Imprimeix
Categoria: Actes
Vist: 350

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 27/01/2021

ACTA N º 177


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Enrique Elejalde, Miquel Ibarz, Encarna López, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre, Jordi Trujillo i Dolors Vallejo. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Cecilia, Daniel Cedrun, Sixte Garganté, Enrique García, Farida Harrak, Joan Llambrich, Jaume, Joan Miguel Ortiz, Pedro Serra i Juan Vicente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions i proposta d'iniciativa

2.- Registre de Carta i Enquesta a grups parlamentaris

3.- Situació llei Ingrés Mínim Vital i estudi iniciatives

4.- Propostes


 

1.- Informacions i proposta d'iniciativa

Enrique Elejalde informa de la situació de Mustafà, amb quatre fills, a què s'ha denegat la sol·licitud d'Ingrés Mínim Vital. Aquesta família reuneix els requisits per accedir a la prestació i li deneguen per no tenir la residència quan té la nacionalitat espanyola des de fa molts anys i està empadronat. Ha presentat la reclamació prèvia davant la Seguretat Social

Després de la ronda de opisniones i propostes s'acorda: Partint de l'experiència de les iniciatives en el cas de Daniel Cedrun, cursar una queixa davant el Sindics de Greuges, preparar comunicat per als mitjans de comunicació, i consultar a la persona afectada la seva disponibilitat per gravar una entrevista a través de Marea TV.


 

2.- Registre de Carta i Enquesta a grups parlamentaris

S'informa de l'registre el passat 25 de gener de la carta als grups i subgrups parlamentaris demanant el seu compromís per promoure una auditoria independent sobre la pèssima implementació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, on s'adjunta el document d'anàlisi de Sixte Garganté per a la seva distribució entre tots els membres de Parlament de Catalunya.

També s'informa de l'registre el 26 de gener de l'enquesta promoguda per l'Aliança de Marees i Moviments Socials dirigida a les candidatures que participin en les pròximes eleccions a la Generalitat de Catalunya, que inclou diverses preguntes de la Comissió Promotora RGC.

Tant la Carta com l'Enquesta han estat distribuïda per les xarxes i llistes de mitjans de comunicació (fins a la data etes iniciatives han estat publicades po "Triangle", i diversos mitjans de comunicació s'han posat en contacte per contrastar informació i publicaran articles). Veure: https://www.eltriangle.eu/2021/01/28/reclamen-una-auditoria-per-la-pessima-gestio-de-la-renda-garantida-de-ciutadania-per-part-de-la-generalitat/


 

3.- Situació llei Ingrés Mínim Vital i estudi iniciatives

S'informa que a data de la reunió encara no s'ha rebut resposta de el Govern d'Espanya a la Carta sobre l'Ingrés Mínim Vital registrada a portes del web de la Moncloa el 22 de desembre de 2020.

Tampoc no es té notícies de noves modificacions de la llei de l'IMV que incloguin respostes a les propostes de la Carta als el govern d'Espanya. D'altra banda, Manuel Ortiz informa la trobada entre el ministre José Luis Escrivà i responsables de l'ajuntament de Barcelona, ​​on aquest anuncia noves modificacions de la llei que ajudin a resoldre dificultats d'accés a la prestació.

Davant la situació de descontentament creixent, amb crítiques públoicas a la implementació de la llei de l'IMV per diverses entitats socials com OXFAM, i la perspectiva d'agreujament de l'exclusió social, es proposa explorar diverses iniciatives de pressió. Després d'informar de gestions per obrir vies de diàleg, al menys a través d'altres membres de govern, es proposa obrir un compas d'espera fins a la propera reunió de la Comissió Promotora RGC. A partir de llavors, si continua el silenci i l'immobilisme de govern sobre el IMV, es procedirà a adoptar iniciatives, entre les quals, reunir les principals organitzacions que van subscriure la carta.


 

4.- Propostes

- Davant la falta d'actualització de les dades sobre la implementació de la RGC (últimes dades publicades al web de Departament de Treball de la Generalitat són de el 30 de setembre de 2020), es proposa enregistrar nova sol·licitud d'informació pública.

- Sobre la problemàtica de l'empadronament i amb l'objectiu d'informar sobre els procediments per a resoldre aquesta qüestió, Dolors Vallejo informa el treball realitzat per Fòrum de Sindics/ques de Greuges de Catalunya, i de la documentació elaborada. Es compromet a enviar el document sobre procediment per als punts d'assessorament i distribució per la xarxa de la Comissió Promotora RGC.

- Facilitar informació a el punt d'assessorament de la Coordinadora d'assemblees de treballadors / es en atur de Catalunya.


 

ACORDS

- Cursar queixa a l'Síndic de Greuges de Catalunya sobre la denegació de l'IMV a Mustafà i família, elaborar comunicat per als mitjans, explorar possibilitat d'entrevista a través de Marea TV.

- Explorar vies de diàleg sobre el IMV. En cas de no tenir espuesta satisfactòria valorar en la propera reunió l'adopció de noves iniciatives.

- Registrar nova sol·licitud d'informació pública sobre les dades d'implementació RGC. Distribuir document informatiu sobre tema empadronament elaborat pel Fòrum de Síndics de Greuges. Facilitar informació a punt d'orientació creat per la Coordinadora d'Assemblees de treballadors / es en atur de Catalunya.

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 17 febrer 2021 a les 17:00 h.


 

Barcelona, 29 gener 2021


 

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.