CARTA A LA CONSELLERÍA DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

Durant les primeres setmanes de posada en marxa dels serveis per atendre les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania s'han detectat diversos problemes, dificultats d'accés a aquests serveis, informacions inexactes, normes per als empleats que atenen aquests serveis amb imprecisions, etc. També ens ha arribat alguna queixa de persones que percebien la RMI, han estat donades de baixa de la RMI sense assignar-los la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Reunida la Comissió Promotora va acordar dirigir-se a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per sol·licitar-li:

1.- Convocar una reunió urgent amb les diverses entitats socials que han detectat aquests problemes i que participen o col·laboren amb la Comissió Promotora de la Renda garantida de Ciutadania per abordar les mesures correctores.

2.- Agilitzar la constitució de la Comissió de govern de la Renda Garantida de Ciutadania.

3.- Fer-li arribar la proposta d'incorporar en la composició de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania, en virtut de la seva experiència i tasca, les següents entitats socials:

Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Càritas, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i ECAS.

 

Barcelona, 13 d’octubre 2017

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla