Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Assisteixen a la reunió: Marta Afuera, Francesc Arnau, Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Carlos Gómez, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Marcos Martin, Carme Martínez, Manel Navarro, Carlos Rodriguez, Montserrat Rosaura, Tamara Ruiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Jaume Botey, Lluc Cahis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz i Xan Da Torre.

Diosdado informa de l'estat de salut de Jaume Botey després de la seva visita a l'hospital de Bellvitge. Es troba en procés de recuperació després de superar el moment crític de la malaltia.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris

2.- Informació gestió sol·licitud de reunió amb la Direcció d'economia social i proposta de nota

3.- Segon qüestionari per presentar en reunió 2 de desembre amb el Departament de Treball

4.- Informació agenda d'actes

5.- Altres qüestions

 

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris

Diosdado informa de la ronda de reunions amb representants dels grups parlamentaris de PSC, Catalunya en Comu-Podem, CUP i Ciutadans. S'està gestionant trobades amb la resta de grups un cop es coneguin les persones responsabilitzades de l'àmbit de seguiment de la RGC.

En aquesta ronda s'ha informat de la situació de la gestió administrativa de la RGC, dels problemes detectats, així com de les dificultats per obtenir una informació directa i contrastada de la Direcció d'economia social sobre la situació dels expedients de la RGC.

També s'ha abordat els temes pendents de solució com la correcció de l'error de la prestació econòmica de la segona persona, l'actualització de l'IRSC, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, la defensa de la llei davant d'una gestió administrativa restrictiva i errònia, i sobre la posada en marxa de la Comissió de Govern de la llei de la RGC així com la definició de la seva composició.

Representants d'aquests grups parlamentaris faciliten informació d'interès que confirma l'abonament de prestacions de la RGC (Document s'adjunta a l'acta) i expressen la seva disposició a col·laborar en la solució dels problemes plantejats situant les diverses alternatives existents per corregir la quantia econòmica de la prestació de la segona persona, nova gestió davant els lletrats o proposta de modificació de llei limitada a corregir aquest error i de caràcter unànime; marc del proper debat pressupostari per introduir l'actualització de l'IRSC; possibles iniciatives parlamentàries per posar data a la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial en cas de bloqueig d'aquest objectiu a la Comissió de govern una vegada aquest decretada i en funcionament; proposta d'iniciatives legals en cas d'incompliment de la llei de la RGC, etc.

No obstant això, fins que no es formi el govern de la Generalitat, la capacitat d'actuació dels grups parlamentaris és limitada. S'acorda seguir en contacte.

 

2.- Informació gestió sol·licitud de reunió amb la Direcció d'economia social i proposta de nota

S'informa de les diverses gestions realitzades per concretar la reunió amb la Direcció d'economia social després de registrar-la sol·licitud el passat 5 de gener. Aquesta reunió estava compromesa en la reunió del 29 de novembre de 2017 amb la Direcció d'economia social, pendent de data.

Diverses entitats socials que van participar en la reunió de 29 de novembre ens informen que la Secretaria del Departament de Treball ha convocat reunió el proper 2 de febrer a una part de les entitats que formaran part de la futura Comissió de govern de la llei. En aquesta convocatòria exclouen els representants de la Comissió Promotora de la RGC.

Després fer-nos arribar la majoria d'entitats socials el seu malestar per aquesta exclusió, es presenta a la reunió un esborrany de Nota per dirigir amb caràcter urgent a la Secretaria del Departament de Treball on se sol·licita la participació dels representants de la Comissió Promotora en la reunió del 2 de febrer.

Després de diverses intervencions i consideracions de suport s'acorda enviar la Nota excloent l'últim paràgraf (s'adjunta amb l'Acta).

Es proposa, en funció del tipus d'informació que es doni en aquesta reunió, elaborar una comunicació.

 

3.- Segon qüestionari per presentar en reunió 2 de desembre amb el Departament de Treball

Diosdado dóna lectura a l'esborrany d'un segon qüestionari de consideracions i preguntes per presentar a la reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Families el 2 de febrer.

En aquest qüestionari s'actualitzen preguntes anteriors i s'incorporen noves qüestions resultants dels incidents observats en la gestió administrativa.

Després de diverses intervencions de dóna el vistiplau al segon qüestionari (s'adjunta amb l'acta)

 

4.- Informació agenda d'actes

S'informa que el 16 de febrer a les 11 hores es farà entrega a l'Alcaldia de Sant Boi de Llobregat del certificat de reconeixement i compromís (a l'acte assistiran Diosdado i Enriqueta Duran).

El mateix dia 16 a les 19:30 hores acte informatiu sobre la RGC al Casal Prosperitat de Nou Barris organitzat per Pastoral Obrera.

Febrer 23 acte informatiu sobre la RGC a la ciutat de Tarragona (pendent local)

Febrer 26 xerrada a la RGC organitzat per la Taula Social de Sants (pendent hora i local)

Març 17 acte informatiu al matí al Carmel, Horta-Guinardó (pendent hora i local).

 

5.- Altres qüestions

S'aborda l'objectiu de disposar d'un formulari per als recursos d'alçada en cas de denegació de la sol·licitud de prestació de la RGC. S'analitzen els riscos d'un model únic donada la varietat de possibles causes de denegació. Enriqueta Duran informa que ha trobat un model de recurs sobre una prestació similar d'Extremadura que ens farà arribar. Es proposa estudiar com organitzar millor la col·laboració d'entitats per atendre o orientar la presentació de possibles recursos.

Francesc Arnau de Viladecans informa de les gestions realitzades amb entitats veïnals i socials de la localitat per a assessorament de les persones sol·licitants de la RGC. Proposa una reunió informativa / formativa a Viladecans.

En relació a les tasques informatives s'insisteix en exigir a l'Administració de la Generalitat que faci una política informativa de caràcter permanent.

Sobre la presentació de la documentació per les persones sol·licitants de la RGC en la cita prèvia, Laura Marí informa que l'administració té un termini de quinze dies per requerir la documentació que pogués faltar.

Enriqueta Duran passa extracte bancari de l'aportació de 200 euros efectuada per UGT per les guies informatives.

Finalment, en la pròxima reunió de la Comissió Promotora, en funció de la informació que el Departament Treball faciliti sobre el moment de la gestió de la RGC, i sobre el volum de sol·licituds atorgades o denegades de RGC, es valoraran els possibles escenaris i iniciatives a emprendre.

 

 

ACORDS

- Enviar Nota a la secretaria del Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat, sol·licitant la participació dels representants de la Comissió Promotora de la RGC en la reunió convocada per al divendres 2 de febrer.

- Presentar segon qüestionari en la reunió amb el Departament el 2 de febrer

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 7 febrer 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 1 febrer 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

Joomla templates by a4joomla