Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   21/06/2017

ACTA N º 97

Assisteixen a la reunió: Neus Escofet, Erika Fabregat, Antoni Ferrer, Ramón Franquesa, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Abel Rodríguez, Carles Rodriguezi Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Luis Blanco, Judit Borrell,Jaume Botey, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba, Nuria Carrera, Laurent Faucheux,Agnés Felis, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Sixte Gargante,Nuria Lozano, Pilar Malla, Mingo Meseguer, Arcadi Oliveres, David Papiol, Montserrat Rosaura, Pepe Rodado, Eduard Romo,  Juanjo Salbia i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació última reunió de ponència de 20 de juny

2.- Previsió Ple del Parlament aprovació proposta de llei de la RGC. Invitacions.

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Proposta de Document i gestió.

4.- Política informativa

 

1.- Informació última reunió de ponència de 20 de juny

Diosdado informa de l'última reunió de la ponència celebrada el dimarts 20 de juny amb la participació de les persones ponents de tots els grups parlamentaris. En l'últim repàs del redactat del projecte de llei es corregeix l'artº5, apartat 4, es substitueix la frase "Una llar, entès com habitatge" per "una unitat familiar", i s'afegeix una nova disposició final per regular per reglament els casos en què convisquin en un mateix habitatge diverses unitats familiars. Partint del criteri que cadascuna d'elles podria accedir a la RGC.

S'accepta per unanimitat l'esmena transaccional presentada pel ponent del PSC Sr. Raul Moreno que substitueix el bloc d'esmenes relacionats amb els acords d'inclusió social i laboral.

L'esmena presentada pel ponent de Catalunya si que és Pot Sr. Joan Coscubiela sobre l'art 22 sobre l'òrgan de seguiment de la RGC obté majoria en la ponència amb el suport de Ciutadans, PSC i Catalunya sí que és pot, l'abstenció de Junts pel Si, i el vot en contra de CUP i PP.

Altres propostes presentades per diversos ponents s'acorden per consens.

La ponència finalitza el redactat de la proposta de llei amb la posició favorable de tots els grups parlamentaris i l'abstenció de Junts pel Si, en l'artº 25 sobre resolució administrativa de les sol·licituds i sobre la disposició addicional tercera apartats 2 i 3. En comptar aquests dos punts amb el suport majoritari de la resta de grups parlamentaris en la ponència queden inclosos en el redactat de la proposta de llei.

S'aixeca la sessió de la ponència entre felicitacions de tots els presents. Es preveu disposar del pre-dictamen el dijous 22 de juny. El relator Sr. Chakir el Homrani informa que el dimecres 28 de juny està prevista la reunió extraordinària de la Comissió de treball on es votarà el dictamen de la proposta de llei, i on es coneixerà si els grups parlamentaris presenten alguna esmena.

 

2.- Previsió Ple del Parlament aprovació proposta de llei de la RGC. Invitacions

El relator de la ponència Sr. Chakir el Homrani, informa que la data del ple del Parlament on es votarà l'aprovació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, serà possiblement el dimecres 12 de juliol a la tarda. La seva confirmació s'efectuarà en els propers dies.

A la reunió de la Comissió Promotora es proposa una primera relació de persones, entitats i representacions municipals a convidar al Ple del Parlament: Les persones membres de la Comissió Promotora, tant les que figuren en l'Acta de la seva constitució, com les que han participat i col·laborat al llarg d'aquest procés, persones que van col·laborar com fedatàries o voluntàries en la recollida de signatures, representants de les entitats cíviques, socials i polítiques que han donat suport a la RGC, representants dels 52 ajuntaments que van aprovar mocions de suport a la RGC,etc.

Quant es tingui la confirmació de la data del Ple, i un cop es conegui la disponibilitat d'espai per a estar presents en aquest Ple, es cursaran les invitacions donant un termini per enviar el nom i cognoms, DNI, de la persona o representant que assistirà, a efectes de gestionar la seva entrada al Parlament.

 

3.- Preparació acte de celebració i compromís. Proposta de Document i gestió.

Diosdado proposa unificar, en funció de les dates disponibles, els actes de celebració i compromís en un sol acte, el divendres 14 de juliol a la tarda a la sala d'actes de l'Espai Cívic al c /. Calàbria 66.

Es distribueix l'esborrany de document de reconeixement i compromís a les persones i entitats que, confirmin la seva adhesió als compromisos, i que es faria lliurament en el mateix acte.

Després d'incorporar dues petites modificacions es valida el text pendent de la seva repàs jurídic per Sixte.

Dit text amb els logos de la ilp RCG i el lema "Rescatem les persones" es lliura a Patrizia perquè realitzi diversos dissenys en format horitzontal en mides Dina 4 i Dina 3. També es valoren les opcions que apareguin els noms de les persones, entitats, i ajuntaments en el propi Document (el que afegeix una dificultat tècnica per a la seva impressió personalitzada), o s'entrega després de la seva signatura en un llibre específic.

D'altra banda, es valora que, si bé les persones i entitats tenen més facilitat per adquirir el compromís amb els termes del Document abans del 14 de juliol, els ajuntaments que van recolzar la RGC estan obligats per les seves normes de funcionament democràtiques a acordar-ho en el corresponent ple. Es proposa per als ajuntaments enviar-los el contingut del document, i després de la seva aprovació en els seus plens fer-los entrega el document de reconeixement i compromís en un acte específic en els mesos de setembre octubre.

Es proposa prendre les últimes decisions sobre això en la propera reunió de la Comissió Promotora.

 

4.- Política informativa

Es posa l'accent en les intervencions en l'objectiu de preparar una guia informativa de contingut senzill de comprendre per a la seva distribució entre la ciutadania i les entitats que donen suport a la RGC. També es proposa iniciatives d'assessorament a aquelles entitats que ho sol·licitin, particularment aquelles que tenen una relació directa amb les persones en situació de vulnerabilitat.

 

ACORDS

- Procedir a les gestions per conèixer la disponibilitat d'espais per a les invitacions al Ple del Parlament. Un cop es confirma la data del Ple cursar les invitacions donant un termini per a la resposta i poder gestionar les entrades al Parlament.

- Realitzar, de moment, un sol acte de celebració i compromís. Organitzar el lliurament del Document de reconeixement a persones i entitats en aquest acte. Preparar el seu lliurament posterior als ajuntaments que aprovin el contingut i compromisos del document.

 

- Redactar la guia informativa.

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 29 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 23 de juny 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla