como por ejemplo la cantidad de solicitudes de RGC de personas sin hogar, el número de resoluciones aprobadas y denegadas para este colectivo, o esconden las instrucciones emitidas por la Dirección General de Economía social al personal que valora las solicitudes y elabora las resoluciones de aprobación (poquísimas) y de rechazo (la gran mayoría).

Afortunadamente, la Comisión de Garantía del derecho de acceso a la información pública ha resuelto recientemente a favor de la reclamación presentada por la Comisión Promotora de la RGC y les ha dado un plazo de veinte días para que aporten toda la información solicitada.

Sin embargo, a solicitudes de información presentadas el pasado 15 de enero y 6 de febrero, han elevado su grado de opacidad enviando resoluciones desestimatorias….

¿Qué esconden? ¿A que tienen miedo? ¿A que decenas de miles de familias y personas vulnerables descubran que les están hurtando su derecho? ¿A que la ciudadanía de Cataluña tome nota de su gestión bananera en un derecho que es de todos y todas, y en consecuencia exija responsabilidades?

El lema de “Rescatemos las personas” nos acompaño en la larga movilización de cerca de seis años hasta conseguir que la ley de la RGC fuera aprobada por unanimidad el 12 de julio 2017 en el Parlamento de Cataluña.

No vamos a desistir hasta que se cumpla plenamente el derecho a la RGC y nadie en Cataluña, especialmente la infancia y las mujeres, sigan sufriendo la pobreza.

Le requerimos a que cambie radicalmente de actitud, respete el derecho a la RGC y devuelva la esperanza a la ciudadanía vulnerable, cumpla el mandato del Parlamento para revisar todas las solicitudes rechazadas, cumpla al 100% con la ley de transparencia, cese a los responsables del Departamento de Trabajo y de la Dirección de economía social que incumplen la ley RGC, y si no se siente capaz de todo ello ¡dimita!

Barcelona, 7 de marzo 2017

Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

 

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 06/03/2019 

ACTA N º 136 

 

Assisteixen a la reunió: Erika Fabregat, Sandra Filippella, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, Juan Ramón Martín, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Juanjo Salbia i Najat Yedri. 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Informació Resolució del GAIP (Comissió de Garantia del dret d'accés a la informació pública) 

2.- Nova reclamació al GAIP 

3.- Registre Document d'observacions al punt 4 de l'Informe d'aplicació i efectivitat de la RGC "i propostes 

4.- Preparació concentració 7 març 

1.- Informació Resolució del GAIP (Comissió de Garantia del dret d'accés a la informació pública) 

S'informa de la recepció de la Resolució de la Comissió de Garanties d'accés al dret a la informació pública de la Generalitat de Catalunya (GAIP). 

En aquesta Resolució es dóna la raó a la reclamació presentada per la Comissió Promotora el 24 de gener passat 2019 i dóna un termini de 20 dies a la Direcció General d'Economia Social a respondre a les qüestions sol·licitades. 

Es valora positivament els termes de la Resolució, que posen en evidència l'opacitat en la gestió informativa de la Direcció general d'Economia Social (s'adjunta resolució GAIP amb la presenta acta) 

2.- Nova reclamació al GAIP 

Davant la resolució denegatòria amb data de 15 de febrer 2019 de la Direcció general d'Economia Social a la nova sol·licitud d'informació pública presentada per la Comissió promotora el passat 15 de gener 2019, s'informa que es registrarà una nova reclamació al GAIP abans de finalitzar la setmana. 

3.- Registre Document d'observacions al punt 4 de l'Informe d'aplicació i efectivitat de la RGC "i propostes 

Després d'actualitzar el Document d'observacions i propostes al punt 4 del "Informe d'aplicació i efectivitat de la RGC" registrat el 28 de desembre passat 2019 a Parlament pel Departament de Treball, afers socials i famílies, es comunica que es registrarà en breu dit document d'observacions i propostes per a coneixement del President del Parlament i dels Grups i subgrups parlamentaris. 

4.- Preparació concentració 7 de març 

Es dóna el vistiplau als cartells confeccionats per Patrizia per a la concentració del dijous 7 de març, a qui s'agraeix el treball efectuat. 

S'acaba de concretar el desenvolupament de la concentració. Així com el registre de la Carta al Conseller de Treball, Afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani. 

ACORDS 

- Presentar nova reclamació davant el GAIP en resposta a la resolució denegatòria a la sol·licitud d'informació pública registrada el 15 de gener el 2019. 

- Registrar al Parlament el Document d'observacions i propostes al punt 4 de l' "Informe d'aplicació i efectivitat de la RGC" 

- Gestionar el desenvolupament de la concentració del dijous 7 de març davant del Departament de Treball, Afers socials i famílies, i registrar la Carta al conseller Sr. Chakir el Homrani 

Propera reunió dimecres 20 de març 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III) 

Barcelona, 10 març 2019 

Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/ 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

Joomla templates by a4joomla