Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   24/04/2019

ACTA N º 139

 

Assisteixen a la reunió:Enrique Elejalde, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Ramón Masqué, Xavier Motis, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Decret constitució comissió de govern de la Llei RGC

2.- Campanya publicitària del govern de la Generalitat sobre la implementació de la RGC

3.- Resolució del GAIP i termini de compliment

4.- Contractació serveis Deloitte per la Direcció General d'Economia Social.

5.- Informació punts d'assessorament i dictamen Comissió Jurídica Assessora Generalitat Catalunya

6.- Diversos: Renovació de la web i proposta ajornament Assemblea General RGC

 

1.- Decret constitució comissió de govern de la Llei RGC

S'informa que el passat 2 d'abril es va aprovar el Decret 78/2019 de creació i regulació de la Comissió de Govern de la RGC. 

Veure:http://m.gencat.cat/mobi_dogc/AppJava/pages/Content.htm?numDOGC=7847&versionId=1736538&dateDOGC=4.4.2019&contentId=845998&devicePixelRatio=3&viewportWidth=360&viewportHeight=360&activeGPS=true#_

Es proposa sol·licitar a l'esmentada Comissió de govern, en aplicació de la "Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern de la Generalitat de Catalunya, la documentació informativa i de propostes de manera sistemàtica i àgil, així com els canals perquè la Comissió Promotora RGC pot participar en l'elaboració de propostes i decisions que faci realitat el "bon govern". Aquesta sol·licitud es donarà a conèixer a les entitats que formen part d'aquesta Comissió de Govern perquè donin compliment a les obligacions que estableix la Llei de Transparència.

 

2.- Campanya publicitària del govern de la Generalitat sobre la implementació de la RGC

Davant la publicació el passat 15 d'abril a diversos diaris d'unes "pàgines especials" on el govern de la Generalitat ofereix dades maquillats i errònies sobre la implementació de la llei RGC, es dóna lectura a un esborrany de Comunicat de la Comissió Promotora de la RGC on es desmenteix les falsedats i aclareix la situació. Després de la seva lectura s'aprova per unanimitat. Dit comunicat es difondrà a partir del 25 d'abril.

 

3.- Resolució del GAIP i termini de compliment

El GAIP va aprovar l'ampliació del termini perquè la Direcció General d'Economia Social (DGES) compleixi amb els termes de la Resolució 114/2019. Aquest termini venç demà 25 d'abril. Es valora que fer si la DGES no fa efectiva la resolució en aquest termini. En aquest cas es proposa posar-se en contacte amb el GAIP perquè es faci efectiva immediatament la resolució.

 

4.- Contractació serveis Deloitte per la Direcció General d'Economia Social.

La informació publicada per "El Periódico" sobre la contractació dels serveis de l'empresa Deloitte per posar ordre a la RGC ha provocat lògica inquietud entre el personal del Departament de Treball, com entre les entitats socials i cíviques, tant sobre la naturalesa del seu comesa, el cost de la seva contractació, i per la trajectòria esquitxada d'escàndols i irregularitats de l'empresa Deloitte. 

Veure:https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190423/generalitat-externaliza-gestion-renta-garantizada-consultoria-deloitte-7413257

Es proposa sol·licitar a través de la llei de Transparència totes les dades sobre la contractació i tasques concretes assignades per la DGES a Deloitte sobre la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

5.- Informació punts d'assessorament i dictamen Comissió Jurídica Assessora Generalitat Catalunya

Xavi Motis informa de la situació la seva sol·licitud de RGC, i es valora les gestions i recursos a presentar. Enrique Elejalde, Miquel Ibarz i Juanjo Salbia informen de diversos casos d'incompliment flagrant de la llei i de les possibles iniciatives i gestions.

També s'informa sobre el Dictamen 68/2019 d'1 de març de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que "informa favorablement sobre la revisió d'ofici instruïda pel Departament de Treball, afers socials i famílies per declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la RGC ". Aquesta persona reclam la prestació de la RGC per silenci positiu incomplert. Aquest Dictamen, segons l'opinió dels presents contradiu la jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem, i hauria de plantejar-se la demanda legal corresponent.

Es proposa tenir una trobada amb l'advocat Miquel Arenas sobre els diversos tractats i sobre el dictamen al·ludit.

Es proposa als companys/es que atenen els punts d'assessorament fer descripcions dels casos més rellevants per a la seva corresponent denúncia pública.

També es proposa tenir una reunió amb responsables sindicals de CATAC del SOC per presentar-los les incidències observades i dialogar sobre què fer.

 

6.- Diversos: Renovació de la web i proposta ajornament Assemblea General RGC

Renovació web RGC

Ramón Masqué gestionarà la renovació anual del web. Properament s'indicarà la quantia del pagament i el compte on abonar. Informa que té espai suficient per anar penjant les noves informacions.

Ajornament Assemblea General RGC

Amb l'objectiu d'assegurar la major participació en l'Assemblea General es proposa ajornar en dues setmanes l'Assemblea prevista pel 3 de maig.

Realitzades les gestions amb l'administració del local es confirma que l'Assemblea General de la Renda Generalitzada de Ciutadania tindrà lloc el divendres 17 de maig, a les 19 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera, Sant Pere Més Baix nº 70.

 

ACORDS

- Sol·licitar a la Comissió de govern de la RGC la informació regular i la participació en el procés de decisions en aplicació de la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern.

- Aprovar Comunicat de resposta al contingut campanya publicitària del 15 abril sobre la RGC

- Sol·licitar informació a través de la Llei Transparència sobre les tasques assignades a Deloitte

- Gestionar trobada amb representants del personal del SOC

- Convocar Assemblea General de la RGC per al 17 de maig.

 

Propera reunió dimecres 8 de maig 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 25 abril 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


COMUNICAT 24 ABRIL 2019

DAVANT EL MAQUILLATGE I OPACITAT DE LES DADES PUBLICATS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (*) 

El passat 15 d'abril, en plena campanya electoral, diversos diaris publicaven a "pàgines especials" la informació titulada "La Renda Garantida de Ciutadania ja arriba a més de 120.000 persones" (1), i un subtítol on diu que aquesta prestació "té gairebé el doble de beneficiaris que la Renda Mínima d'Inserció ". 

Aquesta asseveració del subtítol és falsa, i busca maquillar l'incompliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) resultat d'una pèssima gestió i de la voluntat de restringir tant sí com l'accés a aquest dret, rebutjant de manera injusta la gran majoria de les noves sol·licituds efectuades des de 15 de setembre de 2017. 

En efecte, en aquest article publicitari s'informa que hi ha hagut un increment del 92% respecte de les 62.525 persones que percebien la Renda Mínima d'Inserció al setembre de 2017. No obstant això, aquest increment és rotundament fals perquè no comptabilitza el nombre de 44.895 persones que van percebre prestacions de complements de pensions no contributives en aquesta mateixa data. Si sumem tots dos col·lectius, el nombre de persones beneficiàries de prestacions que es deriven de l'aplicació de la llei RGC ascendeix a 107.420 persones. Per tant, l'increment de persones beneficiàries de noves sol·licituds des setembre 2017 fins el 15 d'abril de 2019 ascendeix a 13.080 (120.500-107.420), és a dir un increment percentual del 12,18%, res a veure amb el percentatge del 92% indicat en l'article propagandístic. 

D'altra banda, la mateixa xifra de 120.500 persones beneficiàries és qüestionable ja que suma persones beneficiàries de prestacions de caràcter diferent, tant per les seves característiques com per les seves quanties econòmiques: la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania i la prestació complementària de pensions i prestacions socials (2). 

Amb la finalitat de tenir una informació real que permeti una valoració rigorosa de la implementació de la llei RGC, la Comissió Promotora de la RGC ve reclamant a la Direcció d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (DGES), el nombre de resolucions aprovades i persones beneficiàries, de manera diferenciada segons el tipus de prestació (3). També s'ha sol·licitat el nombre d'expedients i persones beneficiàries que perceben en l'actualitat cadascuna de les prestacions, un cop descomptats els expedients suspesos o extingits per diverses causes (trobar feina, deixar de complir els requisits, etc.) 

L'afirmació en aquest article, que la millora de la informació explica l'evolució positiva del percentatge de sol·licituds aprovades en els últims mesos, ens sembla discutible ja que no té en compte el nombre de sol·licituds valorades en cada mes, i l'efecte desànim en persones potencialment beneficiàries de la RGC que renuncien a sol·licitar-les vistes les dificultats a què es reconegui aquest dret. Tampoc serveix per donar una explicació satisfactòria de les nombroses denegacions injustes de les prestacions, comprovades en els punts d'assessorament a les persones sol·licitants, els 9.300 recursos d'alçada presentats fins a desembre de 2018, els centenars reclamacions per silenci positiu incomplert, i de recursos al contenciós administratiu. 

La implementació de la RGC és deplorable. De les 133.746 noves sol·licituds d'RGC i complements, des del 15 de setembre de 2017 fins el 9 de desembre de 2018 (4), només es van aprovar 10.468 

sol·licituds, és a dir el 7,82%, sent rebutjades per denegació, desistiment, o no consideració 121.816, és a dir el 91,1%, quedant pendents de valoració en aquesta data 1.462 sol·licituds (1,1%). 

Si considerem que l ' "Informe d'aplicació i efectivitat de la llei RGC" presentat pel Conseller de Treball, afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani a la Mesa del Parlament el 28 de desembre passat de 2018 reconeixia que el percentatge de sol·licituds aprovades de Renda Mínima d'Inserció a l'abril de 2016 era del 46,76%, mentre que a les noves sol·licituds de prestacions de RGC i complements només és del 12,18%; si a més, tenim en compte les dades de pobresa severa facilitades per IDESCAT una vegada finalitzat 2017, que arriba al 5% de la població a Catalunya o 347.000 persones, hem de concloure, que la implementació de la Llei de la RGC s'està gestionant de manera indeguda. 

Davant els problemes observats en la implementació de la llei de la RGC el Parlament de Catalunya va aprovar el 22 de novembre de 2018 una moció que obliga el govern de la Generalitat a revisar la totalitat de sol·licituds rebutjades i documentar-les. Fins avui desconeixem si aquesta moció ha estat complerta. 

Davant l'opacitat de la Direcció general d'Economia Social (DGES) en la gestió de la llei RGC, posada en evidència per la Resolució 114/2019 de la Comissió de Garantia de l'accés a la informació pública de la Generalitat que obliga a donar plena resposta a la sol·licitud d'informació pública presentada el 31 d'agost de 2018 (5), té més sentit que mai la nostra demanda presentada davant els grups parlamentaris i recolzada per mocions i declaracions aprovades pels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badia del Vallès, Santa perpètua de la Mogoda, Cornellà, Vilafranca del Penedès, Prat de Llobregat, Barcelona, etc., d'aprovar una auditoria independent sobre la gestió del Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat en la implementació de la llei de la Renda garantida de Ciutadania. 

24 abril 2019 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 

Notes: 

(*) Encara que no figura la signatura de l'autor o entitat que ha redactat el contingut d'aquestes pàgines especials, es dedueix pel seu contingut que el seu origen està en l'àmbit de la Conselleria de Treball, afers socials, i famílies. 

(1) Aquesta pàgina publicitària informa que el nombre de persones beneficiàries és de 120.500 persones, sumant incorrectament prestacions diferents, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que és la prestació central de la llei, i els complements de pensions no contributives i prestacions socials. 

(2) La prestació de complements de pensions no contributives i prestacions socials s'estableix en la Disposició addicional tercera de la llei RGC 

(3) La dita informació es va començar a sol·licitar el 31 d'agost del 2018, i en sol·licituds posteriors. No hi ha hagut resposta de la DGES fins a la data. 

(4) Veure informes publicats al web del Departament de Treball, Afers Socials i families en setembre 2018 i 11 de gener el 2019. 

(5) El termini perquè la DGES compleixi aquesta Resolució i faciliti les dades sol·licitades per la Comissió Promotora de la RGC finalitza el proper 25 d'abril, després d'aprovar-una sol·licitud d'ampliació del termini.

 

 

 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DIRIGIDA Al DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, REGISTRADA EL 3 DE ABRIL 2019 

1.- Quants recursos d'alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data del 3 d'abril 2019? Quina és la distribució mensual fins a la data? 

1.1.- Quants recursos d'alçada (prestació Renda Garantida de Ciutadania) s'han resolt i notificat fins a la data?, Quants han estat resolts i notificats dins el termini legal de tres mesos a partir de la presentació del recurs?, quants recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius per a la seva aprovació?, quins han estat els motius per a la seva desaprovació? 

2.- Quants recursos d'alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud de complement de pensió no contributiva o de prestació social en aplicació de la disposició addicional tercera de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data de 3 abril 2019?, quina és la distribució mensual fins a la data? 

2.1.- Quants recursos d'alçada (complement de pensió no contributiva o de prestació social) s'han resolt i notificat fins a la data?, Quants han estat resolts i notificats dins el termini legal després de la presentació del recurs?, quants Recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius per a la seva aprovació?, quins han estat els motius per a la seva desaprovació? 

3.- Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

4.- Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de complements de pensions contributives i prestacions socials rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

5.- Quantes reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, per silenci positiu incomplert (art 26 apartat 2 de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania), han estat presentades des de febrer de 2018 fins al 3 d'abril de 2019?, quin és la seva distribució mensual fins a la 

data?, quantes d'aquestes reclamacions han estat revisades per l'administració?, quantes han estat estimades i quantes desestimades? 

6.- Quants recursos al contenciós administratiu, per reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania en compliment del silenci positiu (art 26 apartat 2 de la llei de la RGC) té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal ?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

Barcelona, 3 d’abril 2019

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   03/04/2019

ACTA N º 138

 

Assisteixen a la reunió:Enrique García, Miquel Ibarz,Laura Marino, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Patrizia Manzo, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació registre nova sol·licitud d'informació pública.

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

3.- Renovació abonament del web

4.- Informació actes realitzats, agenda nous actes

5.- Informació mocions en ajuntaments de Catalunya

6.- Propostes de gestions i iniciatives.

7.- Modificació data convocatòria Assemblea general

 

1.- Informació registre nova sol·licitud d'informació pública

S'informa del registre aquest mateix dia 3 d'abril d'una nova sol·licitud d'informació pública sobre la situació dels recursos d'alçada, reclamacions de silenci positiu i recursos al contenciós administratiu. S'adjunta amb la present acta el document de sol·licitud en format pdf.

 

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

Fins a la data del 3 d'abril no s'ha rebut la resposta de la Direcció d'Economia social en compliment de la Resolució del GAIP de 28 de febrer que obliga a contestar en el termini de 20 dies hàbils a les preguntes de la sol·licitud d'informació pública registrada el 31 d'agost de 2018. Es proposa fer gestions davant el GAIP davant la falta de compliment de la Resolució.

D'altra banda, la següent reclamació davant el GAIP està en fase de tramitació.

 

3.- Renovació abonament del web

Davant el venciment del termini per renovar l'abonament del web de la Renda Garantida de Ciutadania es proposa ampliar la seva capacitat d'emmagatzematge, així com l'abonament corresponent.

 

4.- Informació actes realitzats, agenda nous actes

S'informa dels actes informatius celebrats al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs el passat 28 de març, ia Figueres el dilluns 1 d'abril. En ambdós actes hi va haver una important participació d'activistes i persones afectades per denegacions de sol·licituds de prestació de RGC, que van confirmar en descriure els motius exposats en les resolucions denegatòries el caràcter injust d'aquestes. Per exemple, cas de denegació per tenir l'habitatge habitual de propietat (sense propietat d'altres habitatges) quan la llei de la RGC estableix que això no és motiu per denegar l'accés a aquest dret.

En l'acte de Figueres es va anunciar la constitució d'una "Plataforma d'afectats per la Renda Garantida del Gironès", també es va aprovar en finalitzar l'acte una Carta dirigida al Molt Honorable senyor President de la Generalitat de Catalunya Quim Torra. S'adjunta aquesta carta amb l'acta en format pdf.

S'informa de la convocatòria d'un nou acte on es convida la presència de la Comissió Promotora de la RGC el dissabte 13 d'abril a la localitat de Sant Fost Campsentelles. Es proposa que Miquel Ibarz o Manuel Ortiz en funció de la seva disponibilitat participin.

Enrique García informa d'un acte en Nou barris de Barcelona on serà present el Síndic de Greuges de Catalunya. Es proposa que assisteixi un membre de la Comissió Promotora.

 

5.- Informació mocions en ajuntaments de Catalunya

El Ple de l'ajuntament de Barcelona celebrat el divendres 29 de març va aprovar una declaració institucional de suport al compliment de la llei de la RGC en termes similars a les mocions aprovades per altres ajuntaments. Aquesta Declaració va comptar amb la signatura de la majoria de grups municipals de l'ajuntament de Barcelona, ​​excepte d'ERC i PDeCAT que no van signar. La Delegació de la Comissió Promotora va seguir el desenvolupament del Ple des de la tribuna de persones convidades. Després de finalitzar el Ple la delegació es va fer la foto amb l'alcaldessa Ada Colau, la tinent d'alcalde Laia Ortiz i representants municipals de Ciutadans i PSC. S'adjunta arxiu de la foto.

 

6.- Propostes de gestions i iniciatives

Després de donar a conèixer la queixa rebuda sobre l'error en l'abonament del complement de pensió no contributiva es proposa fer gestions davant l'equip d'advocats que assessora la Comissió Promotora.

També es proposa fer gestions cap als grups parlamentari, particularment el PSC, per obrir un canal de diàleg amb el ministeri corresponent sobre l'aplicació de les normes estatals que limiten els complements de les prestacions socials en un 35%, amb l'objectiu d'afavorir la derogació d'aquest límit o la seva modificació a l'alça, així com augmentar l'IPREM d'acord amb els increments de l'IPC, i de l'augment del salari mínim interprofessional. També per abordar els continguts, compatibilitats i efectes sobre la llei de RGC dels compromisos electorals sobre ingressos mínims.

 

7.- Modificació data convocatòria Assemblea general

A causa de la manca de disponibilitat de local es descarten les dates del 24 i 25 d'abril per realitzar l'Assemblea general. S'està a l'espera de confirmació de la reserva de la sala per al divendres 3 de maig. Quant hagi confirmació es procedirà a enviar la convocatòria d'Assemblea General.

 

ACORDS

- Realitzar gestions sobre el compliment de la resolució del GAIP de 28 febrer 2019.

- Contractar ampliació d'emmagatzematge de la web i abonar renovació.

- Continuar els treballs per a noves mocions de suport a altres ajuntaments

- Fer gestions amb l'equip d'advocats sobre la queixa respecte de la quantia dels complements.

- Reunir-se amb els grups parlamentaris, especialment amb el PSC, per tractar els aspectes del punt 6 de l'Acta.

- Convocar Assemblea General un cop hagi confirmació de reserva de local per al 3 de maig.

 

Propera reunió dimecres 24 abril 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 4 abril 2019

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   20/03/2019

ACTA N º 137

 

Assisteixen a la reunió:Patrizia Manzo, Miquel Ibarz,Laura Marino, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Juan Ramón Martín, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

 

1.- Valoració sessió de la Comissió Treball Social, Afers socials i famílies del Parlament de Catalunya, reunida el 13 de març 2019. Propostes.

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

3.- Qüestió sobre els complements de les pensions no contributives

4.- Punts d'assessorament i mediació assumpte transparència amb el GAIP

5.- Presentació moció ajuntament Barcelona

6.- Convocatòria Assemblea general i propostes noves accions

7.- Diversos

 

1.- Valoració sessió de la Comissió Treball Social, Afers socials i famílies del Parlament de Catalunya reunida el 13 de març 2019. Propostes.

 

El desenvolupament de la Comissió parlamentària de Treball Social, Afers socials i famílies va posar en evidència la pèrdua de credibilitat del conseller Chakir el Homrani i el director general d'Economia social sobre la seva gestió de la Renda Garantida de Ciutadania. Excepte la representant parlamentaria d'ERC que va justificar la gestió d'una conselleria sota responsabilitat del seu partit, la resta de grups parlamentaris van despullar la mala gestió, l'opacitat en la informació pública i van exigir el compliment de la moció aprovada el 22 de novembre per al Parlament que obliga el Departament de Treball a revisar totes les sol·licituds rebutjades fins a la data. Fins i tot la representant de JuntsxCat va prendre distàncies davant la gestió de Chakir el Homrani i va fer seves les crítiques del Síndic de Greuges de Catalunya.

Algunes de les informacions, valoracions i propostes del Document d'observacions a l'Informe sobre aplicació i efectivitat de la llei RGC, elaborat per la Comissió Promotora RGC, i registrat el passat 8 de març, van ser recollides i plantejades pels grups parlamentaris.

La manca de resposta del conseller a gran part de les exigències i aclariments plantejades pels grups parlamentaris, i les inconsistències o manipulacions de dades en les que va respondre, confirmen les advertències i denúncies que la Comissió Promotora de la RGC realitza des de fa temps.

Després de les valoracions, es proposa reprendre els contactes amb els grups parlamentaris per valorar altres iniciatives i mesures, entre elles la posada en marxa d'una comissió d'investigació parlamentària i l'impuls a una auditoria independent. També es proposa continuar la difusió del desenvolupament de la Comissió parlamentària a través de l'enllaç del Canal Parlament:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8342005&p_cp3=8342467

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

S'informa de la notificació d'admissió a tràmit, amb el número 129/2019, de la segona reclamació a la Comissió de garantia del dret a l'accés a la informació pública (GAIP) registrada el passat 8 de març, davant la resolució denegatòria del Departament de Treball, Afers socials i famílies notificada el passat 15 de febrer, a la sol·licitud d'informació pública registrada el 15 de gener de 2019.

S'informa que s'està a l'espera del compliment de la resolució 114/2019 (28 de febrer al 2019) de l'GAIP que obliga el Departament de Treball, Afers socials i famílies a donar complerta resposta en un termini de 20 dies des de la comunicació de la resolució a la sol·licitud d'informació pública registrada el 31 d'agost 2018.

En funció de la resposta del Departament de Treball, es valorarà que altres iniciatives o gestions realitzar.

 

3.- Qüestió sobre els complements de les pensions no contributives

S'informa de la recepció a través de la llista de distribució de la RGC d'una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya on es denuncia que l'any 2018 els perceptors d'una pensió contributiva de jubilació i invalidesa van rebre de manera indeguda ingressos inferiors als que estableix la llei de la RGC. En aquesta carta es demana a la Comissió Promotora de la RGC que es faci ressò d'aquesta queixa.

Després d'una ronda de valoracions es proposa connectar amb la persona que ha presentat la queixa al Síndic de Greuges per estudiar la denúncia, i en cas de confirmar-se, adoptar les mesures i iniciatives oportunes

 

4.- Punts d'assessorament i mediació assumpte transparència amb el GAIP

Punts d'assessorament

A Terrassa s'ha creat nou equip d'assessorament que continua els treballs de l'anterior en un nou local cedit per l'ajuntament.

A Manresa la Federació d'associacions de veïns deixa un local per a assessorament RGC. L'equip d'assessorament es troba en procés de constitució.

Des de Lleida un grup de persones voluntàries ens han escrit per informar que estan preparant un projecte per oferir assessorament, i ens demanen dades i documentació. Es proposa connectar amb aquest grup.

Mediació GAIP sol·licitud transparència realitzada per Juanjo

Juanjo informa sobre el contingut de la mediació, i les justificacions no fonamentades de la responsable del SOC, que es va sol·licitar constessin en acta.

D'aquesta informació destaca, la confirmació que alguns recursos contenciosos administratius la data de judici estaven pròximes, les persones demandants han percebut l'abonament de la prestació d'RGC. La responsable del SOC va admetre que s'havien comès errors i per això abonaven la prestació si enviar cap resolució.

Davant l'evidència que el Departament de Treball no vol que es produeixin sentències que posarien en qüestió la credibilitat de la seva gestió han optat per aquesta via.

Es proposa fer gestions amb les persones que han efectuat els recursos i han percebut la prestació, també el presentar com Comissió Promotora una nova sol·licitud d'informació sobre l'assumpte, i fer comunicació general per animar les persones que han presentat recursos d'alçada a què prossegueixin la via del Recurs d'Contenciós Administratiu pels seus evidents resultats positius.

 

5.- Presentació moció ajuntament Barcelona

Laura Marino informa que el proper divendres 29 de març es presentarà una moció de suport a la plena implementació de la RGC a l'ajuntament de Barcelona.

El contingut de la moció segueix les pautes de les mocions aprovades recentment en altres ajuntaments, incorporant dos nous punts. Després de la seva lectura, les persones participants de la Comissió Promotora donen el vistiplau.

Es formarà una delegació per assistir al ple, i es recolliran les dades per gestionar l'entrada a l'ajuntament. Es queda a l'espera de conèixer l'hora aproximada de la seva presentació al Ple.

 

6.- Convocatòria Assemblea general i propostes noves accions

Amb l'objectiu d'informar, debatre i adoptar noves iniciatives de mobilització en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania es proposa convocar una Assemblea General després de Setmana Santa. Es proposen com a dates possibles el 24 i 25 d'abril, o bé, el 2 o 3 de maig. Es gestionarà la reserva de local per a l'Assemblea.

L'acció agendada al mes d'abril s'ajorna al mes de maig, pendent major concreció en la propera Assemblea General. Sobre el format de la propera acció, es consideren diverses opcions i modalitats, en la mesura dels compromisos de suport i solidaritat que s'obtinguin en les pròximes setmanes.

 

7.- Diversos

S'informa de la edició d'un llibre que recull un acte convocat per ATTAC-Acordem, on es recullen les diverses intervencions de moviments socials, entre les quals el tema de la Renda Garantida de Ciutadania exposat per un representant de la Comissió Promotora. Es proposa col·laborar econòmicament en la part corresponent.

 

ACORDS

- Fer una nova ronda amb els grups parlamentaris per explorar possibles iniciatives després de la reunió de la Comissió parlamentària de Treball, Afers socials i famílies.

- Posar-se en contacte amb persona que va presentar denúncia davant el Síndic de Greuges de Catalunya sobre l'abonament incorrecte dels complements a pensions no contributives.

- Realitzar sol·licitud informació pública com a Comissió Promotora sobre els recursos al contenciós administratiu i situació.

- Prosseguir la construcció dels punts d'assessorament i connectar amb grup voluntari de Lleida.

- Realitzar gestions per a entrada delegació al ple de l'ajuntament de 29 de març.

- Convocar Assemblea General un cop s'hagi reservat local en alguna de les dates previstes.

 

Propera reunió dimecres 3 abril 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 22 març 2019

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla