Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Jaume Botey, Antoni Ferret,Juan Carlos Larrañaga, Amparo López, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz,  Margarita Raven, Eduard Romo, Alberto Semidey, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano i Santiago Torras.Justifiquen absència: Lluc Cahis, Javier Bernad, David Cordoba, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Elena Ferrero, Pedro Fernandez, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, David Papiol, Pepe Rodado, Carles Rodríguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Xan da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Preparació Acte 15 setembre

3.- Edició guies informatives, breu i completa.

1.- Informacions

S'informa de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (núm. 7429-8.8.2017) de la correcció d'errors de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. La correcció d'errors modifica a l'alça les quanties de la segona persona (+10 euros/mensuals), al no haver aplicat correctament el 50% sobre la quantia de la primera persona. Així mateix, aquesta correcció incrementa la xifra final resultat de la suma de les quanties en la unitat familiar.

El document de la correcció s'ha distribuït als membres de la Comissió Promotora.

2.- Preparació Acte 15 setembre

S'informa del registre de la sol·licitud de l'espai de la plaça del Rei per l'acte del 15 de setembre a l'Oficina d'Atenció ciutadana del Districte de Ciutat Vella, per a això s'ha emplenat el formulari corresponent, i s'estan fent gestions per a contractar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil requerida.

A continuació, es fa un repàs de les tasques de preparació de l'acte: L'equip de so per a les actuacions musicals està compromès per EUiA. La tarima i la connexió elèctrica està pendent de la gestió de responsables de l'ajuntament. Cal fer també gestions per a les cadires. Cal obtenir una carpa i la taula corresponent per posar els materials informatius de la RGC. Es proposa instal·lar la pancarta de la RGC com a fons de l'escenari.

Sobre la presentació de l'acte es proposa a persones amb soltesa i empatia per conduir aquest tipus d'acte, com Núria Garrido, o altres persones de semblant perfil.

Pel que fa a les intervencions musicals Judit confirma l'actuació de Roger (guitarra), s'estan fent gestions cap a altres cantants, també s'està a l'espera de les gestions de Lluc Cahis. Santiago Torras informa de la disposició de la cantant Cecilia Bellorín.

S'insisteix en l'objectiu d'aconseguir la participació, de diversos cantants o grups musicals per cobrir l'horari previst, inici a les 19 hores i final a les 22 hores. Tema que s'haurà de concretar en la propera reunió. A partir d'aquest moment cal preparar i editar un cartell de convocatòria.

3.- Edició guies informatives, breu i completa

Patrizia presenta l'esborrany de guia completa en català. Jaume Botey sol·licita l'esborrany per fer-lo arribar a diverses entitats i recollir la seva opinió.

S'informa que també hi haurà una versió en castellà.

A més, es distribuirà properament un full informatiu per les dues cares, en català i castellà.

ACORDS

- Fer les gestions per preparar l'acte i Obtenir el compromís de participació de cantants i grups musicals.

- Acabar l'edició de la Guia completa en català i castellà, així com del full informatiu. Fer gestions per a la impressió d'una edició de 1.000 exemplars de la guia (en cada idioma), així com del full informatiu.

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 7 de setembre de 2017 a les 17:00 hores al local de AICEC-ADICAE, carrer Creu dels Molers nº 13 (prop estació de metro de Poble Sec/sortida carrer Parlament, línia III)

Barcelona, 4 de setembre 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

 

 

Joomla templates by a4joomla