Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   22/04/2020

ACTA N º 159

 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència:Encarna, Enrique García, Manuel Ortiz, Juan Vicente, Diosdado Toledano, Xan da Torre i Jordi Trujillo. Justifiquen absència: Enrique Elejalde i Miquel Ibarz

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Gestió tasques acordades

2.- Projecte llei estatal Ingrés Mínim vital i propostes.

3.- Proposta d'Urgència a el Parlament

4.- Seguiment de el fons per a despeses de la demanda

 

1.- Gestió tasques acordades

S'informa de l'registre el passat 18 d'abril per via telemàtica d'una nova sol·licitud d'informació pública sobre les dades d'implementació de la RGC fins a abril de 2020 (les dades penjats a la web de el Departament de Treball segueixen ancorats en dades de finals de 2019 ).

S'ha realitzat gestió davant del company José Corvo per conèixer més en detall la situació de la tramitació de les sol·licituds i documentació davant les oficines de SOC i el Departament de Treball, Aquesta informació s'adjunta a l'acta:

"La informació que m'arriba és la següent:

Es treballa per tenir ja un nou protocol de sol·licitud per simplificar el procediment.

Es treballa amb urgència i les valoracions que es fan totes en positiu.

Previst pagament 27 abril

En marxa la contingència d'urgència, les treballadores socials fan arribar els més greus directament sense passar pel Soc.

Tot podria millorar, però per falta de portàtils habilitats, no tota la plantilla pot teletreballar. Això alenteix les valoracions, per la qual cosa, si no es millora s'estudia la possibilitat de tornar a la feina en tot el que segur.

Les OTs tampoc disposen dels ordinadors necessaris. Encara que prioritzen aquest treball i que la majoria de personal de RGC teletreballa amb mitjans propis, el que fan via telf és recollir sol·licituds i contestar.

salut "

 

2.- Projecte llei estatal Ingrés Mínim vital i propostes.

S'informa de les dades que han estat divulgats pels mitjans d'informació o en les compareixences públiques dels responsables de govern implicats en aquest projecte de llei, també es comenta i valora la informació publicada el passat 19 d'abril a La Vanguardia.

Es valora la importància de conèixer si és compatible amb la RGC i si pot complementar-se, fins que fa i en quines condicions.

Es proposa cursar una Carta a President de govern i la resta de responsables implicats per expressar-los el nostre interès com a Comissió Promotora per conèixer i aportar la nostra experiència amb la Renda garantida de Ciutadania, i clarificar de manera positiva la qüestió de la compatibilitat i complementarietat, no només amb la RGC, també amb altres prestacions com s'indica a la pròpia llei de la RGC. Es proposa realitzar les consultes a Sixto Garganté.

 

3.- Proposta d'Urgència a Parlament

Davant les recents informacions públiques d una ronda de reunions entre el govern de la Generalitat i els grups parlamentaris per intentar el projecte de pressupostos que es debatrà i votés el divendres 24 d'abril, i el reconeixement implícit del seu desfasament davant la situació de la Pandèmia, es proposa fer una carta d'Urgència reiterant les nostres principals demandes que han estat presentades amb anterioritat: Reivindicació de el 4% dels pressupostos per al pagament de les prestacions de la RGC. Actualització de l'IRSC. Aplicar l'apartat 3 de l'art 7 de la llei RGC per agilitzar la tramitació de les prestacions davant unes circumstàncies extraordinàries. Es dóna el vistiplau a la proposta.

 

4.- Seguiment de el fons per a despeses de la demanda

A l'espera de la resposta de la DGES a el requeriment presentat per la Comissió Promotora, es planteja reforçar la campanya per recollir les aportacions econòmiques per sufragar les despeses de la demanda davant els tribunals.

Xan da Torre proposa penjar en un lloc visible a la web el crida a col·laborar i aportar:

Aquesta aportació s'efectuarà a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

Enrique García planteja organitzar un festival al casal Prosperitat de Nou Barris un cop finalitzi el confinament. Jordi Trujillo també proposa realitzar recol·lectes a les localitats, etc. Es donen suport aquestes propostes.

 

ACORDS

- Redactar Carta a la Presidència de Govern de l'estat recollint els plantejaments expressats en l'apartat 2.

- Redactar Carta d'urgència a el Parlament recollint els objectius indicats en l'apartat 3.

- Destacar al web la crida per fer les aportacions per sufragar les despeses de la demanda davant els tribunals si no hi ha resposta a l'requeriment o aquesta és insuficient per part de la DGES. Dit requeriment exigeix ​​donar respostes a aquells punts de la resolució de la GAIP que no van ser contestats, incomplint la resolució.

- Promoure les iniciatives per recollir aportacions a Nou Barris i ores localitats.

 

Propera reunió per Videoconferència de la Comissió Promotora dimecres 6 maig  a les 17:00 h.https://meet.jit.si/ComisionPromotoraRGC

 

Barcelona, 23 abril 2020

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla