Donades les consultes sobre el calendari de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania i els dubtes que hi ha sobre aquest tema, ens agradaria aclarir el següent: 

  • En la primera fase, dates del 15 de setembre al 15 de novembre de 2017, la Generalitat té un termini de 5 mesos, a comptar de la presentació de cada sol·licitud, per donar la resposta administrativa; és a dir que cada sol·licitud presentada entre aquestes dates ha de ser resposta als 5 mesos de la seva presentació, i en cas de resposta afirmativa el pagament serà amb caràcter retroactiu des del 15 de setembre. Si la Generalitat no respon als 5 mesos de la sol·licitud es considerarà que es té dret a la RGC, i es cobrarà amb efectes del 15 de setembre. 
  • Si la petició ha estat feta a partir del 16 de novembre de 2017 La Generalitat té un termini de 4 mesos, des de la presentació de cada sol·licitud, per respondre, i en cas de ser resposta afirmativa el pagament és amb caràcter retroactiu des de la data de petició de cita prèvia. Si la Generalitat no respon als 4 mesos de la sol·licitud es considerés que es té dret a la RGC, i es cobrarà amb efectes de la data en què es va fer la sol·licitud de cita prèvia.
Joomla templates by a4joomla