Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   10/07/2017

ACTA N º 100

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Miquel Cirera, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Juan Piera, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Erika Fabregat, Agnés Felis, Antoni Ferrer, Elena Ferrero, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Laura Marino, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, David Papiol, Carles Rodriguez, Eduard Romo, Llorenç Serrano i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb ECAS

2.- Novetats gestió invitacions al Ple del Parlament de 12 de juliol. Criteris.

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Repàs entitats i persones que subscriuen document.

4.- Situació Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania i propostes

5.- Preparació acte lúdic-festiu per al 15 de setembre

 

1.- Informació reunió amb ECAS

Diosdado informa de la reunió amb ECAS celebrada el mateix dia al matí, on a més d'informar detalladament sobre la proposta de llei, s'ha abordat la qüestió dels plans d'inserció social i laboral, i s'ha obert un interessant col·loqui de preguntes i respostes aclaridores.

 

2.- Novetats gestió invitacions al Ple del Parlament de 12 de juliol. Criteris.

S'informa que responsables del Parlament s'han posat en contacte amb representants de la Comissió Promotora per informar de la disponibilitat real de places a la tribuna de persones convidades al Parlament. Un cop descomptades les places que donen compliment a les sol·licituds dels diversos grups parlamentaris i del propi govern només queden 28 places per a satisfer la petició cursada de la Comissió Promotora en la relació de 97 invitacions cursada (49 per a la tribuna + 48 en sala annexa).

Davant la necessitat de reduir la xifra d'invitacions a la tribuna del ple es proposa fer una nova relació amb els següents criteris una vegada es descomptin aquelles invitacions que ja consten en les relacions d'altres grups parlamentaris o del govern, i si això supera l'aforament assignat, donar prioritat a les persones representants d'entitats que es van destacar en la recollida de signatures a la ILP, en el suport social, cívic i logístic durant la seva tramitació, i garantint la paritat de gènere. Un cop realitzada aquesta nova relació de 28 places en tribuna, la resta anirà a les sales annexes que s'habilitin on podran seguir el debat i votació sobre la proposta de llei.

 

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Repàs entitats i persones que subscriuen document.

Juanjo informa que després de realitzar les gestions en l'espai cívic de Calàbria 66 no és possible organitzar un pica-pica a l'estar reservada per a altres activitats la planta baixa que és l'únic espai que s'usa per als pica-pica. Es valora realitzar la part festiva de la celebració en un altre moment.

El desenvolupament de l'acte de celebració i compromís consistirà en la introducció que realitzaran en sengles intervencions Diosdado i Sixte, que consistirà bàsicament en una exposició sobre el recorregut de la ILP, la valoració de l'àmplia unitat aconseguida, destacar els aspectes més importants de la llei , així com la necessitat de defensar els compromisos signats.

A continuació, Montserrat Rosaura explicarà el procediment de lliurament dels Documents de reconeixement i compromís a les entitats i persones que l'hagin subscrit, informarà que a l'entrada de la sala es disposarà d'una taula perquè aquest compromís pugui ser signat "in situ "pels qui no hagin pogut signar fins a la data, també de la possibilitat de seguir signant-per aquelles entitats que per raons d'agenda o procediment no ho han pogut fer encara, com és el cas dels ajuntaments. També es distribuirà el Document a persones de la Comissió Promotora que per raons de malaltia com és el cas de l'arquebisbe emèrit Joan Godayol o Josep Mª Gasch no poden assistir (aquest document serà lliurat a Jaume Botey). Laura Marino anirà lliurant els documents a les entitats que seran citades per ordre alfabètic en els següents blocs, entitats cívico-socials, sindicats, organitzacions polítiques, ajuntaments, persones.

Es tancarà amb una crida a difondre la informació sobre la llei aprovada entre la ciutadania, a realitzar actes informatius per tot Catalunya, i s'avançarà l'objectiu d'un acte festiu-lúdic el 15 de setembre, data d'inici de l'aplicació de la Llei de la renda garantida de Ciutadania.

 

4.- Situació Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania i propostes

Després de presentar Sixte l'últim esborrany de la Guia informativa en el seu format més complet, i de proposar l'estructura del fullet informatiu més senzill, es proposa enviar els dos documents a Patrizia perquè iniciï el seu maquetació, pendent de conèixer l'administració pública on presentar les sol·licituds de complements de prestacions socials de l'estat. La primera publicació s'editarà com a primera versió, per tenir en compte en el desenvolupament de l'aplicació de la llei la possibilitat de noves edicions actualitzades. L'edició aquests materials tindran una versió per a la seva distribució per les xarxes, i una altra edició impresa de caràcter limitat per la Comissió Promotora, deixant a l'autonomia de les diverses entitats la impressió d'aquests materials informatius. Es revisarà el enmaquetado de la guia en els seus dos formats complet i reduït a la propera reunió el 18 de juliol.

 

5.- Preparació acte lúdic-festiu per al 15 de setembre

Sobre la proposta de realitzar aquest acte en la data de 15 de setembre s'explorarà per aquest ordre l'espai de la Plaça del Rei, Plaça dels Àngels, així com la reserva d'un espai tancat en previsió de mal temps. Es proposa anunciar aquesta convocatòria a l'acte de 14 de juliol. Es proposa realitzar des de ja les gestions per a la seva celebració, reserva d'espais, logística, grups musicals, equip de so, etc.

 

ACORDS

- Redistribuir les invitacions per al Ple del Parlament en funció de les limitacions i criteris establerts en el punt 2.

- Desenvolupar l'acte de 14 de juliol sobre la base del format establert en el punt 3.

- Preparar la emmaquetació de les guies informatives en el seu format extens i reduït.

- Iniciar la preparació d'un acte lúdic-festiu pel 15 de setembre.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimarts 18 de juliol de 2017 a les 17:00 hores al local de AICEC-ADICAE, carrer Creu dels Molers nº 13 (prop estació de metro de Poble Sec/sortida carrer Parlament, línia III)

Barcelona, 11 de juliol 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla