Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   13/12/2017

ACTA N º 108

 

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey, Enriqueta Duran, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Carlos Rodriguez Rodríguez, Motserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Neus Escofet, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb Direcció General Economia social

2.- Nous problemes detectats en la gestió tramitació sol·licituds RGC

3.- Proposta Carta pública a les candidatures eleccions 21 D Parlament Generalitat

4.- Agenda actes informatius RGC

 

1.- Informació reunió amb Direcció General Economia social 

Diosdado i Enriqueta informen de la reunió del 29 de novembre amb la Direcció General d'Economia social. Aquesta informació està recollida en el comunicat emès posteriorment i en el document qüestionari lliurat en la pròpia reunió.

Davant el missatge de normalitat en el pagament de les prestacions i en la tramitació de sol·licituds que van transmetre les persones responsables de la Direcció General, i el seu compromís de respondre amb més detall al qüestionari lliurat en una propera reunió, les persones representants de la Comissió Promotora i entitats socials presents, van valorar al final de la reunió estar atents a l'evolució de la gestió i solució de problemes detectats, i en cas de produir-se en les pròximes setmanes un fet greu, com l'impagament de les prestacions o l'incompliment flagrant del contingut de la llei, es convocaria una reunió extraordinària de la Comissió Promotora i entitats socials per estudiar les mesures de resposta i posar-les en pràctica.

Enriqueta fa lliurament a la Comissió Promotora d'un document informatiu lliurat el 5 d'octubre per la Generalitat de Catalunya a les entitats del Tercer Sector sobre la Renda Garantida de Ciutadania. S'adjunta a l'acta per a coneixement general.

 

2.- Nous problemes detectats en la gestió tramitació sol·licituds RGC

A la reunió s'aborden diversos problemes detectat en la tramitació de la RGC:

- Testimoni de Carles Rodriguez sol·licitant de la RGC i persona sense ingressos i sostre: Informa que l'empleada pública que el va atendre a la cita prèvia li va notificar que a conseqüència del seu perfil no podia fer plans d'inserció social i laboral i en conseqüència havia de renunciar a la quantia de 150 euros/mes del complement d’inserció. Carlos va expressar la seva voluntat de realitzar els plans i no va signar cap renúncia, tot i amenaces i advertències. Carlos Rodriguez va sortir amb lògiques dubtes i preocupacions pel que havia passat.

Sobre el mateix assumpte Montserrat Rosaura informa que s'estan detectant renúncies de persones sol·licitants al complement de 150 euros de la inserció social i laboral.

En el supòsit que s'estigui aplicant una norma no escrita en la llei per pressionar a les persones a que desisteixin d'aquest complement ens trobaríem amb un seriós problema. A les persones cal informar-los que per cobrar aquest complement des de l'inici del pagament del conjunt de la prestació han de subscriure aquests plans, i que en el cas que incomplissin el subscrit perdrien aquest complement.

- Juanjo Salbia informa que a persones amb pensionistes no contributives se'ls obliga a renunciar als 150 euros del complement d'inserció.

Se sol·licita a Juanjo informació detallada al respecte, persones afectades, oficina on s'ha tramitat, expedient, etc. En la llei de la RGC no es pot restar del complement dels pensionistes per arribar al llindar de la RGC els 150 euros de complement per la inserció. Això va ser motiu d'un seriós conflicte en la negociació i redacció de la proposta de la llei amb el govern, i finalment va quedar resolt a favor de les persones pensionistes que no pot restar els 150 euros dels plans d'inserció.

Nota: Una altra incidència han estat comunicada via email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.:

- Laura Maríno comunica els casos de persones que perceben una pensió no contributiva i viuen amb ells altres persones sense ingressos, a aquestes persones no se'ls abona les prestacions que els correspondrien de la RGC, amb la justificació que ja abonen el complement a un els membres.

Es proposa relacionar aquestes incidències, buscant la documentació precisa, per gestionar una propera reunió amb la Direcció General i abordar aquestes incidències i comprovar si són fets puntuals de mala gestió, o bé obeeixen a un pla o directiva de la Direcció general que transgredeix o malinterpreta la llei amb l'objectiu d'estalviar-se la despesa social a la RGC.

 

3.- Proposta Carta pública a les candidatures eleccions 21 D Parlament Generalitat

Diosdado proposa enviar una carta pública a les diverses candidatures que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 21 de desembre.

Es dóna lectura a la proposta de Carta on es recorda i cita a aquestes candidatures a mantenir els compromisos subscrits amb anterioritat, o bé assumir-si no haguessin estat subscrits, per implementar plenament la RGC, actualitzar l'IRSC, informar la ciutadania i defensar la Llei davant de qualsevol amenaça de retallada o incompliment.

Es dóna el vistiplau per unanimitat i se sol·licita seu enviament urgent.

 

4.- Agenda actes informatius RGC

S'informa de l'acte previst el dijous 14 de desembre a Sant Boi de Llobregat a les 19 hores a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat.

 

ACORDS

- S'aprova la Carta pública dirigida a les candidatures electorals que es presenten el 21 D.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 17 gener 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 17 de desembre 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

 

CAPCELERA ILP RGC

 

ELECCIONS 21 D AL PARLAMENT DE CATALUNYA:

PER LA PLENA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

Davant la convocatòria electoral del proper 21 de desembre i amb l'objectiu de promoure el debat i el compromís de les diverses candidatures davant la ciutadania sobre el ple compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, la Comissió Promotora envia a les candidatures electorals les demandes que figuren al final d'aquesta comunicació.

La gran majoria de grups parlamentaris, presents en l'última legislatura, ja van subscriure els compromisos sobre aquestes demandes, al costat de nombroses entitats socials, cíviques, polítiques i municipals.

Però, amb l'objectiu d'assegurar la plena implementació de la llei, creiem oportú la renovació del compromís davant la ciutadania.

Fem una crida a la ciutadania a mantenir-se atenta i mobilitzada en defensa de tots els drets bàsics i a exigir la plena aplicació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i fer efectives les prestacions socials en el termini més breu.

Recordem els compromisos:

1.- Implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.

2.- Promoure l'actualització en el termini més breu possible de l'IRSC, el qual està congelat des de 2010.

3.- Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania puguin sol·licitar-la.

4.- Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur.

 

Desembre 2017

 

Comissió promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

https://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

TEL CONTACTE  661390670

COMUNICAT

Avui dimecres 29 de novembre a les 10 hores del matí s'ha reunit una delegació formada per representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (Sr. Diosdado Toledano), Càritas de Barcelona (Sra. Mercè Darnell), Col·legi oficial de treball social de Catalunya (Sra. Mercè Civit), ECAS (Sra. Sira Vilardell), UGT (Sra. Enriqueta Duran i CCOO (Sra. Carmen Martínez), amb la Direcció General d'Economia social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, representada pel Sr. Josep Vidal, que ha estat acompanyat per Isabel García responsable de l'Òrgan Tècnic de la Renda garantida de Ciutadania (RGC), i altres persones tècniques vinculades a la Direcció General.

Aquesta reunió va ser sol·licitada per la Comissió Promotora de la RGC per tractar sobre els diversos problemes detectats en la gestió de la tramitació de sol·licituds de la RGC i aplicació d'aquesta llei.

En l'obertura de la reunió el director general Sr. Josep Vidal, després de presentar a la resta de responsables presents, va fer un repàs a la gestió realitzada sobre la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania, expressant que s'havien cobert els principals objectius de manera efectiva, i detectat algunes incidències menors que s'han tractat de solucionar. Pel que fa a la previsió sobre la resolució de les sol·licituds en tramitació va informar que s'atindran als terminis que estableix la llei, i que les primeres resolucions es produirien el gener de l'any 2018.

A continuació, el representant de la Comissió Promotora de la RGC va fer entrega d'un qüestionari al Sr. Josep Vidal on es formulen diverses preguntes relacionades amb les incidències detectades en la sol·licitud i gestió de les cites prèvies, l'estat de les resolucions de les sol·licituds gestionades, sobre les dades de prestacions d'RGC abonades, dels plans d'inserció social i laboral que preveu l'aplicació de la llei, i dels mitjans informatius i d'assessorament a les persones que sol·liciten la RGC.

En el repàs als diversos apartats es va establir un diàleg entre les dues delegacions que va permetre aclarir positivament alguns temes:

- Les persones sense sostre, o amb dificultat per gestionar la sol·licitud via telefònica o web, poden informar-se, assessorar-se i gestionar la sol·licitud a qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) o d'Afers socials i famílies (OASF) de la Generalitat.

- Sobre els joves extutelats per la Generalitat, entre 18 i 23 anys, l'Òrgan Tècnic de la RGC té voluntat de facilitar el seu accés a la RGC.

- Es parlarà amb les entitats socials homologades per establir les accions de col·laboració en el marc dels programes i plans d'inserció social, etc.

Davant la sol·licitud d'agilitar les resolucions de les sol·licituds d'RGC presentades, la responsable de l'Òrgan Tècnic de la RGC Sra. Isabel García informa que s'està treballant en la tramitació de més de 1.800 expedients procedents de sol·licituds de la RMI (PIRMI) que en cas de resolució positiva percebran la RGC. Un cop realitzada aquesta tasca tramitaran els expedients de RGC pendents de resolució (prop de 31.000 a data de 14 de novembre) i que compliran els terminis i criteris disposats al respecte en la llei.

Finalment, la responsable de l'òrgan tècnic de la RGC es compromet a donar resposta a les preguntes i peticions del qüestionari presentat, sobre les que necessiten demanar dades, i a oviembr pròximes reunions per facilitar la oviembren i el diàleg amb la representació de la Comissió Promotora i de les entitats socials presents sobre la gestió de la RGC.

Barcelona 29 de novembre 2017

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

 

Petició de reunió urgent amb Sr. Josep Vidal (Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa de la Generalitat)

Amb l’objectiu d’aconseguir resoldre els problemes existents amb la tramitació de la RGC hem demanem aquesta reunió per comunicar els problemes  i sol·licitar aplicar urgentment les mesures correctores necessàries el més aviat possible.

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey, Neus Escofet, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Eva Pino, Motserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Enriqueta Duran, Javier Bernad, Lluc Cahis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, Mingo Meseguer, Carlos Rodriguez Rodriguez i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Problemes detectats en la tramitació de la RGC i reunió amb la Conselleria

3.- Actes informatius RGC i agenda pròximes setmanes

 

1.- Informacions

S'informa de les sessions formatives sobre la RGC els dies 6 i 7 de novembre a la plantilla de l'oficina de prestacions econòmiques i socials de l'ajuntament de Barcelona al c /. Aragó 344. En aquesta oficina es realitzarà un treball d'informació i assessorament per a la sol·licitud de cita prèvia de la RGC.

S'informa de l'entrevista amb Càritas de Barcelona per recollir les incidències i problemes detectats en la gestió de la tramitació de les sol·licituds, així com de les gestions a dur a terme per intentar seu aclariment i possible resolució.

S'informa de la moció de suport a la RCG votada per unanimitat al ajuntament de Valldoreix-EMD el passat 19 d'octubre.

S'informa sobre les dades de tramitació de la RGC fins a 15 d'octubre, trucades al 900.400.012, visites a la web i nombre de cites prèvies, i nombre d'entrevistes realitzades. Aquesta documentació del SOC ha estat facilitada per Enriqueta Duran d'UGT. Adjuntem l'acta esmentada documentació.

 

2.- Problemes detectats en la tramitació de la RGC i reunió amb la Conselleria

Davant la persistència de les incidències en la gestió de les sol·licituds de cita prèvia, i la resta de problemes detectats en la gestió administrativa de la RGC per diverses entitats socials, així com la falta de concreció de la reunió sol·licitada a la Carta a la Conselleria de 13 d'octubre, i després de la intervenció pel govern de l'estat del govern de la Generalitat, es proposa registrar una petició de reunió amb el director general d'Economia social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa Sr. Josep Vidal, que és la direcció competent en la gestió de la RGC. Es proposa també que a aquesta reunió participin al costat de la representació de la Comissió Promotora, representants de Càritas, Col·legi oficial de Treball Social, ECAS i sindicats. Nota: S'adjunta amb l'acta el registre de la sol·licitud.

 

3.- Actes informatius RGC i agenda pròximes setmanes

Es van realitzar tal com estava previst l'acte de 26 d'octubre al ceptre Cívic de Magòria, el

2 de novembre a Barri Sant Marti, el 7 de novembre a Fundesplai (Escola Industrial), 9 de novembre a Prat de Llobregat.

Estan pendents:

- 22 de novembre Jornades de Formació Fòrum Síndic de Greuges

- 28 de novembre a Viladecans, a les 18 hores a Auditori Pablo Picasso, carrer Passatge Sant Ramon nº 2.

- 29 novembre Acte informatiu de APE, pendent hora i lloc.

- Sabadell (dia, hora i local pendent de concretar)

-14 de desembre acte a Sant Boi, 19 hores en Parròquia Montserrat

Actes sense concretar data: Sants i Mataró

 

ACORDS

- Registrar la petició de reunió amb el director general d'Economia social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa Sr. Josep Vidal en els termes exposats en l'apartat 2 d'aquesta acta.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 13 de desembre 2017 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 16 de novembre 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

 

Joomla templates by a4joomla