Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   02/03/2017

ACTA N º 84

Assisteixen a la reunió:  Jaume Botey, Lluc Cahis, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Sixto Garganté, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Miquel Puente, Carles Rodríguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Luis Blanco, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Neus Escofet, Ramón Franquesa, Jesús García, Núria Garrido, Rosa Gómez, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Llorenç Serrano.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Informació reunió amb Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

3.- Escenaris, perspectives i propostes

 

1.- Informacions

Després de les declaracions dels sindicats, de Càritas, Mans Unides, Justícia i Pau, Cristianisme i justícia, s'informa d'una nova declaració de l'entitat Cristianisme Segle XXI en termes semblants. Jaume Botey està gestionant noves iniciatives amb entitats referents en la lluita contra la pobresa infantil i Montserrat Rosaura presentarà el tema a una entitat referent del moviment feminista.

 

2.- Informació reunió amb Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

Diosdado informa de la reunió de 27 de febrer amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Sixte va lliurar i va explicar l'última proposta de la Comissió Promotora centrant-se en la compatibilitat amb les rendes del treball (temps parcial) i la seva implementació progressiva des 2017 fins a la seva generalització al final de la transitorietat, sobre els criteris per racionalitzar i compactar determinades prestacions socials que administra la Conselleria, excepte aquelles de caràcter finalista, i sobre la necessitat de fixar les quanties de la prestació en tots els anys de la transitorietat per garantir plenament el caràcter de dret subjectiu de la Renda Garantida de Ciutadania.

L'intens diàleg i debat que va tenir lloc a continuació amb la conselleria es va centrar en la compatibilitat amb les rendes de treball i en els criteris i metodologia de compactació de les prestacions.

Finalment, la reunió va concloure amb el compromís de la Conselleria de respondre a la nova proposta en la propera reunió que es va fixar per al dilluns 13 de març.

Sobre aquest punt de l'ordre del dia prenen la paraula Jaume Botey, Juanjo Salbia, Miquel Ibarz i Laura Marino aportant consideracions i informacions d'interès.

 

3.- Escenaris, perspectives i propostes

Diosdado exposa els diferents escenaris que tenim per davant, així com algunes de les alternatives a considerar.

En la seva opinió, després de l'aprovació dels pressupostos de 2017 en els plens previstos per als dies 9 i 10 de març, o com més tard la següent setmana, s'obre de fet un període polític de caràcter preelectoral. En aquest context prosseguirà la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

En el cas, que la Conselleria retiri la incompatibilitat amb les rendes del treball s'obre una possibilitat real d'arribar a un acord amb el govern, però si aquesta bloqueja la negociació en mantenir la incompatibilitat amb les rendes del treball, ens obliga a considerar la recerca de l'acord en el marc de la ponència, especialment amb els grups que van formar majoria sobre les quanties de la prestació de la Renda garantida.

Arribat a aquest punt planteja proposar als grups parlamentaris que formen majoria en la ponència una base d'acord sobre els assumptes pendents i mantenir la resta de l'acord aconseguit en la ponència.

Proposa també acompanyar aquest procés amb iniciatives d'acció de caràcter simbòlic i convocant que permeti sensibilitzar i mobilitzar l'opinió pública, per a la qual cosa cal tenir en compte el calendari fins abans de setmana santa, i entorn del 1r de maig.

A continuació, intervenen Juanjo Salbia que incideix en la necessitat de reforçar la difusió per les xarxes, particularment sobre les declaracions realitzades i preparar una roda de premsa al cas que es doni per finalitzada sense acord la negociació amb la Conselleria. Laura Marino proposa impulsar una declaració de suport amb signatures de personalitats. Joan Miquel proposa fer gestions a l'Institut d'estudis catalans. Joan Paz expressa en nom del PSC el suport a la compatibilitat amb les rendes del treball i la transitorietat en la seva implementació. Sixte proposa que en cas d'haver de tornar a la ponència hem de portar els grups parlamentaris com a base del possible acord l'última proposta que la Comissió Promotora ha presentat a la Conselleria. Patrizia proposa celebrar un debat públic. Montserrat Rosaura planteja la possibilitat d'impulsar un nou pronunciament d'alcaldes i alcaldesses. Jaume Botey proposa dirigir-se a la Confavc perquè expressi el seu suport. Pedro Fernàndez proposa un acte per presentar un text comú. Lluc Cahis expressa la disposició de la JERC a realitzar gestions cap a ERC.

