INTERVENCIÓ DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA RGC AL PLE DEL PARLAMENT DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2017

SIXTE GARGANTÉ

JA FA MÉS DE TRES ANYS, EL DIA 26-03-2014 VAREM PRESENTAR AL PLE DE PARLAMENT EL PROJECTE DE LLEI PER REGULAR LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, NASCUT DE LA INICIATIVA POPULAR

AVUI LA COMISSIÓ PROMOTORA VOL FER UNES CONSIDERACIONS, DE FET 5 CONSIDERACIONS, SOBRE EL CONTINGUT I EL VALOR DE LA LLEI QUE S’ HA D’ APROBAR

1ª.- ES TRACTA D’ UN DRET SUBJECTIU A UNA PRESTACIÓ ECONÒMICA QUE EL GOVERN I EL PARLAMENT HAURAN DE GARANTIR PER QUE QUI A CATALUNYA ESTIGUI PER SOTA DEL LLINDAR DE LA POBRESA, DISPOSI D’ UNS INGRESSOS ECONÒMICS QUE LI GARANTEIXIN UNA VIDA DIGNA.

2ª.- LA RGC ÉS UNA PRESTACIÓ ECONÒMICA SUFICIENT; PER PRIMERA VEGADA ES RECONEIX QUE LA QUANTIA QUE DETERMINA EL LLINDAR DE LA POBRESA, SIGUI, A LA VEGADA, LA QUANTIA DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA PER SORTIR-NE.

ENCARA QUE NO SERÀ REALITAT, AL 100 PER 100, FINS D’ AQUÍ A UNS 30 MESOS, L’ 1 D’ABRIL DE 2020, A PARTIR DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2017, LA QUANTITAT SERÀ D’ UN 85% PER LA 1ª PERSONA DEL NUCLI FAMILIAR I PODRÀ ARRIBAR FINS A UN MÀXIM DE 1.000 EUROS AL MES, EN NUCLIS DE 5 PERSONES

AQUEST DRET, QUE BENEFICIARÀ A MOLTÍSSIMES  PERSONES I FAMILIES SUPOSA, TAN PEL QUE FA AL SEU CARÀCTER DE DRET SUBJECTIU COM PER LA SUFICIÈNCIA ECONÒMICA, UN TRECTAMENT TOTAL AMB LA RENDA MÍNIMA S’ INSERCIÓ, QUE QUEDA LEGALMENT DEROGADA.

I COMPORTA TAMBÉ UN PRIMER PAS EN LA IMPRESCINDIBLE LLUITA PER ERADICAR LA POBRESA INFANTIL.

3ª.- LA LLEI DE LA RGC TAMBÉ ÉS RESPECTUOSA AMB LA REGULACIÓ QUE DEL DRET FA L’ ARTICLE 24.3. DE L’ ESTATUT, “TOTES LES PERSONES O FAMILIES”,

REGULA EL DRET SUBJECTIU DE TOTES LES PERSONES POBRES,

·      ESTIGUIN EN SITUACIÓ D’ EXCLUSIÓ O D’ ATUR

·      NO TINGUIN INGRESSOS ECONÒMICS

·      SIGUIN POBRES MALGRAT TREBALLIN O MALGRAT COBRIN PRESTACIONS, PENSIONS O AJUTS DE L’ ESTAT

·      TINGUIN LA CONDICIÓ DE PERSONES REFUGIADES

 

Ø  A AQUELLES QUE NO TINGUIN CAP TIPUS D’INGRÉS,  ELS HI FARÀ EFECTIVA UNA PRESTACIÓ ÍNTEGRA DE LA RGC

 

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN INGRESSOS EN CUANTÍA INFERIOR A LA RGC, FENT EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN LA CONDICIÓ DE FAMILIA MONOPARENTAL AMB FILLS I TINGUIN RENDES DE TREBALL A TEMPS PARCIAL (FONAMENTALMENT DONES), ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN PENSIONS , PRESTACIONS O AJUTS DEL’ ESTAT, EN CUANTIA INFERIOR A LA RGC, ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES PERSONES QUE TINGUIN LA CONDICIÓ DE REFUGIADES, I QUE FINALITZIN LA PROTECCIÓ QUE ELS HI DONA EL PLA D’ AJUT AL REFUGIAT, ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

EN AQUEST SENTIT LA RGC TAMBÉ TRENCA TOTALMENT AMB EL PIRMI, I ESTABLEIX UNA TRANSITORIETAT I UN INICI AMB EL QUE ES VOL PRIORITZAR A LES DONES EN SITUACIÓ DE POBRESA, MALGRAT TREBALLIN, I ALS PENSIONISTES QUE COBREN UNA PENSIÓ PEL SOTA DEL LLINDAR DE LA POBRESA.

4ª.- PER POSSAR EN VALOR QUE, TAMBÉ PER PRIMERA VEGADA, ES RECONEIX, COM NO PODIA SER D’ UNA ALTRA FORMA, EL SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU EN LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE DRETS,

QUE SUPOSA NO NOMÉS POSSAR EN VALOR ELS DRETS DELS CIUTADANS I CIUTADANES, SINO TAMBÉ EL RECONEIXEMENT DE L’ EFICIÈNCIA DE L’ ADMINISTRACIÓ EN LA GESTIÓ QUE N’ HA DE FER.

5ª.- PER ACABAR, NOMÉS ENS QUEDA DEMANAR QUE TOTS ELS ESFORÇOS FETS FINS ARA PER TOTHOM,

Ø  ENTITATS,

Ø  ORGANITZACIONS,

Ø  ASSOCIACIONS,

Ø  PERSONES,

Ø  AJUNTAMENTS,

Ø  GENERALITAT, AMB UN RECONEIXEMENT ESPECIAL A LA CONSELLERA,  

PER APROVAR LA LLEI DE LA RGC,

TINGUIN LA NECESSÀRIA CONTINUÏTAT A L’ HORA DE DONAR A CONÈIXER AQUEST NOU DRET I A L’ HORA DE FER-LO EFECTIU A QUI EN TINGUI NECESITAT.

MOLTES GRÀCIES.

Comunicado

Hoy viernes 14 de julio, a las 18:30 horas tendrá lugar en el Espacio cívico de Calabria 66 (cerca estación de metro Rocafort, Linea I) el Acto de celebración y compromiso con la Renta Garantizada de Ciudadanía, donde se entregarán los documentos de reconocimiento y compromiso a las entidades y personas que lo hayan suscrito.

Adjuntamos cartel de convocatoria en diferentes formatos

Nos vemos en Calabria 66

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadaníafoto de ILP de la Renda Garantida Ciutadana.

Intervenció de Diosdado Toledano al ple del parlament 12 de juliol sobre la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Molt honorables Presidenta del Parlament i President de la Generalitat

Honorables Consellers i Conselleres

Senyors Diputats i Senyores Diputades

Senyors i senyors convidats

 

El 26 de març de 2014, en aquest mateix faristol, després de presentar el projecte de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, apel·lem a la responsabilitat dels senyors i senyores diputats per no defraudar l'esperança que significa aquest important dret social.

Avui, 12 de juliol 2017, serà una data històrica que recordarà el poble de Catalunya, especialment la seva gent més vulnerable, quan vostès votin favorablement la proposta de llei.

La Renda Garantida de Ciutadania és un dret social que protegeix i empara a tota la ciutadania del nostre país. En un sistema econòmic injust, inestable, insegur, que com va dir el papa Francesc mata, aquest dret social és un autèntic salva-vides per a tothom.

És, també, un important avanç en la cohesió social, en la redistribució de la riquesa i reducció de la desigualtat, en l'empoderament de les persones, en la millora de les seves condicions de vida, que les fa més lliures.

La pobresa a Catalunya segueix en taxes molt elevades, la pobresa severa (darreres dades d’Idescat) afecta al 6,7 % de la població, creix la pobresa infantil, s'estén la pobresa laboral amb la precarietat i la devaluació dels salaris, molts pensionistes malviuen amb prestacions per sota del llindar de pobresa. En definitiva, la millora estadística del creixement econòmic no s'ha traslladat a la majoria social, ni a la població més vulnerable.

Acabar amb la pobresa, exigeix ​​també, altres mesures, altres polítiques, que vagin a l'arrel de la seva causa. Cal avançar cap a la plena ocupació en condicions estables i dignes, repartint el treball i la riquesa, reforçant i millorant el sistema de protecció social.

Aquesta llarga lluita per la Renda Garantida de Ciutadania, rescatant de l'oblit l'art 24.3 de l'Estatut d'autonomia referendat el 2006, culmina avui, gràcies a l'esforç i la col·laboració de molta gent solidària:

de les 121.191 persones que van signar la Iniciativa Legislativa Popular, de la feina de centenars de persones fedatàries, i milers de col·laboradors/es, al suport de 76 entitats cíviques, socials i polítiques representatives d'una àmplia pluralitat en la societat, a les mocions de suport de 52 ajuntaments i del Consell de la Vall d'Aran, que representen a una majoria de la ciutadania del nostre país.

En aquesta gran tasca volem reconèixer el treball dels diputats i diputades, assessors, al lletrat sr. Xavier Muro, que han participat en la ponència al llarg de dues legislatures. Gràcies a la seva actitud dialogant, a la seva voluntat d'arribar a un compromís per fer efectiva aquesta llei, s'han pogut sortejar tots els obstacles. Tots hem realitzat concessions, sobre les nostres posicions inicials, fins a aconseguir un ampli consens en la redacció d'aquesta llei.

En aquest procés, l'acord signat el passat 15 de maig, entre els representants del govern de la Generalitat i de la Comissió Promotora, després d'una negociació intensa, superant distàncies i dificultats, ha estat un pas decisiu que va aplanar el camí fins arribar a la práctica unanimitat en la ponència, i després, en la Comissió de treball.

Per valorar aquesta llei, no n'hi ha prou amb el debat rigorós i jurídic al Parlament, cal apropar-se i dialogar amb la gent més vulnerable, informar i escoltar les seves opinions, atendre les seves necessitats i sentiments.

En un recent acte a Girona, amb la gent colpejada per l'atur de llarga durada, amenaçats per desnonaments, senyores grans, nous catalans i novíssimes catalanes, després explicar-los el contingut de la proposta de llei, i respondre als seus dubtes i preguntes, em van abraçar amb una calor humà excepcional, l'alegria i l'esperança il·luminaven els seus rostres, les seves frases d'agraïment encara ressonen al meu cap.

Aquests abraçades, aquestes emocions d'esperança, d'agraïment, vull compartir-los amb tots vostès, amb els qui amb el seu vot donaran llum a aquesta llei, amb el govern que haurà d’arremanga-ser per implementar la llei, amb totes les entitats i persones que han fet possible arribar a la meta, naturalment amb tots els activistes que han participat en la Comissió Promotora.

Vull recordar a totes les persones que al llarg d'aquests anys han patit les conseqüències de la pobresa, als que ens han abandonat víctimes de la desesperació. El seu sofriment i esperances, han estat el combustible que ens ha fet perseverar fins assolir aquest gran dret social

Finalment, algunes reflexions en veu alta. ¿S'imaginen com seria la nostra societat si aquesta llei s'hagués aprovat l'any següent d'aprovar-se l'Estatut d'autonomia? ¿Quant dolor s'hauria evitat? ¿Com és possible que una proposta de llei tramitada per via d'urgència hagi trigat tant? Per ventura, ¿no hauria de millorar-se la llei de la iniciativa legislativa popular per evitar que es repeteixi aquest exasperant retard?

Finalment, els anunciem, que la Comissió Promotora continuarà el seu treball per informar sobre aquesta llei i ajudar a la seva plena implementació.

Gràcies de nou per escoltar les meves paraules. Els asseguro, que un cop aprovin aquesta llei, aquesta nit, dormiré molt feliç. Estic segur què vostès també.

 

La premsa d'avui reconeix i dona visibilitat a l'èxit de l'aprovació per unanimitat de la Renda Garantida de Ciutadania ahir al Parlament de Catalunya, un dret social i humà aconseguit amb molt d'esforç gràcies a l'impuls de la societat, gràcies a tothom per fer-ho possible, és l'éxit de tota la societat
 


 http://www.lavanguardia.com/politica/20170712/424081802431/parlament-aprobacion-renta-garantizada-de-ciudadania-unanimidad.html

 

 https://elpais.com/ccaa/2017/07/12/catalunya/1499877419_998361.html

 

 http://www.ara.cat/societat/Parlament-aprova-definitivament-garantida-ciutadania_0_1831017048.html

 

 http://www.naciodigital.cat/noticia/134715/parlament/aprova/renda/garantida/ciutadania/unanimitat

 

 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/parlament-aprova-unanimitat-renda-garantida-ciutadania-6164420

 

 http://www.vilaweb.cat/noticies/el-parlament-aprova-per-unanimitat-la-renda-garantida-de-ciutadania/

 

 http://www.publico.es/public/renda-garantida-ciutadania-obte-suport-tot-parlament.html

 

 http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/770781/parlament-aprova-per-unanimitat-renda-garantida-ciutadania

 

 https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270279594

 

 http://www.ccma.cat/324/aprovada-per-unanimitat-la-renda-garantida-de-ciutadania/noticia/2799438/

 

 http://beteve.cat/renda-minima-garantida-ciutadania-setmana-dignitat/

 

 http://www.elnacional.cat/ca/politica/parlament-renda-garantida_173982_102.html

 

 http://www.diaridegirona.cat/catalunya/2017/07/13/parlament-aprova-renda-minima-garantida/856462.html

 

 http://www.digital-h.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11534503

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   10/07/2017

ACTA N º 100

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Miquel Cirera, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Juan Piera, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Erika Fabregat, Agnés Felis, Antoni Ferrer, Elena Ferrero, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Laura Marino, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, David Papiol, Carles Rodriguez, Eduard Romo, Llorenç Serrano i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb ECAS

2.- Novetats gestió invitacions al Ple del Parlament de 12 de juliol. Criteris.

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Repàs entitats i persones que subscriuen document.

4.- Situació Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania i propostes

5.- Preparació acte lúdic-festiu per al 15 de setembre

 

1.- Informació reunió amb ECAS

Diosdado informa de la reunió amb ECAS celebrada el mateix dia al matí, on a més d'informar detalladament sobre la proposta de llei, s'ha abordat la qüestió dels plans d'inserció social i laboral, i s'ha obert un interessant col·loqui de preguntes i respostes aclaridores.

 

2.- Novetats gestió invitacions al Ple del Parlament de 12 de juliol. Criteris.

S'informa que responsables del Parlament s'han posat en contacte amb representants de la Comissió Promotora per informar de la disponibilitat real de places a la tribuna de persones convidades al Parlament. Un cop descomptades les places que donen compliment a les sol·licituds dels diversos grups parlamentaris i del propi govern només queden 28 places per a satisfer la petició cursada de la Comissió Promotora en la relació de 97 invitacions cursada (49 per a la tribuna + 48 en sala annexa).

Davant la necessitat de reduir la xifra d'invitacions a la tribuna del ple es proposa fer una nova relació amb els següents criteris una vegada es descomptin aquelles invitacions que ja consten en les relacions d'altres grups parlamentaris o del govern, i si això supera l'aforament assignat, donar prioritat a les persones representants d'entitats que es van destacar en la recollida de signatures a la ILP, en el suport social, cívic i logístic durant la seva tramitació, i garantint la paritat de gènere. Un cop realitzada aquesta nova relació de 28 places en tribuna, la resta anirà a les sales annexes que s'habilitin on podran seguir el debat i votació sobre la proposta de llei.

 

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Repàs entitats i persones que subscriuen document.

Juanjo informa que després de realitzar les gestions en l'espai cívic de Calàbria 66 no és possible organitzar un pica-pica a l'estar reservada per a altres activitats la planta baixa que és l'únic espai que s'usa per als pica-pica. Es valora realitzar la part festiva de la celebració en un altre moment.

El desenvolupament de l'acte de celebració i compromís consistirà en la introducció que realitzaran en sengles intervencions Diosdado i Sixte, que consistirà bàsicament en una exposició sobre el recorregut de la ILP, la valoració de l'àmplia unitat aconseguida, destacar els aspectes més importants de la llei , així com la necessitat de defensar els compromisos signats.

A continuació, Montserrat Rosaura explicarà el procediment de lliurament dels Documents de reconeixement i compromís a les entitats i persones que l'hagin subscrit, informarà que a l'entrada de la sala es disposarà d'una taula perquè aquest compromís pugui ser signat "in situ "pels qui no hagin pogut signar fins a la data, també de la possibilitat de seguir signant-per aquelles entitats que per raons d'agenda o procediment no ho han pogut fer encara, com és el cas dels ajuntaments. També es distribuirà el Document a persones de la Comissió Promotora que per raons de malaltia com és el cas de l'arquebisbe emèrit Joan Godayol o Josep Mª Gasch no poden assistir (aquest document serà lliurat a Jaume Botey). Laura Marino anirà lliurant els documents a les entitats que seran citades per ordre alfabètic en els següents blocs, entitats cívico-socials, sindicats, organitzacions polítiques, ajuntaments, persones.

Es tancarà amb una crida a difondre la informació sobre la llei aprovada entre la ciutadania, a realitzar actes informatius per tot Catalunya, i s'avançarà l'objectiu d'un acte festiu-lúdic el 15 de setembre, data d'inici de l'aplicació de la Llei de la renda garantida de Ciutadania.

 

4.- Situació Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania i propostes

Després de presentar Sixte l'últim esborrany de la Guia informativa en el seu format més complet, i de proposar l'estructura del fullet informatiu més senzill, es proposa enviar els dos documents a Patrizia perquè iniciï el seu maquetació, pendent de conèixer l'administració pública on presentar les sol·licituds de complements de prestacions socials de l'estat. La primera publicació s'editarà com a primera versió, per tenir en compte en el desenvolupament de l'aplicació de la llei la possibilitat de noves edicions actualitzades. L'edició aquests materials tindran una versió per a la seva distribució per les xarxes, i una altra edició impresa de caràcter limitat per la Comissió Promotora, deixant a l'autonomia de les diverses entitats la impressió d'aquests materials informatius. Es revisarà el enmaquetado de la guia en els seus dos formats complet i reduït a la propera reunió el 18 de juliol.

 

5.- Preparació acte lúdic-festiu per al 15 de setembre

Sobre la proposta de realitzar aquest acte en la data de 15 de setembre s'explorarà per aquest ordre l'espai de la Plaça del Rei, Plaça dels Àngels, així com la reserva d'un espai tancat en previsió de mal temps. Es proposa anunciar aquesta convocatòria a l'acte de 14 de juliol. Es proposa realitzar des de ja les gestions per a la seva celebració, reserva d'espais, logística, grups musicals, equip de so, etc.

 

ACORDS

- Redistribuir les invitacions per al Ple del Parlament en funció de les limitacions i criteris establerts en el punt 2.

- Desenvolupar l'acte de 14 de juliol sobre la base del format establert en el punt 3.

- Preparar la emmaquetació de les guies informatives en el seu format extens i reduït.

- Iniciar la preparació d'un acte lúdic-festiu pel 15 de setembre.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimarts 18 de juliol de 2017 a les 17:00 hores al local de AICEC-ADICAE, carrer Creu dels Molers nº 13 (prop estació de metro de Poble Sec/sortida carrer Parlament, línia III)

Barcelona, 11 de juliol 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla