Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 29/07/2020

ACTA N º 166

 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Cecilia, Enrique Elejalde, Encarna López, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre i Jordi Trujillo. Justifiquen absència: Assumpta Barbens, Rosa Cañadell, Neus Escofet, Ramón Franquesa, Antonio Fuertes, Sixte Garganté, Enrique García, Joan Llambrich, Miguel Ortiz i Juan Vicente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Anàlisi Decret llei 28/2020 de 21 de juliol de Govern de la Generalitat. Propostes

3.- Gestió Roda de premsa per a principis de setembre (temàtiques i testimonis)

4.- Propostes de difusió


 

1.- Informacions

S'informa de l'anunci per la Conselleria de Treball, afers socials i famílies de la decisió de presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles de el decret llei de l'Ingrés Mínim Vital i per vulnerar les competències de Catalunya.

A continuació, es fa un repàs de nous incidents a la implementació de la RGC, el cas de persones que cobraven la prestació de la RGC i sense que s'hagi produït cap canvi en la seva situació social i econòmica, han vist retallades substancialment la prestació de la RGC (al voltant de la meitat), també el cas d'una família marroquina que percebia la prestació de la RGC i que li ha estat extingida en ple procés de desnonament, etc. En tots aquests casos es a orientat a efectuar la corresponent reclamació o assessorament jurídic.

També es valoren les dades de l'última resolució davant la sol·licitud d'informació pública registrada el passat 18 d'abril on els expedients vigents de RGC a data 1 d'abril són 26.752 i 61.953 persones beneficiàries, i pel que fa als expedients vigents de complements de RGC a la mateixa data són 54.563 i 64.672 persones beneficiàries.

Aquestes dades contrastades amb les publicades pel Departament de Treball a data de 15 de desembre de l'any passat de 32.167 expedients de RGC i 76.000 persones beneficiàries, així com 46.762 persones titulars d'expedients de complements de RGC, ens indiquen que s'ha produït un notable descens de 5.415 expedients de RGC i 14.047 persones beneficiàries d'RGC, mentre en els complements de RGC s'ha produït un increment en aquest període de 18.000 persones beneficiàries.

Davant aquestes dades, que confirmen les sospites que la DGES continua amb la pràctica de denegacions massives injustificades de sol·licituds de prestacions de RGC, així com d'extincions i suspensions indegudes (com es constata en els casos de denúncies que hem conegut), en una situació d'agreujament de la pobresa severa, es proposa iniciatives d'aclariment de dades, nova sol·licitud d'informació pública.

Veure: https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

 

2.- Anàlisi Decret llei 28/2020 de 21 de juliol de Govern de la Generalitat. Propostes

S'informa de l'anàlisi jurídic efectuat pel representant de la Comissió Promotora de la RGC Sixte Garganté de el Decret llei 28/2020 de 21 de juliol, pel qual es modifica la llei 14/2017 de 20 de juliol de la Renda Garantida de Ciutadania i s'adopten mesures urgents per a harmonitzar les prestacions socials amb l'Ingrés Mínim Vital.

Davant la constatació dels greus perjudicis que aquest Decret ocasiona a les persones sol·licitants de la prestació de la RGC i de complement de RGC, sigui en suspensions de el termini de tramitació de les sol·licituds fins que l'INSS resolgui les sol·licituds d'Ingrés Mínim Vital, prestació que és obligada sol·licitar prèviament donat el caràcter subsidiari de la prestació de la RGC respecte de les prestacions socials estatals a què puguin tenir dret. Amb la greu problemàtica de possible indefensió i conseqüències negatives, ja que les resolucions de l'INSS davant les sol·licituds de l'IMV es realitzen per silenci negatiu.

El nou termini de 30 dies hàbils que imposa l'esmentat decret de la Generalitat per resoldre la prestació de la RGC després que la persona interessada notifiqui a la Generalitat la resolució de l'INSS sobre la sol·licitud d'IMV (silenci negatiu), així com la derivació innecessària de responsabilitats i gestions a les persones que ja perceben la prestació de la RGC, és innecessari o clarament excessiu i afegeix perjudicis a les persones sol·licitants.

En definitiva, amb l'excusa de l'caràcter subsidiari de la RGC respecte de l'IMV s'imposa una vegada més la gestió administrativa sobre l'efectivitat de el dret a la RGC o complement de RGC.

Es proposa publicar l'anàlisi jurídic d'urgència elaborat per Sixte Garganté, assegurant la major difusió a organitzacions i xarxes socials, grups parlamentaris, mitjans de comunicació, etc., així mateix es proposa sol·licitar als grups parlamentaris rebutjar amb el seu vot negatiu la convalidació de l' Decret llei 28/2020, quan es presenti a votació al Parlament de Catalunya. Per unanimitat es recorden aquestes propostes.

 

3.- Gestió Roda de premsa per a principis de setembre (temàtiques i testimonis)

Es proposa realitzar la roda de premsa per presentar la demanda contra el reglament de la llei RGC, explicar la sol·licitud als grups parlamentaris que votin contra la convalidació de el decret llei 28/2020 abans de la convalidació d'aquest decret. La roda de premsa es farà com és habitual davant de l'entrada de Parlament respectant les distàncies i normes de seguretat existents davant l'evolució de la pandèmia. Previsiblement aquesta roda de premsa serà els primers dies de setembre.

També s'efectuaran anuncis d'altres iniciatives, i es convidarà a persones perquè testimoniïn sobre la pèssima implementació de la llei RGC.

 

4.- Propostes de difusió

La companya Cecilia proposa donar un nou impuls a la difusió de les denúncies i testimonis sobre la vulneració de drets de persones sol·licitants o beneficiàries de la RGC o complements de RGC per la gestió arbitrària i abusiva de la DGES i el Departament de Treball. Aquesta proposta rep un suport unànime i s'encarrega a Cecilia la tasca d'entrevistar i redactar aquestes denúncies. Encarna proposa també la col·laboració de Marea TV en aquesta tasca, Es proposa reforçar la col·laboració amb la pàgina web, i xarxes socials. Es proposa redactar un breu document d'autorització per la persona entrevistada per publicar les seves dades personals imprescindibles.


 

ACORDS

- Sol·licitar noves dades d'informació pública (entre d'altres els indicats en l'apartat 1).

- Publicar i difondre l'anàlisi jurídica sobre el Decret llei 28/2020 i sol·licitar als grups parlamentaris no convalidar aquest decret en la sessió parlamentària convocada per a la seva convalidació.

- Organitzar la roda de premsa per informes dels temes indicats en l'apartat 3.

- Reforçar les tasques de difusió propostes a l'apartat 4.


 

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en preparació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 26 d’agost a les 17:00 h.


 

Barcelona, 30 juliol 2020

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla