Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   27/04/2016

                                                                       ACTA N º 58

 

Assisteixen a la reunió: Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Garganté, Núria Garrido, Patricia Manzo, Juan Miguel Ortiz, Miquel Puente, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Laura Marino. 

 

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris i primera reunió de la ponència

2.- Presentació estudi i taula comparativa

3.- Propostes de treball i acció

 

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris i primera reunió de la ponència

1.1.- Informació ronda amb grups parlamentaris:

Al llarg del mes d'abril la representació de la Comissió Promotora ha tingut reunions amb la totalitat de grups parlamentaris amb la finalitat d'aclarir dubtes d'interpretació sobre les esmenes presentades i per dialogar sobre el curs de la tramitació de la proposta de llei. El Grup parlamentari "Catalunya si que és pot" manté el seu suport a la proposta de llei i no va presentar esmenes, el PP va mantenir l'esmena presentada en l'anterior legislatura, la CUP va presentar dues breus esmenes, el PSC i Ciutadans van modificar parcialment les esmenes presentades en 2015, i el nou Grup parlamentari de "Junts pel Sí" va presentar una esmena que recull diversos aspectes de les esmenes presentades el 2015 per CiU i ERC.

Es va iniciar aquesta ronda de reunions amb els portaveus "Junts pel Sí" Anna Figueras i Chakir El Homrani el 5 d'abril, l'11 d'abril va tenir lloc la reunió amb Noemí del Carrer de Ciutadans, el 13 d'abril amb Marta Ribas de "Catalunya si que és pot" i posteriorment amb Raul Moreno del PSC, el 19 d'abril amb Mireia Vehí i Josep Manel Busqueta de la CUP, i es va finalitzar la ronda amb Marisa Xandri del Partit Popular.

En general les reunions van permetre conèixer millor l'abast i modificacions de les esmenes presentades. En tots els casos es va expressar la voluntat de continuar el diàleg per arribar a un possible acord. La representació de "Junts pel Sí" davant l'observació que la seva esmena significava un retrocés respecte dels seus anteriors esmenes (quantia econòmica del còmput en la unitat o nucli familiar de diverses persones, límits d'edat per tenir dret, etc.) van respondre que eren posicions d'inici que estaven disposats a millorar. La representació de la CUP va expressar que les seves esmenes no qüestionaven el suport del Grup a la proposta de llei. La representació de "Catalunya si que és pot" ha reiterat el seu ple suport a la proposta de llei original. El representant del PSC va insistir en el seu model i va confirmar la defensa de la quantia econòmica del 100% de IRSC en un termini de dos anys, i va manifestar la seva disposició a arribar a acords. La representant de Ciutadans va explicar que la seva esmena recollia precisions d'ordre jurídic però amb voluntat de respectar el desenvolupament de l'art 24.3. La representant del PP va manifestar la seva voluntat de diàleg i avanç sobre aspectes com les quanties en la unitat familiar, etc.

1.2.- Informació primera reunió de ponència:

El 22 d'abril va tenir lloc la primera reunió de la ponència al Parlament de Catalunya amb presència d'Chakir El Homrani en representació de "Junts pel Sí", Noemí del Carrer per Ciutadans, Raul Moreno pel PSC, Marta Ribas per "Catalunya si que és pot "i Marisa Xandri pel PP. Justifico absència Mireia Vehí de la CUP. Va estar present el lletrat del Parlament Sr. Muro i com a convidat en representació de la Comissió Promotora Diosdado Toledano.

Sobre el funcionament i terminis per als treballs de la ponència, el Sr. Lletrat va expressar que el termini normal són dues setmanes, però que en funció de les necessitats es podia perllongar el treball de ponència pel temps que fos necessari. A la pregunta del convidat sobre l'encaix dels treballs de la ponència amb la proposta efectuada per representants del govern de la Generalitat de negociar amb la Comissió Promotora, el representant de "Junts pel Sí" va aclarir que la canalització d'aquesta negociació s'efectuarà a través del propi grup parlamentari i els seus representants en la ponència.

En la seva introducció el relator de la ponència Chakir el Homrani va proposar debatre sobre les esmenes del seu grup que afecten al model de la proposta de llei, establir dos trams, el primer de renda garantida sense condicionament d'inserció social o laboral, però sí d'acompanyament, i el segon una renda complementària per adquirir el compromís de realitzar la inserció laboral.

En relació a aquesta qüestió el representant de la Comissió Promotora va manifestar que la centralitat de la proposta de llei és la Renda Garantida de ciutadania i que l'expressió de dos trams posa al mateix nivell la Renda Garantida amb un possible complement, el que devalua la seva importància. També va manifestar la seva oposició a l'al·lusió a la pobresa severa en el primer article per no recollir fidelment el redactat de l'art 24.3 que fa referència a la situació de la pobresa sense més qualificatius. La introducció del terme "severa" introdueix un factor que pot reduir l'amplitud de la població beneficiària de la Renda Garantida de Ciutadania.

