Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   29/06/2017

ACTA N º 98

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Jaume Botey, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Antoni Ferrer, Sixte Gargante, Patrizia Manzo, Laura Marino, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Carles Rodriguez, Eduard Romo,  Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Judit Borrell,Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Erika Fabregat, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Pilar Malla, Mingo Meseguer, Arcadi Oliveres, David Papiol i Pepe Rodado.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió Comissió de Treball del Parlament el 28 de juny

2.- Gestió d'invitacions al Ple del Parlament de Catalunya previst per al 12 de juliol

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Respostes fins ara. Format de l'acte

4.- Elaboració Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania

5.- Informació preparació actes informatius

 

1.- Informació reunió Comissió de Treball del Parlament el 28 de juny

Reunida la Comissió de Treball a les 9 hores del matí amb la presència dels representants dels grups parlamentaris de Junts pel Si, Ciutadans, PSC, Catalunya Si que espot, PP i CUP, i al no presentar-se cap esmena ni text alternatiu, el president de la Comissió Sr. Bernat Solé posa a votació el dictamen de la proposta de llei de la Renda garantida amb el següent resultat: vot a favor per unanimitat dels diputats/es dels grups presents. Després de la votació es va felicitar a la Comissió Promotora i el treball de la ponència.

El Dictamen aprovat es penjarà la propera setmana a la web del Parlament.

En no haver-se produït esmenes el text de la llei es votarà íntegrament en el Ple del Parlament. És possible que sobre determinats aspectes de la proposta de llei es produeixin abstencions d'algun grup parlamentari, però això no afectarà l'aprovació de la llei en la seva totalitat.

Després de conversar amb el relator de la ponència Sr. Chakir el Homrani aquest va informar que el Ple del Parlament on es votarà la llei se celebrarà el dimecres 12 de juliol a partir de les 17 hores, amb una durada aproximada de 2 hores. En la presentació de la proposta de llei també tindran la paraula els representants de la Comissió Promotora amb un temps de 15 minuts en conjunt.

 

2.- Gestió d'invitacions al Ple del Parlament de Catalunya previst per al 12 de juliol

S'informa de les gestions realitzades per cursar invitació a membres de la Comissió Promotora i als representants de les entitats que han donat suport a la RGC. Es dóna lectura de la relació d'entitats i s'esmenta a aquelles de les que no es disposa email actualitzat, o bé encara no han contestat. Fins al moment han confirmat la seva assistència 36 persones.

En funció del nombre de convidats que hi assisteixin, en cas de superar-se l'aforament de la sala del Ple, hi ha el compromís del relator de la ponència de gestionar l'habilitació d'una sala.

Es tornarà a insistir a les entitats que encara no han comunicat la relació de representants que assistiran, així com als ajuntaments que van donar suport amb mocions. Es planteja el termini de 7 de juliol per confirmar assistència i gestionar entrada al Parlament.

 

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Respostes fins ara. Format de l'acte

S'informa de la relació d'entitats que fins ara han comunicat la seva adhesió als termes del document de celebració i suport, que se'ls lliurarà en l'acte que se celebrarà el divendres 14 de juliol, a les 18:30 hores a la sala Auditori de l'espai cívic al carrer Calàbria 66 (prop d'estació de metro Rocafort, línia I).

La relació fins al moment és la següent:

Organitzacions polítiques: ICV, EUiA, JSC, Xarxa Socialisme 21, Comunistes Cat. En tramitació: Catalunya en comú, PSC, JERC, ERC, CUP, Procés Constituent, Barcelona en comú, ACP, etc.

Organitzacions sindicals: UGT Catalunya, Avalot-UGT, Amic-UGT; Co.bas. En tramitació: CCOO, IAC, USOC, CGT.

