Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 28/10/2020

ACTA N º 171


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Daniel Cedrun, Enrique Lejalde, Miquel Ibarz, Joan Llambrich, Patrizia Manzo, Joan Miguel Ortiz, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre, Jordi Trujillo i Dolors Vallejo. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Cecilia, Neus Escofet, Ramón Franquesa, Antonio Fuertes, Enrique García, Sixte Garganté, Farida Harrak, Encarna López, Pedro Serra i Juan Vicente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Situació tramitació demandes de la Comissió Promotora de la RGC.

2.- Salutació a Daniel Cedrun

3.- Modificacions llei Ingrés Mínim Vital i actualització IPREM

4.- Gestió iniciatives i proposta assessorament a Vilafranca


 

1.- Situació tramitació demandes de la Comissió Promotora de la RGC

Primer recurs a l'contecioso administratiu sobre el Reglament de la llei RGC

En els propers dies l'equip jurídic de l'Col·lectiu Ronda interposarà el recurs complet i denitiu, després de la presentació de l'anunci de la demanda, l'empoderament de la procuradora i l'aplicació de l'requeriment de documentació a la institució afectada.

Pel que fa als honoraris professionals en aquest primer recurs de l'equip jurídic que ascendeixen a 3.025 euros i de la procuradora 428,8 euros, han estat abonats de el fons constituït per a aquesta finalitat.

Segon recurs a l'contecioso administratiu sobre l'incompliment de la resolució de la GAIP 114/2019

Fins a la data s'ha interposat l'anunci de el recurs i l'apoderament de la procuradora.

S'ha abonat per aquest segon recurs 1.000 euros dels honoraris de l'equip jurídic que ascendeixen a 1.815 euros, resta pendent 815 euros així com els honoraris de la procuradora 428,8.

Rellançament campanya per obtenir els fons necessaris per cobrir els costos de les demandes

Amb l'objecte de cobrir la resta dels honoraris de la segona demanda, la previsió de possibles costos, es planteja rellançar la campanya per a obtenció dels fons de solidaritat amb les demandes, i reprendre la iniciativa d'un crowfunding.


 

2.- Salutació a Daniel Cedrun

Es presenta i saluda Daniel Cedrun persona sense llar que va estar una setmana de vaga de fam davant la denegació injusta de la prestació de la RGC i la resposta administrativa que no havia presentat la sol·licitud de IMV quan conserva les dades d'aquesta sol·licitud el 22 de juny.

L'exemple de lluita de Daniel, la difusió pels mitjans, les gestions de suport realitzades, han contribuït al fet que se li reconegui la prestació de l'Ingrés Mínim Vital. En aquests moments està a l'espera de l'abonament de la prestació, així com de la resposta de la DGES a la petició de revisió de la sol·licitud d'RGC. Es planteja a l'company que presenti el recurs d'alçada davant la denegació de la RGC.


 

Intervenció de Joan Llambrich

Joan informa que en el dia d'avui finalitza el termini per accedir als fons de l'covid19 per a aquelles persones que no han rebut les prestacions de IMV i RGC (aquesta gestió es realitza a l'ajuntament de Barcelona) i en el seu cas ha formalitzat aquesta sol·licitud .

S'obre una ronda de preguntes aclaridores sobre aquest fons, si és de l'àmbit de la Generalitat o de l'Ajuntament de Barcelona. Es proposa realitzar gestions aclaridores, així com proposar l'allargament de l'termini per accedir a aquest fons davant les dificultats en la tramitació de la sol·licitud de la RGC i l'allargament de l'termini de resolució de les sol·licituds de IMV de tres a sis mesos.

3.- Modificacions llei Ingrés Mínim Vital i actualització IPREM

Modificacions llei IMV

S'informa de l'estudi que està elaborant el company Sixte de les últimes modificacions de la Llei de l'Ingrés Mínim Vital amb els Reial decrets llei 25/2020, 28/2020 i 30/2020.

En el marc de la presentació de el projecte de pressupostos generals per a 2021 pel govern d'Espanya es va informar d'algunes modificacions de la llei de l'IMV, especialment de la reducció de el període de carència d'ingressos per accedir a aquesta prestació, en la llei s'establia un període de carència durant l'1 any anterior a la presentació de la sol·licitud.

Un cop es coneguin amb detall les modificacions es proposa rellançar la iniciativa d'una carta pública per a sol·licitar a el govern d'Espanya l'escurçament substancial de el període de resolució administrativa que en l'actualitat és de sis mesos.

Modificació IPREM

En aquesta presentació també es va informar de la revalorització de l'IPREM en un 5%.

Respecte a aquesta qüestió Diosdado recorda que en el marc dels pressupostos de la Generalitat en la seva disposició addicional 17 sobre l'Indicador de Renda de suficiència, apartat 3, s'autoritza a el govern de la Generalitat a aplicar el mateix percentatge de l'increment de l'IPREM en l'IRSC.

En qualsevol cas, es proposa prosseguir amb l'exigència d'aplicar la moció de Parlament de Catalunya aprovada al febrer 2020 de actualitzar l'IRSC amb l'IPC acumulat des de 2010 (data última actualització). La qual cosa significa incrementar en més d'un 14% les quanties econòmiques de la prestació de la RGC i els seus complements.


 

4.- Gestió iniciatives i proposta assessorament a Vilafranca

Reunió amb representants grups parlamentaris

S'informa que el dijous 29 d'octubre se celebrarà una reunió amb representants parlamentaris de JuntsxCat sobre la situació de la RGC.

Reunió amb Fòrum Sindics / es de Greuges

Dolors Vallejo confirma la reunió per videoconferència prevista per al divendres 30 d'octubre entre el Fòrum de Síndics de Greuges i una delegació de la Comissió Promotora de la RGC per intercanviar informació sobre la implementació de la RGC i establir un marc de col·laboració.

Proposta assessorament a Vilafranca de Penedès

S'informa de la proposta de companys de Vilafranca de realitzar assessorament sobre la RGC en aquesta localitat garantit l'abonament dels viatges.

A la ronda d'intervencions i vista la situació de restriccions i confinament de l'COVID 19, es proposa informar els companys de Vilafranca de la disposició de la Comissió Promotora a formar un equip d'assessorament amb gent de la localitat, o bé realitzar un assessorament per videoconferència amb una periodicitat sobre acord.

Suport a la convocatòria de mobilització per al 14 de desembre a les 12 hores a Pl Sant Jaume

Es proposa donar suport a la convocatòria de la Coordinadora d'Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya prevista per al dilluns 14 de desembre, amb l'objectiu de defensar el treball digne i el compliment de les prestacions en atur, Renda Garantida de Ciudadamía i IMV.


 

ACORDS

- Donar suport i participar en proposta de mobilització per exigir el treball digne i la plena implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, l'Ingrés Mínim Vital, etc.

- Fer gestions sobre el fons covid19 i proposar l'ampliació temporal de l'esmentat fons.

- Actualitzar Carta pública per millorar l'accés a l'Ingrés Mínim Vital (escurçar termini resolució).

- Prosseguir les gestions per a una reunió per videoconferència amb representants de grups parlamentaris que donen suport esmenes registrades.

- Proposar als companys de Vilafranca les opcions de preparar equip d'assessorament o realitzar videoconferències periòdiques.

- Rellançar campanya d'aportacions per cobrir les despeses de l'segon recurs a l'Contenciós administratiu.

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 11 novembre a les 17:00 h.

Barcelona, 29 d’octubre 2020

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla