Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

ESMENES A L’ARTICULAT DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 4 març 2016

PROPOSICIÓ DE LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA ESTABLERTA PER L’ARTICLE 24.3 DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA

Enviem les esmenes presentades pels grups parlamentaris en la present legislatura a la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

 Estem en procés de valoració i comparació de les esmenes presentades en l'anterior legislatura.

 Un cop tinguem l'avaluació convocarem la reunió de la Comissió Promotora per informar, valorar i veure col·lectivament les gestions i accions a impulsar.

 Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

http://www.parlament.cat/document/bopc/165920.pdf

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   29/01/2016

ACTA N º 56

 

Assisteixen a la reunió:Elena Ferrero, Antoni Ferret, Sixto Garganté, Nuria Granados, Salima el Khattabi, Laura Marino, Ramón Masqué, Juan Miguel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Miquel Puente.

Proposta d'Ordre del dia:

 

1.     Informació tramitació proposta de llei Renda Garantida Ciutadanía

2.     Propostas d’iniciatives i gestions

 

1.- Informació tramitació proposta de Llei Renda Garantida de Ciutadania

 

De les gestions realitzades davant representants dels diversos grups parlamentaris, un cop constituït el govern de la Generalitat, s'han obtingut les següents informacions:

En relació a la tramitació de les esmenes

El grup parlamentari de Junts pel Sí que ha sol·licitat l'última pròrroga de les tres que el reglament estableix. Aquesta pròrroga finalitza el 3 de febrer. En cas de no produir-se noves pròrrogues de caràcter extraordinari, les esmenes que han presentat els grups es coneixeran el 3 de febrer.

Sobre la constitució de la ponència

La Comissió de Benestar social té previst reunir-se per primera vegada el 26 de febrer, a la qual assistirà la consellera de Treball, assumptes socials i famílies Sra. Dolors Bassa. En tenir aquesta primera reunió un caràcter protocol·lari, és previsible que sigui a la seguent reunió de la Comissió (el 9 de març) on s'abordi la constitució de la Ponència que tramitarà la proposta de llei. En cas de nomenar la ponència estarà començarà a reunir-se després de 15 dies. En cas que la Comissió endarrereixi la decisió del nomenament de la ponència al 24 de març, la ponència començarà a reunir-se a principis d'abril.

Sobre el nomenament del coordinador de la ponència

En la ponència de la passada legislatura els representants de la Comissió Promotora van proposar al diputat d'ERC Oriol Amorós per efectuar la tasca de coordinador o moderador de la ponència.

Es proposa novament renovar aquesta proposta en la persona d'Oriol Amorós, o a la persona d'ERC que hagi d'estar en la ponència. De la gestió amb els representants de Junts pel Si, Sra. Anna Figueras i Sr. Chakir el Homrani aquest últim va reivindicar aquesta responsabilitat per trobar-se la temàtica de la proposta de llei vinculada al Departament de Treball, afers socials i famílies.

 

2.- Propostes d'iniciatives i gestions

 

- Es proposa sol·licitar amb caràcter d'urgència una reunió amb la nova consellera Sra. Dolors Bassa per sol·licitar-li el estudi del mapa de prestacions a Catalunya que al seu dia es va comprometre a realitzar i facilitar-nos l'anterior consellera. Neus Munté (es té informació que aquest estudi està finalitzat però no ha estat facilitat a la Comissió Promotora).

Un altre objectiu és explorar tots aquells temes d'interès comú en la tramitació de la proposta de llei.

- Es felicita la iniciativa de moció de l'ajuntament de Barberà del Vallès de 23 desembre 2015 pel qual es declara promotor de la Renda Garantida de Ciutadania. Es proposa estendre aquesta iniciativa entre els ajuntaments que al seu dia van acordar de mocions de suport, amb la finalitat d'incrementar el suport de la ciutadania a la proposta de llei en el que es preveu la seva recta final cap al seu possible aprovació.

- S'informa de la resposta positiva a la iniciativa de la Carta adreçada a les diverses candidatures a les eleccions generals del 20 de desembre per part de Bildu, EnComúPodem i PSC. En el cas de constituir govern a l'estat espanyol es proposa fer gestions per presentar la proposta als diversos grups parlamentaris del Congrés de Diputats.

- Núria informa de l'acte que es farà probablement el 20 de febrer a Sabadell on es convida a membres de la Comissió Promotora a participar per exposar la Renda Garantida de Ciutadania.

 

ACORDS

- Gestionar reunió amb la consellera de Treball, assumptes socials i família Sra. Dolors Bassa per sol·licitar lliurament de l'estudi sobre les prestacions socials i subsidis a Catalunya, així com explorar altres temes d'interès comú (tramitació Renda garantida de Ciutadania, etc.)

- Enviar Carta dels ajuntaments de Barcelona sol·licitant la renovació del seu suport i adjuntant la moció de l'ajuntament de Barberà del Vallès.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora: Pendent de confirmar hora i lloc.

Barcelona, 1 de febrer 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

Convocatoria propera reunió Comissio Promotora Renda Grantida de Ciutadanía
Día: 29 de gener (divendres)
Hora: 19:30 hores (fins les 21 hores)
Lloc: Casal de Barri Pou de la Figuera, Carrer Sant Pere Mes Baix nº 70. Prop estación metro Arc Triomf, Urquinaona i Jaume I
Proposta ordre del día:
- Informació tramitació proposta de llei Renda Garantida Ciutadanía
- Valoració situació
- Propostas d’iniciatives i gestions
Comissio Promotora Renda Garantida de Ciutadanía
 

Propera reunió Comissió Promotora:

Dimecres 23 desembre a les 18:30 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera. Carrer Sant Pere mes Baix 70. Sala petita.

 

Proposta ordre del dia:

Situació tramitació proposta de llei.

Ple Parlament mesures emergència social.

 

Comissió Promotora RGC

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania es dirigeix ​​a vostès per exposar-los les següents consideracions i propostes:

La pobresa en el regne d'Espanya, segons l'indicador AROPE, ha crescut i s'ha estès al llarg dels últims anys. A la fi de 2014 afectava més de 13.600.000 persones (29,2% de la població). La pobresa severa (persones amb ingressos mensuals inferiors a 332 euros) copeja a 3,2 milions de persones (6,85% de la població). La pobresa infantil al nostre país supera el 30% de la població menor de 16 anys, sent la taxa més alta de la Unió Europea després de Romania.

Darrere d'aquestes xifres, que es distribueixen de manera desigual al llarg i ample de la península, trobem un terrible dolor, patiment i desesperança, que es perllonga des de fa molt de temps a les persones i famílies afectades, i que es tradueix en centenars de milers de desnonaments dels habitatges habituals, talls de subministraments bàsics, fam i pèssima alimentació, deteriorament de la salut física i psíquica, augment dels suïcidis.

En la nostra opinió, les polítiques econòmiques d'ajust i austeritat aplicades pels governs de torn són les responsables directes de la pobresa i desocupació existents, per tant per iniciar la superació de la pobresa, assolir la plena ocupació digna, i reduir la desigualtat cal canviar de política econòmica.

Però més enllà d'aquesta consideració general, l'objectiu de la superació de la pobresa és una tasca urgent que no admet més demora, que pot i deu aconseguir-se en el curt termini reconeixent i garantint per llei el dret de totes les persones i famílies en situació de pobresa a una Renda Garantida que els asseguri els mínims d'una vida digna.

Aquest dret que figura en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya fonamenta el text de la Iniciativa Legislativa popular que va recollir més de 121.000 signatures, va obtenir el suport a través de mocions dels principals ajuntaments de Catalunya que en conjunt representen més del 70% de la població de la Comunitat.

En l'actualitat la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania es troba en tramitació parlamentària. Aquesta proposta de llei estableix el dret subjectiu a aquesta renda de tota persona major de 18 anys, que resideixi legalment de manera continuada durant un mínim de 12 mesos a Catalunya, que no tingui ingressos, o bé, siguin inferiors a l'Indicador de suficiència de renda a Catalunya des de quatre mesos abans de presentar la sol·licitud a la prestació. La quantia de la prestació per a una persona sense ingressos és de 664 euros al mes, que resulta de dividir en 12 pagues l'Indicador de suficiència de renda anual a Catalunya (7.968 euros). Entre les obligacions del titular de la prestació, en cas de trobar-se en condicions d'edat i salut per treballar, és mantenir-inscrit a l'oficina d'ocupació i no rebutjar una oferta de treball adequada.

Proposta:

Aquesta Comissió Promotora els proposa abordar l'elaboració i posada en marxa d'una llei per al conjunt del Regne d'Espanya que reconegui el dret subjectiu a una Renda que garanteixi el mínim vital per a tota persona o família sense ingressos, o amb ingressos inferiors a l'IPREM. Per elaborar el conjunt de condicions i requisits aportem la proposta de llei en tramitació a Catalunya.

En el marc d'un estat respectuós amb els drets i competències de cada autonomia, proposem buscar de manera dialogada les fórmules jurídiques que permetin conjugar la legislació del regne d'Espanya amb la de cada autonomia sobre aquesta matèria, així com de l'aportació a càrrec de els pressupostos de l'Estat dels recursos econòmics necessaris per finançar una part substancial de la Renda Garantida o de mínims vital, per entendre que tant per volum de recursos com per responsabilitat sobre els efectes socials de les polítiques econòmiques, té el govern de l'estat.

Estem convençuts que aplicar el dret a una Renda Garantida o de mínims per a totes les persones i famílies sense ingressos o baixos ingressos no només permetrà superar la pobresa, sinó que a més de generar cohesió social i reduir la desigualtat, tindrà un efecte estimulant sobre la demanda i el desenvolupament econòmic. L'experiència al respecte del País Basc, i d'altres països d'Europa, així ho indiquen i confirmen.

Amb disposició a col·laborar i dialogar sobre com fer realitat aquest Dret els saluda atentament

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya

Joomla templates by a4joomla