Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 27/06/2018 ACTA N o 121

Assisteixen a la reunió: Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Ma Carmen Montserrat, Pepe Rodado, Carlos Rodríguez, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano, Santiago Torras i Xan da Torre. Justifiquen absència: Ramón Aguilar, Josep Busquets, Neus Escofet, Nuria Farrús, Josep Ferrús, Carlos Gómez, Xavier Gustems, Francesc Arnau, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Juan Carlos Larrañaga, Nuria Lozano, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Tamara Ruiz, Roberto Salas y Alberto Samidey.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Valoració Roda de premsa
2.- Actualització dades sobre la RGC pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies. 3.- Comunicació data reunió per la Conselleria Sr. Chakir el Homrani
4.- Agenda de gestions i iniciatives al juliol
5.- Assessorament a Barcelona al juliol, agost i setembre. Nous punts d'assessorament
6.- Gestió nova edició materials, guia informativa i adhesiu
7.- Agenda actes informatius

1.- Valoració Roda de premsa

Es valora positivament la roda de premsa celebrada al matí davant del Parlament. La presència de mitjans va ser important TV3 que va fer també entrevistes, TV1, Cadena Ser, ANC, ARA, RAC-1, Agència EFE, etc. Es va distribuir un document-crònica de les activitats realitzades per la Comissió Promotora en defensa dels drets de les persones afectades per incompliments de la llei entre els mitjans presents, així com un dossier de documentació.

Van intervenir en la roda de premsa el representant de la Comissió Promotora Diosdado Toledano, José Corvo d'IAC-CATAC que va informar de la situació de la gestió a les oficines del SOC, i els testimonis de Cristina, Joan Palma i Ramón Aguilar que van denunciar la situació de les seves sol·licituds, silencis positius incomplerts i denegacions injustes i fora de termini.

S'agraeix la presència i suport de convidats en representació de diverses entitats socials, així com de representants dels grups parlamentaris.

Es van realitzar enregistraments i fotos que s'enviaran quan estiguin llistes. S'informa que s'ha enviat comunicació de la roda de premsa als mitjans i a la comissió promotora. (Video 1: https://youtu.be/4Wc-NM6Tz0A)

2.- Actualització dades sobre la RGC pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies

Una de les conseqüències de la convocatòria de la roda de premsa va ser l'actualització de les dades que s'exposa a la web del departament de Treball, assumptes socials i famílies. Veure: http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/Renda GarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

Com a dades més rellevants, s'indica la xifra de 108.648 sol·licituds fins a la data (97.885 en el document publicat anteriorment), que han contestat 25.251 sol·licituds, 100% de les sol·licituds de RGC presentades de setembre a febrer. Les sol·licituds aprovades són 1.624, denegades per diverses causes 18.659 i total de sol·licituds pendents 9.969.

En aquesta ocasió concreten les dades de resolucions de complements sobre un total de 26.348 sol·licituds, de les quals han valorat 8.505, amb un resultat de 1.419 aprovades, 5.921 denegades, 256 desistides i 909 pendents de requeriments.

En una primera anàlisi s'observen importants contradiccions amb les xifres aportades en anteriors documents. A més de constatar la persistència de resolucions errònies, falsos desistiments, etc.

page1image3800016page1image3800224page1image3800432page1image3800640page1image3800848page1image5767792

3.- Comunicació data reunió per la Conselleria Sr. Chakir el Homrani

S'informa que després de la roda de prensa, personal de la Conselleria de Chakir el Homrani, es va posar en contacte amb la representació de la Comissió Promotora per notificar la data de reunió a la sol·licitud registrada. La data de la reunió entre la delegació de la Comissió Promotora i el conseller Sr. Chakir el Homrani està prevista per al divendres 27 de juliol a les 10:30 hores. Per part de la Comissió Promotora es planteja la necessitat d'avançar la reunió dóna-la situació d'emergència de persones afectades per denegacions o silencis positius no abonats. El personal de la Conselleria es compromet a traslladar la proposta i veure d'avançar la data de reunió.

La Comissió Promotora tractarà en la propera reunió prevista per a l'11 de juliol la preparació i objectius de la reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies.

4.- Agenda de gestions i iniciatives al juliol
Es dóna un repàs a l'agenda del mes de juliol, on està prevista la compareixença del conseller Sr. Chakir el

Homrani al Parlament, i el debat en lectura única de l'esmena presentada pel grup parlamentari del PSC.

També es trasllada la informació de Carles sobre la previsió que el tribunal del contenciós administratiu convoqui a les persones que han presentat els recursos per a la seva ratificació. Quan es conegui aquesta convocatòria es proposa acompanyar-la i recolzar-la en coordinació amb els compas demandants.

5.- Assessorament a Barcelona al juliol, agost i setembre. Nous punts d'assessorament

Abans de tractar aquest punt Carlos Rodriguez exposa la situació de la seva sol·licitud de RGC, on ha rebut notificació requerint aporti documentació. La sol·licitud va ser presentada el 30 d'octubre de 2017, i aquesta nota aquesta datada el 3 d'abril de 2018, diversos dies després del termini que obliga a l'administració, i la notificació efectiva és de 26 de juny 2018. Un cas evident de silenci positiu i mala gestió administrativa. Al company se li assessora sobre les gestions a realitzar.

Es proposa al punt d'assessorament de Barcelona en FAVB suspendre l'assessorament presencial durant juliol i agost per problemes de disponibilitat de local i d'atenció personal. En el seu lloc aquest assessorament serà realitzat a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L'assessorament presencial a Barcelona, local de la FAVB de 17 a 19h, es reprendrà el dijous 6 de setembre. S'informa del nou punt d'assessorament de la RGC a Terrassa, dimecres i dijous de 15 a 17 hores al carrer

Jacint Elias no 27. Es pregunta sobre si estarà operatiu al juliol i correu de contacte.
També s'informa que la Plataforma Lleida social està preparant un nou punt d'assessorament.

6.- Gestió nova edició materials, guia informativa i adhesiu
Es proposa nova edició de guies informatives, si pot ser amb la qualitat de paper de l'edició d'USOC, així com

d'adhesius. Es planteja a Patrizia que gestioni aquesta edició.

7.- Agenda actes informatiusPropers actes:

29 de juny a Viladecans, 18 hores, Ateneu entitats Pablo Picasso, amb la participació de Ramon Franquesa, Miguel Arenas i Diosdado Toledano.

Pendents de fixar data: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Ripollet ...

ACORDS

- Informar sobre l'assessorament a Barcelona durant el mes de juliol a través de l'email.

- Preparar reunió amb el conseller Sr. Chakir el Homrani

- Gestionar l'agenda parlamentària sobre la RGC al mes de juliol

- Donar suport i acompanyar ratificació demandes recursos contenciós administratiu amb les persones afectades.

- Preparar nova edició de materials, guia informativa i adhesiu.

page2image1662096page2image1690176page2image1685392page2image1685184page2image1681856page2image1686432page2image1691632

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 11 de juliol 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors no 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

Barcelona, 28 juny 2018
Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

27 de junio 2018 - Rueda de Prensa Renta Garantizada Ciudadanía

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wc-NM6Tz0A&feature=youtu.be

 

 

COMUNICAT

 

En la roda de premsa celebrada avui dimecres a les 12 hores davant del Parlament de Catalunya la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha informat de la situació d'implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (ver Document-Crónica anexe), dels incompliments de la llei i de les diverses mesures i iniciatives impulsades per la Comissió Promotora en defensa de la llei i dels drets de les persones afectades.

 

S'ha informat que a data de 18 de juny s'han presentat per les persones sol·licitants de la prestació de la RGC 3.200 recursos d'alçada davant resolucions denegatòries, així com nombroses reclamacions per silenci positiu no pagat i recursos contenciosos administratius.

 

També s'ha comunicat les diverses iniciatives i propostes realitzades davant del Parlament de Catalunya i de la petició de reunió al nou conseller d'Empresa i Ocupació, Afers Socials i families Sr. Chakir el Homrani.

 

Diverses persones afectades per resolucions denegatòries injustes han donat testimoni de la seva situació i de la injustícia comesa.

 

S'ha anunciat la realització de gestions i iniciatives per resoldre els casos d'emergència social.

 

S'ha distribuït entre els mitjans de comunicació un document-crónica sobre les iniciatives i accions desenvolupades en defensa del compliment de la RGC. Aquest document s'annexa amb aquest comunicat.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania


 INICIATIVAS Y ACCIONES EN DEFENSA DEL PLENO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 

Introducción 

El despliegue de la ley RGC ha tenido dos fases. La primera fase se aplicó el 15 de septiembre de 2017, donde 26.228 familias (67.350 personas beneficiarias) perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI) pasaron a cobrar automáticamente la prestación de la RGC, y del colectivo de 44.895 personas que percibían pensiones no contributivas que cobraban complementos, en virtud de la ley catalana 13/2006, los cuales se actualizaron hasta alcanzar el umbral de la RGC de 564 euros/mes. Esta primera fase ha discurrido con normalidad y no se han detectado incumplimientos por lo general. 

La segunda fase se inicia con las solicitudes de la nueva prestación de la RGC a partir del 15/09/2017. Es en esta fase donde se han producido los incumplimientos de la ley, con numerosas denegaciones injustificadas, notificaciones fuera de plazo y en consecuencia silencios positivos no respetados, elevado número de solicitudes que no se han resuelto en el plazo administrativo, falsos desistimientos, etc. Lo cual ha provocado un gran malestar social entre las personas afectadas en situaciones de gran vulnerabilidad, y la consiguiente respuesta legal a través de reclamaciones y recursos de alzada. 

Según los datos publicados en la web del Departament de Treball, afers socials i families, (http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf), el número de solicitudes acumuladas, de las de la prestación de la RGC ascendía a 97.885 en el mes de junio. Las citas agendadas y finalizadas eran 91.795 (94%) y pendientes 6.090 (6%). 

En la misma web las solicitudes aprobadas a fecha 26 de abril eran 999, sobre 20.138 solicitudes valoradas del conjunto de solicitudes totales (en esa fecha) de 32.040 (Anexo 1). 

El 18 de junio de 2018, en respuesta (Anexo 2) a una solicitud de información pública (ley de transparencia) la Dirección de Economía Social, el Tercer sector, Cooperativas y Autoempresas, comunica que las solicitudes que han sido aprobadas es de 1.624 y denegadas 18.659 (sobre el conjunto de solicitudes cuyo periodo administrativo de resolución y notificación había expirado). En respuesta al número de solicitudes pendientes de resolución se indica la cifra de 9.969. A la 11 pregunta sobre las solicitudes que corresponden a complementos de prestaciones estatales se informa que son 26.348, de las cuales 8.505 han sido valoradas, y se han aprobado 1.419. 

En relación, a la pregunta 7ª sobre el total de recursos de alzada presentados ante resoluciones denegatorias se informa que asciende a 3.204 

RELACIÓN DE INICIATIVAS Y ACCIONES EN DEFENSA DE LA RGC: 

Durante la primera quincena de febrero de 2018 se constataron las primeras señales de alarma sobre la mala gestión e incumplimiento de la ley de la RGC, con notificaciones de nuevos requerimientos de datos rozando el plazo administrativo de notificación de resolución a las solicitudes. Semanas más tarde se detectaron silencios positivos cuyas prestaciones no se abonaban, junto a resoluciones denegatorias claramente erróneas e injustas. 

Para responder a dicha situación, y defender el cumplimiento de la ley y los derechos de las personas solicitantes fueron adoptadas diversas iniciativas en diversos ámbitos por la Comisión Promotora de la RGC: 

Información y asesoramiento a las personas solicitantes de la RGC sobre reclamación y recursos 

Ayuntamiento de Barcelona 

En el marco del acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona que dispuso la oficina de prestaciones sociales en calle Aragón 344 para información y asesoramiento, se desarrolló una sesión informativa el 11 de marzo de este año sobre asesoramiento en recursos de alzada y reclamaciones. 

En 2018 se han atendido presencialmente en dicha oficina 341 personas. En 2017 se atendieron 240 personas para ayudarles a presentar la solicitud. 

Puntos de asesoramiento organizados por la Comisión Promotora 

Con la colaboración de personal voluntario se puso en marcha un primer punto de asesoramiento semanal en Barcelona, primero en el espacio Calabria 66, y en la actualidad en el local de la FAVB. 

Posteriormente se organizó otro punto de asesoramiento en los locales de PAC en Badalona. 

En la actualidad se está organizando un punto de asesoramiento en Terrassa, y se está promoviendo otros puntos en otras localidades. 

Por dichos puntos de asesoramiento, y a través de las redes, se han atendido y asesorado a más de 400 personas afectadas por denegaciones erróneas e incumplimientos de la ley. 

Red de asesoramientos 

Diversas entidades sociales, como Marea Pensionista, Plataforma afectados hipotecas (PAH), Alianza pobreza energética (APE), la PAC, Plataforma Lleida social, Asambleas de trabajadores/as en paro de diversas localidades, asociaciones de vecinos, trabajadoras sociales, etc., han colaborado en el trabajo de asesoramiento por toda Cataluña. 

Trabajo informativo 

En los últimos meses se han realizado numerosos actos informativos, donde se ha asesorado sobre los procedimientos de recursos y reclamaciones, en las ciudades de Girona, Lleida, Tarragona, Hospitalet, Prat Llobregat, Cornellá, Terrassa, Sant Adriá del Besos, Tordera, Santa Coloma Gramenet, etc., con una participación global de más de un millar de personas. 

A través de las redes y de las listas de distribución de la RGC se han difundido los procedimientos y modelos de reclamación y recursos entre más de un centenar de entidades sociales, políticas, cívicas y municipales. También entre miles de personas conectadas en la red. 

Los modelos de reclamación y recursos pueden descargarse desde la web, en la columna de “Textos legales”, http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/ 

Gestiones ante el Departament de Treball 

El 28 de febrero 2018 la Comisión Promotora registró una solicitud de reunión con los responsables del Departament de Treball, afers socials y familias. Tras una primera respuesta positiva los responsables del Departament desconvocaron dicha reunión sin concretar nueva fecha (Anexo3) 

Solicitud de intervención al Sindic de Greuges de Catalunya 

El 9 de abril 2018, la Comisión Promotora de la RGC solicita al Síndic de Greuges de Cataluña su intervención ante el incumplimiento de la ley RGC, aportando diversa documentación. Se multiplican las solicitudes de intervención al Síndic entre las personas afectadas por incumplimiento de la ley. 

Iniciativas ante el Parlament de Cataluña 

El 24 de abril se registra en el Parlament de Cataluña un documento con donde se solicita a los grupos parlamentarios la adopción de una serie de medidas para hacer cumplir la ley de la RGC, entre ellas la información de su implementación y gestión. Dicha petición fue suscrita por numerosas entidades sociales, cívicas y políticas (Anexo 4). 

3 de mayo, el Pleno del Parlament aprueba sendas propuestas de resolución promovidas por PSC y Cataluña en Comçu-Podem, que recogieron aportaciones del resto de grupos. En estas resoluciones se da un plazo de 15 días al Departament de Treball, afers socials i families para que facilite la información sobre el despliegue de la ley RGC (Anexos 5 y 6). 

14 de junio, reunión de los representantes de la Comisión Promotora Sixto Garganté y Diosdado Toledano con una representación de los grupos parlamentarios, a quienes se presenta una propuesta de enmiendas para corregir un error económico de la prestación de la segunda persona, y mejorar el redactado de la ley de la RGC, para sumarlas a la enmienda presentada por el PSC (Anexos 7 y 8). 

Acciones de protesta y sensibilización 

8 y 15 de mayo. Concentraciones delante de la Dirección de economía social en Calle Sepúlveda 148-150 para exigir el pleno cumplimiento de la ley de la RGC. 

Solicitud información en base a la Ley de Transparencia de la Generalitat 

Se realizan dos peticiones de información por el canal de transparencia al Departament de Treball, afers socials i families. La primera respuesta se recibe el 11 de mayo, y la segunda el pasado 18 de junio (ver anexos 1 y 2) 

Solicitud de reunión con el nuevo Conseller Sr. Chakir el Homrani 

El pasado 8 de junio se registra solicitud de reunión con el nuevo conseller Sr. Chakir el Homrani para tratar sobre la situación de la implementación de la RGC y abordar los incidentes y problemas detectados (Anexo 9). 

Agradecimientos a los ayuntamientos y diputaciones que aprobaron mociones en favor del cumplimiento de la ley RGC 

Desde la Comisión Promotora expresamos nuestro agradecimiento a los 26 ayuntamientos y diputaciones de Cataluña que, hasta la fecha, han aprobado mociones en favor del pleno cumplimiento de la ley de la RGC. Ver relación en anexo 10 y mociones de la Diputación de Barcelona y ayuntamiento Castellbisbal (anexos 11 y 12). 

Barcelona 27 junio 2018 

Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía

 

 Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 20/06/2018 

ACTA N º 120 

Assisteixen a la reunió: Ramón Aguilar, Felicidad Baltareas, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Farrús, Josep Ferrús, Carlos Gómez, Xavier Gustems, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Francesc Arnau, Assumpta Barbens, Daniel Bejar, Josep Busquets, Rosa Cañadell, Stella Demonte, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Juan Carlos Larrañaga, Mª Carmen Montserrat, Tamara Ruiz, J.Ll. Sabaté, Roberto Salas, Alberto Samidey i Santiago Torras. 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Informació sol·licitud reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani 

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris, proposta esmenes. 

3.- Perspectiva actualització complements pensions no contributives i prestacions socials 

4.- Activitat assessorament i iniciatives de demandes de persones afectades 

5.- Proposta convocatòria Roda de premsa 27 de juny davant del Parlament 

6.- Agenda actes informatius 

7.- Actualització mocions aprovades 

1.-Informació sol·licitud reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani 

S'informa que el passat divendres 8 de juny es va registrar com estava previst la sol·licitud de reunió amb el nou conseller de Treball, assumptes socials i famílies Sr. Chakir el Homrani. 

2.-Informació reunió amb grups parlamentaris, proposta esmenes 

El passat 14 de juny els representants de la Comissió Promotora Sixto Garganté i Diosdado Toledano es van reunir en seu parlamentària amb els representants dels grups parlamentaris Noemí de la Calle de Ciutadans, Saloua Laouaji i Josep Maria Forné de JuntsxCat, Jordi Albert d'ERC, Raúl Moreno del PSC, Marta Ribas de Catalunya en Comú-Podem i Vidal Aragonès de CUP. 

Després d'informar els representants de la Comissió Promotora sobre els problemes que segueixen detectant en la implementació de la llei, Sixto va presentar una proposta d'esmenes a la llei amb l'objectiu de millorar-la i evitar interpretacions errònies o restrictives, així com corregir l'error de la quantia de la prestació en la segona persona de la unitat familiar o de convivència. 

Coneixent la presentació d'una esmena pel PSC, esmena que la Comissió Promotora dóna suport, es va proposar incorporar les propostes d'esmenes que tinguessin suport o consens pels grups. 

En la seva resposta, els representants dels grups parlamentaris van valorar en general de manera positiva les esmenes proposades. 

El representant del PSC Raúl Moreno va plantejar la dificultat d'incorporar-les a l'esmena presentada pel seu partit a causa de la seva tramitació per lectura única. Altres representants van insistir que era possible presentar esmenes, malgrat el seu caràcter de lectura única. Amb la presentació de possibles esmenes pels diversos grups el termini de tramitació de l'esmena presentada pel PSC finalitza el proper 12 de juliol. 

Finalment, els representants de la Comissió Promotora han insistit que es recollissin aquelles propostes que tinguessin més consens, i que en qualsevol cas insistiran prop dels grups per a la tramitació de les propostes d'esmenes al més aviat possible 

3.-Perspectiva actualització complements pensions no contributives i prestacions socials 

S'informa que en aplicació de l'article 364 sobre quantia de la pensió d'invalidesa no contributiva, de la llei general de la Seguretat social, que estableix la compatibilitat de la pensió amb ingressos o rendes anuals de la persona beneficiària, sempre que no excedeixin el 35 % del seu import, podem trobar-nos que, la quantia dels complements de pensions no contributives previstes per al 15 de setembre 2018, no arribin als 605 euros/mes que estableix la llei. 

Es proposa fer gestions davant les diverses administracions concernides amb l'objectiu de garantir la plena aplicació de la llei de la RGC, i que l'actualització de pensions no contributives abast la quantitat prevista de 605 euros/mes el 15 set. 2018. 

4.-Activitat assessorament i iniciatives de demandes de persones afectades 

S'informa que a Terrassa s'ha posat en marxa un nou punt d'assessorament, i quan es tingui la informació sobre el local, dia i hora en què es realitza es procedirà a incloure-ho en la informació. 

Carlos Gómez informa que properament es presentaran prop de 50 recursos de contenciós administratiu, la defensa porta el bufet d'advocat Pomar Lafont. També proposa convidar a una propera reunió de persones afectades a membres de la Comissió Promotora i establir una col·laboració pels objectius comuns. 

5.-Proposta convocatòria Roda de premsa 27 de juny davant del Parlament 

Amb l'objectiu d'informar de la situació de la implementació de la llei i de les iniciatives en curs, així com per donar la paraula a diverses persones afectades, es proposa realitzar una roda de premsa el proper 27 de juny davant del Parlament. 

S'acorda estar presents a les 11 hores davant del Parlament per fer els preparatius de la roda de premsa. Entre els testimonis previstos es compta amb Ramón i es convida a participar una delegació de tres persones de les persones que estan en tràmit de presentar la demanda 

6.-Agenda actes informatius 

Propers actes: 

22 de juny, a les 18:30 hores a Santa Coloma Gramenet 

29 de juny a Viladecans (pendent lloc i hora). 

Pendents de fixar data: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Ripollet ... 

7.-Noves mocions aprovades 

S'han rebut comunicació de mocions aprovades de: ajuntament d'Esteve Sesrovires, Vallirana, Manlleu, Corbera de Llobregat, etc. Fins a la data ascendeixen a 26 mocions aprovades. 

ACORDS 

- Actualitzar punts d'assessorament, afegint el de Terrassa 

- Fer gestions per assegurar actualització complements pensions no contributives amb quantia de 15 setembre 2018 (605 euros/mes) 

- Preparar Roda de premsa el 27 de juny a les 12 hores davant del Parlament (cita prèvia 11 hores) 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 27 de juny 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III). 

Barcelona, 21 juny 2018 

Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Joomla templates by a4joomla