Imprimeix
Categoria: Actes
Vist: 2093

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   23/10/2019

ACTA N º 148

 

Assisteixen a la reunió:Eduardo Cano, Miquel Ibarz,Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique Elejalde, Enrique García, Eva Abellàn,Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Farida Harrak, Patrizia Manzo, C. Laura Marino, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Carlos Rodriguez, Juanjo Salbia i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Proposta de Carta als grups i subgrup parlamentaris que van registrar esmena lectura única.

2.- Informació del II Festival Marees i Moviments socials realitzat el 5 d'octubre

3.- Informació de l'Acte de 16 octubre al Col·legi d'economistes organitzat pel Tercer sector i Fòrum síndics i sindiques de Greuges de Catalunya sobre l'impacte de la RGC al món local

4.- Propostes davant els resultats de les respostes de l'DGES a les resolucions de la GAIP i sol·licituds d'informació.

5.- Manteniment web RGC

6.- Diversos

 

1.- Proposta de Carta als grups i subgrup parlamentaris que van registrar esmena lectura única.

Davant les previsibles pressions del Govern de la Generalitat contra l'esmena de lectura única a l'artº 7 de la llei RGC es proposa registrar al Parlament una Carta dirigida als grups parlamentaris que van registrar el 17 de setembre passat aquesta esmena, amb l'objectiu de mostrar-los el nostre suport en la defensa de l'esmena de lectura única i del compliment de la llei de la RGC en la generalització de la prestació a les persones amb els contractes a temps parcial amb ingressos inferiors al llindar de la RGC, també en l'actualització del IRSC congelat des de 2010. En aquesta Carta es sol·licita una entrevista amb una delegació de les persones que signin la Carta.

Després de la lectura de la Carta es dóna el vistiplau i es fixa el proper dilluns 28 d'octubre per al seu registre.

Les consultes sobre la celebració del Ple parlamentari que debatrà i votarà l'esmena de lectura única indiquen que possiblement es realitzi després de les eleccions generals de 10 de Novembre. Per tant, queda pendent la confirmació de la data del ple.

 

2.- Informació del II Festival Marees i Moviments socials realitzat el 5 d'octubre

S'informa dels acords adoptats en la Declaració final del II Festival, amb un suport explícit al ple compliment de la llei RGC.

La valoració del II Festival, així com la gestió dels acords de mobilització adoptats, es realitzarà en la reunió prevista el dilluns 28 d'octubre a les 17 hores al local de la FAVB (carrer Obradors 8-10).

S'informa de l'interès dels representants de Marea Pensionista en la defensa del ple compliment de la llei RGC, i la seva disposició a preparar iniciatives de mobilització que incloguin la seva defensa.

 

3.- Informació de l'Acte de 16 octubre al Col·legi d'economistes organitzat pel Tercer sector i Fòrum síndics i sindiques de Greuges de Catalunya sobre l'impacte de la RGC al món local

S'informa del contingut de l'acte al qual es va convidar a un representant de la Comissió Promotora d'RGC per formular preguntes als ponents. A aquest acte va assistir una delegació de la Comissió Promotora.

Del desenvolupament de l'acte destaquem la informació facilitada pel Responsable del Servei de Renda de Garantia d'Ingressos i PCV del País Basc Sr. Alvaro Ugarte. Aquesta informació confirma que l'aplicació de la RGI en aquesta comunitat ha suposat que el 33% de la població en risc de pobresa hagi sortit d'aquesta situació i un notable avanç de la cohesió social. La quantia global de la partida econòmica per aplicar la RGI en 2018 va ser de prop de 500 milions d'euros, quan la població total a Euskadi ascendeix a 2,1 milions d'habitants i el 12,1% es troba en risc de pobresa. En comparació amb Catalunya, la població és de 7, 6 milions i el 24,7% es troba en risc de pobresa (AROPE) en 2018, la quantia de la despesa del govern de la Generalitat per finançar l'aplicació de la RGC es troba al voltant de 250 milions, el que posa en evidència l'incompliment d'aquest dret.

S'adjunta informe en PDF. Enllaç per consultar informació sobre la pobresa i desigualtat a País Basc: https://www.euskadi.eus/informacion/encuesta-de-pobreza-y-desigualdades-sociales-epds/web01-s2enple/es/

La següent ponència formada per un representant de l'ajuntament de Barcelona i les sindiques de Sabadell Sra. Eva Abellán i Terrassa Sra. Isabel Marquès van exposar la situació de la implementació de la RGC en aquestes localitats. Els resultats dels estudis realitzats van confirmar les observacions crítiques i denúncies que s'han vingut formulant sobre la mala gestió i incompliment de la llei RGC. La documentació exposada es reenviarà pròximament a les llistes de distribució.

 

4.- Propostes davant els resultats de les respostes de l'DGES a les resolucions de la GAIP i sol·licituds d'informació.

S'informa del resultat de l'estudi realitzat per Sixte Garganté i Diosdado Toledano sobre la situació de les diverses reclamacions formulades davant la GAIP, així com de les sol·licituds d'informació públic en curs.

Es presenten les següents propostes d'actuació:

- Davant l'incompliment reiterat per la DGES de la resolució de la GAIP 114/2019, particularment sobre els punts 5 i 12, es proposa iniciar la corresponent demanda per incompliment de la Llei de transparència pel Departament de Treball i la DGES davant el tribunal del Contenciós administratiu. Es proposa fer gestions davant l'equip de juristes que ha ajudat en la presentació de les reclamacions a la GAIP. També es realitzaran gestions davant el Síndic de Greuges de Catalunya per conèixer l'estat en què es troba l'última sol·licitud d'intervenció registrada sobre aquesta qüestió.

- Davant l'absència de resposta convincent de la DGES a la sol·licitud d'informació sobre l'aplicació de la resolució 24 / XII aprovada el 22 de novembre pel Parlament que obliga a revisar la totalitat de sol·licituds de prestació de RGC i complements denegades fins a la data, es proposa presentar la corresponent reclamació a la GAIP.

- Davant el retard injustificat de la DGES (després d'esgotar-la pròrroga concedida), per respondre a la sol·licitud d'informació pública registrada l'passat 26 d'agost de 2019, es proposa iniciar les corresponents gestions davant la DGES.

La comissió Promotora dóna el vistiplau a aquestes propostes

 

5.- Manteniment web RGC

Per cobrir les tasques de manteniment del web de la RGC s'ofereix el company Xan de la Torre.

 

6.- Diversos

Davant la sol·licitud de diversos mitjans de comunicació d'entrevistar casos de denegacions injustificades de la prestació de la RGC, es proposa als diversos punts d'assessorament que seleccionin aquells casos mes notables, i després de la corresponent consulta de disponibilitat de la persona afectada a ser entrevistada comuniquin les dades a Diosdado.

 

ACORDS

- Registrar Carta signada el dilluns 28 d'octubre al Parlament de Catalunya adreçada als grups i subgrups parlamentaris que van registrar l'esmena a l'artº 7 de lectura única.

- Distribuir en propers missatges els informes de les sindiques de Sabadell i Terrassa

- Impulsar les propostes d'actuació legal i reclamacions recollides en el punt 4.

- Facilitar les dades necessàries a Xan da Torre per al funcionament del web RGC

 

Propera reunió dimecres 6 novembre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 27 octubre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.