Guies Actes Comunicats  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3
 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana
 Per reivindicar davant la sessió plenària del Parlament de Catalunya el compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) davant les denegacions injustificades per l'administració del Govern de la Generalitat, de la gran majoria de sol·licituds d'aquest dret.

En defensa de l'aprovació de l'esmena de lectura única a l'artº 7 de la llei que millora l'accés a la prestació de la RGC.

Per exigir l'aplicació del dret a la RGC a totes les persones amb contracte de temps parcial amb ingressos inferiors al llindar de la RGC, tal com estableix la llei RGC

Per actualitzar l'IRSC congelat des de 2010 i augmentar la quantia de la prestació de la RGC, tal com estableix la llei RGC.

Per denunciar el brutal increment de la pobresa severa o privació material severa a Catalunya, que ha passat del 5% de la població el 2017 (380.000 persones) al 6,5% el 2018 (494.000 persones), la qual cosa demostra que el govern de la Generalitat no està aplicant correctament la llei de RGC.

Tothom a la concentració davant del Parlament de Catalunya (darrere de les tanques)

 

 COMUNICAT: 

Els grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú- Podem i la CUP, representats respectivament per Noemí de la Calle, Raúl Moreno, Marta Rivas i Vidal Aragonés, acompanyats per una representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC ) formada per Farida, Najat, Manuel i Diosdado, han explicat en la roda de premsa celebrada avui 19 de setembre al Parlament, els motius i contingut de l'esmena de lectura única a l'artº 7 de la Llei de la RGC, registrada el passat 17 de setembre. 

Entre els motius s'ha destacat la mala gestió en la implementació d'aquesta llei pels responsables del Govern de la Generalitat, que ha permès que les dades de la pobresa, especialment de la pobresa severa s'hagin disparat a Catalunya, en augmentar aquesta del 5 % el 2017 al 6,5% el 2018, segons dades d'IDESCAT. L'aplicació correcta de la llei RGC hagués suposat la pràctica desaparició de la pobresa severa a Catalunya. 

D'altra banda, la decisió dels responsables de la Conselleria de Treball d'ajornar l'aprovació del reglament de la Llei facilita que la pèssima implementació de la llei continuï sense grans canvis. 

L'esmena presentada escurça de manera important el període de carència d'ingressos, de sis a dos mesos, i estableix els ingressos que no podran comptabilitzar a efectes del reconeixement d'aquesta prestació, d'aquesta manera s'intenta evitar la interpretació restrictiva injustificada de la llei RGC pels responsables de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya a l'hora de reconèixer aquest dret. 

Per la Comissió Promotora de la RGC s'ha expressat l'agraïment als grups parlamentaris que han registrat l'esmena, ý espera que sigui aprovada pel Parlament. Així mateix, han informat sobre els incompliments dels responsables de la Direcció General d'Economia Social a la primera resolució de la GAIP favorable a la reclamació efectuada per la Comissió Promotora de la RGC, de l'opacitat i manipulació informativa de la Conselleria de Treball. 

Han exigit el ple compliment de la llei RGC per reconèixer els drets de les persones vulnerables i protegir-les davant els efectes socials negatius de la crisi econòmica que s'acosta. 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 

Nota: S'adjunta esmena registrada en arxiu PDF 

 

Principals dades sobre la implementació de l’RGC de 15/09/2018 a 26/08/2019
Per la nostre part remarquem:
- RMI a setembre 2017: 26.130 prestacions
- RGC + complement RGC a agost 201:9 48.379 prestacions, en el gráfic, i en el mateix full també diu que hi han 79.735 expedients de les prestacions d’RGC I complements.
 
Informació al web de la Conselleria:
Dades corresponents al període: 15/09/2018 a 26/08/2019
- Més de 124.427 persones es beneficien actualment de l’RGC
- S’han atès el 99% de les persones que han demanat la prestació
- S’han valorat el 96% de sol·licituds d’RGC i de complements per a persones activables
- El % de sol·licituds que compleixen requisits ha augmentat un 26% respecte al primer any
- Des de setembre de 2017 s’han inserit més de 5.098 famílies perceptores de l’RGC
- Ja s’han resolt i notificat 3.917 recursos d’alçada
 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   04/09/2019

ACTA N º 145

 

Assisteixen a la reunió:Josep Busquets, Enrique García, Farida Harrak, Patrizia Manzo, C. Laura Marino, Manuel Ortiz, Pepe Rodado, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Eva Abellàn, Carme Ferreiro, Enrique Elejalde, Sixte Gargante, Nuria Garrido, Miquel Ibarz, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Valentín Redondo, Xan Da Torre i Najat Yedri.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació registre nova reclamació a la GAIP i de sol·licitud informació pública.

2.- Gestions al Parlament per a la presentació esmena lectura única.

3.- Preparació II Festival de marees i moviments socials.

4.- Proposta de canvi de lloc de la concentració al setembre.

5.- Proposta acte informatiu a Blanes

6.- Informació mala gestió administració (cas M.)

 

1.- Informació registre nova reclamació a la GAIP i de sol·licitud d’informació pública

S'informa del registre el passat 26 d'agost d'una nova reclamació davant la GAIP davant la resolució de la DGES d'1 d'agost a la sol·licitud d'informació pública sobre el desenvolupament i continguts de la reunió de la Comissió de Govern de la RGC de 5 de juny. Encara que aquesta resolució aprova donar resposta a la informació sol·licitada, en la pràctica ho fa parcialment. S'adjunta amb l'acta les al·legacions de la Reclamació.

El mateix dia es registra també una nova sol·licitud d'informació pública el detall s'adjunta amb la present acta.

 

2.- Gestions al Parlament per a la presentació esmena lectura única.

S'informa de les gestions realitzades amb els grups parlamentaris el 2 de setembre per prosseguir les gestions per presentar l'esmena de lectura única a l'artº 7 de la llei RGC.

Per problemes d'agenda només va poder entrevistar-presencialment amb representants dels grups parlamentaris Cat en Comu-Podem i PSC. Amb Ciutadans i CUP es contacta telefònicament.

El compromís expressat per tots dos grups és finalitzar les gestions amb Ciutadans i CUP per consensuar el contingut de l'esmena i registrar-la com més aviat millor. També estan d'acord en fer una roda de premsa després del registre de l'esmena.

Els representants dels grups també van informar de la celebració del Ple del Parlament d'inici del curs polític els dies 25 i 26 de setembre.

En aquesta roda de premsa, a més dels representants dels grups que registren l'esmena participaria una delegació de la Comissió Promotora de la RGC.

Es proposa realitzar gestions per a l'entrada al Parlament d'aquesta delegació una vegada es conegui la data i hora del registre de l'esmena i la roda de premsa.

 

3.- Preparació II Festival de marees i moviments socials.

El dia 3 de setembre es van reunir per segona vegada les diferents organitzacions socials per avançar en la preparació del II Festival de marees i moviments socials. En aquesta assemblea es va acordar realitzar el II Festival a l'espai del parc de les tres xemeneies (Paral·lel) el dissabte 5 d'octubre. També es va aprovar la crida invitació a participar en el festival. La Comissió Promotora de la RGC participa en la preparació del festival. La propera reunió preparatòria és el dimarts 10 de setembre a les 17 hores al local de FAVB, carrer Obradors 8-10.

Es proposa tractar en properes reunions la participació de la CP RGC amb carpa, materials i propostes al II Festival.

 

4.- Proposta de canvi de lloc de la concentració al setembre.

En primer lloc, es descarta participar en l'ofrena al Monument a Rafael Casanova el proper 11 desetembre per raons de temps i de gestió.

Es proposa canviar el lloc de la concentració prevista pel 25 de setembre a Pl. De Sant Jaume, a la plaça davant del Parlament de Catalunya. La raó d'aquesta proposta és que el President i govern de la Generalitat estaran en el Ple del Parlament el 25 i 26 de setembre.

En cas, modificar-se els dies de celebració del Ple, s'ajornaria la concentració a les noves dates del Ple.

Es proposa que en la propera reunió de la Comissió Promotora s'organitzi la concentració en defensa de la plena implementació de la Renda Garantida de Ciutadania i de l'esmena de lectura única a l'artº 7.

 

5.- Proposta acte informatiu a Blanes

La companya Farad proposa celebrar un acte informatiu sobre la RGC a Blanes. Aquest acte, també serviria per crear un punt d'assessorament en aquesta localitat.

Es proposa a Farad que busqui dia i local per a aquest acte, a celebrar en un termini d'un mes, convidant també als companys del punt d'assessorament de Figueres.

 

6.- Informació mala gestió administració (cas M.)

S'informa d'un nou cas d'incompliment de la llei RGC per l'administració de la Generalitat. En aquest cas la resolució aprova concedir la prestació de la RGC descomptant els 150 euros del complement d'inserció laboral i social, tot i haver notificat la seva disponibilitat en la tramitació de la prestació. Després del corresponent assessorament ha efectuat la corresponent reclamació.

Es planteja estar atents per comprovar si és una nova orientació de la Direcció General d'Economia social o un error puntual a l'oficina on es va tramitar la sol·licitud de la prestació.

 

ACORDS

- Prosseguir les gestions per registrar l'esmena de lectura única a l'artº 7 i la roda de premsa al Parlament.

- Adherir a la crida i preparar la participació de la CP RGC al II Festival de marees i moviments socials.

- Suspendre la participació en l'ofrena de l'11 de setembre, i modificar el lloc de la concentració prevista pel 25 de setembre a Pl Sant Jaume, traslladant-la al parc davant del Parlament de Catalunya, a la tarda del dia del proper Ple del Parlament.

- Organitzar acte informatiu a la localitat de Blanes.

 

Propera reunió dimecres 18 de setembre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 7 setembre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dos anys de la Renda Garantida de Ciutadania: balanç i assignatures pendents

Mercè Civit Illa Treballadora social, referent de la Comissió de Serveis Socials Bàsics i membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Dilluns, 26 d'agost de 2019 | 09:00 h

Al juliol va fer dos anys que celebràvem l'aprovació la Llei de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) pel que suposava com a nou dret social de caràcter subjectiu. Sobre el paper, la promulgació de la norma donava compliment a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que estableix que "les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixin".

Ara bé, d'aquí a dues setmanes farà dos anys de la seva entrada en vigor i, a la pràctica, s'ha fet efectiu aquest dret? S'han complert les expectatives dipositades en la nova prestació?

Des del Col·legi de Treball Social (TSCAT) vam valorar molt positivament el fet de disposar d'un instrument que havia de permetre un abordatge integral de la pobresa, superant les intervencions assistencialistes que ni resolen les necessitats, ni promocionen l'autonomia de les persones, ni asseguren una atenció prou digna. A més, s'obria un nou paradigma en els serveis socials en què les treballadores i els treballadors socials podríem exercir plenament les nostres funcions de diagnòstic social; d'atenció i promoció individual, familiar, grupal i comunitària; de prevenció i de protecció, tal com es defineixen a la Llei 12/2007 de Serveis Socials.

Al llarg d'aquests dos anys les dificultats i deficiències en el desplegament de la RGC han enterbolit la celebració inicial. Durant els primers mesos les queixes i denúncies des de les entitats socials, els sindicats i el mateix col·lectiu professional van ser una constant: mala gestió, lentitud en la tramitació d'expedients, manca d'instruccions clares per a l'aplicació de la llei... i, sobretot, un percentatge de denegació de sol·licituds molt elevat, que significava que un gran nombre de persones i famílies en situació de vulnerabilitat en quedaven excloses.

La primera il·lusió es va anant esvaint i la queixa va donar pas a la indignació, i fins i tot a la frustració. La implementació de la llei requeria tot un aparell tècnic-administratiu arreu de Catalunya del qual la Generalitat no disposava. El Govern no va ser capaç d'activar-lo i, al cap de pocs mesos, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola va provocar noves disfuncions que van fer impossible l'aprovació del reglament de la RGC i la formació d'una Comissió de Govern que en fes seguiment.

Tot i que fa ja més d'un any que la intervenció del 155 va finalitzar, seguim sense reglament –es preveu que s'aprovi a principis de 2020— i la primera reunió de la Comissió de Govern no es va celebrar fins al passat 5 de juny.

La incompatibilitat amb la legislació estatal pel que fa als complements de les prestacions de la Seguretat Social i vinculades a l'atur limita també l'abast de la Renda Garantida, si bé hi ha indicis de millora en alguns supòsits, com ara les persones sense sostre i les víctimes de violència masclista. En el cas de les pensions no contributives (PNC) i d'alguns ajuts lligats a l'atur, la norma estatal imposa un màxim del 35% de la prestació que cobra la persona a l'hora de calcular el complement.

Tot i això, segons les darreres dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies avui hi ha més de 122.000 persones beneficiàries d'un total de 78.024 expedients aprovats i les antigues perceptores de la Renda Mínima d'Inserció han vist incrementats els seus ingressos. Des del TSCAT hem insistit en la urgència del reglament per accelerar el desplegament i interpretar la llei en clau més preventiva i garantista, de manera que se'n pugui ampliar l'abast. La situació d'emergència social així ho exigeix: la taxa de risc de pobresa és del 21,3% a Catalunya i segueix en augment el fenomen dels treballadors pobres, tal com alerten els sindicats CCOO i UGT en els seus estudis. La precarietat laboral, els salaris baixos i la gran proporció de contractes temporals i a temps parcial fan que el treball ja no sigui garantia de no caure en la pobresa.

Cal invertir en els sectors industrials i estratègics per crear ocupació estable amb salaris dignes, però també és necessari que les persones en situació de pobresa —recordem la seva especial incidència en les dones, els joves i els infants— tinguin els ingressos suficients per gaudir d'una vida digna, tant si treballen com si no. Els perfils que ara queden fora de la Renda Garantida s'hi han d'incorporar mitjançant el reglament per recuperar l'esperit i la filosofia de la llei, incloent-hi les persones amb contracte a jornada completa que cobren un salari inferior a la RGC. I en paral·lel caldrà establir els mecanismes de control necessaris perquè les empreses no s'aprofitin d'aquestes prestacions complementàries.

En definitiva, dos anys després continua sent cabdal i urgent assegurar un sistema de rendes que permeti a les persones satisfer dignament les seves necessitats bàsiques en totes les etapes de la vida, alhora que simplifiqui l'actual dispersió des del punt de vista administratiu i permeti una gestió àgil i eficient dels recursos públics.

https://www.social.cat/opinio/10664/dos-anys-de-la-renda-garantida-de-ciutadania-balanc-i-assignatures-pendents

 
Joomla templates by a4joomla