Diosdado proposa rellançar la Declaració d'economistes amb Arcadi Oliveres, etc., i estudiar com a acció simbòlica de caràcter convocant la realització d'una vaga de fam que tindria com a logística una rulot per assegurar la mobilitat per tot Catalunya, els formats d'aquesta acció poden ser diverses: vagues de fam de caràcter progressiu, rotatives en la seva composició, indefinides temporalment, etc. Proposa dos períodes de temps a considerar per les accions després de constatar el bloqueig de la negociació, finals de març i principis d'abril, darrera setmana d'abril per incidir en les mobilitzacions del 1r de maig, posant èmfasi en la lluita contra la pobresa i precarietat laboral.

Finalment es proposa gestionar les propostes presentades, iniciatives de noves declaracions i preparació accions simbòliques en la propera reunió de la Comissió Promotora.

 

ACORDS

- Gestionar noves declaracions amb entitats que lluiten contra la pobresa infantil, economistes, moviment feminista, institucions, persones representatives en l'àmbit social, polític, cultural i intel·lectual, entitats veïnals, etc.

- Reforçar la difusió per les xarxes de les iniciatives en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania.

- En cas de finalitzar sense acord la negociació amb el govern, a causa del bloqueig de la incompatibilitat amb les rendes del treball, proposar als grups parlamentaris com a base d'un possible acord de majoria parlamentària l'última proposta presentada per la Comissió Promotora de la Conselleria.

- Preparar noves accions de caràcter simbòlic i convocant per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 9 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 3 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   23/02/2017

ACTA N º 83

Assisteixen a la reunió:  Javier Bernad, Luis Blanco, Jaume Botey, Xan de la Torre, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernández, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Garganté, Rosa Gómez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Carles Rodríguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Lluc Cahis, Albert Escofet, Elena Ferrero, Jesús García, Núria Garrido, Miguel Ibarz, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Miquel Puente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Registre Declaració sindical. Declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris

3.- Presentació esborrany nova proposta

4.- Perspectives

1.- Registre Declaració sindical. Declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau

El 23 de febrer s'efectua el registre al Parlament de la Declaració sindical "Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió" signada per CCOO de Catalunya, co.bas sindicat, FEMEC-CGT, IAC, UGT de Catalunya, USOC.

S'informa que s'ha publicat la declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau, amb el títol: "Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau alerten que la actual proposta de Renda garantida de Ciutadania (RGC) exclou les persones amb contractes a temps parcial i amb ingressos inferiors a 664 euros ".

Es proposa distribuir àmpliament per les xarxes i mitjans comunicació.

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris

Aquest dijous 23 de febrer ha tingut lloc al Parlament la reunió entre els representants de la Comissió Promotora i els representants en la ponència de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP, PP i PSC.

En aquesta reunió es va informar de la situació actual de la negociació amb la Conselleria de Treball, afers socials i famílies, tant de les qüestions en què hi ha aproximació, com d'aquelles on hi ha diferències, particularment en el dret subjectiu, compatibilitat amb les rendes del treball, etc.

La reunió es va desenvolupar en un ambient positiu, amb intervencions dels grups que van insistir en la defensa del dret subjectiu i de la compatibilitat amb les rendes de treball, etc. Després de respondre a les preguntes i aclariments es va aixecar la reunió amb el compromís de mantenir la relació d'informació i diàleg.

3.- Presentació esborrany nova proposta

Sixte presenta un esborrany de nova proposta per a presentar a la reunió amb la Conselleria prevista pel proper dilluns 27 de febrer.

En aquesta proposta s'aborda la qüestió de la compactació de les prestacions amb la finalitat d'evitar conseqüències negatives, la transició a la implementació de la compatibilitat amb les rendes del treball, la transitorietat, quanties de la prestació, etc.

Després de l'exposició prenen la paraula Carles Rodríguez, Rosa Gómez, Luis Blanco, Juanjo Salbia, Montserrat Rosaura, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano que matisen i aporten diverses consideracions de contingut i tàctica de negociació al conjunt de la proposta.

Com Resum Sixte recull la majoria d'aportacions que inclourà en el redactat de la nova proposta.

4.- Perspectives

Diosdado proposa per a la propera reunió de la Comissió Promotora i després de valorar el resultat de la reunió amb la Conselleria del dilluns 27 de febrer, realitzar una ronda de propostes sobre les iniciatives a impulsar en els diversos escenaris possibles.

ACORDS

- Distribuir àmpliament Declaració sindical i Comunicat de Càritas Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau.

- Redactar nova proposta recollint les aportacions i consideracions plantejades.

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 2 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 24 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa #dejunirendagarantida 

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Declaració: “Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió ”

En les negociacions  sobre la ILP per la Renda Garantida de Ciutadania entre la representació del govern i la Comissió Promotora, la Conselleria de treball, assumptes socials i familiars va presentar un document de propostes que exclou les rendes del treball, fonamentalment dels contractes a temps parcial, de la prestació de la RGC tant del seu caràcter complementari a la persona que tingui un contracte de treball per sota del llindar de la mateixa Renda garantida de Ciutadania, com dels menors i persones sense ingressos que convisquin en aquesta unitat familiar o de convivència. Malgrat el ferm rebuig de la comissió Promotora a aquesta inacceptable exclusió, la representació del govern continua sense modificar substancialment la seva posició excloent, dificultant la possibilitat d'arribar a un acord digne i suficient, que sigui coherent amb el redactat de l'art 24.3 de l'Estatut d'autonomia.

Aquest comunicat, subscrit per totes les organitzacions sindicals que participem en la comissió Promotora i donem suport actiu a la ILP de RGC  volem fer arribar la nostra exigència al govern d'incloure a les rendes de treball a la Renda Garantida de ciutadania, i per tant defensem el seu caràcter complementari, i no excloent dels drets a la RGC dels membres de la unitat familiar o de convivència.  

Entenem que es puguin apreciar riscs d’abús en plantejar la compatibilitat de la RGC amb les rendes del treball. No són diferents d'altres que afecten al conjunt de la RGC i considerem que aquest tipus objeccions ja s’han superat. Entenent que l'eventual frau que es pugui donar no és un argument per privar a les persones que ho necessiten d’aquesta protecció davant la pobresa i que cal una forta acció inspectora de l'administració que persegueixi el mal ús de la RGC.

Entenem també, que la compatibilitat entre treball remunerat que generi ingressos per sota del llindar de l'IRSC i la RGC pot demanar de consideracions específiques per tal d'evitar que esdevingui un incentiu per a reduir les jornades de treball o fer-les opaques. Creiem que tenim propostes per evitar aquestes possibilitats.    

En tot cas, considerem que en el moment de desenvolupar la RGC com a prestació de protecció davant la pobresa, amb l'objectiu de garantir uns ingressos mínims per la subsistència no podem deixar de protegir l'anomenada "pobresa laboral". 

És un fenomen recent que gent que treballa no tingui un ingressos per subsistir. La gestió que s'ha fet de la crisi, tant en els plànols econòmic com en el dret del treball   ha incrementat la precarietat en el treball i ha devaluat els salaris -sobretot de les persones amb contractes temporal i a temps parcial. El resultat ha estat que la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya és del 11,2% (2015). És a dir que el 11,2% de les persones que a Catalunya tenen ingressos per treball, tenen un renda disponible per sota del llindar de risc de pobresa. 

Cal oferir a aquestes persones, la mateixa protecció que la ILP de RGC preveu per les persones sense cap ingrés o amb ingressos per sota de l'Indicador de Renda de Suficiència Catalunya (IRSC) , que serà el llindar de la RGC.    

A més, volem fer notar que el 72% dels contractes a temps parcial (EPA 4rt. Trim 2015) corresponen a dones. Protegir als contractes d'aquests tipus que generen ingressos per sota de la RGC implica protegir també a les persones que en depenen i per tant una part molt important dels nens i nenes en risc de pobresa.    

Altrament, atès que les lleis de rendes de ciutadania de Navarra. País Basc i les Illes ja contemplen la complementarietat entre treball i la renda de protecció, considerem que no podem acceptar que la RGC de Catalunya no ho faci. La RGC   que està recollida a l'Estatut i ha estat objecte de una ILP amb un important suport ciutadà social i polític no pot ser una prestació de pitjor qualitat pel que fa a la protecció de la pobresa laboral que les abans esmentades.    

Els sindicats signants estem segurs que es pot trobar la manera de regular la complementarietat entre treball remunerat i RGC, evitant els riscos i perseguint els eventuals abusos, de manera que no es deixi exclosos de la protecció davant la pobresa a les persones que reben salaris per sota del que, el conjunt de la societat catalana   a través dels seus representants polítics i socials, hem considerat els mínims ingressos per viure. Es a dir, cal estendre l'acció protectora de la RGC a tothom que tingui rendes del treball per sota de l'IRSC.

Barcelona 20 febrer 2017

Sindicats signants:

CCOO de Catalunya, co.bas sindicat, IAC, UGT de Catalunya, USOC

 

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 23 de febrer de 2017 a Barcelona, a les 16:30 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   16/02/2017

ACTA N º 82

Assisteixen a la reunió:  Luis Blanco, Neus Escofet, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Jesus García, Sixto Gargante, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Judit Borrell, Jaume Botey, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Lluc Cahis, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Núria Garrido, Rosa Gomez, Rafael Jimenez, Cristina Lopez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, David Papiol, Llorenç Serrano i Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Declaració sindical compatibilitat RGC i rendes de treball

2.- Informació gestions

3.- Informació reunió febrer 16 amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

4.- Valoració situació de la negociació i perspectives

 

1.- Declaració sindical compatibilitat RGC i rendes de treball

Després justificar l'absència de Llorenç Serrano i Miquel Puente per raons de gestions sindicals es dóna lectura a l'esborrany de Declaració redactat per Llorenç. A continuació, Diosdado presenta dues aportacions de modificació dels dos primers paràgrafs mantenint la resta del redactat.

En les intervencions es dóna el vistiplau a la declaració amb els canvis aportats per Diosdado.

Es proposa donar un termini fins a les 22 hores del dilluns 20 de febrer perquè els sindicats enviïn la seva adhesió, si pot ser amb el segell del sindicat, a l'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Després de la seva recepció s'afegirà a la Declaració les signatures dels sindicats per a la seva va enviar a la conselleria de treball, assumptes socials i famílies, als representants dels grups parlamentaris en la ponència, i als mitjans de comunicació. Es proposa registrar aquesta Declaració en seu parlamentària.

 

2.- Informació gestions

Diosdado informa de l'entrevista de la representació de la Comissió Promotora formada per Jaume Botey i Diosdado amb la representació de Càritas formada pel Director Sr. Salvador Busquets i la Sra. Mercè Darnell, el dijous 16 de febrer al local d'aquesta entitat.

Aquesta reunió s'inscriu en la ronda de contactes amb diverses entitats per informar de la situació de la negociació de la RGC, i en particular de la defensa de la compatibilitat i complementarietat de la RGC amb les rendes de treball, i la no exclusió de les famílies treballadores precàries en situació de pobresa.

Després de l'intercanvi d'opinions, la representació de Càritas de Barcelona es compromet a realitzar un comunicat en defensa del dret de les persones i famílies treballadores en situació de pobresa a percebre la prestació de la RGC i per tant la necessària compatibilitat entre la RGC i les rendes de treball. També es comprometen a realitzar gestions cap a altres entitats sobre aquesta qüestió.

 

3.- Informació reunió febrer 16 amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

Sixto distribueix entre els presents còpia del document lliurat per la Conselleria en la reunió que va tenir lloc aquest mateix dijous, explica el contingut de la reunió i fa una primera anàlisi del document.

