Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 20/05/2020
ACTA N º 161
Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Encarna, Enrique Elejalde, Enrique García, Miquel Ibarz,
Patrizia Manzo, Luis Medel, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre i Jordi Trujillo. Justifiquen absència: Juan Vicente.
Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions: Resposta Presidència govern a la Carta. Reunió amb síndics de greuges.
2.- Previsió Llei IMV, propostes. Sol·licitud mitjans comunicació
3.- Situació procediment demandes i necessitat d'un fons econòmic.
4.- Gestió sol·licituds RGC durant el confinament i manteniment correu assessorament

1.- Informacions: Resposta Presidència govern a la Carta. Reunió amb síndics de greuges
S'informa de la recepció de la resposta de l'gabinet de presidència de Govern de Pedro Sanchez a la Carta d'observacions i propostes per al millor encaix entre la futura llei de l'Ingrés Mínim vital i la llei de la Renda Garantida de Ciutadania registrada el passat 29 de abril al costat d'el document lliurat l'1 de febrer a l'relator de la pobresa de l'ONU Sr. Philip Alsthom sobre la situació de la pobresa a Catalunya i la pèssima gestió de la RGC per la Conselleria de Treball, Afers socials i famílies.
La resposta rebuda, de caràcter formal i genèrica, és una prova de la iniciativa efectuada per la Comissió Promotora de la RGC, la qual ha estat comunicada a les xarxes, entitats socials i grups parlamentaris per al seu coneixement.
També s'informa que dilluns que ve tindrà lloc una reunió per videoconferència de la representació de la Comissió Promotora amb síndics de greuges de diverses localitats de Catalunya per intercanviar informació sobre la situació de la implementació de la RGC

2.- Previsió Llei IMV, propostes. Sol·licitud mitjans comunicació
La llei de l'Ingrés Mínim Vital, si no hi ha nous canvis de data, s'acordarà en l'últim consell de ministres del mes de maig.
Es proposa distribuir aquesta llei entre els membres de la Comissió Promotora per al seu estudi i valoració, especialment sobre el seu encaix amb la llei de la RGC, és a dir, la seva compatibilitat i complementarietat.
S'informa de l'possible limit a aquesta complementarietat com a conseqüència de l'art 364, de la Llei general de la Seguretat Social, sobre prestacions no contributives per invalidesa i per jubilació, en l'apartat 2, estableix: "les quanties resultants del que estableix l'apartat anterior, calculades en còmput anual, són compatibles amb les rendes o ingressos anuals dels quals, si escau, disposi cada beneficiari, sempre que els mateixos no excedeixin el 35 per cent de l'import, en còmput anual, de la pensió no contributiva. En un altre cas, s'ha de deduir de l'import de la pensió la quantia de les rendes o ingrés ~ que excedeixin de tal percentatge, llevat del que disposa l'article 366. "
Encara que en el redactat de la llei de la RGC, aquest límit en cas d'exigir-pel govern de l'estat hauria de ser compensat en la prestació de la RGC, la interpretació que realitza el Departament de Treball de la Generalitat és restrictiu. Per tot això cal estar atent a les seves possibles conseqüències i interpretacions.
Un cop analitzada la llei d'Ingrés Mínim Vital, s'estudiarà en la pròxima reunió de la Comissió Promotora possibles iniciatives que poguessin millorar l'encaix amb la Renda Garantida de Ciutadania.
També s'informa de l'interès dels mitjans de comunicació sobre aquest encaix entre les dues lleis, i de la sol·licitud de poder entrevistar alguna persona en situació de pobresa severa que hagin denegat la sol·licitud de RGC.

3.- Situació procediment demandes i necessitat d'un fons econòmic
S'informa de l'contacte amb responsables del col·lectiu Ronda per tractar sobre la presentació de sengles recursos a l'contenciós administratiu, el que pugui derivar-se de la resposta de la DGES a el requeriment efectuat per a complir diversos articles de la resolució de la GAIP 114/2019 que no van ser contestats per la DGES, i el que pugui resultar dels articles de el decret de el reglament que vulneren la llei RGC.
Aquesta última demanda, s'ha de tramitar a partir que la desescalada de la pandèmia posi en marxa de nou les diverses administracions públiques, entre elles la de justícia. Segons informa Miquel Ortiz a partir de el 4 de juny es tornen a obrir aquestes administracions. El període legal per cursar la demanda és de dos mesos a partir de la reobertura.
Amb l'objectiu de disposar dels fons necessaris per cobrir les despeses de les dues demandes es proposa realitzar gestions davant les diverses entitats que han donat suport a la RGC perquè realitzin les aportacions. Luis Medel informa de possibles gestions davant co.bas, etc. Jordi Trujillo proposa realitzar un comunicat on s'informi sobre aquestes demandes i la necessitat d'actuar solidàriament.

4.- Gestió sol·licituds RGC durant el confinament i manteniment correu assessorament
S'informa dels ritmes diferents en les oficines de l'SOC per atendre les sol·licituds de la prestació de RGC, que poden derivar-se de les diferències territorials en la desescalada de la pandèmia. Enrique Elejalde informa que en les sol·licituds presentades l'administració només ha demanat els extractes dels comptes bancaris.
Enrique planteja el problema detectat sobre la data d'inici per al cobrament de la prestació de la RGC, a diferència del que estableix a l'inici de la posada en marxa de la prestació de la RGC on la data inicial era la sol·licitud de cita prèvia, a l'actualitat l'administració no respecta aquesta norma. Es proposa fer gestions amb Sixto a l'respecte, per veure que gestions o iniciatives haurien de realitzar-se.
Sobre el correu d'assessorament s'informa que Miguel Ibarz i Enric Elejalde són les persones que l'administren i donen resposta a les diverses peticions i missatges.

ACORDS
- Analitzar la llei de l'IMV quan s'hagi aprovat, especialment sobre el seu encaix amb la llei RGC, i estudiar les iniciatives que puguin derivar. Estar atents als possibles límits a la complementarietat com a conseqüència de l'art 364, apartat 2, de la llei de la seguretat social.
- Realitzar gestions entre les entitats socials i cíviques perquè donin suport a el fons econòmic per costejar les demandes indicades en el punt 3. Redactar nou comunicat demanant aquest suport.
- Realitzar gestions aclaridores sobre la data d'inici de l'cobrament de la prestació de la RGC i la seva implementació real per l'administració.

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en preparació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Propera reunió per Videoconferència de la Comissió Promotora dimecres 3 juny a les 18:00 h. https://meet.jit.si/ComisionPromotoraRGC
Barcelona, 20 maig 2020

Redacta Acta: Diosdado Toledano
#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/
Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla