Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

 Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 06/06/2018 

ACTA N º 119

Assisteixen a la reunió: Josep Busquets, Nuria Farrús, Josep Ferrús, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Roberto Salas, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Francesc Arnau, Assumpta Barbens, Daniel Bejar, Rosa Cañadell, Stella Demonte, Enriqueta Durán, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Juan Carlos Larrañaga, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Tamara Ruiz, J.Ll. Sabaté, Alberto Samidey i Santiago Torras. 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Informació roda reunions amb grups parlamentaris 

2.- Gestió petició reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani. 

3.- Reunió persones afectades amb advocats Col·lectiu Ronda. 

4.- Reunió preparatòria amb persones afectades disposades a entrevistar-se amb mitjans 

5.- Agenda actes informatius 

6.- Noves mocions aprovades 

7.- Diversos 

1.- Informació roda reunions amb grups parlamentaris. 

Fins a la data s'han tinguts reunions amb representants dels grups parlamentaris, amb Vidal Aragonés (CUP), Raúl Moreno (PSC), Noemí de la Calle (C, s), Marta Ribas (CEC-Podem), Josep Maria Forné (JuntsxCat ). Estan pendents les trobades amb ERC i PP. 

En aquestes trobades s'ha traslladat per part de la Comissió Promotora als diversos grups parlamentaris les informacions i valoracions sobre la persistència dels problemes detectats i en el seu dia denunciats, així com diverses preguntes i propostes. Per part dels representants dels grups ens han expressat la seva preocupació davant la implementació de la llei i la seva disposició a estudiar i emprendre aquelles iniciatives que es considerin útils i necessàries, també ens han informat d'algunes iniciatives en marxa (esmena a la llei per part del PSC), o disposició a convocar a la representació de la Comissió Promotora en el marc de la Comissió de Treball, assumptes socials i famílies (C, s). 

Per part de la Comissió Promotora es va plantejar als representants dels grups les següents qüestions: 

- Quines mesures impulsaran els grups per fer complir les resolucions aprovades en el ple del Parlament de 3 de maig. 

- En cas de no resoldre i persistir els problemes detectats i denunciats posar en marxa una comissió d'investigació i en quin termini o moment. 

- Emprendre les següents mesures: Correcció de l'error de la quantia de la prestació del segon membre de la unitat familiar o convivència; actualitzar l'IRSC congelat des de 2010; avançar en la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial; possibles esmenes que millorin i blindin la llei davant interpretacions restrictives o incorrectes. 

Per regla general els representants dels grups van plantejar la conveniència de donar un termini al nou govern de la Generalitat, i en particular, a la conselleria de Treball, afers socials i famílies, per veure si compleixen els compromisos anunciats i rectifiquen els problemes detectats en el compliment de la llei, abans de procedir a posar en marxa una comissió d'investigació. El termini estimat per valorar si hi ha una rectificació substancial en el compliment de la llei seria de tres a quatre mesos. 

El representant de la CUP expressa la disposició del seu grup parlamentari a atendre aquelles iniciatives que impulsi la Comissió Promotora i col·laborar per al ple compliment de la llei. 

El representant del PSC informa que han registrat una esmena a l'apartat e) de l'article 7.1 de la llei (veure arxiu adjunt). Esmena que es tractarà en lectura única a les properes setmanes. Davant la pregunta de preparar un acte amb representants dels ajuntaments que han aprovat mocions de suport, respon que aquest acte podria tenir un caràcter valoratiu de la implementació de la llei i realitzar-se en la segona quinzena de setembre, un any després d'iniciar la posada en marxa de la llei RGC (15 de setembre de 2017). 

C,s informa que en un parell de setmanes està prevista la Compareixença del conseller Sr. Chakir a la Comissió del Parlament, i informen de la seva disposició a convocar a la representació de la Comissió Promotora a una reunió específica de la Comissió de Treball, assumptes socials i famílies. 

La trobada amb la representant de Cat en comú-Podem és molt breu per qüestions d'agenda i es prosseguirà en una altra reunió. 

El representant de JuntsxCat expressa la seva disposició a donar suport a la plena implementació de la llei i proposa que valorem presentar esmenes a la llei de la RGC en aquest mes per poder debatre i aprovar-se. 

--------------

Després de valorar positivament aquesta primera part de la ronda de contactes, es proposa elaborar immediatament esmenes que millorin i blindin la llei, per ex. ampliar la compatibilitat a les rendes de treball a temps parcial en famílies nombroses, precisar els requisits de carència de rendes, etc. Aquesta tasca la realitzarien Sixto i Diosdado. Un cop s'hagin elaborat les esmenes es proposaran a la consideració dels grups parlamentaris, perquè aquests puguin presentar al Parlament, amb el major consens possible que permeti la seva aprovació. 

2.- Gestió petició reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani

S'informa que el divendres 8 de juny es registrarà la sol·licitud de reunió amb el conseller Sr Chakir. Quan tinguem resposta i data de reunió, es formarà la delegació i prepararem el temari. 

3.- Reunió persones afectades amb advocats Col·lectiu Ronda

S'informa que el proper dimarts 12 de juny, a les 9:15 h, a s tindrà lloc la reunió amb l'advocat del Col·lectiu Ronda Sr. Miguel Arenas, carrer Trafalgar 50, per atendre casos d'afectats per incompliment de la llei. Es proposa seleccionar aquells casos de major urgència i necessitat (màxim de mitja dotzena). S'encarrega aquest treball de selecció als companys que estan realitzant les tasques d'assessorament Juanjo, Miquel i Enrique. 

Es proposa preparar una acció de suport davant els tribunals en defensa de les persones demandants. S'informa que en el cas del recurs del contenciós administratiu l'acció hauria de realitzar en el moment de registrar els recursos davant del Tribunal. 

4.- Reunió preparatòria amb persones afectades disposades a entrevistar-se amb mitjans 

S'informa que diversos mitjans de comunicació, TV1, El Periódico, etc., s'han posat en contacte amb la Comissió Promotora per entrevistar persones afectades que estiguin disposades a denunciar la seva situació. 

Es proposa convocar una reunió preparatòria a aquelles persones afectades per l'incompliment de la llei de la RGC, i que estan disposades a denunciar l'incompliment davant els mitjans de comunicació. 

Hi ha una primera relació per convocar. 

La reunió preparatòria es fixa per al proper dimecres 13 de juny, al local de la FAVB en carrer Obradors 8-10. Es proposa abonar les despeses de viatge a aquestes persones a càrrec del fons de la Comissió Promotora. 

5.- Agenda actes informatius 

S'informa de l'acte informatiu realitzat a Lleida el 5 de juny convocat per la Plataforma Lleida Social. En aquest acte es va denunciar la situació de desemparament de persones del col·lectiu gitano que han presentat sol·licituds i són denegades per no tenir l'empadronament en regla tot i residir a Lleida fa molts anys, tenir fills, etc. Es proposa la necessitat de gestions i accions col·lectives. 

Propers actes: 

22 de juny a Santa Coloma Gramenet (pendent confirmació, lloc i hora) 

29 de juny a Viladecans (pendent lloc i hora). 

Pendents de fixar data: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Ripollet ... 

6.- Noves mocions aprovades 

S'han rebut comunicació de mocions aprovades de: Diputació de Lleida i ajuntament de Sant Joan Despí. Fins a la data ascendeixen a 19 mocions aprovades. 

7.- Diversos

- Davant les noves peticions per realitzar un nou curs formació per a assessorament s'estudiarà la seva realització un cop hagi un mínim de persones que ho sol·licitin.

- Juanjo informa que per circumstàncies personals a finals de juny deixarà de gestionar l’assessoria, la web, facebook i el twitter de la Comissió Promotora. Es plantegen persones voluntàries per continuar aquesta gestió i s'ofereix Mari Carmen Montserrat. Un cop es tinguin les claus d'administració es traspassaran a les persones encarregades de administrar-les. 

- Es proposa i acorda assistir a la reunió de persones afectades del 15 de juny al matí, un cop es conegui lloc i horari, per expressar-los el suport. 

- S'informa que el 15 de juny a les 19 hores, al "Casal de barri Pou de la Figuera" al carrer Sant Pere Més Baix nº 70, hi haurà l'acte de presentació dels resultats sobre l'enquesta sobre atur i precarietat a la ciutat de Barcelona, convocat per l'Assemblea de treballadors / es en atur de Barcelona ia la qual s'ha convidat a la Comissió Promotora de la Renda garantida de Ciutadania (s'adjunta cartell acte). 

ACORDS 

- Elaborar esmenes a la llei per proposar-les als grups parlamentaris per a la seva presentació al Parlament. Reunir els grups per a la seva consideració i consens. 

- Preparar reunió amb el conseller de Treball, assumptes socials i famílies, Sr. Chakir el Homrani 

- Convocar les persones afectades amb disposició a denunciar la seva situació als mitjans de comunicació, el dimecres 13 de juny a les 17 hores al local de FAVB, Carrer Obradors 8-10. 

- Realitzar l'acte amb la participació d'ajuntaments, etc., que hagin aprovat mocions per valorar i defensar la plena implementació de la RGC, en la segona quinzena de setembre 2018. 

- Donar suport a les iniciatives de demandes de persones afectades per incompliment de la llei 

- Participar en l'acte convocat per l'Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona el 15 de juny a les 19 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70. 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 20 de juny 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III). 

Barcelona, 7 juny 2018 

Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresaWeb: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla