Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   23/05/2018

ACTA N º 118

 

Assisteixen a la reunióJosep Busquets, Stella Demonte, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Ramón Franquesa, Antonio Fuertes, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Roberto Salas, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano, Xan Da Torre i Santiago Torras. Justifiquen absència: Francesc Arnau, Assumpta Barbens, Daniel Bejar, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Enriqueta Durán, Albert Escofet, Nuria Farrús, Sixte Gargante, Juan Carlos Larrañaga, Nuria Lozano, Manel Navarro, Tamara Ruiz, J.Ll. Sabaté i Alberto Samidey. 

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions diverses. mocions ajuntaments

2.- Situació la implementació de la RGC després de la formació del nou govern de la Generalitat i proposta.

3.- Iniciatives i propostes

4.- Curs formació per assessores / és RGC

5.- Agenda actes informatius

6.- Trobada amb advocat JJ.Pomar Lafont i informació iniciativa judicial

 

1.- Informacions. Mocions ajuntaments.

Reunió entre representants de CCOO, Col·legi Oficial Treball Social, i UGT, amb una representació de la Comissió Promotora de la RGC

S'informa de la reunió sol·licitada a la Comissió Promotora de la RGC per les entitats CCOO, Col·legi Oficial Treball Social i UGT. Aquesta reunió va tenir lloc el dimarts 22 de maig a la seu de CCOO. Per la Comissió Promotora van assistir Ramon Franquesa i Diosdado Toledano (es va justificar absència de Sixto i Neus per raons d'agenda), per part de CCOO Toni Mora, pel Col·legi Mercè Civit i per UGT Enriqueta Duran. El mateix dia al matí Sixto, Ramon i Diosdado van preparar la reunió i les propostes a presentar.

Després de l'exposició de motius per part dels representants de CCOO, Col·legi i UGT per sol·licitar la reunió, i l'aportació d'algunes dades sobre l'estat dels complements de prestacions socials de l'estat, la delegació de la Comissió promotora va respondre amb la crítica de la mala gestió del Departament: incompliment silenci positiu, denegacions injustes, i opacitat en la informació. Les denúncies registrades per la Comissió Promotora davant del Parlament, van donar com a resultat les resolucions aprovades pel Parlament el passat 3 de maig. La delegació de la Comissió Promotora expressa la seva voluntat de superar els desencontres produïts, i proposa a aquestes entitats les següents accions:

- Reunir-se regularment amb la representació de la Comissió Promotora, després de cada reunió de les entitats amb el Departament en el marc de la pre-comissió de seguiment, per facilitar la informació i valorar-la.

- Facilitar a la Comissió Promotora els esborranys del reglament de la llei, perquè aquesta, a través de les persones que van participar en la negociació i redacció de la llei (Sixto i Diosdado) puguin aportar les propostes necessàries perquè el reglament sigui coherent amb la llei RGC, i evitar que es converteixi en un instrument per desvirtuar i incomplir aspectes de la implementació de la llei.

- Exigir al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura d'un document on es comprometi a no aplicar el silenci negatiu a les sol·licituds de complements que estiguin pendents de resolució a l'espera de la finalització de les negociacions entre el Departament i el govern d'estat sobre l'encaix i compatibilitat entre aquestes prestacions i la RGC. En cas contrari, es produiria una indefensió del dret al recurs d'alçada de les persones sol·licitants del complement.

En resposta a aquestes propostes, la representant d'UGT proposa la seva disponibilitat no només a reunir-se després, sinó també abans, amb l'objectiu de preparar la reunió.

Per part del representant de CCOO expressa que no pot comprometre de moment i que traslladarà aquestes propostes als seus òrgans de direcció.

A la sol·licitud dels representants de la Comissió Promotora de donar un termini per rebre la resposta a les propostes presentades, el representant de CCOO expressa que no pot comprometre a posar una data.

A la petició de Ramon per la Comissió Promotora de redactar una breu acta amb les conclusions de la reunió, la representació de les entitats no l'estima convenient.

A la petició formulada a la representant d'UGT que ens faciliti l'últim document de dades del mes d'abril, aquesta es compromet a facilitar-los.

Després d'aquesta informació i la corresponent valoració es proposa post-posar l'enviament de la carta recordatori a aquestes entitats, a l'espera de la seva resposta a les peticions realitzades en un temps raonable.

 

Informació de la reunió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb Marea Pensionista

Ramon Franquesa informa del resultat d'aquesta reunió, on a petició del Departament es va abordar la informació sobre la gestió dels complements de pensions no contributives en el marc de la llei de la RGC.

Per part de la representació de la Marea Pensionista es va comunicar als responsables del Departament dels greus incompliments observats en l'aplicació de la llei, així com el ple suport de Marea Pensionista a la Comissió Promotora de la RGC en la seva defensa del compliment de la totalitat de la llei de la RGC.

 

Mocions ajuntaments de Catalunya

S'informa que tres nous ajuntaments Castellar del Vallès, Roda de Berà i Terrassa han aprovat mocions en suport compliment de la llei de RGC. Fins a la data són 17 ajuntaments més la Diputació de Barcelona

S'agraeix de nou a tots ells aquesta iniciativa de suport.

 

2.- Situació implementació de la RGC després de la formació del nou govern de la Generalitat i proposta.

En el debat d'investidura del nou President de la Generalitat es van produir diverses intervencions que van al·ludir a l'incompliment de la llei de la RGC, els problemes en la seva gestió, així com els compromisos per fer realitat el seu compliment.

La formació del nou govern, on es manté l'estructura de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, i es nomena conseller al Sr. Chakir el Homrani, el qual va participar en els treballs de ponència en l'anterior legislatura, obren un nou escenari per fer possible l'aplicació de les resolucions aprovades en el ple del Parlament de 3 de maig, i la implementació plena de la llei de la RGC.

Amb l'objectiu d'establir un diàleg fructífer per al compliment de la llei de la RGC es proposa sol·licitar una reunió amb el conseller Chakis el Homrani.

 

3.- Iniciatives i propostes

- S'informa del progressiu esgotament de l'estoc de guies informatives de la RGC i es proposa una nova edició 500 català i 500 castellà en un format de paper més senzill (model guies editada per USOC)

- Es proposa preparar una roda de premsa o entrevistes amb mitjans, amb les persones afectades per incompliment de la llei que han expressat la seva disponibilitat a denunciar la seva situació als mitjans de comunicació. Prèviament es convocarà a aquestes persones a una reunió amb representants de la Comissió Promotora i de l'equip d'assessorament per preparar aquesta trobada amb els mitjans de comunicació.

- Es proposa una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris per explorar les possibles actuacions per fer complir la llei de la RGC i les resolucions aprovades el 3 de maig.

- Es proposa seguir fent les gestions per celebrar l'acte pendent amb els ajuntaments que van donar el seu suport a la ILP RGC i que en l'actualitat estan aprovant noves mocions.

4.- Curs formació per assessores/s RGC

Es proposa realitzar una sessió formativa per a persones assessores de la RGC el proper dimecres 30 de maig, de 17 a 19 hores al local de FAVB, carrer Obradors 8-10.

Es confirma la disponibilitat de Sixto Garganté per realitzar la sessió formativa.

Es confirma la disponibilitat del local de la FAVB per a aquesta data. Es planteja que de cada punt d'assessorament, localitat, o entitat que col·labora en assessoraments, participin un o dos membres. Es proposa comunicar immediatament.

 

5.- Agenda actes informatius.

S'informa de la realització d'actes informatius de la RGC a Terrassa (assistència de més de 320 persones), Tarragona (mes d'un centenar, Tordera més de 40 persones, Sant Adrià del Besòs (unes 25 persones), Pl. Catalunya al 7è aniversari del 15M.

Propers actes:

5 de juny a Lleida, organitza Plataforma Lleida social.

Pendents de concretar data: Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Ripollet ...

Pendent resoldre disponibilitat local, xerrada sobre dona, pobresa i RGC

 

6.- Trobada amb advocat JJ.Pomar Lafont i informació iniciativa judicial

Després d'haver tractat els punts de l'ordre del dia, Carlos Gómez presenta l'advocat Sr. Joan Josep Pomar Lafont que informa sobre la iniciativa de defensa que està gestionant el seu bufet en relació als recursos de contenciós administratiu per incompliment del silenci positiu que estableix la llei de la RGC, així com la seva disponibilitat per als recursos de contenciós sobre resolucions denegatòries.

En relació, als recursos sobre silenci positiu, aclareix que no es tracta d'una demanda col·lectiva, ja que aquests recursos tenen caràcter individual, sinó que se sol·licitaria al secretari judicial d'aquest tribunal l'acumulació de les demandes individuals presentades. En el cas que aquesta petició no prosperés, gestionarien els recursos individuals.

Informa que les condicions del bufet per encarregar-se de la defensa de les persones demandants són les següents:

- Els costos de la defensa de la demanda es fa càrrec i bufet.

- Un cop obtinguda la sentència favorable de la demanda, la persona demandant d'abonar al bufet un 10% dels ingressos de RGC obtinguts per aquest servei jurídic.

Després de diverses preguntes i aclariments, s'informa al Sr advocat JJ.Pomar Lafont que s'ha de traslladar aquesta informació a Sixto Garganté i als advocats del Col·lectiu Ronda que assessoren jurídicament a la Comissió Promotora, es demana si està disponible per a una trobada que serveixi per aclarir millor les iniciatives legals, i també se li sol·licita que faciliti a la Comissió Promotora els termes generals públics del contracte amb les persones demandants.

S'agraeix la informació facilitada i s'expressa els criteris generals amb què actua la comissió promotora de la RGC en el terreny judicial:

Facilitar la informació de manera pública, transparent i gratuïta a tota la ciutadania sobre les vies de la defensa jurídica, model reclamació silenci positiu, model recurs d'alçada davant resolucions denegatòries, models de recursos contenciós administratiu, via de justícia gratuïta, amb ple respecte a les decisions de les persones afectades sobre la contractació de la seva defensa.

Indicar la via de sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya.

Finalment, es proposa col·laborar en el possible, amb les iniciatives de defensa en marxa per aconseguir el millor resultat d'aquestes i fer complir el dret a la RGC.

 ACORDS

- Post-posar l'enviament de la carta recordatori de compromisos a les entitats, a l'espera de la seva resposta a les sol·licituds efectuades.

- Sol·licitar una reunió amb la Comissió Promotora de la RGC al conseller Sr. Chakir el Homrani per abordar el compliment de la Renda garantida de Ciutadania.

- Convocar a una reunió preparatòria a les persones afectades amb disposició a denunciar la seva situació als mitjans de comunicació.

- Continuar les gestions per realitzar un acte municipalista en defensa de la plena implementació de la RGC

- realitzar nova ronda exploratòria amb els grups parlamentaris

- Convocar sessió formativa per a assessors / es el dimecres 30 de maig, de 17 a 19 hores al local de FAVB, carrer Obradors 8-10

- Traslladar al Col·lectiu Ronda la informació facilitada per l'advocat Sr. Joan Josep Pomar Lafont i gestionar una trobada entre ells amb l'objectiu de intercanviar idees i experiències

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 6 de juny 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 24 maig 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla