Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   23/02/2017

ACTA N º 83

Assisteixen a la reunió:  Javier Bernad, Luis Blanco, Jaume Botey, Xan de la Torre, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernández, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Garganté, Rosa Gómez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Carles Rodríguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Lluc Cahis, Albert Escofet, Elena Ferrero, Jesús García, Núria Garrido, Miguel Ibarz, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Miquel Puente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Registre Declaració sindical. Declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris

3.- Presentació esborrany nova proposta

4.- Perspectives

1.- Registre Declaració sindical. Declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau

El 23 de febrer s'efectua el registre al Parlament de la Declaració sindical "Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió" signada per CCOO de Catalunya, co.bas sindicat, FEMEC-CGT, IAC, UGT de Catalunya, USOC.

S'informa que s'ha publicat la declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau, amb el títol: "Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau alerten que la actual proposta de Renda garantida de Ciutadania (RGC) exclou les persones amb contractes a temps parcial i amb ingressos inferiors a 664 euros ".

Es proposa distribuir àmpliament per les xarxes i mitjans comunicació.

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris

Aquest dijous 23 de febrer ha tingut lloc al Parlament la reunió entre els representants de la Comissió Promotora i els representants en la ponència de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP, PP i PSC.

En aquesta reunió es va informar de la situació actual de la negociació amb la Conselleria de Treball, afers socials i famílies, tant de les qüestions en què hi ha aproximació, com d'aquelles on hi ha diferències, particularment en el dret subjectiu, compatibilitat amb les rendes del treball, etc.

La reunió es va desenvolupar en un ambient positiu, amb intervencions dels grups que van insistir en la defensa del dret subjectiu i de la compatibilitat amb les rendes de treball, etc. Després de respondre a les preguntes i aclariments es va aixecar la reunió amb el compromís de mantenir la relació d'informació i diàleg.

3.- Presentació esborrany nova proposta

Sixte presenta un esborrany de nova proposta per a presentar a la reunió amb la Conselleria prevista pel proper dilluns 27 de febrer.

En aquesta proposta s'aborda la qüestió de la compactació de les prestacions amb la finalitat d'evitar conseqüències negatives, la transició a la implementació de la compatibilitat amb les rendes del treball, la transitorietat, quanties de la prestació, etc.

Després de l'exposició prenen la paraula Carles Rodríguez, Rosa Gómez, Luis Blanco, Juanjo Salbia, Montserrat Rosaura, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano que matisen i aporten diverses consideracions de contingut i tàctica de negociació al conjunt de la proposta.

Com Resum Sixte recull la majoria d'aportacions que inclourà en el redactat de la nova proposta.

4.- Perspectives

Diosdado proposa per a la propera reunió de la Comissió Promotora i després de valorar el resultat de la reunió amb la Conselleria del dilluns 27 de febrer, realitzar una ronda de propostes sobre les iniciatives a impulsar en els diversos escenaris possibles.

ACORDS

- Distribuir àmpliament Declaració sindical i Comunicat de Càritas Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau.

- Redactar nova proposta recollint les aportacions i consideracions plantejades.

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 2 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 24 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa #dejunirendagarantida 

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Declaració: “Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió ”

En les negociacions  sobre la ILP per la Renda Garantida de Ciutadania entre la representació del govern i la Comissió Promotora, la Conselleria de treball, assumptes socials i familiars va presentar un document de propostes que exclou les rendes del treball, fonamentalment dels contractes a temps parcial, de la prestació de la RGC tant del seu caràcter complementari a la persona que tingui un contracte de treball per sota del llindar de la mateixa Renda garantida de Ciutadania, com dels menors i persones sense ingressos que convisquin en aquesta unitat familiar o de convivència. Malgrat el ferm rebuig de la comissió Promotora a aquesta inacceptable exclusió, la representació del govern continua sense modificar substancialment la seva posició excloent, dificultant la possibilitat d'arribar a un acord digne i suficient, que sigui coherent amb el redactat de l'art 24.3 de l'Estatut d'autonomia.

Aquest comunicat, subscrit per totes les organitzacions sindicals que participem en la comissió Promotora i donem suport actiu a la ILP de RGC  volem fer arribar la nostra exigència al govern d'incloure a les rendes de treball a la Renda Garantida de ciutadania, i per tant defensem el seu caràcter complementari, i no excloent dels drets a la RGC dels membres de la unitat familiar o de convivència.  

Entenem que es puguin apreciar riscs d’abús en plantejar la compatibilitat de la RGC amb les rendes del treball. No són diferents d'altres que afecten al conjunt de la RGC i considerem que aquest tipus objeccions ja s’han superat. Entenent que l'eventual frau que es pugui donar no és un argument per privar a les persones que ho necessiten d’aquesta protecció davant la pobresa i que cal una forta acció inspectora de l'administració que persegueixi el mal ús de la RGC.

Entenem també, que la compatibilitat entre treball remunerat que generi ingressos per sota del llindar de l'IRSC i la RGC pot demanar de consideracions específiques per tal d'evitar que esdevingui un incentiu per a reduir les jornades de treball o fer-les opaques. Creiem que tenim propostes per evitar aquestes possibilitats.    

En tot cas, considerem que en el moment de desenvolupar la RGC com a prestació de protecció davant la pobresa, amb l'objectiu de garantir uns ingressos mínims per la subsistència no podem deixar de protegir l'anomenada "pobresa laboral". 

És un fenomen recent que gent que treballa no tingui un ingressos per subsistir. La gestió que s'ha fet de la crisi, tant en els plànols econòmic com en el dret del treball   ha incrementat la precarietat en el treball i ha devaluat els salaris -sobretot de les persones amb contractes temporal i a temps parcial. El resultat ha estat que la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya és del 11,2% (2015). És a dir que el 11,2% de les persones que a Catalunya tenen ingressos per treball, tenen un renda disponible per sota del llindar de risc de pobresa. 

Cal oferir a aquestes persones, la mateixa protecció que la ILP de RGC preveu per les persones sense cap ingrés o amb ingressos per sota de l'Indicador de Renda de Suficiència Catalunya (IRSC) , que serà el llindar de la RGC.    

A més, volem fer notar que el 72% dels contractes a temps parcial (EPA 4rt. Trim 2015) corresponen a dones. Protegir als contractes d'aquests tipus que generen ingressos per sota de la RGC implica protegir també a les persones que en depenen i per tant una part molt important dels nens i nenes en risc de pobresa.    

Altrament, atès que les lleis de rendes de ciutadania de Navarra. País Basc i les Illes ja contemplen la complementarietat entre treball i la renda de protecció, considerem que no podem acceptar que la RGC de Catalunya no ho faci. La RGC   que està recollida a l'Estatut i ha estat objecte de una ILP amb un important suport ciutadà social i polític no pot ser una prestació de pitjor qualitat pel que fa a la protecció de la pobresa laboral que les abans esmentades.    

Els sindicats signants estem segurs que es pot trobar la manera de regular la complementarietat entre treball remunerat i RGC, evitant els riscos i perseguint els eventuals abusos, de manera que no es deixi exclosos de la protecció davant la pobresa a les persones que reben salaris per sota del que, el conjunt de la societat catalana   a través dels seus representants polítics i socials, hem considerat els mínims ingressos per viure. Es a dir, cal estendre l'acció protectora de la RGC a tothom que tingui rendes del treball per sota de l'IRSC.

Barcelona 20 febrer 2017

Sindicats signants:

CCOO de Catalunya, co.bas sindicat, IAC, UGT de Catalunya, USOC

 

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 23 de febrer de 2017 a Barcelona, a les 16:30 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   16/02/2017

ACTA N º 82

Assisteixen a la reunió:  Luis Blanco, Neus Escofet, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Jesus García, Sixto Gargante, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Judit Borrell, Jaume Botey, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Lluc Cahis, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Núria Garrido, Rosa Gomez, Rafael Jimenez, Cristina Lopez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, David Papiol, Llorenç Serrano i Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Declaració sindical compatibilitat RGC i rendes de treball

2.- Informació gestions

3.- Informació reunió febrer 16 amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

4.- Valoració situació de la negociació i perspectives

 

1.- Declaració sindical compatibilitat RGC i rendes de treball

Després justificar l'absència de Llorenç Serrano i Miquel Puente per raons de gestions sindicals es dóna lectura a l'esborrany de Declaració redactat per Llorenç. A continuació, Diosdado presenta dues aportacions de modificació dels dos primers paràgrafs mantenint la resta del redactat.

En les intervencions es dóna el vistiplau a la declaració amb els canvis aportats per Diosdado.

Es proposa donar un termini fins a les 22 hores del dilluns 20 de febrer perquè els sindicats enviïn la seva adhesió, si pot ser amb el segell del sindicat, a l'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Després de la seva recepció s'afegirà a la Declaració les signatures dels sindicats per a la seva va enviar a la conselleria de treball, assumptes socials i famílies, als representants dels grups parlamentaris en la ponència, i als mitjans de comunicació. Es proposa registrar aquesta Declaració en seu parlamentària.

 

2.- Informació gestions

Diosdado informa de l'entrevista de la representació de la Comissió Promotora formada per Jaume Botey i Diosdado amb la representació de Càritas formada pel Director Sr. Salvador Busquets i la Sra. Mercè Darnell, el dijous 16 de febrer al local d'aquesta entitat.

Aquesta reunió s'inscriu en la ronda de contactes amb diverses entitats per informar de la situació de la negociació de la RGC, i en particular de la defensa de la compatibilitat i complementarietat de la RGC amb les rendes de treball, i la no exclusió de les famílies treballadores precàries en situació de pobresa.

Després de l'intercanvi d'opinions, la representació de Càritas de Barcelona es compromet a realitzar un comunicat en defensa del dret de les persones i famílies treballadores en situació de pobresa a percebre la prestació de la RGC i per tant la necessària compatibilitat entre la RGC i les rendes de treball. També es comprometen a realitzar gestions cap a altres entitats sobre aquesta qüestió.

 

3.- Informació reunió febrer 16 amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

Sixto distribueix entre els presents còpia del document lliurat per la Conselleria en la reunió que va tenir lloc aquest mateix dijous, explica el contingut de la reunió i fa una primera anàlisi del document.

Per la Conselleria van estar presents Sra. Dolors Bassa i els Srs. Francesc Iglesias, Josep Ginesta i Josép Vidal.

Per l'equip negociador de la Comissió Promotora Núria Carrera, Sixte Gargante i Diosdado Toledano.

Després del lliurament del document la reunió va discórrer amb un diàleg de preguntes i aclariments sobre aspectes del document, particularment sobre el redactat del dret subjectiu, la compatibilitat amb les rendes del treball, el caràcter de la racionalització i simplificació de les prestacions existents en l'actualitat , etc. La reunió va finalitzar fixant una propera reunió per al dilluns 27 de febrer (pendent d'indicar hora i lloc).

En una primera valoració Sixto considera que hi ha poques variacions en relació al document anterior:

- Sobre la compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball es fa un gest al final de l'art 6 del document "així com la possibilitat futura que la prestació sigui compatible amb el treball a temps parcial", però, aquest gest queda sense efecte en mantenir en l'artº 2, que la RGC és "incompatible amb les rendes de treball".

- Sobre el dret subjectiu es manté el primer i últim any de la transitorietat, però en els anys intermedis no es defineixen els increments en els percentatges de la prestació en quedar a la decisió de la Comissió de seguiment que es formi entre govern i entitats socials. A la pràctica el dret subjectiu queda limitat per la quantia de la prestació en 2017. Quanties que no es modifiquen respecte de l'anterior document.

- En l'art 13 del document s'estableix com a requisits per percebre la prestació una residència continuada i efectiva a Catalunya no inferior a 24 mesos. La qual cosa empitjora el redactat acordat per unanimitat en la ponència parlamentària sobre la RGC que estableix el termini en 12 mesos.

Intervenen a continuació per opinar i demanar aclariment Miquel Ibarz, Diosdado, Juanjo Salbia; Ramon Franquesa, Luis Blanco, Patrizia Manzo, Antoni Ferret, etc.

Com a conclusió sobre el document del govern es coincideix a valorar que segueix sent insuficient i que s'ha de requerir al govern més esforços en els principals temes que hi ha diferències, compatibilitat amb rendes del treball, dret subjectiu, quantia prestacions, tercer fill o cinquena persona en unitat familiar o de convivència, respectar acords de la ponència com el requisit de temps de residència en 12 mesos, etc.

 

4.- Valoració situació de la negociació i perspectives

Davant l'evident impasse en què es troba la negociació es realitzen diverses intervencions sobre la situació de la negociació, estratègia de negociació del govern, incidència dels terminis (aprovació pressupostos) i d'altres circumstàncies polítiques, etc.

Es coincideix àmpliament en continuar la ronda amb les entitats socials perquè coneguin l'evolució de la negociació i puguin efectuar declaracions de suport en termes semblants a la Declaració sindical sobre la compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball, etc.

Sixto informa que presentarà una nova proposta per a la seva consideració en la propera reunió de la Comissió Promotora.

Diosdado proposa gestionar una reunió col·lectiva amb els representants dels grups parlamentaris de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP, PP i PSC, per informar-los del moment de la negociació i conèixer la seva opinió.

 

ACORDS

- Aprovar Declaració sindical amb les modificacions aportades per Diosdado, donar termini fins a les 22 hores del dilluns 20 de febrer perquè els sindicats enviïn l'adhesió a l'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., posteriorment enviar aquesta declaració a la conselleria, grups parlamentaris, i mitjans de comunicació.

- Continuar ronda de gestions amb altres entitats socials, pobresa infantil, moviment feminista, etc.

- Convocar reunió col·lectiva amb els grups parlamentaris de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP, PP i PSC per a la setmana que ve abans de la propera reunió de la Comissió Promotora.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 23 de febrer de 2017 a les 16:30 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 17 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

 

https://twitter.com/ILPRendaGC

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   02/02/2017

  ACTA N º 80

 

Assisteixen a la reunió:Manuel Aguila,Javier Bernad, Luis Blanco, Rosa Cañadell, Lluc Cahis, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Gargante, Miquel Ibarz, Rafael Jimenez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Joan Miquel Ortiz, Manel Navarro, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Albert Escofet, Neus Escofet, Núria Garrido, Rosa Gomez, Cristina Lopez, David Papiol i Miquel Puente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional.

3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes

4.- Presentació esborrany Comunicat

 

1.- Informació reunió 30 de gener amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

Diosdado i Sixto informen de la reunió amb la Conselleria celebrat el passat dilluns 30 de gener amb la presència de la consellera Sra. Dolors Bassa i els directius del departament els Srs. Francesc Iglesias, Josép Vidal i Josép Ginesta. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora van estar la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixto Gargante i Diosdado Toledano.

A la reunió la representació de la Comissió Promotora fa lliurament a la Conselleria del document de propostes i explica el seu contingut.

Diosdado exposa el punt 3 relatiu a la defensa del dret subjectiu de la RGC i el nostre rebuig a la formulació del punt 7 de la proposta del govern perquè no garanteix el dret subjectiu des de l'inici en establir que durant el "període transitori es vehicularà mitjançant la llei de pressupostos anual i solucionar possibles elements de distorsió imprevistos ". En la seva resposta els membres de la Conselleria confirmen la nostra valoració en admetre que en la proposta del govern el dret subjectiu només s'assolirà al final de la transitorietat. S'expressa amb rotunditat que per Comissió Promotora no hi haurà acord si no queda garantit el dret subjectiu des de l'inici de la implementació de la RGC en 2017. La Sra. Dolors Bassa després de mostrar la seva disposició a retirar el paràgraf rebutjat es compromet a donar-nos resposta en la propera reunió.

Diosdado també exposa el punt 5 relatiu a l'entrada en vigor i efectivitat de la RGC, i en particular al fet que en l'inici de la seva aplicació el 2017 no pot limitar-se als beneficiaris de la RMI, tal com es pot interpretar en la proposta del govern, sinó que des que entri en vigor tenen dret totes les persones que compleixin els requisits establerts legalment. En la seva resposta la Sra. Dolors Bassa comparteix la proposta expressada per la Comissió Promotora.

Sixto exposa els aspectes de la proposta relatius a l'increment de la quantia de la primera persona a 2017, l'ampliació del nombre de persones beneficiàries en la unitat familiar de convivència de quatre persones (proposta govern) a cinc persones, o tercer fill (família nombrosa ), final de transitorietat en 2019, actualització IRSC (congelat des de 2010), modulació de la renda complementària, complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial, explicant l'intens debat que es va produir sobre aquesta última qüestió.

Sobre la petició d'actualitzar l'IRSC la Sra. Dolors Bassa va mostrar la seva predisposició, però va expressar que aquesta qüestió havia de tramitar fora del marc de la tramitació de la RGC, ja que aquest indicador afecta altres prestacions i normes. Va plantejar que aquesta qüestió es tractarà amb el conjunt de grups parlamentaris i es negociarà directament amb sindicats i entitats.

Sobre la resta de temes, la Conselleria va respondre que es pensaran les propostes presentades, i que ens respondran a la propera reunió. L'esmentada reunió es fixa per al dilluns 6 de febrer.

2.- Valoració i propostes

A la ronda d'intervencions per valorar la informació sobre la reunió prenen la paraula Patrizia Manzo, Luis Blanco, Llorenç Serrano, Ramon Franquesa, Rosa Cañadell, Elena Ferrero, Juanjo Salbia, Juan Miguel Ortiz, Miguel Ibarz, Sixto Garganté i Diosdado Toledano.

Sobre la valoració del resultat de la reunió es coincideix en la defensa del dret subjectiu de la RGC des de l'inici de la seva implementació, ampliar el nombre de persones beneficiàries de la unitat familiar o de convivència a cinc persones, en el suport a la complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial, etc.

En relació a la petició de Llorenç Serrano d'incorporar un membre de la seva organització a l'equip negociador i participar en la propera reunió, argumentant l'ampliació que es va fer anteriorment, la resta d'intervinents expressen el seu suport a l'actual equip negociador, i consideren que no és necessària cap ampliació.

Diosdado, en la seva intervenció de resum, a més de recollir les principals qüestions expressades (exigència dret subjectiu, etc.), de realitzar una sèrie de consideracions sobre el moment actual de la tramitació de la RGC i els intents de divisió de la Conselleria, que finalment no van prosperar pel suport   de les entitats i organitzacions a que sigui la Comissió Promotora qui gestioni la negociació amb el govern sobre la RGC, i després de constatar en la resta d'intervencions la no conveniència d'ampliar l'equip negociador, sol·licita a Llorenç Serrano que reconsideri la seva petició.

Finalment, es conclou aquest punt, amb la desestimació de la petició de Llorenç Serrano d'incorporació a l'equip negociador.

3.- Informació esmena transaccional

La Comissió promotora va enviar el 9 de gener una proposta redactada d'esmena transaccional als grups parlamentaris perquè la presentessin a votació en la tramitació dels pressupostos.

Finalment, els grups parlamentaris Catalunya si que és pot, Ciutadans, PP i PSC van acordar i van presentar una esmena transaccional diferent, en la reunió de la Comissió d'economia celebrada el passat dimecres 1 de febrer, amb el següent redactat: " El govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per a l’any 2017, inclourà una partida per a la Renda Garantida de Ciutadania, oberta, ampliable i dotada amb els recursos suficients per atendre la totalitat dels beneficiaris. Fins a la posada en marxa de la Renda Garantida, el Govern garantirà els recursos necessaris per a la cobertura del cent per cent de les sol.licituds de Renda Mínima d’Inserció de les persones que hi tenem dret a rebre-la."

Per la informació rebuda, pendent de conèixer els detalls i valoracions dels grups parlamentaris que la van presentar, aquesta esmena transaccional va ser votada per majoria amb l'única oposició de Junts pel Si.

4.- Informació d'iniciatives i accions

S'informa que la convocatòria de vaga del sector educatiu per al 9 de febrer ha estat desconvocada, la previsió de participar amb la pancarta de la Renda Garantida de Ciutadania en aquesta mobilització queda lògicament anul·lada.

Es planteja la necessitat d'estar alerta i preparats per impulsar iniciatives de sensibilització i pressió social, en el cas que la negociació amb la Conselleria es bloquegés.

S'informa de les següents accions i iniciatives:

- Concentració de la Marea pensionista el 8 de febrer a les 10:30 hores a l'Arc de Triomf per anar després al Parlament de Catalunya, en defensa de les pensions públiques.

- Assemblea AGO de la CNJC dissabte 11 de febrer (carrer València 302). En aquesta reunió es presentarà per a la seva aprovació una resolució de suport a la Renda Garantida de Ciutadania. Es proposa fer arribar aquesta resolució a la Comissió Promotora, grups parlamentaris i al Govern de la Generalitat.

ACORD

- Mantenir sense canvis nous l'equip negociador de la Comissió Promotora format per Nuria Carrera, Sixto Garganté i Diosdado Toledano.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 9 de febrer de 2017 a les 17 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 3 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla