INTERVENCIÓ DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA RGC AL PLE DEL PARLAMENT DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2017

SIXTE GARGANTÉ

JA FA MÉS DE TRES ANYS, EL DIA 26-03-2014 VAREM PRESENTAR AL PLE DE PARLAMENT EL PROJECTE DE LLEI PER REGULAR LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, NASCUT DE LA INICIATIVA POPULAR

AVUI LA COMISSIÓ PROMOTORA VOL FER UNES CONSIDERACIONS, DE FET 5 CONSIDERACIONS, SOBRE EL CONTINGUT I EL VALOR DE LA LLEI QUE S’ HA D’ APROBAR

1ª.- ES TRACTA D’ UN DRET SUBJECTIU A UNA PRESTACIÓ ECONÒMICA QUE EL GOVERN I EL PARLAMENT HAURAN DE GARANTIR PER QUE QUI A CATALUNYA ESTIGUI PER SOTA DEL LLINDAR DE LA POBRESA, DISPOSI D’ UNS INGRESSOS ECONÒMICS QUE LI GARANTEIXIN UNA VIDA DIGNA.

2ª.- LA RGC ÉS UNA PRESTACIÓ ECONÒMICA SUFICIENT; PER PRIMERA VEGADA ES RECONEIX QUE LA QUANTIA QUE DETERMINA EL LLINDAR DE LA POBRESA, SIGUI, A LA VEGADA, LA QUANTIA DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA PER SORTIR-NE.

ENCARA QUE NO SERÀ REALITAT, AL 100 PER 100, FINS D’ AQUÍ A UNS 30 MESOS, L’ 1 D’ABRIL DE 2020, A PARTIR DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2017, LA QUANTITAT SERÀ D’ UN 85% PER LA 1ª PERSONA DEL NUCLI FAMILIAR I PODRÀ ARRIBAR FINS A UN MÀXIM DE 1.000 EUROS AL MES, EN NUCLIS DE 5 PERSONES

AQUEST DRET, QUE BENEFICIARÀ A MOLTÍSSIMES  PERSONES I FAMILIES SUPOSA, TAN PEL QUE FA AL SEU CARÀCTER DE DRET SUBJECTIU COM PER LA SUFICIÈNCIA ECONÒMICA, UN TRECTAMENT TOTAL AMB LA RENDA MÍNIMA S’ INSERCIÓ, QUE QUEDA LEGALMENT DEROGADA.

I COMPORTA TAMBÉ UN PRIMER PAS EN LA IMPRESCINDIBLE LLUITA PER ERADICAR LA POBRESA INFANTIL.

3ª.- LA LLEI DE LA RGC TAMBÉ ÉS RESPECTUOSA AMB LA REGULACIÓ QUE DEL DRET FA L’ ARTICLE 24.3. DE L’ ESTATUT, “TOTES LES PERSONES O FAMILIES”,

REGULA EL DRET SUBJECTIU DE TOTES LES PERSONES POBRES,

·      ESTIGUIN EN SITUACIÓ D’ EXCLUSIÓ O D’ ATUR

·      NO TINGUIN INGRESSOS ECONÒMICS

·      SIGUIN POBRES MALGRAT TREBALLIN O MALGRAT COBRIN PRESTACIONS, PENSIONS O AJUTS DE L’ ESTAT

·      TINGUIN LA CONDICIÓ DE PERSONES REFUGIADES

 

Ø  A AQUELLES QUE NO TINGUIN CAP TIPUS D’INGRÉS,  ELS HI FARÀ EFECTIVA UNA PRESTACIÓ ÍNTEGRA DE LA RGC

 

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN INGRESSOS EN CUANTÍA INFERIOR A LA RGC, FENT EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN LA CONDICIÓ DE FAMILIA MONOPARENTAL AMB FILLS I TINGUIN RENDES DE TREBALL A TEMPS PARCIAL (FONAMENTALMENT DONES), ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES QUE TINGUIN PENSIONS , PRESTACIONS O AJUTS DEL’ ESTAT, EN CUANTIA INFERIOR A LA RGC, ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

Ø  A AQUELLES PERSONES QUE TINGUIN LA CONDICIÓ DE REFUGIADES, I QUE FINALITZIN LA PROTECCIÓ QUE ELS HI DONA EL PLA D’ AJUT AL REFUGIAT, ELS HI FARÀ EFECTIVA LA QUANTIA ECONÓMICA PER ARRIBAR AL 100% DE LA RGC

EN AQUEST SENTIT LA RGC TAMBÉ TRENCA TOTALMENT AMB EL PIRMI, I ESTABLEIX UNA TRANSITORIETAT I UN INICI AMB EL QUE ES VOL PRIORITZAR A LES DONES EN SITUACIÓ DE POBRESA, MALGRAT TREBALLIN, I ALS PENSIONISTES QUE COBREN UNA PENSIÓ PEL SOTA DEL LLINDAR DE LA POBRESA.

4ª.- PER POSSAR EN VALOR QUE, TAMBÉ PER PRIMERA VEGADA, ES RECONEIX, COM NO PODIA SER D’ UNA ALTRA FORMA, EL SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU EN LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE DRETS,

QUE SUPOSA NO NOMÉS POSSAR EN VALOR ELS DRETS DELS CIUTADANS I CIUTADANES, SINO TAMBÉ EL RECONEIXEMENT DE L’ EFICIÈNCIA DE L’ ADMINISTRACIÓ EN LA GESTIÓ QUE N’ HA DE FER.

5ª.- PER ACABAR, NOMÉS ENS QUEDA DEMANAR QUE TOTS ELS ESFORÇOS FETS FINS ARA PER TOTHOM,

Ø  ENTITATS,

Ø  ORGANITZACIONS,

Ø  ASSOCIACIONS,

Ø  PERSONES,

Ø  AJUNTAMENTS,

Ø  GENERALITAT, AMB UN RECONEIXEMENT ESPECIAL A LA CONSELLERA,  

PER APROVAR LA LLEI DE LA RGC,

TINGUIN LA NECESSÀRIA CONTINUÏTAT A L’ HORA DE DONAR A CONÈIXER AQUEST NOU DRET I A L’ HORA DE FER-LO EFECTIU A QUI EN TINGUI NECESITAT.

MOLTES GRÀCIES.

Joomla templates by a4joomla