Per a les persones que van sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania i han rebut la notificació de resolució que denega aquesta sol·licitud, i consideren que la dita Resolució és incorrecta i es basa en dades o consideracions errònies que no s'ajusten als termes de la llei de la Renda garantida de Ciutadania, els enviem el model de Recurs d'alçada que degudament emplenat poden presentar a les oficines on van tramitar la sol·licitud.

El recurs d'alçada té el termini màxim d'un mes per a la seva presentació, el termini comença a comptar a partir de l'endemà de rebre la notificació de la resolució denegatòria.

Per a omplir el recurs d'alçada segons el model que s'adjunta en català i castellà, han d'omplir les zones ombrejades en groc seguint les indicacions.

On presentar el Recurs d'alçada ?:

A més de les oficines del SOC on es va tramitar la sol·licitud, el recurs d'alçada pot presentar-se al Departament de Treball, Afers socials i famílies, presencialment o per correu administratiu, sempre per duplicat per obtenir la còpia del seu registre:

1) Oficines del SOC

2) Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

 3) per correu administratiu, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

Adjuntem en format doc. el model de document de recurs d'alçada

Aquest model de document ha estat facilitat pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 
Joomla templates by a4joomla