CARTA A LA CIUTADANIA DE CATALUNYA EN DEFENSA DELS DRETS SOCIALS HA DE ACTUALITZAR-SE EL INDICADOR DE RENDA DE SUFICIÈNCIA DE CATALUNYA (IRSC) I IMPLEMENTAR SENSE RESTRICCIONS LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

 

 

El relator de la pobresa de l'ONU Sr. Philip Alsthom després de la seva visita a Catalunya i altres comunitats d'Espanya va denunciar en el seu informe la greu situació de pobresa que afecta les persones i famílies vulnerables en el conjunt de país.

Les últimes dades que es disposen de IDESCAT mostren un increment de la taxa de privació material severa a Catalunya de 5% el 2017 a 6,5% el 2018, també de la taxa de població en risc de pobresa (AROPE) fins al 24, 7%. Hem de tenir en compte que a partir d'el 15 de setembre de 2017 es va iniciar la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania i per tant superar, com a mínim, la situació de pobresa severa a Catalunya.

Davant la constatació que la implementació d'aquest dret no s'està realitzant adequadament, el Parlament a Catalunya ha aprovat reiteradament, fins en tres ocasions, mocions que obliguen a revisar les sol·licituds denegades (la gran majoria) de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania .

El 6 de febrer de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que insta actualitzar l'IRSC basant-se l'IPC de Catalunya acumulat durant el període que ha estat congelat (des de gener de 2010 fins a l'actualitat).

L'actualització d'aquest indicador evitaria l'exclusió de sectors de la població vulnerable a diverses prestacions socials i permetria recuperar el poder adquisitiu d'aquestes, també de la Renda Garantida de Ciutadania.

Perquè aquesta moció sigui efectiva cal esmenar la disposició addicional 18 de el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2020.

La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania apel·lem als grups i subgrups parlamentaris a donar suport a les esmenes que s'hagin presentat per actualitzar l'IRSC amb l'increment de l'IPC de Catalunya acumulat des del 1 de gener 2010 fins al present. Creiem que és una acció coherent amb la moció aprovada i un acte de responsabilitat amb la ciutadania de Catalunya, actualitzant i reforçant la seva protecció social, amb més urgència davant els greus efectes econòmic-socials que la pandèmia de l'Covid-19 tindrà sobre la població en risc de pobresa a Catalunya i els nous sectors que es puguin veure afectats.

Fem una crida a la ciutadania a estar alerta, exigir l'actualització de l'IRSC, el compliment de les resolucions que obliguen a revisar les sol·licituds denegades, i fer complir plenament la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, escurçant el termini de resolució administrativa, agilitant la seva tramitació i garantint la plena transparència de la seva gestió administrativa.

Barcelona 24 març 2020

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Joomla templates by a4joomla