Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Lluc Cahis, Miquel Cirera, Neus Escofet, José Miguel Esteban, Erika Fabregat,  Francisco José Falcón, Laurent Faucheux, Antoni Ferrer, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Juan Piera, Eduard Romo, Montserrat Rosaura, Manuel Saavedra, Juanjo Salbia, Alberto Semidey, Diosdado Toledano i Manuel Vargas. Justifiquen absència: Javier Bernad, Jaume Botey, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Agnés Felis, Elena Ferrero, Pedro Fernandez, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Pilar Malla, Laura Marino, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, Joan Miquel Ortiz, David Papiol, Pepe Rodado, Carles Rodriguez, Llorenç Serrano i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

 

1.- Informació distribució Document Reconeixement i Compromís. Propostes.

2.- Edició guies informatives, breu i completa. Informacions pendents.

3.- Preparació acte festiu divendres 15 de setembre.

 

1.- Informació distribució Document Reconeixement i Compromís. Propostes

Després de l'Acte de 14 de juliol on es van lliurar 90 Documents de reconeixement i compromís a altres tants representants d'entitats socials, cíviques i polítiques, així com a persones que van subscriure l'esmentat Document, al llarg d'aquests dies se segueixen lliurant als que per raons d'agenda no van poder assistir-hi. A més de la Fundació Mª Aurèlia Capmany, Álvaro García i Sheila, en la pròpia reunió en comptar amb la presència de Lluc Cahis se li va fer entrega dels Documents per JERC i ERC.

A la petició de publicar ja el llistat d'entitats que han recollit el Document, Diosdado va proposar esperar fins que aquelles entitats que per causes alienes no han subscrit encara el compromís, puguin fer-ho.

També es va informar que l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha iniciat el procediment per a aprovar els termes del Document. Montserrat informa que l'ajuntament de Terrassa està en això. L'objectiu és realitzar un acte amb els ajuntaments en el mes d'octubre.

Diosdado proposa lliurar el Document en reconeixement de la seva col·laboració a totes les persones que han participat en l'activitat de la Comissió Promotora. Algunes persones ja ho han rebut després de subscriure el document. Es proposa organitzar un dinar o sopar dels membres de la Comissió Promotora i fer el lliurament.

 

2.- Edició guies informatives, breu i completa. informacions pendents

S'informa del procés d'edició de les dues guies, una breu i una altra més extensa. Diosdado informa que també es té la versió en castellà.

S'està a l'espera que el govern defineixi públicament en què oficines administratives pot sol·licitar la prestació les persones beneficiàries del complement a les prestacions socials de l'estat. Sense aquesta informació no poden tancar-se les guies informatives de la Comissió Promotora.

Montserrat informa d'altres iniciatives informatives del propi Col·legi o del govern.

Patrizia proposa reunir el més aviat possible amb Sixte per tancar els temes d'estil, format i enmaquetado, ja que ella estarà alguns dies fora.

Un cop editades les guies es procedirà a la seva difusió online entre les entitats, ajuntaments i persones que hi col·laboren. I s'ha de fer una edició impresa limitada.

 

3.- Preparació acte festiu divendres 15 de setembre

S'informa del registre el dilluns 17 de juliol a l'Oficina d'Atenció de Ciutat Vella de Barcelona de la sol·licitud d'espai públic per a l'acte festiu de 15 de setembre, en un horari comprès entre les 19 i 22 hores. L'espai públic sol·licitat és en primer lloc la Plaça del Rei, i en segon lujar la Plaça dels Àngels. També se sol·licita la logística per a l'acte, connexió elèctrica, tarima o plataforma per a la presentació de l'acte i intervencions musicals, pantalla, cadires, etc.

A l'espera de la resposta de l'ajuntament es proposa prendre contacte amb diverses entitats que disposen d'equip de so i altaveus perquè el facilitin per a aquest dia.

També es proposa realitzar gestions cap a músics, artistes, poetes, grups de teatre, per anar confeccionant el desenvolupament de l'acte. Davant la consideració de possibles despeses per contractar aquests artistes, es proposa què donada les característiques de l'acte, celebració d'un dret social en la lluita contra la pobresa, les intervencions seran gratuïtes. També es proposa gravar en vídeo l'acte.

 La possibilitat de realitzar un pica-pica és qüestionat per la dificultat de gestionar-lo en un espai públic d'accés obert.

Lluc es compromet a realitzar gestions cap a grups musicals que coneix, i altres compas informen de la possibilitat de contactar amb altres artistes.

Amb l'objectiu de preparar en condicions l'esmentat acte es proposa realitzar la propera reunió de la Comissió Promotora el dimecres 30 d'agost.

 

ACORDS

- Continuar distribució Document Reconeixement i Compromís. Preparar acte municipal a l'octubre on fer lliurament del Document als ajuntaments que el subscriguin. Preparar menjar/sopar de les persones que han col·laborat en els Treballs de la Comissió Promotora per al mes de setembre.

- Fer gestions per conèixer les vies administrativa per sol·licitin la RGC i finalitzar l'edició de les dues guies, breu i més extensa, en versions català i castellà, en format online i impresa.

- Desenvolupar els treballs preparatoris de l'acte festiu de 15 de setembre.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 30 d'agost de 2017 a les 17:00 hores al local de AICEC-ADICAE, carrer Creu dels Molers nº 13 (prop estació de metro de Poble Sec/sortida carrer Parlament, línia III)

 

Barcelona, 19 de juliol 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla