COMUNICAT

Avui dimecres 29 de novembre a les 10 hores del matí s'ha reunit una delegació formada per representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (Sr. Diosdado Toledano), Càritas de Barcelona (Sra. Mercè Darnell), Col·legi oficial de treball social de Catalunya (Sra. Mercè Civit), ECAS (Sra. Sira Vilardell), UGT (Sra. Enriqueta Duran i CCOO (Sra. Carmen Martínez), amb la Direcció General d'Economia social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, representada pel Sr. Josep Vidal, que ha estat acompanyat per Isabel García responsable de l'Òrgan Tècnic de la Renda garantida de Ciutadania (RGC), i altres persones tècniques vinculades a la Direcció General.

Aquesta reunió va ser sol·licitada per la Comissió Promotora de la RGC per tractar sobre els diversos problemes detectats en la gestió de la tramitació de sol·licituds de la RGC i aplicació d'aquesta llei.

En l'obertura de la reunió el director general Sr. Josep Vidal, després de presentar a la resta de responsables presents, va fer un repàs a la gestió realitzada sobre la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania, expressant que s'havien cobert els principals objectius de manera efectiva, i detectat algunes incidències menors que s'han tractat de solucionar. Pel que fa a la previsió sobre la resolució de les sol·licituds en tramitació va informar que s'atindran als terminis que estableix la llei, i que les primeres resolucions es produirien el gener de l'any 2018.

A continuació, el representant de la Comissió Promotora de la RGC va fer entrega d'un qüestionari al Sr. Josep Vidal on es formulen diverses preguntes relacionades amb les incidències detectades en la sol·licitud i gestió de les cites prèvies, l'estat de les resolucions de les sol·licituds gestionades, sobre les dades de prestacions d'RGC abonades, dels plans d'inserció social i laboral que preveu l'aplicació de la llei, i dels mitjans informatius i d'assessorament a les persones que sol·liciten la RGC.

En el repàs als diversos apartats es va establir un diàleg entre les dues delegacions que va permetre aclarir positivament alguns temes:

- Les persones sense sostre, o amb dificultat per gestionar la sol·licitud via telefònica o web, poden informar-se, assessorar-se i gestionar la sol·licitud a qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) o d'Afers socials i famílies (OASF) de la Generalitat.

- Sobre els joves extutelats per la Generalitat, entre 18 i 23 anys, l'Òrgan Tècnic de la RGC té voluntat de facilitar el seu accés a la RGC.

- Es parlarà amb les entitats socials homologades per establir les accions de col·laboració en el marc dels programes i plans d'inserció social, etc.

Davant la sol·licitud d'agilitar les resolucions de les sol·licituds d'RGC presentades, la responsable de l'Òrgan Tècnic de la RGC Sra. Isabel García informa que s'està treballant en la tramitació de més de 1.800 expedients procedents de sol·licituds de la RMI (PIRMI) que en cas de resolució positiva percebran la RGC. Un cop realitzada aquesta tasca tramitaran els expedients de RGC pendents de resolució (prop de 31.000 a data de 14 de novembre) i que compliran els terminis i criteris disposats al respecte en la llei.

Finalment, la responsable de l'òrgan tècnic de la RGC es compromet a donar resposta a les preguntes i peticions del qüestionari presentat, sobre les que necessiten demanar dades, i a oviembr pròximes reunions per facilitar la oviembren i el diàleg amb la representació de la Comissió Promotora i de les entitats socials presents sobre la gestió de la RGC.

Barcelona 29 de novembre 2017

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

 
Joomla templates by a4joomla