Organitzacions socials i cíviques: Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona, ​​Coordinadora d'assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, CONFAVC, Col·legi Oficial de Treball social de Catalunya, Front Cívic, Càritas, Associació cristianisme al segle XXI, Cristians pel Socialisme, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, Fundació Pere Manel, Casals dels Infants del Raval, Església Plural, Dempeus, ADICAE, Plataforma Lleida Social, Pastoral Obrera, Associació eradicar la pobresa, Coordinadora Social Guinardó, Associació de Veïns Parc Torre Roja Viladecans, Coordinadora de Sindicats i Col·lectius socials per la lluita obrera (CICLE). En tramitació: PAH, Observatori DESC, FAVB, Marea Pensionista, Assemblea Diversitat Funcional, Marea de Marees, Marea Blanca, ECAS, ACO, Enginyeria sense fronteres, Marxa mundial de Dones i altres organitzacions feministes, Oxfam-Intermón, Save the Children, Tercer sector, etc.

Ajuntaments: Es troba en tramitació, en la mesura que han d'aprovar els termes del document en els plens respectius. En l'àmbit municipal es considera obrir un període d'adhesions fins a finals de setembre.

Després de repassar la llista d'entitats de distribueixen responsabilitats entre els membres de la Comissió Promotora per fer gestions entre diverses entitats. També es proposa un termini fins al dilluns 10 de juliol per comunicar adhesió.

Sobre adhesions personals s'informa que s’han començat a rebre. També es proposa lliurar el document de reconeixement i compromís a entitats que s'han destacat en el suport a la Renda Garantida de Ciutadania en infraestructura i mitjans: Justícia i Pau, Fundació Maria Aurèlia Capmany, Casal de barri Pou de la Figuera, CONFAVC, Editorial Icària, etc.

Sobre el Format de l'acte de 14 de juliol: Es proposa el format de l'acte que consistirà en la presentació d'una primera valoració del dret aconseguit, el llarg camí recorregut, l'àmplia unitat construïda, amb un reconeixement a la feina i col·laboració de les persones i entitats. També l'explicació sobre els compromisos proposats, i la tasca col·lectiva d'informar del dret a la RGC a la ciutadania. Aquesta presentació seré efectuada pels representants de la Comissió promotora. A continuació, es donarà el document de reconeixement i compromís a les entitats que l'hagin subscrit, les quals tindran un breu temps per saludar.

Altres aspectes tècnics, gràfics, organitzatius de l'acte es tractaran en la següent reunió de la Comissió Promotora.

S'aprova amb lleugeres correccions formals el document de reconeixement i compromís, així com la base del disseny gràfic, es proposa incloure les signatures dels representants de la Comissió Promotora, i el requadre per a la signatura o segell de les entitats. Es proposa imprimir en dina4 i paper més gruixut i brillant.

Es planteja el format del cartell de convocatòria de l'acte del 14 de juliol.

 

4.- Elaboració Guia Informativa Renda Garantida de Ciutadania

Diosdado exposa un esquema de guia informativa. Intervenen Sixte, Jaume Botey, Montserrat Rosaura per proposar idees o temes que haurien de explicar-se. Es proposa que el més aviat possible Sixte i Diosdado redactin el primer esborrany, el qual es consultarà amb diverses entitats Col·legi oficial Treball social, Càritas, etc., per recollir les seves idees o aportacions. Aquesta guia, un cop finalitzada, es proposa distribuir-la per les xarxes, webs d'entitats, etc., i fer una edició impresa. Es proposa per a més endavant elaborar argumentari.

 

5.- Informació preparació actes informatius

S'informa de la preparació de diversos actes informatius organitzats per les diverses entitats per difondre el contingut de la llei: 4 de juliol acte a Barberà del Vallès i 9 de juliol acte a Viladecans amb presència de Diosdado 6 de setembre ACTE organitzat per UGT amb participació de Sixte, Diosdado, Núria Carrera; primera setmana de setembre acte a Cubelles.

 

ACORDS

 

- Continuar les gestions de les invitacions al Ple del Parlament el 12 de juliol. Termini de confirmació fins al divendres 7 de juliol.

- Prosseguir gestions adhesió document reconeixement i compromís. Termini Confirmació fins el dilluns 10 de juliol. S'acorda format Document a lliurar, així com proposta de cartell acte 14 de juliol.

- Redactar la guia informativa entre Sixte i Diosdado, i consultes a Col·legi Treball Social i Càritas.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 5 de juliol de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 30 de juny 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Joomla templates by a4joomla