Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   24/05/2016

                                                                                                                                      ACTA N º 60

 

Assisteixen a la reunió: Elena Ferrero, Laurent Faucheux, Antoni Ferret, Núria Garrido, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifican ausencia: Laura Marino, Sixto Garganté, Patricia Manzo, Juan Miguel Ortiz, Miquel Puente i Judit Sánchez. 

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació aprovació mocions

2.- Preparació acte públic àmbit municipal

3.- Participació convocatòries 28 i 29 de maig

 

1.- Informació aprovació mocions

S'informa de la invitació a la Comissió Promotora de la RGC a participar al ple de l'ajuntament de Franqueses del Vallès per presentar la moció de suport a la proposta de llei de la renda Garantida de Ciutadania.

Es proposa a Juanjo Salbia perquè en faci la presentació en el ple que tindrà lloc el dijous 21 de maig.

Nota: La moció va ser aprovada per unanimitat. És una actualització de la qual es va aprovar fa dos anys.

També s'informa del procés d'aprovar una moció de suport a l'ajuntament de Lleida el 27 de maig.

Nota: La moció va ser aprovada amb 23 vots a favor i 4 abstencions de Ciutadans.

 

2.- Preparació acte públic àmbit municipal de 31 de maig

S'informa del treball de preparació de l'Acte públic amb alcaldesses i alcaldes en suport de la Renda Garantida de Ciutadania.

En la preparació juga un paper de primer ordre l'ajuntament de Barcelona. La data del 31 de maig ha estat decidida en funció de la participació de l'alcaldessa. Han confirmat també la seva participació a la taula de l'acte l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Sra. Núria Parlon, l'alcaldessa de Castelldefels Sra. Candela López, l'alcaldessa de Badalona enviarà un vídeo en coincidir amb un ple municipal. S'ha disculpat la seva assistència l'alcaldessa de l'Hospitalet

S'informa de l'esborrany de Declaració que es passarà a les alcaldesses i alcaldes per a la seva signatura. I es dóna el vistiplau.

La recerca d'un local de caràcter municipal i cèntric per l'acte ha fallat ja que es troben ocupats al 31 de maig. El Local de la Confavc que ha estat reservat és massa petit i es desestima. Els representants de CCOO i UGT ofereixen respectivament seus locals. Es decideix pel local de CCOO per la seva proximitat a l'ajuntament de Barcelona i bona comunicació.

 

3.- Participació convocatòries 28 i 29 de maig

Es proposa participar darrere de la pancarta de la Comissió Promotora de la RGC en la manifestació de les marxes de la dignitat el 28 de maig, on hi ha el compromís de donar la paraula a la representació de la Comissió Promotora. S'estableix una cita a les 16:45 hores de la cantonada de l'antic Deutsche Bank.

També s'informa de la convocatòria de manifestació de diumenge contra la suspensió pel tribunal constitucional de diversos articles de la llei d'emergència habitacional i pobresa energètica, a la qual s'ha convidat a participar a la Comissió Promotora de la RGC, i on es va a donar suport públic a la proposta de llei de la Renda garantida de Ciutadania.

El lema de la manifestació és "Els drets no es suspenen, en defensa del treball digne, els drets socials i la democràcia real". Fins a la data més de 60 entitats i organitzacions convoquen. Al final de la manifestació es donarà la paraula a la representació de la Comissió Promotora.

S'acorda participar després de la pancarta de la Renda Garantida de Ciutadania i s'estableix la cita prèvia a les 11:45 hores a la cantonada de Pau Claris amb Pl. Urquinaona.

 

ACORDS

- Presentar moció en ajuntament Les Fanqueses del Vallès a través de Juanjo Salbia

- Difondre convocatòria acte del 31 de maig. Organitzar-coordinadament amb ajuntament de Barcelona. Recollir major nombre de firmes d'alcaldesses i alcaldes.

- Participar en les convocatòries del 28 i 29 de maig amb la pancarta de la Renda garantida de Ciutadania per donar la major visibilitat a la difusió de la proposta de llei.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 8 de juny a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 2 juny 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

COMUNICAT ACTE PÚBLIC: LES ALCALDESSES I ALCALDES TENEN LA PARAULA

 

En l'Acte públic convocat per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania celebrat aquest maig 31, a la Sala d’actes de CCOO, amb el lema ¡Rescatem les persones! Per una Catalunya sense pobresa, alcaldesses i alcaldes tenen la paraula !, han estat presents representants de nombrosos ajuntaments de Catalunya, al costat de destacats membres d'un ampli ventall d'organitzacions socials, cíviques i polítiques.

Després de la salutació inicial dels secretaris generals d'UGT i CCOO com a amfitrions de l'acte, han pres la paraula les alcaldesses de Castelldefels Sra Candela López, Santa Coloma de Gramenet Sra. Núria Parlon, s'ha projectat un vídeo amb la intervenció de l'alcaldesa de Badalona Sra. Dolors Sabater, i per Barcelona ha parlat la Tinenta d'Alcalde Laia Ortiz en representació de l'alcaldesa Ada Colau que per una indisposició d'última hora no ha pogut assistir-hi.

En les seves respectives intervencions han exposat les seves valoracions, experiències i alternatives per combatre la pobresa i la desigualtat en els seus ajuntaments i  Catalunya.

Després de les intervencions han donat lectura a una important Declaració en suport de la Renda Garantida de Ciutadania, on exigeixen al Govern de la Generalitat una actitud de major col·laboració amb la proposta de llei, al Parlament que agilitzi el treball per aprovar sense retallades la proposta de llei. També es comprometen com a governs municipals a afavorir aquelles iniciatives que donin suport a aquest important dret. Finalment es va llegir la relació d'alcaldes i alcaldesses signants, informant que s'obria un termini d'una setmana per rebre noves adhesions d'ajuntaments.

La representació de la Comissió Promotora de la renda Garantida de Ciutadania formada pels Sres. Sixto Garganté i Diosdado Toledano ha moderat l'acte, llegit les comunicacions dels ajuntaments que han excusat la seva presència (L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Arenys de Munt , etc.), i ha tancat l'acte amb una intervenció de reconeixement als ajuntaments i de compromís per impulsar les accions i iniciatives necessàries per donar compliment a l'aprovació de la Llei de la renda garantida de Ciutadania.

Barcelona 31 maig 2016

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

DECLARACIÓ A LA CIUTADANIA DE CATALUNYA

page1image1032
DECLARACIÓ A LA CIUTADANIA DE CATALUNYA

URGEIX EL DRET A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA PER SUPERAR LA POBRESA A CATALUNYA!


Els que subscrivim aquesta declaració, alcaldesses i alcaldes dels governs més propers al poble, coneixem lles dificultats de centenars de milers de persones que
acudeixen als nostres serveis socials per demanar solucions a les seves necessitats més essencials, com ara garantir una alimentació digna, evitar el tall de subministraments bàsics, evitar desnonaments... i emprendre tantes i tantes accions per respondre a les seves angoixes i desesperances.

 
En el nostre contacte directe amb les persones de les nostres ciutats constatem com la pobresa s’ha incrementat de manera alarmant , i es fa més intensa i visible en
els barris i districtes on resideixen les classes populars, dels qui van perdre la feina i van esgotar les seves prestacions sense trovar una alternativa, o malviuen amb una
feina precària i mal pagada, o gràcies a les raquítiques pensions dels seus majors.

Aquest drama social perviu en la nostra societat des de fa anys i ha augmentat exponencialment des de l’esclat de la crisi. Malauradament els governs de l'Estat i de la Generalitat, enlloc d'adoptar les mesures necessàries per crear ocupació digna, o redistribuir solidàriament la riquesa, han aplicat una política de retallades de drets laborals i socials així com de serveis públics essencials que afecten de manera molt especial a aquests sectors més vulnerables. El terrible episodi de la retallada de la Renda mínima d'Inserció a l'agost de 2011 en plena crisi i la criminalització de la pobresa que el va acompañar és un exemple especialmente lacerant, i el sofriment causat a tanta gent, encara està en la nostra memòria.

Davant d'aquesta situació, prop de 50 ajuntaments de Catalunya, entre els quals les principals ciutats, que representen en conjunt la gran majoria de la població del nostre país, vam aprovar fa més de dos anys mocions de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania.

Des de la nostra responsabilitat institucional i consciència solidària assumim la defensa d'un projecte de llei que desenvolupava un dret essencial per a tota la ciutadania de Catalunya, que garanteix els mínims per a una vida digna a totes les persones amb nuls o escassos recursos, i que permetria avançar en la cohesió social i superar la pobresa.

L'expectativa d'una ràpida aprovació d'aquest projecte de llei tramitat per la via d'urgència després de la seva presentació al Ple del Parlament el 26 de març de 2014 no s'ha complert. Sigui per la incoherència dels que no respecten la sobirania del poble de Catalunya al bloquejar el desenvolupament d'uns dels principals drets socials i de ciutadania que contempla (l'art 24.3), o per insensibilitat davant el patiment de les persones més desfavorides, la tramitació d'aquesta proposta de llei s'ha prolongat injustament. I ha patit nous ajornaments a causa dels avenços electorals que hem viscut.

Nosaltres, alcaldesses i alcaldes de Catalunya amb el mandat dels nostres pobles de defensar els seus drets i dignitat, en compliment dels nostres compromisos
davant la ciutadania, coherents en el desenvolupament dels principis i valors de justícia, solidaritat i fraternitat, demanem encaridament al Parlament de Catalunya que realitzi el seu treball amb diligència i aprovi la proposta de llei en els pròxims mesos, respectant els aspectes fonamentals del contingut de la proposta de llei, de manera concertada i amb l’acord de la Comissió Promotora de la Iniciativa legislativa popular, i sempre amb voluntat de millorar i enriquir aquesta proposta.

Demanem també al Govern de la Generalitat que faciliti i respecti la tasca del Parlament durant la tramitació d'aquesta proposta de llei, i prepari en el curs de 2016 la implementació administrativa que permeti la seva aplicació efectiva en el termini que estipula la pròpia llei.

A la gent de les nostres ciutats, a la ciutadania de Catalunya els cridem a que estiguin vigilants i exigents amb les institucions perquè compleixin la seva obligació de
fer realitat el dret a una Renda Garantida de Ciutadania.

Per la nostra part, ens comprometem a estendre la renovació de les mocions de suport en curs en els nous ajuntaments sorgits de les darreres eleccions municipals, a
prestar la nostra col·laboració en la tasca d'informar al poble sobre el curs de la tramitació de la proposta de llei , i si escau a facilitar les iniciatives i accions de la
ciutadania que siguin necessàries per superar nous bloquejos o dificultats.

És hora que es compleixi l'esperança d'una Catalunya cohesionada socialment, sense pobresa, i amb plena dignitat!

Per aconseguir-ho, la prioritat és rescatar les persones.

Signen alcaldesses i alcaldes, o representants d’ajuntaments (ordenat per nombre d'habitants de cada població):

Ada Colau Ballano (Barcelona)
Núria Marin i Martínez (L’Hospitalet de Llobregat)
Dolors Sabater Puig (Badalona)
Jordi Ballart i Pastor (Terrassa)
Julià Fernandez i Olivares (Sabadell)
Núria Parlon Gil (Sta.Coloma Gramenet)
Emilia Briones Matamales (Cornellá de Llobregat)
Lluisa Moret Sabidó (Sant Boi de Llobregat)
Candela Lopez Tagliafico (Castelldefels)
Lluís Tejedor i Ballesteros (El Prat de Llobregat)
Carles Escolà Sánchez (Cerdanyola del Vallès)
Jordi San José Buenaventura (Sant Feliu de Llobregat)
Josep María Osuna (Ripollet)
Laura Campos Ferrer (Montcada i Reixach)
Isabel García Ripoll (Santa Perpètua de Mogoda)
Pilar Puimedon Monclús (Olesa de Montserrat)
José Antonio Montero Domínguez (Montornés del Vallés)
Joan Playà Guirado (Castellbisbal)
Ascensión Ratia Checa (Pallejà)
Marc Verneda Urbano (Sentmenat)
Gerard Segú i Lopez (Santa Coloma de Cervelló)
Joan Moisés Reverté (La Sénia)
Felix Alonso Cantorné (Altafulla)
Albert Neiro Roman (Balsareny)
Xavier González Alemany (La Palma de Cervelló)
Antonio Álvarez Gironés (Corbera d’Ebre)
Julián Trapero Frías (Santa Maria de Martorelles)
Antoni Lloret Grau (Argençola)

Alcaldesses i alcaldes a l'acte públic de presentació de la declaració. Fotografia de Julio Carbó - El Periódico

page2image24144 page2image24304

Video complet Acte públic 31 de maig: Rescatem les persones: Les alcaldesses i alcaldes tenen la paraula

https://youtu.be/_tiebxwUTBU

Agraïm treball edició de vídeo a Juan Manel Navarro

Comissió Promotora Renda Garantizada de Ciutadanía

 

 

RESCATEM  LES PERSONES!!!  

INVITACIÓ ACTE PUBLIC  31 DE MAIG, 19 HORES

 

PER UNA CATALUNYA SENSE POBRESA, ALCALDESSES I ALCALDES DE CATALUNYA TENEM LA PARAULA

 

La pobresa a Catalunya pot superar-se. La Renda Garantida de ciutadania és un instrument fonamental per aconseguir-ho. Però cal que el Parlament faci la seva feina i aprovi aquesta proposta de llei.

Ajuntaments de Catalunya que van aprovar mocions de suport a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, tenen la paraula.

Amb la participació de l'alcaldessa de Barcelona Sra. Ada Colau, de Badalona Sra. Dolors Sabater, de Sta. Coloma de Gramenet Sra. Núria Parlón, de Castelldefels Sra. Candela López... 

Amb la participació de l'alcaldessa de Barcelona Sra. Ada Colau, de Badalona Sra. Dolors Sabater, de Sta. Coloma de Gramenet Sra. Núria Parlón, de Castelldefels Sra. Candela López. 

 

També han confirmat la seva presència l'alcaldessa de Montcada i Reixach Laura Campos, la Tinenta Alcalde de Cornellà Sra. Emilia Briones Matamales, L’alcaldessa accidental de Sant Feliu de Llobregat Sra. Lídia Muñoz, de Santa Perpetua de la Mogoda  Sra. Isabel García Ripoll i la regidora Anna Bajo,  de l’alcalde de Prat de Llobregat Sr. Lluis Tejedor acompanyat de la Tinenta d’alcalde Sra. Marga García, de Cerdanyola del Vallès Sr. Carles Escolá, de Ripollet Sr. Josep María Osuna,  de Balsareny Sr. Albert Neiro, de Sant Feliu de Llobregat Sr. Jordi San José Buenaventura, de Santa Coloma de Cervelló Gerard Segú, de Sentmenal Sr. Marc Verneda,  de Montornés del Vallés Sr. José Antonio Montero.

Es conclourà l'acte amb la presentació d'una important Declaració que subscriuen alcaldesses i alcaldes de Catalunya.

 

L'Acte tindrà lloc al Saló d'actes del local de CCOO a Via Laietana núm 16, sortida metro Jaume I, línia IV

 

Convoca la Comissió Promotora de la Renta Garantida de Ciutadanía

 
Joomla templates by a4joomla