Per la Conselleria van estar presents Sra. Dolors Bassa i els Srs. Francesc Iglesias, Josep Ginesta i Josép Vidal.

Per l'equip negociador de la Comissió Promotora Núria Carrera, Sixte Gargante i Diosdado Toledano.

Després del lliurament del document la reunió va discórrer amb un diàleg de preguntes i aclariments sobre aspectes del document, particularment sobre el redactat del dret subjectiu, la compatibilitat amb les rendes del treball, el caràcter de la racionalització i simplificació de les prestacions existents en l'actualitat , etc. La reunió va finalitzar fixant una propera reunió per al dilluns 27 de febrer (pendent d'indicar hora i lloc).

En una primera valoració Sixto considera que hi ha poques variacions en relació al document anterior:

- Sobre la compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball es fa un gest al final de l'art 6 del document "així com la possibilitat futura que la prestació sigui compatible amb el treball a temps parcial", però, aquest gest queda sense efecte en mantenir en l'artº 2, que la RGC és "incompatible amb les rendes de treball".

- Sobre el dret subjectiu es manté el primer i últim any de la transitorietat, però en els anys intermedis no es defineixen els increments en els percentatges de la prestació en quedar a la decisió de la Comissió de seguiment que es formi entre govern i entitats socials. A la pràctica el dret subjectiu queda limitat per la quantia de la prestació en 2017. Quanties que no es modifiquen respecte de l'anterior document.

- En l'art 13 del document s'estableix com a requisits per percebre la prestació una residència continuada i efectiva a Catalunya no inferior a 24 mesos. La qual cosa empitjora el redactat acordat per unanimitat en la ponència parlamentària sobre la RGC que estableix el termini en 12 mesos.

Intervenen a continuació per opinar i demanar aclariment Miquel Ibarz, Diosdado, Juanjo Salbia; Ramon Franquesa, Luis Blanco, Patrizia Manzo, Antoni Ferret, etc.

Com a conclusió sobre el document del govern es coincideix a valorar que segueix sent insuficient i que s'ha de requerir al govern més esforços en els principals temes que hi ha diferències, compatibilitat amb rendes del treball, dret subjectiu, quantia prestacions, tercer fill o cinquena persona en unitat familiar o de convivència, respectar acords de la ponència com el requisit de temps de residència en 12 mesos, etc.

 

4.- Valoració situació de la negociació i perspectives

Davant l'evident impasse en què es troba la negociació es realitzen diverses intervencions sobre la situació de la negociació, estratègia de negociació del govern, incidència dels terminis (aprovació pressupostos) i d'altres circumstàncies polítiques, etc.

Es coincideix àmpliament en continuar la ronda amb les entitats socials perquè coneguin l'evolució de la negociació i puguin efectuar declaracions de suport en termes semblants a la Declaració sindical sobre la compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball, etc.

Sixto informa que presentarà una nova proposta per a la seva consideració en la propera reunió de la Comissió Promotora.

Diosdado proposa gestionar una reunió col·lectiva amb els representants dels grups parlamentaris de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP, PP i PSC, per informar-los del moment de la negociació i conèixer la seva opinió.

 

ACORDS

- Aprovar Declaració sindical amb les modificacions aportades per Diosdado, donar termini fins a les 22 hores del dilluns 20 de febrer perquè els sindicats enviïn l'adhesió a l'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., posteriorment enviar aquesta declaració a la conselleria, grups parlamentaris, i mitjans de comunicació.

- Continuar ronda de gestions amb altres entitats socials, pobresa infantil, moviment feminista, etc.

- Convocar reunió col·lectiva amb els grups parlamentaris de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP, PP i PSC per a la setmana que ve abans de la propera reunió de la Comissió Promotora.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 23 de febrer de 2017 a les 16:30 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 17 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

 

https://twitter.com/ILPRendaGC

Video Campanya

Xarxes Socials

També podeu seguir-nos a:

Textos Legals

Projecte de llei

Memòria Justificativa

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com