Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   14/11/2018

ACTA N º 128

 

Assisteixen a la reunió:Ana Carla Rosani, Enric Cucarella, Assumpta Barbens, Ramón Franquesa, Enrique García, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Ferrer, Sixte Gargante, Pilar González, Xavier Gustems, Miquel Ibarz, Carmen Laura Marino, Nuria Lozano, Joan Llambrich, Juan Ramón Martín Menoyo, Mª Carmen Montserrat, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Pepe Rodado, Joanna Tejero, Albert Torras i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Gestions jurídiques davant vulneració sol·licitud informació pública Llei Transparència

2.- Presentació nova sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya.

3.- Nova sol·licitud informació pública sobre l'estat elaboració del reglament de la llei RGC

4.- Convocatòria roda de premsa presentació Carta registrada al Parlament i altres assumptes

5.- Gestió difusió valoració llei 3/2018 de modificació lletra E), apartat 1, artº7 de la llei RGC

6.- Gestió iniciatives pendents i propostes

7.- Actes realitzats ie informació punts assessorament

8.- Proposta difusió pública del document tramès al conseller Sr. Chakir el Homrani

9.- Altres iniciatives

 

1.- Gestions jurídiques davant vulneració sol·licitud informació pública Llei Transparència

S'informa del registre els dies 2 i 14 de novembre de sengles recursos potestatius davant de la vulneració de la llei de Transparència en la sol·licitud d'informació pública sobre la implementació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania. El primer recurs se centra en el punt 12, mentre el segon recurs tracta de la resta de punts de la sol·licitud. S'adjunta amb la presenta acta ambdós recursos.

De la consulta jurídica realitzada a l'advocat del Col·lectiu Ronda Sr. Marc Vilar s'ha conclòs esperar els 30 dies perquè hi hagi resposta als recursos, ia continuació es valorar el procediment legal a seguir, presentar denúncia davant la "Comissió de Garantia del Dret d 'Accés a la Informació Pública (GAIP), o bé presentar recurs de contenciós administratiu davant els tribunals.

Assumpta informa sobre les característiques de GAIP, el seu caràcter gratuït i resolucions d'obligat compliment.

 

2.- Presentació nova sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya.

Es comunica que aquest mateix dia 14 de novembre s'ha presentat una nova sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya sobre la vulneració de la llei de transparència a la sol·licitud efectuada d'informació pública, i també sobre l'incompliment de la llei RGC. Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha aportat la documentació pertinent.

Com a possible continuació a aquesta iniciativa es planteja estudiar presentar una nova sol·licitud en similars termes subscrita per persones afectades per incompliment de la llei RGC i entitats solidàries.

 

3.- Nova sol·licitud informació pública sobre l'estat de l'elaboració del reglament de la llei RGC

Aquest mateix dia 14 de novembre s'ha presentat a les oficines del departament de Treball, afers socials i famílies, al c /. Sepúlveda 148, una nova sol·licitud d'informació pública a través de la Llei de Transparència sobre els continguts de l'últim esborrany del reglament de la RGC i la documentació relacionada.

Es proposa enviar una carta a les entitats que participen en la comissió informal de govern de la Llei RGC (pendent de la seva formalització legal mitjançant decret de govern) sol·licitant la informació que se sol·licita a l'administració de la Generalitat implicada, en aplicació dels criteris de transparència pública, ètica, i de compliment dels compromisos signats en defensa de la llei RGC en l'acte de 14 de juliol 2017.

 

4.-Convocatòria roda de premsa presentació Carta registrada al Parlament i altres assumptes

Després de realitzar consultes al Parlament, i tenir la informació que el dijous 22 de novembre hi ha Ple i per tant la presència de mitjans de comunicació, es proposa realitzar la roda de premsa per presentar públicament els objectius principals de la carta adreçada al Parlament de Catalunya .

Es proposa convocar la roda de premsa a les 12 hores davant de l'entrada principal del Parlament (com en altres ocasions. La cita prèvia serà a les 11 hores per a organitzar tot el dispositiu. A les 10 hores es passarà pel local de IAC per recollir megafonia, taules i cadires. També es durà la pancarta.

Es faran gestions per convidar persones afectades per l'incompliment de la Llei RGC i entitats solidàries. Es distribuirà dossier entre els mitjans de comunicació.

Els temes a informar en la roda de premsa són: Presentació carta al Parlament, recursos legals davant vulneració llei transparència, altres informacions d'interès.

Es proposa diverses persones i entitats perquè intervinguin en la roda de premsa.

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 28 novembre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

5.- Gestió difusió valoració llei 3/2018 de modificació lletra E), apartat 1, artº7 de la llei RGC

Després de valorar positivament el document de valoració de la llei 3/2018 de modificació lletra E), apartat 1, artº7 de la llei RGC realitzat per Sixte Garganté, es planteja donar-li la màxima difusió a la llista de distribució de la RGC, mitjans de comunicació, i cap als grups parlamentaris.

Per facilitar la seva lectura es proposa confeccionar un document més breu recollint les conclusions sobre els diferents aspectes d'aquesta esmena.

Es proposa obrir canals de reflexió sobre la valoració de l'esmena amb els grups parlamentaris, i la recerca de solucions i alternatives.

 

6.- Gestió iniciatives pendents i propostes

Sobre la confecció pendent del vídeo de persones afectades per denegacions injustes, etc., Ramon Franquesa proposa desenvolupar un breu guió de preguntes per fer entrevistes a través del mòbil a les persones afectades, en els punts d'assessorament, i poder difondre o confeccionar el vídeo.

 

7.- Actes realitzats i informació punts assessorament

S'informa dels actes informatius sobre la RGC realitzats el passat 8 de novembre a l'Hospitalet de Llobregat en el marc del congrés de persones en atur majors de 50 anys, i al Vendrell on és de destacar la intervenció del president de Càritas de Catalunya que va informar de les dades de l'increment de la pobresa severa a Espanya i Catalunya, i va valorar críticament la implementació de la llei RGC per l'administració de la Generalitat.

 Juanjo informa de la reunió amb l'equip de la Plataforma Lleida Social que té interès en posar en marxa un punt d'assessorament a la ciutat.

Valentí informa que el punt d'assessorament al Prat de Llobregat inicia la seva gestió el dijous 15 de novembre, i continuarà cada dijous de 18 hores a 20 hores al Centre Cívic-Ribera Baixa, carrer Dolors Ibárruri nº 45-47 de la localitat.

Enrique García informa de la posada en marxa d'un punt d'assessorament en l'associació de veïns de Nou Barris a Pl Angel Pestaña. Diosdado planteja que cal coordinar-se amb els companys que han obert un punt d'assessorament gestionada per l'assemblea d'aturats que té la seva activitat a l'Ateneu La Bòvila en Pz. Soller.

 

8.- Proposta difusió pública del document tramès al conseller Sr. Chakir el Homrani

Davant el pas del temps sense que la Conselleria de Treball, afers socials i famílies hagi proposat un nou dia de reunió, després de la suspensió per motius d'agenda del conseller Sr. Chakir el Homrani de la reunió prevista per al passat 19 de novembre, es proposa donar difusió al document sol·licitat pel mateix conseller el passat 26 de juliol i que va ser registrat i enviat el 6 de setembre.

S'acorda donar difusió a aquest document i insistir a la Conselleria sobre la reunió compromesa on havia de respondre a les qüestions plantejades en l'esmentat document.

 

9.- Altres iniciatives

S'informa de la iniciativa d'una pluralitat de moviments socials per presentar al Parlament un plec de reivindicacions de totes elles, on també s'inclouria les principals reivindicacions de la Comissió Promotora de la RGC, i que podria acompanyar-se amb alguna concentració o mobilització. Es considera positivament participar en aquesta iniciativa.

Ana Carla informa de l'interès dels col·lectius migrants en procés de lluita per la seva regularització cap al dret de la RGC.

Es proposa organitzar una assemblea amb les persones afectades per resolucions injustes de la RGC per proposar iniciatives de mobilització i pressió per al ple compliment de la llei. S'efectuaran gestions per trobar local i fer aquesta assemblea a mitjans de desembre.

 

ACORDS

- Estudiar nova sol·licitud intervenció Síndic de Greuges de Catalunya subscrita per entitats i persones afectades per denegacions injustes.

- Enviar carta a entitats que participen en les reunions de la futura comissió de govern de la llei RGC sol·licitant informació sobre el contingut de l'esborrany de reglament i dels acords assolits fins a la data.

- Convocar i preparar roda de premsa per informar contingut Carta al Parlament de Catalunya i altres gestions sobre la implementació de la RGC.

- Difondre valoració llei 3/2018 de modificació lletra I), apartat 1, artº7 de la llei RGC.

- Elaborar guió entrevistes vídeos persones afectades per denegacions injustes RGC

- Fer difusió document enviat al Conseller Sr. Chakir el Homrani i insistir sobre la resposta compromesa.

- Participar en carta reivindicativa de diversos moviments socials al Parlament de Catalunya

- Preparar convocatòria assemblea persones afectades per denegacions injustes per organitzar mobilització.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 28 de novembre 2018 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 15 de novembre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla