Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   06/05/2020

ACTA N º 160

 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència:Encarna, Enrique Elejalde, Enrique García, Miquel Ibarz,

Patrizia Manzo, Luis Medel, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre i Jordi Trujillo. Justifiquen absència: Juan Vicente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Valoració pressupostos Generalitat i resultat esmenes sobre RGC i propostes

2.- Gestió Carta a President Pedro Sanchez sobre la llei Ingrés Mínim vital i propostes.

3.- Valoració de Decret Llei sobre el Reglament de la RGC i propostes

4.- Proposta de nova esmena de lectura única

5.- Valoració retorn a reunions presencials

 

1.- Valoració pressupostos Generalitat i resultat esmenes sobre RGC i propostes

El contingut dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 aprovats en el ple de 24 d'abril no han incorporat les modificacions proposades reiteradament per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, particularment l'actualització de l'IRSC (congelat des de 2010) amb l'IPC acumulat fins desembre 2019 (16,4%), i l'increment de la partida pressupostària fins al 4% dels pressupostos de la Generalitat per donar cobertura com a mínim a les persones i famílies en situació de pobresa severa a Catalunya.

D'altra banda, la no actualització de l'IRSC a més de devaluar la prestació de la RGC en relació a l'increment de l'IPC, restringeix l'accés a diverses prestacions socials que estan vinculades a aquest indicador. Els pressupostos incompleixen la llei 13/2006 la disposició transitòria primera estableix que "d'avaluar anualment l'actualització d'aquest indicador. El valor de l'indicador s'ha d'incloure en la Llei de pressupostos de cada any."

També incompleix el mandat de la moció aprovada en el ple de Parlament de 6 de febrer sobre l'actualització de l'IRSC amb l'IPC acumulat a Catalunya durant el període que ha estat congelat.

Finalment, es té coneixement que diverses esmenes presentades per la CUP per actualitzar l'IRSC o incrementar la partida pressupostària de la RGC en 500 milions més van ser rebutjades, amb votacions diverses.

Davant els increments previsibles de la pobresa i exclusió social com a conseqüència de la pandèmia de l'Covid-19, que deixen obsolets els pressupostos aprovats, i la campanya de màrqueting de el govern de la Generalitat per fer "plans de xocs" davant la situació d'emergència, es proposa que la Comissió Promotora llanci una campanya per reiterar davant la ciutadania i les institucions la urgència d'aplicar mesures socials com: 1) Incrementar immediatament la partida pressupostària per a la RGC en 500 milions d'euros i assolir l'objectiu de el 4% de l'pressupost de la generalitat l'1 de gener de 2021; 2) Actualitzar l'IRSC amb l'IPC acumulat des de gener de 2010 fins a la data; 3) Escurçar el període administratiu de resolució de les sol·licituds i agilitar la seva tramitació, per a això es proposa nova esmena de lectura única.

Es proposa fer Comunicat amb la valoració crítica dels pressupostos aprovats i la relació de mesures alternatives d'urgència davant els plans de xoc.

 

2.- Gestió Carta a President Pedro Sanchez sobre la llei Ingrés Mínim vital i propostes

S'informa de l'registre telemàtic el passat 29 d'abril de la Carta adreçada a President de govern Pedro Sánchez i per a coneixement de l'Vicepresident segon Pablo Iglesias i el ministre de Seguretat Social José Luis Escrivá sobre el contingut de el projecte de llei d'Ingrés Mínim Vital i la seva encaix, compatibilitat, complementarietat amb la prestació de la Renda garantida de Ciutadania a Catalunya. També s'informa que s'han fet gestions per al trasllat d'aquesta carta a través de persones. Fins al moment no s'ha rebut resposta.

Per assegurar que aquesta carta també arriba a el vicepresident segon i a el ministre, Luis Medel es compromet a traslladar-la a Irene Montero perquè arribi a Pablo Iglesias. També es proposa fer-la pública mitjançant un comunicat i un enregistrament per vídeo en què es dóna lectura a la carta. S'acorda desenvolupar aquestes accions informatives a principis de la setmana vinent.

 

3.- Valoració de Decret Llei sobre el Reglament de la RGC i propostes

Després de la publicació de l'decret de el reglament de la RGC el company Sixto Garganté va realitzar una detallada valoració de 49 pàgines. Aquesta anàlisi ha estat enviat als companys/es que assisteixen a les últimes reunions per poder debatre-la i adoptar les mesures que puguin derivar-se. Davant la impossibilitat de Sixto de participar en la videoconferència per coincidir amb les seves tasques professionals, Diosdado fa un breu resum d'aquest document on es posa en valor aquells aspectes positius de Decret que recullen algunes de les al·legacions presentades per la Comissió Promotora o altres entitats a l' primer esborrany de decret, s'assenyalen els continguts de l'decret amb formulacions restrictives, limitadores o confuses en la seva interpretació, i finalment s'assenyalen els 20 articles i continguts que vulneren o incompleixen la llei de la Renda garantida de Ciutadania.

Després de consultar a Sixto es proposa el següent procediment per donar resposta a les possibles vulneracions de de la llei: 1) Preguntar a l'equip jurídic de l'Col·lectiu Ronda sobre el contingut de l'decret de el reglament i les vulneracions observades de la llei, als efectes de confirmar la conclusió; 2) Emprendre el procés de demanda davant els tribunals corresponents; 3) Tenir en compte els terminis a efectes de presentar la demanda en el marc de el confinament; 4) Recollir els fons per finançar aquesta demanda.

A la ronda d'intervencions, i amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública i mobilitzar la gent vulnerables i solidàries, Encarna proposa redactar una carta a la ciutadania denunciant la vulneració de la llei i difondre-la, quan s'aixequi el confinament, a les oficines de SOC i benestar.

També es proposa fer un comunicat públic sobre el contingut de l'decret de el reglament i les mesures legals que puguin correspondre.

 

4.- Proposta de nova esmena de lectura única

Es proposa i s'acorda registrar urgentment l'esmena de lectura única en l'art 26, apartat 1, per escurçar el termini de resolució administrativa de les sol·licituds de la prestació de la RGC de 4 mesos a 1 mes.

Nota: La sol·licitud d'esmena dirigida a President de Parlament i grups parlamentaris va ser enviada el dijous 7 de maig, i s'ha obtingut confirmació de la seva distribució pel Registre de la Generalitat el divendres 8 de maig a les 9:30 hores del matí .

Es proposa fer corresponent comunicat.

 

5.- Valoració retorn a reunions presencials

Es proposa estudiar el retorn a les reunions presencials un cop hagi finalitzat el confinament. Després de la ronda d'intervencions, i les diverses consideracions sobre la mobilitat des d'altres localitats (per ex. Tarragona, etc.), s'acorda esperar les instruccions de desescalada, mentrestant es continuaran les reunions per videoconferència.

 

ACORDS

- Realitzar Comunicat de rebuig als pressupostos aprovats, afegint la presentació de les mesures d'urgència sobre la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania com a alternativa als plans de xoc de el govern de la Generalitat.

- Realitzar gestions per assegurar que la Carta el President Pedro Sanchez, Vicepresident segon Pablo Iglesias, i Ministre Seguretat Social José Luis Escrivà arriba als seus destinataris. Realitzar gravació vídeo lectura de la Carta i comunicat per a la seva difusió a partir de la setmana vinent.

- Realitzar gestió valoració Decret reglament RGC davant l'equip d'advocats del col·lectiu Ronda, i en cas de confirmar-se les vulneracions de la llei observades, procedir a iniciar el procés de demanda contra el decret de el reglament. Realitzar comunicació pública. Redactar carta a la ciutadania per denunciar aquesta vulneració.

- Registrar nova esmena de lectura única a l'art 26, apartat 1, de la llei RGC. Realitzar comunicat.

 

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en preparació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

Propera reunió per Videoconferència de la Comissió Promotora dimecres 20 maig  a les 18:00 h.https://meet.jit.si/ComisionPromotoraRGC

 

Barcelona, 8 maig 2020

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla