Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   2/12/2015

ACTA N º 55

 

Assisteixen a la reunió:Jaume Botey, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Laura Marino, Juan Miguel Ortiz, Miquel Puente, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Antonio Fuertes i Sixto Garganté.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestions realitzades i resultats.

2.- Escenaris possibles

3.- Propostes d'iniciatives

 

1.- Informació gestions realitzades i resultats

El dimecres 25 de novembre una delegació de la Comissió Promotora formada per Sixto Garganté, David Papiol, Miquel Pont i Diosdado Toledano va ser rebuda per la Molt Honorable Presidenta del Parlament Sra. Carme Forcadell.

Després de les salutacions de cortesia i el lliurament del llibre "Rescatem les persones" se sol·licita a la presidenta la realització de gestions per facilitar la represa de la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania en la fase de ponència en què es trobava abans de finalitzar la legislatura precedent i aconseguir la seva aprovació abans de finalitzar 2015.

En resposta la Sra. Presidenta manifesta la necessitat de combatre la pobresa mitjançant drets, com la Renda Garantida de Ciutadania, i no amb la caritat. A continuació exposa les dificultats per constituir la ponència fins que no hi hagi la investidura President i formació del nou govern, però es compromet a buscar solucions i en tot cas escurçar els terminis de presentació d'esmenes.

Després de finalitzar la reunió es produeix una trobada amb els mitjans de comunicació als quals s'informa dels resultats.

A continuació té lloc la reunió sol·licitada per "Junts pel Si" amb la delegació de la Comissió Promotora per abordar la situació de la tramitació de la proposta de llei.

En representació de "Junts pel Si" es reuneixen el Sr. Oriol Amorós i la Sra. Anna Figueras, que exposen la seva voluntat de reprendre la tramitació de la proposta de llei. Indiquen, però, que després de consultar als lletrats del Parlament sobre la interpretació del reglament és imprescindible la investidura del president de la Generalitat, com a condició prèvia a la constitució la comissió que ha de nomenar la ponència. També expliquen que en formar part del nou grup "Junts pel Si" les esmenes presentades anteriorment per CiU i ERC han de sintetitzar-se en una nova esmena i que per això necessiten un temps per a la seva elaboració i presentació.

Es comprometen, en qualsevol cas, al fet que el termini per elaborar l'esmena sigui el més curt possible i manifesten el seu interès d'iniciar seguidament el diàleg amb la Comissió promotora sobre els continguts de la proposta de llei.

Per part de la Comissió Promotora es va insistir en la urgència per tramitar la proposta de llei, en la constatació d'un ampli consens entre els grups parlamentaris en aquest sentit, i en conseqüència la possibilitat de trobar fórmules imaginatives o d'excepció. També es va contestar positivament al seu oferiment de diàleg, així com la voluntat de la Comissió Promotora de dialogar amb la resta de grups, de manera transparent i amb l'objectiu de buscar l'acord més ampli possible sempre que respecti les línies vermelles que en tot moment hem assenyalat.

El 30 de novembre es reuneix la junta de portaveus dels grups parlamentaris en on s'aborda la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i la necessitat de buscar fórmules que s'escurcin seva tramitació, la qual cosa es trasllada a la Mesa del Parlament.

El dimarts 1 de desembre es reuneix la Mesa del Parlament que acorda reprendre la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i obrir un termini de quinze dies hàbils per a la presentació d'esmenes, després que fos sol·licitat per la junta de portaveus . Aquest acord es recull en l'informatiu "Noticies" del web del Parlament, on s'indica que el termini començarà a comptar a partir que l'acord de la Mesa sigui publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

 

2.- Escenaris possibles

La incertesa sobre la investidura de la Presidència de la Generalitat obliga a contemplar els diversos escenaris possibles, entre ells la de convocatòria de noves eleccions si abans del 9 de gener no es produeix la investidura. En aquest cas la tramitació de la proposta de llei caldria reprendre després de la constitució del nou Parlament i investidura presidencial, el que retardaria la seva tramitació a maig o juny de 2016. D'altra banda se'ns informa de la celebració d'un pròxim ple extraordinari sobre mesures d'emergència social que probablement es concretarà en la propera junta de portaveus.

En base a aquests escenaris es preveuen diverses iniciatives i gestions.

 

3.- Propostes d'iniciatives

Davant les eleccions generals del 20 de desembre es proposa confeccionar una carta adreçada a totes les candidatures on se'ls proposa impulsar una legislació que permeti superar la pobresa prenent com a referència la nostra proposta de llei.

Es proposa sol·licitar la participació en el ple extraordinari sobre emergència social i dirigir una carta al Ple.

En cas que la investidura presidencial prosperi però la ponència segueixi bloquejada es contemplaran altres iniciatives acordades anteriorment, com a Carta pública, organització d'accions de protesta, etc.

En cas de nova convocatòria electoral es proposa adoptar iniciatives perquè la proposta de Renda Garantida de Ciutadania estigui present en la campanya.

 

ACORDS

- Comunicar al grup parlamentari "Junts pel Si" la disposició de la Comissió promotora a seure per dialogar sobre la seva esmena i els continguts de la proposta de llei. Aquesta disposició es trasllada a la resta de grups parlamentaris, així com el nostre interès d'arribar a un acord el més participatiu i ampli possible, sempre que respecti les línies vermelles de la proposta de llei que hem establert.

- Enviar Carta a les candidatures que es presenten a les eleccions generals.

- Sol·licitar participar en el Ple extraordinari i dirigir Carta al Ple.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 16 desembre. Pendent de confirmar hora i lloc.

Barcelona, 3 desembre 2015

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Convocatoria Reunió Comissio Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadanía

Dimecres 2 de decembre, a les 18:00 hores a Carrer Carders nº 33, primer pis (oficines Casal de barri Pou de la Figuera). Estacions Metro més propers Jaume I i Urquinaona (línia 4 i 1)

Proposta Ordre del día:

1.- Informació gestions realitzades

2.- Situació tramitació proposta de llei Renda Garantida de Ciutadanía

3.- Perspectives

Representació Comissió Promotora

 

Adjuntem escrit de Cat Si Que Es Pot - PSC - CUP a la Mesa del Parlament.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   4/11/2015

                                                                                                        ACTA N º 54

 

Assisteixen a la reunió: Eusebio Luque, Patrizia Manzo, Laura Marino, Juan Miguel Ortiz, Carlos Rodriguez Juanjo Salbia, Manuela Rodriguez i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Antonio Fuertes i Sixto Garganté. 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació ronda de contactes amb els grups parlamentaris. Perspectives.

2.- Lectura i aprovació II Carta pública

 

1.- Informació ronda de contactes amb els grups parlamentaris

S'informa de la ronda de reunions que una delegació de la Comissió Promotora va tenir dimarts 3 de novembre amb tots els grups parlamentaris. S'adjunta el Comunicat sobre la ronda de contactes.

Tots els grups parlamentaris accepten la nostra petició de reactivar la tramitació de la proposta de llei de Renda Garantida de Ciutadania amb caràcter d'urgència, i si pot ser, des de la fase de ponència a on era.

Es comprometen a que la primera reunió de la Mesa del Parlament amb caràcter ordinària es proposi en l'ordre del dia aquesta qüestió.

Per part de la delegació de la Comissió promotora es va insistir en la necessitat d'aprovar la proposta de llei abans de finalitzar l'any per iniciar la seva aplicació des de l'1 de gener de 2016. Ja que en cas contrari, si s'aprovés el 2016 la seva aplicació s'inicia l'any següent en 2017.

Amb posterioritat a la ronda de trobades es va rebre un missatge dels representants de "Junts pel Sí" que es disculpaven per haver assegurat que la reactivació de la tramitació de la proposta de llei podia fer-se sense que estigués triat el President i format el govern de la Generalitat.

Posats en contactes amb altres membres de la Mesa del Parlament ens van donar la versió contrària, argumentant que el Parlament ha de funcionar mentrestant no hi hagi govern per abordar nombrosos temes, i que es podien adoptar acords amb caràcter provisional, amb més raó en un tema que suscitava el consens formal de tots els grups.

També se'ns va donar a conèixer l'escrit subscrit per Cat si que és pot, PSC i CUP, que s'ha presentat a la Mesa del Parlament sol·licitant la reactivació urgent de la tramitació de la proposta de llei, el qual adjuntem.

2.- Lectura i aprovació II Carta pública

En previsió que la tramitació de la proposta de llei patís un nou bloqueig, sigui perquè algun grup parlamentari es desdigui dels seus compromisos recolzant-se en una interpretació rigorista de les normes que no té en compte les excepcions efectuades en altres ocasions, es dóna lectura a l'esborrany d'II Carta pública.

Aquesta II Carta pública, tindria el mateix recorregut que la I Carta pública, impulsada per desbloquejar l'ús filibuster de les compareixences per retardar la tramitació de la proposta de llei i que es va presentar a principis de març a Roda de premsa davant del Parlament.

Es dóna lectura a l'esborrany d'II Carta i queda aprovada amb la consideració: s'ha d'actualitzar en funció dels fets que es produeixin abans de la publicació.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora pendent de confirmar dia, hora i lloc.

Barcelona, 15 d’octubre 2015

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

COMUNICAT

 

Al llarg del matí d'ahir, dimarts 3 de novembre, una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania formada per Núria Carrera, Sixto Garganté, David Papiol, Miquel Pont i Diosdado Toledano s'ha entrevistat amb tots els grups del Parlament de Catalunya.

 

Per “Catalunya si que és Pot” van rebre a la delegació els diputats i diputades Lluís Rabell, Gemma Lienas, Joan Coscubiela i Marta Ribas. Per Ciutadans la diputada Noemí de la Calle. Per PSC el diputat Raúl Moreno. Per la CUP la diputada María Gabriela Serra. Per “Junts pel Si” la diputada Anna Figueras i el diputat Oriol Amorós. Pel PP el diputat Santiago Rodríguez.

 

La delegació de la Comissió Promotora va exposar a cadascun dels grups parlamentaris el seu malestar davant l'injustificat retard de la tramitació per via d'urgència de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania que va ser presentada fa 20 mesos en el Ple del Parlament de 26 març 2014.

 

A continuació, la delegació va exigir que en virtut de l'artº 15 de la llei d'iniciativa legislativa popular la Mesa del Parlament procedeixi a reactivar la tramitació de la proposta de llei, mitjançant la formació de la ponència corresponent i agilitzant el procediment amb l'objectiu d'aprovar la proposta de llei abans de finalitzar 2015 i permetre la seva aplicació des del 1 de gener del 2016.

 

La totalitat dels grups, a més d'intercanviar informacions, opinions i iniciatives sobre la tramitació de la proposta de llei, van acceptar sol·licitar a la Mesa del Parlament, en la seva primera reunió amb caràcter ordinari, l'entrada d'aquesta proposta en l'ordre del dia.

Finalment la delegació insisteix a tots els grups la necessitat de superar tots els obstacles per reactivar immediatament la tramitació de la proposta de llei.

 

Durant la visita es va gestionar la sol·licitud d'entrevista amb la Molt Honorable Presidenta Sra. Carme Forcadell, de la qual s'informarà oportunament als mitjans de comunicació.

Barcelona 3 novembre 2015

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla