Per a les persones que van sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania i han rebut la notificació de resolució que denega aquesta sol·licitud, i consideren que la dita Resolució és incorrecta i es basa en dades o consideracions errònies que no s'ajusten als termes de la llei de la Renda garantida de Ciutadania, els enviem el model de Recurs d'alçada que degudament emplenat poden presentar a les oficines on van tramitar la sol·licitud.

El recurs d'alçada té el termini màxim d'un mes per a la seva presentació, el termini comença a comptar a partir de l'endemà de rebre la notificació de la resolució denegatòria.

Per a omplir el recurs d'alçada segons el model que s'adjunta en català i castellà, han d'omplir les zones ombrejades en groc seguint les indicacions.

On presentar el Recurs d'alçada ?:

A més de les oficines del SOC on es va tramitar la sol·licitud, el recurs d'alçada pot presentar-se al Departament de Treball, Afers socials i famílies, presencialment o per correu administratiu, sempre per duplicat per obtenir la còpia del seu registre:

1) Oficines del SOC

2) Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

 3) per correu administratiu, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

Adjuntem en format doc. el model de document de recurs d'alçada

Aquest model de document ha estat facilitat pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Adjuntem MODEL DEL RECURS D'ALÇADA contra resolució denegatòria de la prestació de la renda garantida de ciutadania.

 

 

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 
 

COMUNICAT sobre documentació per fer reclamació en el cas de de no haver rebut notificació de resolució transcorregut el termini màxim establert

 

Sol·licituds presentades entre 15 de setembre de 2017 i 14 de novembre de 2017 (termini màxim excepcional de resolució de cinc mesos)

Per a les persones que van sol·licitar la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania entre el 15 de setembre i 14 de novembre de 2017, i que transcorreguts cinc mesos des de la data de sol·licitud no han rebut notificació de la resolució, s'ha d'entendre estimada la sol · licitud (veure Article 26, Apartat 2, de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania).

En el cas de comprovar que aquesta prestació no ha estat abonada adjuntem un model de document de reclamació perquè l'administració corresponent de la Generalitat de Catalunya faci efectiva la prestació.

Aquest document després de ser emplenat introduint les dades sol·licitades en els espais ombrejats en groc i signat per la persona que va fer la sol·licitud, s'ha de presentar sempre per duplicat. 

 

Sol·licituds presentades a partir del 15 de novembre de 2017 (termini màxim de resolució de quatre mesos)

Per a les persones que van sol·licitar la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania a partir del 15 de novembre de 2017, i que transcorreguts quatre mesos des de la data de sol·licitud no han rebut notificació de la resolució, s'ha d'entendre estimada la sol · licitud (veure Article 26, Apartat 2, de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania).

En el cas de comprovar que aquesta prestació no ha estat abonada adjuntem un model de document de reclamació perquè l'administració corresponent de la Generalitat de Catalunya faci efectiva la prestació.

Aquest document després de ser emplenat introduint les dades sol·licitades en els espais ombrejats en groc i signat per la persona que va fer la sol·licitud, s'ha de presentar per duplicat.

 

On presentar el document de reclamació ?:

1) Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

2) Oficines del SOC

3) per correu administratiu, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

4) Oficines de Benestar Social -. http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/adreces.jsp?tema=Serveis%20socials&subTema=Oficines+de+Benestar+Social+i+Fam%EDlia&codi=57

Adjuntem en format doc els models de documents corresponents al termini administratiu excepcional de cinc mesos, i el de quatre mesos.

1) Apuntador al model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu en peticions del primer període, aquelles realitzades Entre 15 de setembre 2017 i 14 de novembre 2017.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/467-modelo-especifico-para-solicitar-la-ejecucion-de-la-rgc-por-silencio-positivo-en-peticiones-del-primer-periodo

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

2) Apuntador al model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu en les peticiones realitzades després del dia 14 de novembre 2017.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/465-modelo-reclamacion-pago-silencio-positivo-despues-de-2-primeros-meses-3

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Aquí adjuntem el model que proposem de model específic per sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu per a les peticions del primer període entre 15 de setembre 2017 i 15 de novembre 2017.

 

 

 
Aquí adjuntem el model que proposem ofert per Col·lectiu Ronda de model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu per a les peticions realitzades després del 15 de novembre 2017.
 
 
 
Joomla templates by a4joomla