El mateix lletrat Sr. Muro va recolzar les observacions efectuades pel convidat i la majoria de membres de la ponència es va expressar en aquest sentit. D'altra banda el lletrat també va qüestionar la referència a l'esmena del PSC al desplegament de l'art 25.2 que en la seva opinió exigeix ​​una llei específica.

Finalment el relator es va comprometre a recollir observacions i presentar un nou redactat dels dos primers articles.

S'ha acabat la reunió fixant la següent pel 29 d'abril.

 

2.- Presentació estudi i taula comparativa

Sixto Garganté presenta l'estudi i taula comparativa que s'adjunta.

També es va informar del document de Fedaia sobre els ingressos que s'han de garantir a les persones menors d'edat en el si d'una família o nucli de convivència. Proposa la possibilitat de convidar a representants d'organitzacions com Fedaia, Unicef, etc., en les reunions amb els grups parlamentaris quan es tracti de la qüestió en la proposta de llei.

Sixto proposa la necessitat de consultar i incorporar a persones del treball social per recollir la seva experiència i aportació en relació a la gestió de l'aplicació de la llei, paper de la Conselleria i administració que gestiona l'ocupació, i dels serveis socials.

 

3.- Propostes de treball i acció

En el context de noves eleccions en què es va a desenvolupar el treball de la ponència i davant les dificultats previsibles donades les posicions de "Junts pel Sí" i d’altres a la quantia econòmica, etc., es planteja una activitat que contempli:

- Estendre els pronunciaments dels ajuntaments amb mocions de suport a la proposta de llei tal com ha succeït a Barberà del vallès, Badia, Ripollet, i s'està treballant a Cerdanyola, Lleida, etc. Es proposa fer gestions (carta) perquè l'ajuntament de Barcelona renovi el seu suport.

- Plantejar a les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania, organitzacions veïnals, Col.legi Treball social, espai cristià progressista, moviments socials, cívics i sindicals, etc., preses de posició públiques en favor de la proposta de llei (rodes de premsa, articles d'opinió, xerrades i assemblees informatives, etc.). Per al 1r de maig es va enviar una carta convidant als sindicats a donar rellevància a la reivindicació.

- Organitzar una acampada amb dejuni de tres a quatre dies en un espai públic rellevant de Barcelona en reivindicació d'una Catalunya sense pobresa i el rescat de les persones mitjançant l'aprovació de la proposta de llei de la RGC sense retallades, durant els dies de la acampada es realitzarien diversos actes públics (acte amb alcaldes i alcaldesses, etc.). Al final del dejuni es proposa anar en manifestació fins al Parlament. Aquesta acció podria realitzar-se en el període que va des del final de la jornada de mobilitzacions del 28 de maig a l'inici de la campanya electoral.

Entorn del debat d'aquestes propostes s'informa que els dies 10 i 11 de juny es realitzaran unes jornades d'economia social i solidària a Sabadell, durant les quals podria fer-se alguna activitat de presentació o difusió de la renda Garantida de Ciutadania (RGC).

 

ACORDS

- Gestionar la col·laboració de les entitats que defensen els drets de la infància, així com del treball social, en el procés de diàleg amb els grups parlamentaris en el marc de la ponència en aquells temes d'interès comú.

- Estendre les iniciatives de suport dels ajuntaments a la RGC i promoure el pronunciament amb iniciatives diverses de les entitats, moviments i organitzacions que donen suport a la RGC.

- Organitzar una Acampada-dejunis de diversos dies de durada en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania, amb els lemes per una Catalunya sense pobresa i Rescatem a les persones. Durant el període que va del 29 de maig al 10 de juny.

- Impulsar i participar en accions per difondre la RGC

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimarts 10 de maig a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, ​​2 maig 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Convocatòria Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania  27 abril

Dia i hora: Dimecres 27 d'abril a les 18 hores.

Local: CONFAVC carrer Doctor Aiguadé 18. A prop estació de metro Barceloneta línia IV

Proposta ordre del dia:

-       Informació ronda contactes amb Grups parlamentaris

-       Informació reunió Ponència abril 22

-       Propostes d’accions i iniciatives

CARTA A LES PERSONES, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CÍVIQUES I POLÍTIQUES, I REPRESENTACIONS MUNICIPALS:

FEM REALITAT LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA!

 

Estimats amics i amigues

La tramitació en l'actual legislatura de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania es troba a la recta final de la discussió en ponència prèvia al seu debat i aprovació en ple del Parlament.

Tot l'esforç realitzat al llarg de quatre anys per les persones, organitzacions socials, cíviques i polítiques, ajuntaments, etc., que van elaborar la proposta de llei, van recollir les més de 121.000 signatures en suport d'aquesta Iniciativa legislatura popular, que van difondre i van explicar el seu contingut, que van aprovar mocions municipals en defensa seva, ha de servir per culminar amb èxit aquest gran projecte que pretén garantir un dret social fonamental de les persones a Catalunya a una vida digna sense pobresa.

Com es sabut, la pobresa lluny de disminuir, afecta un major nombre de persones i famílies, es perllonga en el temps i s'estén socialment. Sota el maquillatge de les xifres d'atur, treu el cap la dramàtica realitat de l'increment de la precarietat i la pobresa laboral, el que agreuja l'entorn social en què es troben els que ni tan sols tenen feina.

En aquest context social la necessitat de l'aprovació de la proposta de llei de la renda Garantida de Ciutadania adquireix el seu caràcter de prioritat per a la ciutadania, d'aquí deriva el seu caràcter de mandat a la representació al Parlament, i d'obligació inexcusable per al govern de la Generalitat.

Per experiència sabem que no n'hi ha prou amb tenir raó perquè s'aprovin les lleis que beneficien al poble. És necessària més que mai la mobilització social perquè el crit de "Rescatem les persones", "Per una Catalunya sense pobresa", "Per una Renda Garantia de Ciutadania" es converteixi en un clam que travessi els murs del Parlament durant els propers dies, setmanes i mesos fins que aconseguim l'aprovació sense retallades de la proposta de llei.

Per tot això apel·lem al vostre compromís i sensibilitat social i solidària, perquè en les mobilitzacions i manifestacions d'aquest 1r de Maig, com en tota mobilització social posterior, s'aixequi i difongui de manera destacada la reivindicació de l'aprovació pel Parlament de la proposta de llei de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania.

Per una Catalunya sense pobresa! 'Rescatem les persones!

5 abril 2016

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   30/03/2016

                                                                                                                  ACTA N º 57

 

Assisteixen a la reunió: Laurent Faucheux, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Antonio Fuertes, Sixto Garganté, Rosa López, Juan Miguel Ortiz, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Nuria Granados, Laura Marino i Miquel Puente. 

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació constitució Ponència proposta de Llei Renda Garantida de Ciutadania

2.- Valoració de les esmenes presentades a la proposta de llei

3.- Gestions a realitzar

4.- Propostes d'iniciatives

 

1.- Informació constitució Ponència proposta de Llei Renda Garantida de Ciutadania

 

S'informa que la Ponència que ha de tramitar la proposta de llei es constitueix el dijous 31 de març (1).

Es proposa sol·licitar que els representants de la comissió promotora estiguin presents com a observadors en els treballs de la ponència, de la mateixa manera que en l'anterior legislatura.

 

2.- Valoració de les esmenes presentades a la proposta de llei

 

Amb l'objectiu de facilitar el treball d'avaluació de les esmenes, la seva comparació amb la proposta de llei i l'RMI, entre elles mateixes, així com les modificacions entre les esmenes presentades en l'anterior legislatura i les cursades en 2016, els representants de la Comissió Promotora han confeccionat una sèrie de documents que es van adjuntar a la convocatòria de la reunió:

- Comparació principals continguts de les esmenes.

- Comparació sobre les quanties de la RGC en les esmenes

- Estudi comparatiu de 2015 sobre quanties i despesa social de les prestacions de garantia d'ingressos en les comunitats autònomes.

- Comparació sobre les rendes mínimes entre comunitats autònomes i en relació al PIB i pressupostos respectius.

Els representants de la Comissió promotora exposen les modificacions més importants trobades en l'esmena de Junts pel si respecte a les esmenes d'ERC i CiU en l'anterior legislatura, així com de la resta d'esmenes presentades, destacant-se les modificacions efectuades per Ciutadans i PSC. Respecte de la CUP s'informa de les dues propostes de modificació presentades, que respecten l'arquitectura i conceptes principals de la proposta de llei.

Es constata un retrocés en l'esmena presentada per Junts pel Sí respecte de la presentada per ERC en el còmput global de la quantia en el seu primer tram, que és inferior a les que garanteix la RMI. Respecte de Ciutadans la quantia augmenta en prendre com a referència l'ISRC en lloc de l'IPREM. El PSC manté l'aplicació del 75% de ISRC en 2016 per passar al 100% el 2017.

En tots els casos, excepte la CUP, es desprèn de les esmenes presentades el caràcter familiar de la prestació en proposar 1 sol titular.

S'informa també de les modificacions i insuficiències respecte de les quanties per als diversos membres que tinguin dret al si del nucli familiar o convivencial, sobre els requisits i condicions per tenir dret que afecten l'amplitud de la població beneficiària (per exemple el concepte de pobresa severa a l'esmena de Junts pel si és limitatiu), sobre les condicions i canvis en l'anomenat segon tram en l'esmena de Junts pel si per incentivar la inserció laboral (renda complementària a les altres esmenes), sobre la condicionalitat a realitzar activitats d'inclusió social o laboral, sobre els límits d'edat per tenir dret, etc.

Després de la ronda d'intervencions i aclariments es coincideix en la necessitat de mantenir els principals continguts de la proposta de llei: Defensa del redactat de l'art 24.3, mantenir la quantia en el 100% de l'ISRC, caràcter individual i no només familiar, garantir la prestació a tots els membres d'una unitat familiar o convivencial, mantenir el seu caràcter suplementari per a les pensions amb ingressos inferiors al ISRC, estar vigilants perquè els requisits per tenir dret no redueixin la població beneficiària, i en tot cas assegurar el major nombre de persones beneficiàries que tinguin dret a la RGC, etc.

Es proposa redactar un informe de valoració més detallada sobre les esmenes presentades.

 

3.- Gestions a realitzar

 

Es proposa realitzar una primera ronda de reunions amb els i les membres de la ponència amb l'objectiu d'aclarir diversos aspectes de les esmenes presentades.

Es proposa que després de la primera reunió de treball de la ponència organitzar trobades amb cadascun dels grups parlamentaris per dialogar i avançar en la recerca d'un ampli consens que respecti els continguts principals de la proposta de llei.

Després d'aquesta primera reunió de treball de la ponència es convocaria una reunió de la comissió promotora i de les persones que han col·laborat en la tramitació de la RGC.

 

4.- Propostes d'iniciatives

 

Es valora la necessitat d'adoptar iniciatives d'informació i sensibilització de la ciutadania durant aquesta fase decisiva de la tramitació de la proposta de llei.

La pressió social serà decisiva en el resultat dels treballs de la ponència i en l'aprovació de la proposta de llei.

Es proposen diverses iniciatives en l'immediat:

- Envia una Carta a totes les entitats, organitzacions i moviments socials i cívics que donen suport a la proposta de llei, particularment als sindicats, Marees, Marxa dignitat, etc., perquè en les mobilitzacions que preparen al voltant del 1r de maig, o posteriorment, figuri com a lema principal, o entre els més importants, la defensa de la proposta de Llei de la Renda garantida de Ciutadania, exigint la seva ràpida aprovació sense retallades. Per Una Catalunya sense pobresa, rescatem a les persones.

- Estudiar accions simbòliques que impactin en la consciència solidària de la població.

- Estendre l'aprovació de mocions solidàries des dels ajuntaments i valorar altres iniciatives municipals.

 

ACORDS

 

- Realitzar una primera ronda de reunions amb els i les membres de la ponència amb l'objectiu d'aclarir diversos aspectes de les esmenes presentades.

- Sol·licitar que els representants de la comissió promotora estiguin presents com a observadors en els treballs de la ponència, de la mateixa manera que en l'anterior legislatura.

- Redactar un informe de valoració més detallada sobre les esmenes presentades.

- Organitzar trobades amb cada un dels grups parlamentaris per dialogar i avançar en la recerca d'un ampli consens que respecti els continguts principals de la proposta de llei.

- Redactar una Carta per enviar a totes les entitats, organitzacions i moviments socials i cívics en els termes assenyalats en el punt 4 per difondre la defensa de la RGC en les mobilitzacions del 1 de maig.

- Estendre l'aprovació de mocions solidàries des dels ajuntaments i valorar altres iniciatives municipals.

- Estudiar la preparació d'accions simbòliques d'impacte.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora: Queda pendent de confirmar hora i lloc.

Barcelona, ​​2 abril 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Nota:

(1) La ponència constituïda el 31 de març té la següent composició: Chakir El Homrani pel grup parlamentari "Junts pel Si", Noemí del Carrer per Ciutadans, Raul Moreno per PSC, Marta Ribas per "Catalunya si que és Pot" , Marisa Xandri pel PP i Mireia Vehí per la CUP.

El proper dimecres 6 de març la Ponència té previst reunir-se per triar el relator de la ponència i acordar el calendari de reunions.

Convocatòria Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 30 març

Estimats/es amics/es

Es convoca reunió de la Comissió Promotora el dimecres 30 de març a les 18:30 hores

Local Convent de Sant Agustí: Sala calidoscopi . Entrada carrer Comerç 36,  o per Pça. Academia

Proposta ordre del día:

-         Constitució ponència 31 març

 -         Valoració de les esmenes presentades en l'actual legislatura

 -         Gestions a realitzar

 -         Propostes d’iniciatives

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía

Joomla templates by a4joomla