COMUNICAT sobre documentació per fer reclamació en el cas de de no haver rebut notificació de resolució transcorregut el termini màxim establert

 

Sol·licituds presentades entre 15 de setembre de 2017 i 14 de novembre de 2017 (termini màxim excepcional de resolució de cinc mesos)

Per a les persones que van sol·licitar la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania entre el 15 de setembre i 14 de novembre de 2017, i que transcorreguts cinc mesos des de la data de sol·licitud no han rebut notificació de la resolució, s'ha d'entendre estimada la sol · licitud (veure Article 26, Apartat 2, de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania).

En el cas de comprovar que aquesta prestació no ha estat abonada adjuntem un model de document de reclamació perquè l'administració corresponent de la Generalitat de Catalunya faci efectiva la prestació.

Aquest document després de ser emplenat introduint les dades sol·licitades en els espais ombrejats en groc i signat per la persona que va fer la sol·licitud, s'ha de presentar sempre per duplicat. 

 

Sol·licituds presentades a partir del 15 de novembre de 2017 (termini màxim de resolució de quatre mesos)

Per a les persones que van sol·licitar la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania a partir del 15 de novembre de 2017, i que transcorreguts quatre mesos des de la data de sol·licitud no han rebut notificació de la resolució, s'ha d'entendre estimada la sol · licitud (veure Article 26, Apartat 2, de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania).

En el cas de comprovar que aquesta prestació no ha estat abonada adjuntem un model de document de reclamació perquè l'administració corresponent de la Generalitat de Catalunya faci efectiva la prestació.

Aquest document després de ser emplenat introduint les dades sol·licitades en els espais ombrejats en groc i signat per la persona que va fer la sol·licitud, s'ha de presentar per duplicat.

 

On presentar el document de reclamació ?:

1) Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

2) Oficines del SOC

3) per correu administratiu, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

4) Oficines de Benestar Social -. http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/adreces.jsp?tema=Serveis%20socials&subTema=Oficines+de+Benestar+Social+i+Fam%EDlia&codi=57

Adjuntem en format doc els models de documents corresponents al termini administratiu excepcional de cinc mesos, i el de quatre mesos.

1) Apuntador al model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu en peticions del primer període, aquelles realitzades Entre 15 de setembre 2017 i 14 de novembre 2017.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/467-modelo-especifico-para-solicitar-la-ejecucion-de-la-rgc-por-silencio-positivo-en-peticiones-del-primer-periodo

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

2) Apuntador al model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu en les peticiones realitzades després del dia 14 de novembre 2017.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/465-modelo-reclamacion-pago-silencio-positivo-despues-de-2-primeros-meses-3

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Joomla templates by a4joomla