Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 12/01/2022

ACTA N º 193


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Enriqueta, Ramón Franquesa, Joan Llambrich, Pablo Moschini, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre i Jordi Trujillo. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Enrique García, Sixte Garganté, Farida Harrak, Miquel Ibarz, Encarna López, Laura Marino, Juan Vicente i Dolors Vallejo.


 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informe Sindicatura de Comptes sobre implementació RGC exercici 2018

2.- Valoració pressupostos generalitat pel que fa a l'IRSC i propostes

3.- Actualització registre al Parlament de les propostes de modificació llei RGC

4.- Gestions i problemes detectats


 

1.- Informe Sindicatura de Comptes sobre implementació RGC exercici 2018

En una primera lectura del recent informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania es confirma gran part de les observacions i crítiques realitzades per la Comissió Promotora de la RGC en aquests darrers anys, encara que es troba a faltar una valoració de la manca de transparència a la informació pública dels organismes de la Generalitat que han gestionat la RGC, així com del reglament aprovat que normalitza els criteris restrictius en la implementació de la llei.

Aquest informe ha de servir per donar suport a les iniciatives de millores de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania que promou la Comissió Promotora (s'adjunta informe a la present acta).


 

2.- Valoració pressupostos generalitat pel que fa a l'IRSC i propostes

De l'estudi dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 aprovats per majoria en sessió parlamentària del 23 de desembre passat, pel que fa a la disposició addicional 17 sobre l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que serveix per regular l'accés a prestacions socials i determinar la quantia de la prestació de la RGC, es constata que roman igual que en el projecte inicial, i s'infereix que l'esmena presentada per la CUP en els termes que va redactar la Comissió Promotora de la RGC va ser rebutjada ( sadjunta esmena amb lacta). Aquesta pèssima notícia se suma a la situació disparada de la inflació que a finals del 2021 és del 6,7%, i les greus previsions d'inflació per al 2022.

Tot això agreuja la devaluació i la pèrdua de poder adquisitiu de la prestació de la RGC i, per tant, les dificultats vitals de les persones vulnerables que perceben aquesta prestació.

L'única novetat d'interès es troba a l'acord assolit entre el govern de la Generalitat i el grup parlamentari “En Comú Podem” per aprovar els pressupostos de la Generalitat de 2022, que al cinquè punt “Àmbit de polítiques socials”, apartat 1) es diu textualment:

El Govern, a través del Departament de Drets Socials, i un cop es completi la unificació de la gestió de l’Ingrés Minim Vital i de la Renda Garantida de Ciutadania a càrrec de la Generalitat de Catalunya, procedirà, d’una banda, a l’actualització de l’indicador de Renda de Suficiéncia de Catalunya en un termini no superior als sis mesos i, de l’altra, a la creació d’un grup de treball per modificar la Renta Garantida de Ciutadania, ampliant-la amb nous complements, com per exemple per a fills, habitatge o compatibilització amb el treball parcial, i nous itineraris d’inserció sociolaboral”.

Després d'una ronda d'intervencions es proposa redactar una nova carta pública adreçada al Parlament on al primer punt s'emplacen els grups parlamentaris per fer efectiva l'actualització de l'IRSC recollint l'IPC de Catalunya acumulat des de l'1 gener del 2010 fins al 31 de desembre del 2021, afegint la consideració del greu increment de la inflació, en un segon punt s'apel·laria que adoptin les iniciatives per fer efectiva la recuperació del poder adquisitiu amb l'IPC acumulat o real en el conjunt de prestacions socials, pensions i salaris, immediatament amb els salaris del personal de ladministració de la Generalitat o empreses sota la seva gestió.

Després del registre d'aquesta carta, se'n prepararia la presentació pública en confluència amb moviment pensionista i organitzacions de la classe treballadora.

També es proposa preparar accions de caràcter simbòlic a la primavera per pressionar en defensa d'aquestes reivindicacions.

Es dóna el vistiplau a les propostes esmentades.


 

3.- Actualització registre al Parlament de les propostes de modificació llei RGC

Es proposa i acorda tornar a registrar al Parlament les propostes d'esmenes acumulades a la llei de la RGC i que no s'han pogut tramitar el 2021.


 

4.- Gestions i problemes detectats

S'informa de l'enviament d'una nota a la Direcció de prestacions de la Generalitat sobre els problemes detectats a la gestió de la sol·licitud de l'Ingrés mínim vital, així com de les seves implicacions sobre la sol·licitud de la prestació de la RGC.

També s'informa dels problemes ocasionats amb l'exigència administrativa a famílies beneficiàries de la RGC perquè els fills més grans de 16 anys s'inscriguin com a demandants d'ocupació al SOC, malgrat la seva edat i trobar-se estudiant. Es proposa recollir proves i fer gestions de denúncia, o demanda en cas de produir-se suspensió o extinció de la prestació per aquest motiu.


 

ACORDS

- Elaborar nova carta als grups parlamentaris emplaçant l‟actualització de l‟IRSC i adoptar iniciatives o mesures per aplicar l‟IPC real o acumulat en prestacions socials, pensions i salaris. Organitzar presentació pública en confluència amb moviment pensionista i organitzacions socials. Preparar iniciatives de sensibilització.

- Registrar novament al Parlament propostes d'esmenes acumulades a la llei RGC.

- Fer seguiment dels problemes detectats a la implementació RGC.


 

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 2 febrer 2022 a les 17:00 h.


 

Barcelona, 13 gener 2022

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
Joomla templates by a4joomla