Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   31/10/2018

ACTA N º 127

 

Assisteixen a la reunió:Patrizia Manzo, Carmen Laura Marino, Juan Ramón Martín Menoyo, Mª Carmen Montserrat, Eloy Navarro, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència:Ramón Aguilar, Francesc Arnau, Assumpta Barbens, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Ferrer, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Pilar González, Xavier Gustems, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Joan Llambrich, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Joanna Tejero, Albert Torras, Xan da Torre i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Breus valoracions acte homenatge Jaume Botey, i accions octubre 24

2.- Informació resposta Direcció Economia social a sol·licitud informació pública, proposta de recurs.

3.- Dictamen projecte Decret creació Comissió Govern RGC

4.- Presentació Carta al Parlament, gestions i propostes.

5.- Gestió iniciatives pendents

6.- Valoració esmena aprovada pel Parlament relativa a l'article 7, apartat e) de la llei RGC

7.- Punts d'assessorament i propers actes

 

1.- Breus valoracions acte homenatge Jaume Botey, i accions octubre 24

- S'informa de l'èxit de participació en l'acte d'homenatge a Jaume Botey, i la referència dins de la seva àmplia trajectòria social al seu paper en l'impuls a la Llei de RGC.

- Es valora positivament l'acció davant del Departament de Treball, afers socials i famílies, el 24 d'octubre al matí, així com l'acte de la tarda al Casal de Barri Pou de la Figuera, i l'articulació del suport de diverses organitzacions socials Marea Pensionista, Marea Blanca, PAH, PAC, SAD, etc., en defensa del compliment de la llei RGC i en la lluita contra la precarietat.

 

2.- Informació resposta Direcció Economia social a sol·licitud informació pública, proposta de recurs.

El passat 23 d'octubre es va rebre la Resolució i Annex a la sol·licitud d'informació pública sobre la implementació de la llei RGC registrada el 17 d'agost. La dita resolució, tot i que s'estima la sol·licitud d'informació pública, en el seu annex en resposta al punt 12 que sol·licita: Quin és el contingut de les instruccions emeses sota la responsabilitat de la Direcció d'Economia Social al personal de les oficines del SOC, OAC i OASF, així com al personal encarregat de valorar les sol·licituds i realitzar les resolucions, sobre la tramitació i resolució de la Renda garantida de Ciutadania ?, dóna com a resposta: Us comuniquem que la informació sol·licitada no està subjecta al règim de transparència.

Davant aquesta vulneració de la llei de transparència Diosdado proposa presentar un Recurs potestatiu de reposició que ha estat redactat per Sixto Gargante. Es dóna el vistiplau al Recurs.

També s'informa del document de valoració de les respostes a les 12 preguntes que figuren a l'annex de la Resolució. Aquesta valoració i les seves conclusions es difondran en els propers dies.

 

3.- Dictamen projecte Decret creació Comissió Govern RGC

Es comunica que el Dictamen sobre el projecte de decret pel qual ha estat creada la Comissió de govern de la RGC ja ha estat aprovat, quedant pendent la decisió del govern de la Generalitat d'aprovar l'esmentat Decret i la seva posterior publicació oficial.

Aquest Dictamen es pot consultar a: http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_70352418_1.pdf

 

 

4.-Presentació Carta al Parlament, gestions i propostes.

En compliment de l'acord adoptat en l'anterior reunió de la Comissió Promotora es dóna lectura a la proposta de Carta dirigida al Parlament de Catalunya, President del Parlament i grups parlamentaris. En aquesta carta després d'efectuar un relat de les diverses iniciatives empreses en defensa del compliment de la llei RGC, i realitzar una sèrie de consideracions, es sol·liciten un conjunt de mesures per implementar plenament la llei, la gran majoria d'aquestes mesures han estat acordades en anteriors reunions i iniciatives adoptades per la Comissió Promotora. S'afegeix en aquesta ocasió, el compliment d'alguns dels articles de la llei RGC relatius a l'obligació del govern de la Generalitat de presentar un informe d'aplicació i efectivitat de la llei RGC al 4t trimestre del 2018, també sobre altres aspectes de la pròpia llei.

Es valora que en aquests dies i setmanes s'entra a elaborar i negociar els pressupostos per 2019, i en la mesura que algunes de les mesures sol·licitades, com l'actualització de l'IRSC, són competència del pressupost, cal registrar aquesta Carta al Parlament el més aviat possible. Es dóna el vistiplau a la proposta del seu registre en els propers dies.

Es proposa realitzar gestions amb diversos grups parlamentaris per valorar el millor dia per fer la presentació de la Carta als mitjans de comunicació.

Manuel Ortiz proposa presentar mocions en els ajuntaments que recullin les mesures proposades a la Carta. Es rep favorablement la proposta i es planteja que en el marc de la seva localitat redactin la moció que pugui servir de model per a altres iniciatives similars.

Mº Carmen Montserrat, proposa afegir en aquestes mocions als ajuntaments compromisos concrets d'aquests en matèria informativa i de suport i col·laboració amb la posada en marxa de punts d'assessorament en les localitats.

 

5.-Gestió iniciatives pendents

Es fa un recordatori sobre les gestions en marxa relatives a l'elaboració d'un vídeo sobre la implementació de la RGC amb diversos testimonis, així com realitzar una reserva d'algun dels locals on es van fer amb anterioritat actes sobre la RGC, per poder convocar l'acte sobre balanç de la implementació de la RGC amb representants dels grups parlamentaris.

 

6.-Valoració esmena aprovada pel Parlament relativa a l'article 7, apartat e) de la llei RGC

Es proposa sol·licitar a Sixte Gargante la redacció d'una valoració de l'esmena aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

7.-Punts d'assessorament i propers actes

Eloi informa que el passat 30 d'octubre es va realitzar una sessió formativa amb els companys de l'Assemblea de treballadors en atur que gestionaran el punt d'assessorament en Nou barris. Queda pendent fixar el local i periodicitat.

El proper 5 de novembre es farà una nova sessió formativa amb l'equip del punt d'assessorament del Prat de Llobregat.

El company Manuel Ortiz informa de les gestions per posar en marxa el punt d'assessorament a Mataró, i Juan Ramón Martín informa de la voluntat de posar en marxa un altre punt d'assessorament a Tarragona.

 Pel que fa a propers actes informatius el 8 de novembre hi haurà sengles actes a les 16 h a l'Hospitalet de Llobregat i a les 19:30 hores a la localitat del Vendrell.

 

ACORDS

 

- Presentar Recurs potestatiu de reposició contra la Resolució de 22 d'octubre de l'Adreça d'Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa. Distribuir valoració de les respostes que figuren a l'annex de la resolució.

 

- Aprovar el contingut de la Carta dirigida al Parlament i registrar-la en els propers dies. Gestionar la seva presentació pública. Impulsar noves mocions als ajuntaments recollint les mesures reivindicades en aquesta Carta.

 

- Continuar les gestions sobre els acords adoptats en anteriors reunions

 

- Realitzar les gestions i sessions formatives per posar en marxa els nous punts d'assessorament.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 14 novembre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 2 de novembre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Joomla templates by a4joomla