Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

2020-10-13 La justícia obliga el Govern a pagar la renda garantida

Daniel Cedrun suspèn provisionalment la vaga de fam:

 

En el setè dia de vaga de fam, després de registrar una carta a l'Oficina d'atenció a la ciutadania dirigida a la Direcció General d'Economia Social, on demana la revisió de la resolució a la sol·licitud de Renda Garantida de Ciutadania, ha suspès provisionalment la vaga de fam fins a rebre resposta a aquesta carta.

Adjuntem el document registrat

Solidaritat!. Video Marea TV

 

José María Alvarez Suarez

Josep Bel Gallart

Luis Blanco Maldonado

Jaume Botey Vallés

Rosa Cañadell Pascual

Noel Climent Jurado

Raquel de Haro González

Sara de la Vega Molina

Alberto Escofet Sánchez

María Nieves Escofet Sánchez

Carmen Espinosa Antón

Carmen Fuentes Alberola

Antonio Fuertes Esteban

Joan Carles Gallego Herrera

Sixto Garganté Petit

Josep María Gasch Riudor

Joan Godayol Colom

María del Pilar Malla Escofet

Patrizia Manzo Apice

Carmen Laura Marino Avella

Ramón Masqué Vergara

Josep Montoya Barberà

Arcadi Oliveres Boadella

Mireia Perarnau Pericas

Eva María Pino Sánchez

Jesús Plaza Lozano

Carmen Porta Abad

Sergi Raventós Panyella

Diego Jesús Rejón Bayo

Juan José Salbia Asensio

Hector Sánchez Mira

Lidia Santos Arnau

Diosdado Toledano González

Armando Rafael Varo González

 

 

 

L’article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu: “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. Aquesta llei encara no ha estat desenvolupada, així docs que aquesta Comissió Promotora ha decidit presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima Ciutadana.

   Per a això hem redactat un projecte de llei, per presentar-ho a la taula del Parlament de Catalunya, i si aquest l’aprova tindrem uns mesos per recollir un mínim de 50.000 signatures. Per a això hauran de fer-ho persones habilitades a tal efecte, que no hauran de tenir antecedents penals, anomenats fedataris. Abans de presentar-la al Parlament, és necessari donar-la a conèixer massivament a tot el poble de Catalunya, perquè no els sigui fàcil despatxar-la amb un tràmit, és per això que sol·licitem àmplia difusió d’aquest projecte perquè no els sigui fàcil rebutjar-la.

   La quantia d’aquesta renda serà de 7.967,7 € a l’any i tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el dret a la vida és incondicional. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya, per això l’hem establert així en el nostre projecte. Tindrà també un caràcter complementari, de manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran complementats fins a aconseguir-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Eixos centrals del projecte de llei:

La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:

1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.

2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.

3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.

4-La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.

5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:

a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.

b)-Estar vivint legalment a Catalunya.

c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.

d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

6-El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.

7-El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.

8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

Text del projecte de llei

Mèmoria justificativa

 

 

José María Alvarez Suarez

Josep Bel Gallart

Luis Blanco Maldonado

Jaume Botey Vallés

Rosa Cañadell Pascual

Noel Climent Jurado

Raquel de Haro González

Sara de la Vega Molina

Alberto Escofet Sánchez

María Nieves Escofet Sánchez

Carmen Espinosa Antón

Carmen Fuentes Alberola

Antonio Fuertes Esteban

Joan Carles Gallego Herrera

Sixto Garganté Petit

Josep María Gasch Riudor

Joan Godayol Colom

María del Pilar Malla Escofet

Patrizia Manzo Apice

Carmen Laura Marino Avella

Ramón Masqué Vergara

Josep Montoya Barberà

Arcadi Oliveres Boadella

Mireia Perarnau Pericas

Eva María Pino Sánchez

Jesús Plaza Lozano

Carmen Porta Abad

Sergi Raventós Panyella

Diego Jesús Rejón Bayo

Hector Sánchez Mira

Lidia Santos Arnau

Diosdado Toledano González

Armando Rafael Varo González

 

  El artículo 24.3 del presente Estatut de Catalunya dice : “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada Ciudadana que les garantice una vida digna”.

   Esta ley todavía no ha sido desarrollada, así que esta Comisión Promotora ha decidido presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda Garantizada Ciudadana. Por a eso hemos redactado un proyecto de ley, para presentarlo a la mesa del Parlamento de Catalunya, y así iniciar el proceso de recogida de las 50.000 firmas necesarias para su tramitación.

   La recogida firmas se realiza a través de la figura de los fedatarios/as; personas habilitadas para ello tras la jura ante la Mesa del Parlament de Catalunya.

   Es necesaria informar masivamente, a todo el pueblo de Catalunya, para ejercer presión a los políticos y no les sea fácil despacharla como un mero trámite. 

   La cuantía de esta renta será de 7.967,7 € al año y tendrá carácter incondicional, no sujeta a ninguna obligación de seguir cursos, porque el derecho a la vida es incondicional. Tendrá carácter indefinido, hasta que el perceptor salga de la situación de pobreza.

   La cuantía la establece el Parlamento, que considera esta cantidad como el mínimo que permite una vida digna en Catalunya, por eso lo hemos establecido así en nuestro proyecto. Tendrá también un carácter complementario, de manera que les pensiones o salarios precarios inferiores a aquesta cantidad serán complementados hasta alcanzarla.

Joomla templates by a4joomla