Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Assisteixen a la reunió: Carmen Aguirre, Ana Mª Bajo, Assumpta Barbens, Enriqueta Duran, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Carlos Gómez, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Marta Afuera, Francesc Arnau, Judit Borrell, Lluc Cahis, Neus Escofet, Erika Fabregat, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, Marcos Martin, Carme Martínez, Joan Miquel Ortiz, Carlos Rodriguez, Montserrat Rosaura, Tamara Ruiz i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Comiat a Jaume Botey i Vallès

2.- Reconeixement de la Comissió Promotora com a Grup d'interès

3.- Informacions i gestió acords anterior reunió Comissió Promotora

4.- Informació sobre queixes sobre la gestió de l'administració, denegacions de sol·licituds, etc., rebudes per la Comissió Promotora de la RGC.

5.- Agenda d'actes

 

1.- Comiat a Jaume Botey i Vallès

Es recorda a Jaume Botey. La cerimònia religiosa de comiat es va celebrar el dilluns 19 de febrer a l'Hospitalet de Llobregat.

Diosdado informa de la conversa amb la seva companya Pilar sobre la possibilitat d'organitzar un acte sobre la trajectòria social de Jaume i la seva aportació a diverses causes, pau, drets persones immigrants, solidaritat amb lluites obreres, i la Renda Garantida de Ciutadania. Es faran les gestions per realitzar aquest acte.

 

2.- Reconeixement de la Comissió Promotora com a Grup d'interès

S'informa que el passat dijous 8 de febrer es va rebre la notificació del Parlament que comunicava l'aprovació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a Grup d'interès dins de la categoria III d'organitzacions no governamentals, fundacions i associacions, plataformes i xarxes , coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes d'activitat col·lectiva sense ànim de lucre.

Aquest reconeixement facilita una relació més àgil i transparent amb els diversos grups parlamentaris i l'activitat parlamentària sobre els objectius i iniciatives que gestioni la Comissió Promotora.

 

3.- Informacions, gestió acords anterior reunió Comissió Promotora

S'agraeix la documentació facilitada per diverses entitats que van participar en la "Reunió informativa" sobre la Renda Garantida de Ciutadania celebrada el 2 de febrer de 2018 amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies. Aquest document s'adjuntarà amb la present acta per al seu coneixement.

S'informa que els grups parlamentaris PSC i Catalunya en Comú-Podem han presentat sengles iniciatives les notes informatives s'adjunten en la present acta. El PSC ha expressat davant en Síndic de Greuges seva preocupació sobre la lentitud de la gestió administrativa en la RGC i sol·liciten que controli la implementació d'aquest dret. Catalunya en Comu-Podem "denuncia la manca de recursos suficients que està deixant durant mesos sense rebre la RGC a gent que té dret".

Enriqueta informa que després de realitzar gestions davant el Departament de Treball aquest ha anunciat que a mitjans del mes de març organitzaran una reunió amb les entitats que van participar el passat 2 de febrer per informar sobre la resolució dels expedients de sol·licitud de la RGC.

S'informa de les gestions realitzades davant l'ajuntament de Barcelona sobre la possibilitat d'assessorament per a la presentació de recursos d'alçada davant les resolucions denegatòries, sobre les vies per a comunicacions administratives a les persones sense sostre que realitzin sol·licituds, i sobre la disponibilitat de locals per que la Comissió Promotora s'ubiqui un punt d'assessorament regular. Sobre la primera qüestió l'ajuntament informa que a les oficines de prestacions en Carrer Aragó 344 que ja realitzaven assessoraments per a les sol·licituds, també es disposarà del corresponent assessorament per a les persones que vulguin presentar recursos davant resolucions denegatòries. També indiquen la institució per dirigir-se a les persones sense sostre, i expressen que intentaran esbrinar la disponibilitat d'algun local per a la tasca d'assessorament sol·licitada. Es proposa tenir una reunió oficial entre la Comissió Promotora i l'equip tècnic corresponent de l'ajuntament per oficialitzar aquests compromisos, per part de la Comissió participarien Juanjo, Carlos, Carme i Diosdado.

La representant d'USOC Núria Farrús informa que el seu sindicat organitzarà una permanència d'assessorament sobre la RGC i quan el tinguin disposat donaran les dades d'horari i lloc.

S'informa que el dijous 1 de març tindrà lloc una consulta al Col·lectiu Ronda d'advocats sobre l'assessorament llegar davant recursos, etc.

Assumpta de IAC informa del caos en la gestió de les oficines del SOC sobre la gestió de la RGC, que es donen cites prèvies molt llunyanes, també mostra la seva disposició a organitzar trobades informatives entre el personal de les oficines del SOC i la Comissió Promotora per intercanviar consultes.

Juanjo informa de les gestions per organitzar un equip d'assessorament amb persones voluntàries de la Comissió Promotora, entre elles estaria Carlos Gómez, Miquel Ibarz, etc.

Diosdado proposa obrir un correu electrònic de la Comissió Promotora només per assessorament per a les persones que han sol·licitat la RGC.

Patrizia proposa buscar una solució al requeriment administratiu de comptes bancaris per percebre la prestació de la RGC, en tenir aquests comptes comissions. Miquel informa que hi ha entitats bancàries que no cobren. Es proposa comprovar que entitats no cobren per informar les persones sol·licitants.

 

 4.- Informació sobre queixes sobre la gestió de l'administració, denegacions de sol·licituds, etc., rebudes per la Comissió Promotora de la RGC.

S'informa que fins a la data s'han rebut l'email de la RGC diversos missatges de persones que han sol·licitat la RGC, que poden classificar-se de la següent manera:

- 4 missatges expressant queixes sobre la gestió de l'administració en la tramitació de la sol·licitud.

- 7 missatges que informen de resolucions denegatòries o rebuig de la prestació, algunes d'elles documentades amb la còpia de la resolució. En aquests missatges es denuncia els termes de la denegació.

- 2 missatges que informen sobre mala informació al SOC a les persones sol·licitants de la RGC en el sentit que si no subscriuen els acords sobre plans d'inserció no afecta la RGC, o que si subscriuen els cursets els costaria diners ...

- 1 missatge amb comunicació d'extinció de la prestació per "no facilitar la tasca de les persones que valoren, proporcionar dades necessàries i respondre als requeriments".

- 3 missatges que denuncien requeriment de documentació que faltava quan informen que la van lliurar degudament en la seva totalitat ...

Davant l'acumulació de queixes i denúncies es proposa fer un document que reculli textualment les queixes i documentació, respectant l'anonimat de les persones, incorporant la data de l'email, que serveixi per fonamentar les gestions de denúncia sobre la gestió administrativa, i proposar solucions i alternatives.

També es faran gestions directament davant l'administració sobre els casos més greus.

Es proposa fer nova sol·licitud de reunió amb el Departament de Treball per a presentar les noves incidències observades i sol·licitar informació actualitzada implementació RGC. També es proposa organitzar nova ronda d'informació i consultes amb els grups parlamentaris sobre la implementació de la llei.

 

5.- Agenda d'actes

S'informa dels diversos actes realitzats sobre la RGC el 16 de febrer lliurament certificat de reconeixement i compromís a l'alcaldessa de Sant Boi Lluïsa Moret, acte informatiu el mateix dia a Nou Barris.

S'informa de propers actes informatius el 24 de febrer amb Avalots d'UGT a Cabrera de Mar, 9 de març a Tarragona ciutat, 15 de març a Cornellà, 17 de març a Carmel de Barcelona, ​​21 de març a Can Riera de l'Hospitalet, abril 14 nou acte a l'Hospitalet, 16 o 17 d'abril a Ripollet, 24 d'abril a Girona.

 

ACORDS

- Fer gestions per acte d'homenatge sobre la trajectòria social de jaume Botey

- Sol·licitar reunió amb equip tècnic de l'ajuntament de Barcelona per oficialitzar resultat gestions realitzades

- Gestionar posada en marxa equip d'assessorament de la Comissió Promotora i email específic d'assessorament.

- Organitzar trobada informativa / consultiu amb personal del SOC

- Fer document resum amb queixes i denúncies

- Demana una reunió de la Comissió Promotora i entitats que col·laboren amb el Departament de Treball

- Gestionar nova ronda amb grups parlamentaris amb delegació Comissió Promotora

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 7 març 2018 a les 17:00 h. en local de UGT, Rambla del Raval nº 39, 6ª Planta (sala de premsa).

Barcelona, 26 febrer 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

Joomla templates by a4joomla