Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 
COMUNICAT DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA AMB EL CONSELLER D'EMPRESA I TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES SR. CHAKIR EL HOMRANI
 
A les 9 hores d'ahir 26 de juliol, es va reunir la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de ciutadania formada per Sixte Garganté, Ramon Franquesa, Mª Carmen Montserrat i Diosdado Toledano, amb el conseller d'Empresa i Treball, Afers Socials i families Sr. Chakir el Homrani, que ha estat acompanyat pel director d'Economia social Sr. Josep Vidal.
La representació de la Comissió Promotora ha exposat la situació de greus incompliments en la implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que ha donat com a resultat que només s'hagin aprovat 1.624 sol·licituds d'RGC i 1.419 de complements de prestacions socials, sobre un conjunt de 108.648 sol·licituds a data de 6 de juny (de les quals estan pendents de valoració 9.969 sol·licituds de RGC i 17.843 de complements).
La ínfima quantitat de sol·licituds aprovades contrasta amb el gran nombre de sol·licituds 23.627 de RGC i 7.086 complements denegades per diferents motius.
Els membres de la Comissió Promotora han exposat la necessitat de donar resposta a 9 temes i les corresponents sol·licituds per superar i corregir els problemes detectats: 1) Sobre la informació contradictòria de les sol·licituds i resolucions efectuades que pot derivar en silencis positius incomplerts per no haver-se resolt i notificat en el termini fixat per la llei; 2) Sobre la tramitació de les sol·licituds i la seva consideració d'RGC i / o complement en el cas d'unitats familiars que reuneixen el dret a la RGC i al complement, i sobre les resolucions denegatòries per desistiment errònies; 3) Sobre les causes de denegació, que ni tan sols estan previstes a la llei o que deixen en situació de  total indefensió a qui ha fet la  sol·licitut, en no concretar clarament el motiu, o com en el cas de no estar inscrits com a demandants d'ocupació quan aquest requisit podria complimentar-se en les oficines del SOC en el moment de la cita prèvia; 4) Sobre les causes de suspensió de RGC, en la aplicació s'han detectat importants errors; 5) La correcció de l'error de la quantia de la prestació de la segona persona (10 euros menys del que correspon en funció de que la 2ª persona té dret a una quantia econòmica equivalent al 50% de la quantia de la 1ª persona); 6) L'actualització el proper 15 de setembre dels complements de pensions no contributives i prestacions socials en funció de la taula de prestacions que estableix la Llei; 7) Sobre la gestió de la implementació de la RGC al col·lectiu de persones sense llar i d'altres col·lectius (ètnia gitana, persones nacionalitzades a Espanya que no perceben les pensions dels seus països d'origen o són molt reduïdes); 8) Dels programes de plans d'inserció i contractacions, per saber la seva implementació i resultat efectiu; 9) Sobre l'avantprojecte de reglament que conté importants restriccions o és directament  contrària la llei de la RGC.
En resposta, el conseller Sr Chakir el Homrani ha expressat la seva voluntat de conèixer més en detall els problemes exposats per la Comissió Promotora, així com les propostes i sol·licituds que aquesta Comissió fa,  i ha sol·licitat que la Comissió Promotora presenti per escrit allò que cregui convenient, amb el compromís d’ analitzar-ho i de tornar-se a reunir amb la Comissió Promotora després del període estival per donar resposta al document presentat.
Pel que fa a les informacions relatives a sol·licituds fetes, tan de RGC com de complements econòmics a prestacions, pensions i ajuts de l’ Estat, com pel que fa als expedients iniciats, avaluats i pendents d’ avaluació, el Director general d'Economia social, Sr. Josep Vidal, ha admès que potser la informació que s’ havia donat no era adequada i suficient, i que pel que fa a la tramitació de la RGC es tarda una mitja de 3,5 mesos en resoldre les sol·licituds, i que hi ha, ara al mes de juliol, pendents de resoldre entre 11.000 i 12.000 sol·licituds de complements de pensions, prestacions i ajuts de l’ Estat, però que es resoldran.
Respecte a les qüestions relatives a les causes de denegació i/o de suspensió del dret  a la RGC, el director general d'Economia social Sr. Josep Vidal ha admès, que en la tramitació de les sol·licituds i en les denegacions  poden haver-se comés errors, però que, si és així, en tot cas son de "caràcter tècnic" en la implementació de la RGC, però que sempre s’ha fet en aplicació de la llei. Sobre aquesta gestió, els representants de la Comissió Promotora han sol·licitat conèixer el contingut de les més de 60 modificacions d'instruccions remeses durant el procés d'implementació per la Direcció d'Economia social al personal encarregat de la tramitació i resolució de les sol·licituds, per valorar al seu impacte sobre l'alt nombre de resolucions denegatòries. Sobre això, el conseller s'ha compromès a estudiar la sol·licitud de donar a conèixer aquestes instruccions.
Per la representació de la Comissió Promotora s'ha insistit en la gravetat de la situació, que ha donat lloc a més de 3.200 recursos d'alçada i centenars de reclamacions i recursos al contenciós administratiu, per una població en situació de vulnerabilitat extrema, i la necessitat de rectificar i corregir les resolucions denegades injustament, així com aplicar el silenci positiu quan s'esgota el termini administratiu per notificar la resolució.
Finalment s'ha aixecat la reunió amb el compromís de la Comissió Promotora d'enviar al conseller el document detallat amb les observacions i sol·licituds de mesures per corregir els errors en l'aplicació de la RGC, i la manifestació del conseller Sr. Chakir el Homrani de reunir-se novament amb la Comissió Promotora per donar resposta a aquest document.
Barcelona 27 juliol 2018
 
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania
 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   11/07/2018

ACTA N º 122

 

Assisteixen a la reunióRamón Aguilar, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Joan Llambrich, Carlos Rodríguez, Juanjo Salbia, Joanna Tejero i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Francesc Arnau, Josep Busquets, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Nuria Farrús, Josep Ferrús, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Carlos Gómez, Xavier Gustems, Miquel Ibarz, Juan Carlos Larrañaga, Nuria Lozano, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Tamara Ruiz, Roberto Salas, Alberto Samidey, Santiago Torras i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Avenç reunió amb la conselleria

2.- Informació entrevistes amb mitjans i comunicació

3.- Punts d'assessorament

4.- Esborrany reglament

5.- Preparació i composició delegació reunió amb la conselleria

6.- Gestió nova edició de la guia informativa

7.- Nous problemes detectats en la implementació de la RGC

 

1.-Avenç reunió amb la conselleria

S'informa que la reunió amb la conselleria de treball, afers socials i famílies prevista per al divendres 27 de juliol s'ha avançat al dijous 26 de juliol, a les 9 hores, a les oficines de Sepúlveda 148.

 

2.-Informació entrevistes amb mitjans de comunicació

S'informa que la setmana anterior es va tenir una llarga entrevista amb Diario es

Aquest mateix dimecres 11 de juliol s'ha desenvolupat una entrevista amb TV1 on han participat Ramon Aguilar, Carlos Rodríguez i Diosdado. Quan es tingui constància de la seva emissió es distribuirà.

 

3.-Punts d'assessorament

S'informa que a la ciutat de Tarragona s'està explorant organitzar un punt d'assessorament sobre la RGC.

 

4.-Esborrany reglament

Fonts anònimes han fet arribar a la Comissió Promotora l'esborrany de reglament que la Conselleria ha fet circular per la seva estructura. Per facilitar el seu estudi s'han posat en vermell aquells paràgrafs que són reglament. Aquest document ja s'ha facilitat a representants dels grups parlamentaris.

Properament es distribuirà entre els membres de la Comissió Promotora per al seu estudi i realització de propostes.

 

5.-Preparació i composició delegació reunió amb la conselleria

S'exposen els objectius per a la reunió del 26 de juliol amb el conseller Chakir el Homrani, en coherència amb els termes de la sol·licitud de la reunió, problemes detectats sobre la implementació de la llei, mesures que permetin corregir aquests problemes, etc .

Una altra part s'acorda la composició de la delegació que s'entrevistarà amb el Sr. Conseller i que està formada pels representants de la Comissió Promotora Sixto Garganté i Diosdado Toledano, i dels següents membres de la comissió promotora: Ramon Franquesa, María del Carmen Montserrat i Juanjo Salbia.

 

6.-Gestió nova edició de la guia informativa

Es dóna el vistiplau a les gestions de Patrizia per a la nova edició de la guia. S'introduiran en el text les corresponents actualitzacions dels temps i dates.

 

7.-Nous problemes detectats en la implementació de la RGC

Joan Llambrich informa de la suspensió de la prestació de la RGC que percebia, per haver realitzat un peaqueño despesa en abonar l'assegurança d'autònom.

Aquesta suspensió es suma a altres suspensions que s'han detectat com errònies i injustes.

Caldrà analitzar detingudament aquests fets, i comprovar si són excepcionals o formen part de noves retallades.

 

ACORDS

- Formació delegació que s'entrevistarà amb el conseller Chakir el Homrani en la reunió de 26 de juliol

- Estudiar l'esborrany de Reglament de la RGC

- Prosseguir amb l'aplicació dels acords assolits en les passades reunions

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 5 setembre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 12 juliol 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 27/06/2018 ACTA N o 121

Assisteixen a la reunió: Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Ma Carmen Montserrat, Pepe Rodado, Carlos Rodríguez, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano, Santiago Torras i Xan da Torre. Justifiquen absència: Ramón Aguilar, Josep Busquets, Neus Escofet, Nuria Farrús, Josep Ferrús, Carlos Gómez, Xavier Gustems, Francesc Arnau, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Juan Carlos Larrañaga, Nuria Lozano, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Tamara Ruiz, Roberto Salas y Alberto Samidey.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Valoració Roda de premsa
2.- Actualització dades sobre la RGC pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies. 3.- Comunicació data reunió per la Conselleria Sr. Chakir el Homrani
4.- Agenda de gestions i iniciatives al juliol
5.- Assessorament a Barcelona al juliol, agost i setembre. Nous punts d'assessorament
6.- Gestió nova edició materials, guia informativa i adhesiu
7.- Agenda actes informatius

1.- Valoració Roda de premsa

Es valora positivament la roda de premsa celebrada al matí davant del Parlament. La presència de mitjans va ser important TV3 que va fer també entrevistes, TV1, Cadena Ser, ANC, ARA, RAC-1, Agència EFE, etc. Es va distribuir un document-crònica de les activitats realitzades per la Comissió Promotora en defensa dels drets de les persones afectades per incompliments de la llei entre els mitjans presents, així com un dossier de documentació.

Van intervenir en la roda de premsa el representant de la Comissió Promotora Diosdado Toledano, José Corvo d'IAC-CATAC que va informar de la situació de la gestió a les oficines del SOC, i els testimonis de Cristina, Joan Palma i Ramón Aguilar que van denunciar la situació de les seves sol·licituds, silencis positius incomplerts i denegacions injustes i fora de termini.

S'agraeix la presència i suport de convidats en representació de diverses entitats socials, així com de representants dels grups parlamentaris.

Es van realitzar enregistraments i fotos que s'enviaran quan estiguin llistes. S'informa que s'ha enviat comunicació de la roda de premsa als mitjans i a la comissió promotora. (Video 1: https://youtu.be/4Wc-NM6Tz0A)

2.- Actualització dades sobre la RGC pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies

Una de les conseqüències de la convocatòria de la roda de premsa va ser l'actualització de les dades que s'exposa a la web del departament de Treball, assumptes socials i famílies. Veure: http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/Renda GarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

Com a dades més rellevants, s'indica la xifra de 108.648 sol·licituds fins a la data (97.885 en el document publicat anteriorment), que han contestat 25.251 sol·licituds, 100% de les sol·licituds de RGC presentades de setembre a febrer. Les sol·licituds aprovades són 1.624, denegades per diverses causes 18.659 i total de sol·licituds pendents 9.969.

En aquesta ocasió concreten les dades de resolucions de complements sobre un total de 26.348 sol·licituds, de les quals han valorat 8.505, amb un resultat de 1.419 aprovades, 5.921 denegades, 256 desistides i 909 pendents de requeriments.

En una primera anàlisi s'observen importants contradiccions amb les xifres aportades en anteriors documents. A més de constatar la persistència de resolucions errònies, falsos desistiments, etc.

page1image3800016page1image3800224page1image3800432page1image3800640page1image3800848page1image5767792

3.- Comunicació data reunió per la Conselleria Sr. Chakir el Homrani

S'informa que després de la roda de prensa, personal de la Conselleria de Chakir el Homrani, es va posar en contacte amb la representació de la Comissió Promotora per notificar la data de reunió a la sol·licitud registrada. La data de la reunió entre la delegació de la Comissió Promotora i el conseller Sr. Chakir el Homrani està prevista per al divendres 27 de juliol a les 10:30 hores. Per part de la Comissió Promotora es planteja la necessitat d'avançar la reunió dóna-la situació d'emergència de persones afectades per denegacions o silencis positius no abonats. El personal de la Conselleria es compromet a traslladar la proposta i veure d'avançar la data de reunió.

La Comissió Promotora tractarà en la propera reunió prevista per a l'11 de juliol la preparació i objectius de la reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies.

4.- Agenda de gestions i iniciatives al juliol
Es dóna un repàs a l'agenda del mes de juliol, on està prevista la compareixença del conseller Sr. Chakir el

Homrani al Parlament, i el debat en lectura única de l'esmena presentada pel grup parlamentari del PSC.

També es trasllada la informació de Carles sobre la previsió que el tribunal del contenciós administratiu convoqui a les persones que han presentat els recursos per a la seva ratificació. Quan es conegui aquesta convocatòria es proposa acompanyar-la i recolzar-la en coordinació amb els compas demandants.

5.- Assessorament a Barcelona al juliol, agost i setembre. Nous punts d'assessorament

Abans de tractar aquest punt Carlos Rodriguez exposa la situació de la seva sol·licitud de RGC, on ha rebut notificació requerint aporti documentació. La sol·licitud va ser presentada el 30 d'octubre de 2017, i aquesta nota aquesta datada el 3 d'abril de 2018, diversos dies després del termini que obliga a l'administració, i la notificació efectiva és de 26 de juny 2018. Un cas evident de silenci positiu i mala gestió administrativa. Al company se li assessora sobre les gestions a realitzar.

Es proposa al punt d'assessorament de Barcelona en FAVB suspendre l'assessorament presencial durant juliol i agost per problemes de disponibilitat de local i d'atenció personal. En el seu lloc aquest assessorament serà realitzat a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L'assessorament presencial a Barcelona, local de la FAVB de 17 a 19h, es reprendrà el dijous 6 de setembre. S'informa del nou punt d'assessorament de la RGC a Terrassa, dimecres i dijous de 15 a 17 hores al carrer

Jacint Elias no 27. Es pregunta sobre si estarà operatiu al juliol i correu de contacte.
També s'informa que la Plataforma Lleida social està preparant un nou punt d'assessorament.

6.- Gestió nova edició materials, guia informativa i adhesiu
Es proposa nova edició de guies informatives, si pot ser amb la qualitat de paper de l'edició d'USOC, així com

d'adhesius. Es planteja a Patrizia que gestioni aquesta edició.

7.- Agenda actes informatiusPropers actes:

29 de juny a Viladecans, 18 hores, Ateneu entitats Pablo Picasso, amb la participació de Ramon Franquesa, Miguel Arenas i Diosdado Toledano.

Pendents de fixar data: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Ripollet ...

ACORDS

- Informar sobre l'assessorament a Barcelona durant el mes de juliol a través de l'email.

- Preparar reunió amb el conseller Sr. Chakir el Homrani

- Gestionar l'agenda parlamentària sobre la RGC al mes de juliol

- Donar suport i acompanyar ratificació demandes recursos contenciós administratiu amb les persones afectades.

- Preparar nova edició de materials, guia informativa i adhesiu.

page2image1662096page2image1690176page2image1685392page2image1685184page2image1681856page2image1686432page2image1691632

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 11 de juliol 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors no 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

Barcelona, 28 juny 2018
Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

27 de junio 2018 - Rueda de Prensa Renta Garantizada Ciudadanía

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wc-NM6Tz0A&feature=youtu.be

 

 

COMUNICAT

 

En la roda de premsa celebrada avui dimecres a les 12 hores davant del Parlament de Catalunya la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha informat de la situació d'implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (ver Document-Crónica anexe), dels incompliments de la llei i de les diverses mesures i iniciatives impulsades per la Comissió Promotora en defensa de la llei i dels drets de les persones afectades.

 

S'ha informat que a data de 18 de juny s'han presentat per les persones sol·licitants de la prestació de la RGC 3.200 recursos d'alçada davant resolucions denegatòries, així com nombroses reclamacions per silenci positiu no pagat i recursos contenciosos administratius.

 

També s'ha comunicat les diverses iniciatives i propostes realitzades davant del Parlament de Catalunya i de la petició de reunió al nou conseller d'Empresa i Ocupació, Afers Socials i families Sr. Chakir el Homrani.

 

Diverses persones afectades per resolucions denegatòries injustes han donat testimoni de la seva situació i de la injustícia comesa.

 

S'ha anunciat la realització de gestions i iniciatives per resoldre els casos d'emergència social.

 

S'ha distribuït entre els mitjans de comunicació un document-crónica sobre les iniciatives i accions desenvolupades en defensa del compliment de la RGC. Aquest document s'annexa amb aquest comunicat.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla