Guies Actes Comunicats  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3
 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana
 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   26/06/2019

ACTA N º 143

 

Assisteixen a la reunió:Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre.. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Eva Abellàn, Josep Busquets, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, J. Antoni Martínez, Xavier Motis, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Abel Rodríguez, José María Vivanco i Najat Yedri.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Actualització dades implementació RGC en web Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

2.- Informació reunió amb Síndics/es municipals del Baix Llobregat. Informació Fòrum SD.

3.- Informació ronda reunions amb grups parlamentaris i propostes.

4.- Propostes de full informatiu sobre recursos d'alçada, reclamacions, etc. Recomanació per a les persones que han presentat recursos davant del Tribunal Superior de Catalunya. Gestions davant institucions judicials.

5.- Propostes de mobilització a partir de setembre.

6.- Nou punt d'assessorament

 

1.- Actualització dades implementació RGC en web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El web del Departament de treball ha actualitzat al mes de maig l'anterior informació sobre les dades de la implementació de la RGC publicada el mes de gener 2019. Veure: http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/ RendaGarantidaCiutadania / nou / destacats_laterals / Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

Les sol·licituds de cites prèvies des del 15 de setembre 2017 ascendeixen al mes de maig a 152.215, són 18.469 més que les 133.746 reconegudes el 18.12.2018.

El nombre de sol·licituds registrades entre prestacions de RGC i complements fins abril 2019 és de 94.319, és a dir, 11.116 més que les 83.203 que es desprenen del document informatiu de la DGES en resposta a la resolució de la GAIP 114/2019. La diferència entre les sol·licituds de cites prèvies reconegudes des del 9 de desembre 2018 fins a l'abril 2019, i les que es consideren sol·licituds registrades pel Departament de Treball, mostra que un 40% de les primeres desapareixen o no són considerades per motius que segueixen sense detallar.

Les dades publicades no diferencien el nombre d'expedients aprovats de prestacions de RGC i el de complements de prestacions socials de persones "activables", prestacions de caràcter i quantia molt diferents, el que impedeix conèixer el nombre de noves prestacions de RGC aprovades fins a la data.

En aquesta publicació s'informa que 2.749 expedients s'han suspès o extingit de manera definitiva per trobar feina.

 

2.- Informació reunió amb Síndics/es municipals del Baix Llobregat. Informació Fòrum SD.

S'informa de la trobada amb els síndics/es de Cornellà, Gavà, l'Hospitalet, Sant Boi i Viladecans celebrat el passat 18 de juny a la localitat de Sant Boi. En aquesta reunió es va intercanviar informació sobre la implementació de la RGC, i es va constatar els greus incompliments de la llei en els casos detectats després de les queixes ciutadanes presentades davant els Síndic/es.

Es va concloure la reunió amb el compromís de fer les gestions en cada àmbit per defensar els drets de les persones a la prestació de la RGC. I en concret, la realització d'una reunió el proper 2 de juny amb el Síndic de Greuges de Catalunya per tractar de la qüestió. Es comenta que en breu hi haurà un informe FOESSA sobre les dades de la pobresa a Catalunya.

Es dóna lectura a la comunicació enviada per Toni Martínez que informa de la decisió de la junta directiva del Fòrum SD d'incloure en el proper Recull d'informes que s'elaboren i presenten al Parlament un punt especial sobre l'impacte negatiu del desenvolupament deficient / insuficient de la RGC.

 

3.- Informació ronda reunions amb grups parlamentaris i propostes

Es fa un resum de les trobades amb els grups parlamentaris Ciutadans i PSC el 11 de juny, i amb Catalunya en Comú-Podem i la CUP el 17 de juny per intercanviar informacions i propostes sobre la implementació de la RGC. Queda pendent prosseguir la ronda amb la resta de grups parlamentaris.

Entre els temes que es van tractar hi ha el de les possibles iniciatives parlamentàries enfront de l'incompliment del govern de la Generalitat de les mocions aprovades al Parlament sobre la RGC, especialment l'aprovada el 22 de novembre de 2018 que obliga a revisar totes les sol·licituds rebutjades fins a la data (83% de les registrades, prop del 90% de les sol·licituds de cites prèvies). Entre les possibles iniciatives la CUP estudiarà sol·licitar la resposta al govern a través de l'art 166.

Tots els grups expressen el seu malestar davant la decisió de la Conselleria d'ajornar l'aprovació del reglament fins a principis de 2020. Davant la indefensió que suposa enfront dels drets de les persones que veuen rebutjada de manera injusta la sol·licitud d'RGC, es proposa per el representant del PSC la conveniència que la Comissió Promotora de la RGC valori la presentació de modificacions de la llei a través de la lectura única, en particular sobre el període de carència d'ingressos i del termini de resolució administrativa. Aquesta proposta també és recolzada per altres grups parlamentaris.

La representant de Catalunya en Comú-Podem proposa valorar i combinar la presentació de modificacions per lectura única que, per la seva naturalesa han de ser precises i afectar un article, amb les propostes de modificació de la llei per via d'urgència.

Després d'una ronda d'intervencions en la reunió de la Comissió Promotora s'aprova elaborar una modificació de la llei per la via de lectura única sobre el període de carència d'ingressos i el termini de resolució administrativa. De la qual cosa es comunicarà a Sixto per elaborar-jurídica i posteriorment tractar-lo amb els grups parlamentaris que donarien suport aquesta proposta.

Miquel Ibarz realitza també altres propostes de modificació per impedir la interpretació incorrecta que fa la DGES de la llei RGC respecte de la naturalesa d'alguns ingressos puntuals per ajudes familiars, etc.

Es proposa que la propera reunió de la Comissió Promotora tingui un caràcter monogràfic sobre altres propostes de modificació de la llei, siguin per lectura única o per via d'urgència.

 

4.- Propostes de full informatiu sobre recursos d'alçada, reclamacions, etc. Recomanació per a les persones que han presentat recursos davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Gestions davant institucions judicials.

Després d'analitzar que algunes oficines i personal del SOC aconsellen a les persones sol·licitants de la RGC a no presentar recursos d'alçada, reclamacions i recursos davant els tribunals justificant-ho en la seva llarga tramitació i resolució, i en el seu lloc orienten a tornar a sol·licitar la prestació, la qual cosa fa perdre els drets adquirits des de la primera sol·licitud i no garanteix el reconeixement de la prestació, es proposa redactar un full informatiu a divulgar i distribuir àmpliament sobre el procediment de recurs i reclamació, informant dels bons resultats obtinguts en els casos que es té coneixement quan es presenten les denúncies davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

També es proposa recomanar a les persones que han presentat recursos davant l'esmentat Tribunal a mantenir la denúncia davant del Tribunal, encara que la DGES li reconegui la prestació en vigília de la celebració de la vista pel Tribunal. També es proposen realitzar consultes i gestions davant l'àmbit judicial sobre aquesta qüestió, amb la finalitat de garantir el dret a la RGC davant la seva vulneració reiterada.

 

5.- Propostes de mobilització a partir de setembre

Després de valorar l'èxit de la concentració el passat 12 de juny a Pça. Sant Jaume en el seu format de cercle en moviment amb pancartes, es proposa continuar aquest tipus de mobilització, amb caràcter mensual.

Es tractarà en la propera reunió la data precisa de la propera concentració al setembre.

També es proposa valorar la presentació d'una ofrena de la Comissió Promotora davant el monument de Rafael Casanova el proper 11 de setembre.

 

6.- Nou punt d'assessorament

S'informa de la creació d'un nou punt d'assessorament a les persones sol·licitants de la prestació de la RGC al barri de Sants, que gestionarà l'entitat Sopa de Pedres.

 

ACORDS

- Realitzar seguiment informatiu de les gestions dels Síndics/es de greuges i el Fòrum SD

- Impulsar una modificació de la llei RGC per lectura única del període de carència d'ingressos i el termini administratiu de resolució. Estudiar la presentació de noves modificacions de llei per lectura única i via d'urgència.

- Elaborar i distribuir full informatiu sobre el procediment de recursos i reclamacions davant denegacions injustes de les sol·licituds de prestació de RGC i complements. Difondre recomanació de no retirar demanda en els casos indicats a l'apartat 4.

- Convocar una concentració mensual en Plaça Sant Jaume amb el format del passat 12 de juny. Concretar data concentració del mes de setembre.

 

Propera reunió dimecres 10 de juliol 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 27 juny 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

La Renda Garantida de Ciudadania es un dret

 

1.- Per tal de defensar el teu dret a la Renda Garantida de Ciutadania, si compliu amb els requisits o la teva situació fa excepcional el teu dret per estar en situació d’extrema necessitat, et volem informar que creiem imprescindible haver esgotat totes les vies abans de posar el contenciós administratiu, sempre dins els termes i per escrit, es important anar guardant tota la documentació vinculada i també tota aquella justificativa o acreditativa, de manera ordenada, els papers son molt importants.

 

2.- Un cop esgotades les opcions de reclamació al Govern de la Generalitat, creiem convenient interposar sempre la demanda contenciós administrativa. El contenciós administratiu s’ha de presentar sempre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no cal perdre temps en posar la demanda qualsevol altre jutjat. Recorda que tens la opció de justícia gratuïta a través del despatx del Col·legit d’Advocats existent en cada partit judicial.

 

3.- Un cop tens la demanda interposada no acceptis tancar-la o retirar-la pel fet que t’hagin dit que et pagaran o pel fet de que et facin un pagament parcial, espera cobrar els endarreriments completament i verificar el cobrament mensual, i sempre demanant la opinió del teu advocat, també respecte a les opcions a posteriori en cas d’aturada dels pagaments pendents.

 

4.- Quan retiris la demanda estigueu atents als pagaments donat ens han informat s’estan donant casos en que deixen de pagar.

 

5.- Normalment les persones afectades veniu d’acudir a la justícia gratuïta, teniu de saber que l’advocat d’ofici ha d’estar del vostre costat, i teniu tot el dret del mon a tenir una reunió presencial amb el vostre advocat, portar-li tota la documentació que voleu afegit a la demanda, estar informats de l’estar i previsions de la vostre demanda, També procediment i calendaris, i rebre copia de totes les accions del vostre advocat, També teniu dret a reclamar al Col·legi d’Advocats i al Síndic de Greuges si veieu que els vostres drets no son atesos.

 

6.- Agrairem que totes aquelles persones afectades amb demanda interposada contactin amb nosaltres via el nostre correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per tal de fer seguiment dels casos i poder tenir Informació que pugui ser d’utilitat a altres persones afectades.

 

7.- Recordem sempre la conveniència de denunciar davant del Síndic de Greuges totes les resolucions errònies, injustes, equivocades, irregulars conforme la llei, també denunciar els casos de manca de resposta, les respostes fora de terme, així com les situacions de maltractament de l’administració i indefensió, per acció i per omissió, i els incompliment de les resolucions.

 

8.- També suggerim denunciar públicament a través dels mitjans de comunicació totes aquelles situacions de irregularitat, de injustícia, de manca de compliment de resolucions, de no aplicació de la llei, de manera que aconseguiu donar visibilitat i defensar el vostre dret a la Renda Garantida de Ciutadania.

 

CARTA ALS GRUPS PARLAMENTARIS

Des de la Comissió Promotora de la RGC expressem a tots els grups parlamentaris que han promogut aquestes mocions, que van aportar esmenes que van ser recollides, i que van votar a favor, el nostre reconeixement a la seva coherència en l'exigència del ple compliment de la llei RGC, i a la seva sensibilitat social en recollir en gran mesura les diverses demandes i propostes que la Comissió Promotora va registrar en seu parlamentària.

MOLTES GRÀCIES

pastedGraphic.png

CARTA PUBLICA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT: 

MOLT HONORABLE SR. QUIM TORRA 

Les persones vulnerables també som ciutadans/es de Catalunya. Més de 300.000 sobrevivim en condicions de privació material severa, i més de 1.700.000 estem en risc de pobresa segons l'indicador europeu AROPE. 

La llei de la Renda Garantida de Ciutadania es va aprovar per unanimitat fa dos anys al Parlament per superar la pobresa, tal com establia l'art 24.3 del nou Estatut d'autonomia. No obstant això, la pobresa, i les seves conseqüències socials, desnonaments, patiment, dolor i desesperança segueixen afectant moltes persones i famílies a Catalunya. 

Sr. president Quim Torra, aquest dret no es respecta a Catalunya, perquè els responsables de la Conselleria de Treball, afers socials i famílies, amb el conseller Sr. Chakir el Homrani al capdavant, estan incomplint la llei amb una denegació massiva de sol·licituds, amb falsos motius en la gran majoria de casos, o extingint i suspenent milers de les prestacions de Rendes garantides de les persones beneficiàries de l'antic PIRMI. 

Els números són d'escàndol. De 133.746 noves sol·licituds fins a finals de 2018 només van aprovar 4.268 prestacions de Renda Garantida de Ciutadania, rebutjant més del 84%. De complements de pensions només van concedir 8.486, denegant el 72%. 

Paral·lelament s'han extingit 8.122 prestacions i suspeses altres 5.209

Aquesta retallada ha aconseguit l'objectiu que realment desitjaven. No gastar els diners públics per fer realitat el dret de les persones vulnerables. Al gener de 2019 van abonar 25.928 prestacions de Renda Garantida, menys de les 26.100 que van pagar al setembre de 2017. 

El Parlament de Catalunya ha denunciat la pèssima gestió del seu govern i ha exigit a través d'una moció d'obligat compliment que s'ha de revisar totes les sol·licituds rebutjades fins a la data. Però no hi ha constància què el seu govern hagi respectat la decisió del Parlament. 

Sr. President, les lleis que estableixen drets estan per complir-se. Les decisions del Parlament dipositari de la sobirania del poble s'han d'aplicar. És un escàndol que el reglament de la llei es retardi fins al 2020, el que demostra la desídia del Sr. Chakir. 

La Llei de transparència s'ha de respectar plenament, i els responsables de la Direcció General d'Economia Social que la transgredeixen han de ser cessats. 

Sr. President és hora què governi per a tota la ciutadania. Feu respectar els drets socials de les persones més vulnerables. No miri cap a un altre costat i exigeixi responsabilitats al inepte i insensible social conseller Sr. Chakir el Homrani i el seu equip de transgressors de la llei. 

Les persones víctimes de la pobresa s'ho exigim. Si no se sent capaç, sigui honest i dimiteixi. 

 

Barcelona,  5 de juny 2019

Persones afectades per denegacions injustes i incompliment de la Renda Garantida de Ciutadania 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 

 

ELS DRETS ES DEFENSEN, LES MOCIONS APROVADES HAN DE COMPLIR-SE

D'aquí a un mes es compliran dos anys de l'aprovació per unanimitat pel Parlament de Catalunya de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), un dret i una esperança per a la ciutadania, especialment per la seva població més vulnerable.

No obstant això, després del pas de les persones que percebien la Renda Mínima d'inserció a la prestació de la Renda Garantida, i l'actualització dels complements de pensions no contributives amb el llindar de la RGC, les noves sol·licituds que es van iniciar a partir de 15 de setembre de 2017, i que a finals de 2018 ascendien a 133.746, no han tingut un tracte just com demostra l'elevadíssim percentatge de resolucions denegatòries, que contrasta amb la realitat de l'elevada pobresa existent a Catalunya que havia de ser superada amb l'aplicació de la llei RGC.

La responsabilitat del govern de la Generalitat en l'incompliment d'aquesta llei és flagrant. Constatada en nombres casos de persones afectades que han interposat les reclamacions i recursos en circumstàncies d'extrema dificultat.

L'acció del Parlament de Catalunya en aquest temps, a partir de les actuacions i propostes de mocions de diversos grups parlamentaris ha estat de gran ajuda per posar el focus en aquest greu incompliment, i en la recerca de mesures que permetin el compliment de la llei , com expressa la moció aprovada el 22 de novembre de 2018 que obliga el govern a revisar totes les sol·licituds rebutjades, o en els apartats relatius a la Renda Garantida de Ciutadania continguts en la moció del 30 de maig passat el 2019.

Des de la Comissió Promotora de la RGC expressem a tots els grups parlamentaris que han promogut aquestes mocions, que van aportar esmenes que van ser recollides, i que van votar a favor, el nostre reconeixement a la seva coherència en l'exigència del ple compliment de la llei RGC, i a la seva sensibilitat social en recollir en gran mesura les diverses demandes i propostes que la Comissió Promotora va registrar en seu parlamentària.

Però la realitat ens mostra un govern que roman impassible i es burla en la pràctica de les mocions aprovades.

En la nostra modesta opinió, creiem que és necessari adoptar noves mesures i iniciatives per fer complir les mocions, obrir vies d'investigació i auditoria independent sobre la gestió de la RGC pel govern de la Generalitat, fer respectar la llei de transparència, i adoptar les mesures de sanció que corresponguin als responsables de l'incompliment de la llei.

Mo podem permetre'ns el sofriment, el dolor, la desesperança de la gent vulnerable a qui es roba el seu dret a la RGC.

Cal fer respectar la llei de la RGC i la pròpia dignitat i sobirania del Parlament de Catalunya.

En aquest sentit els demanem obrir un diàleg per adoptar aquelles mesures i iniciatives que permetin el ple compliment de la llei RGC.

Barcelona 11 juny 2019

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., web: https://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla