Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   15/06/2017

ACTA N º 96

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Judit Borrell,Jaume Botey, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, David Cordoba,Neus Escofet, Erika Fabregat, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Eduard Romo, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Luis Blanco, Nuria Carrera, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Pilar Malla, Laura Marino, Mingo Meseguer, Arcadi Oliveres, David Papiol, Joan Paz, Marta Pocino, Pepe Rodado i Carles Rodriguez.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació sobre la reunió de ponència de 13 de juny

2.- Ple parlamentari sobre balanç resolucions emergència social de 14 de juny

3.- Proposta de no dissoldre la Comissió Promotora fins a la plena implementació de la Llei de RGC

4.- Preparació actes de celebració i Compromís

 

1.- Informació sobre la reunió de ponència de 13 de juny

Diosdado informa que a la reunió de la ponència del 13 de juny es va finalitzar la revisió general del redactat del projecte de llei, incloent les propostes de la Comissió Promotora sobre els dos punts que hi va haver conflicte en comptar amb el suport dels membres de la ponència de Catalunya si que és pot, Ciutadans, Cup i PSC, i l'abstenció de Junts pel si (la representant del PP no va estar en la reunió). Algunes esmenes dels diferents grups i de la mateixa Comissió Promotora van ser presentades en la reunió, però per raons d'horari es van ajornar a la propera reunió de la ponència. Aquestes esmenes són: la transaccional que presenta Ciutadans sobre l'article 11, punt 2, lletra F relativa a ampliar el termini d'absència a la residència habitual en casos excepcionals de malaltia greu o mort de familiars; les esmenes transaccionals del PSC sobre els acords d'inclusió social i laboral, art 22 ter, art 22 quart, art 22 cinquè, art 22 sisè, art 22 bis, i les esmenes 139 i 140; l'esmena transaccional de Catalunya si que és olla a l'artº 22 sobre l'òrgan de gestió de la RGC, dels representants de la Comissió Promotora sobre l'art 6, apartat 4 sobre Unitat familiar, nucli de convivència i llar independent, etc.

Es va fixar la propera reunió de la ponència per al divendres 16 de juny amb l'objectiu de resoldre les esmenes assenyalades, resoldre dos temes menors de caràcter tècnic, i si fos possible, finalitzar amb el Dictamen.

 

2.- Ple parlamentari sobre balanç resolucions emergència social de 14 de juny

Diosdado informa del desenvolupament del punt 3 del plenari del Parlament de 14 de juny que va abordar el balanç dels compliments del govern de la Generalitat a les resolucions aprovades en el ple monogràfic celebrat al març de l'any passat sobre mesures d'emergència social.

En el Ple de 14 de juny el president de la Generalitat MH Sr. Carles Puigdemont es va referir positivament l'acord signat pel govern i els representants de la Comissió Promotora el 15 de maig, i va anunciar la proximitat de l'aprovació de la proposta de llei un cop la ponència hagi finalitzat la seva feina. La consellera Sra. Dolors Bassa va informar amb més detall sobre el contingut del projecte de llei de la RGC que va valorar com una de les lleis més avançades de l'entorn en la lluita contra la pobresa i la cohesió social.

 

3.- Proposta de no dissoldre la Comissió Promotora fins a la plena implementació de la Llei de RGC

Diosdado informa sobre l'estructura i composició de la Comissió de gestió que farà el seguiment de la implementació de la RGC, caràcter paritari entre govern i entitats socials i econòmiques, amb vot de qualitat del president de la comissió nomenat pel govern. A la meitat de la Comissió formada per entitats socials i econòmiques seran presents les dues associacions municipalistes, la patronal, i les entitats socials. Les entitats socials que tenen vincles o participen en la Comissió Promotora, són minoria en el conjunt de la Comissió.

En previsió dels possibles conflictes que puguin desenvolupar-se en la implementació de la llei, Diosdado proposa mantenir en funcionament la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania fins a la plena implementació de la proposta de llei, incloent la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.

El caràcter unitari de la Comissió Promotora, el respecte aconseguit en la construcció d'una àmplia xarxa de suports i complicitats que han permès assolir els resultats coneguts, pot ser molt útil a l'hora de fer gestions o mobilitzar socialment davant la possibilitat de bloquejos i incompliments, o per impulsar l'actualització de l'IRSC.

Un cop s'hagi aprovat la llei pel Parlament i s'hagin gestionat les tasques informatives sobre aquesta, proposa una periodicitat de reunions més dilatada, al voltant de les dates de reunió de la Comissió de govern (aproximadament cada trimestre), o bé aquelles que puguin convocar-se amb caràcter extraordinari. En aquest funcionament es posa l'accent en la participació d'aquelles entitats socials que formen part de la Comissió de gestió.

A continuació, intervenen Manel Navarro, Ramon Franquesa, Rosa Cañadell, Neus Escofet, Joan Miquel, David Cordoba, Lluc Cahis, Patrizia Manzo, etc. La proposta de mantenir en funcionament la Comissió Promotora en els termes plantejats concita el suport general. També s'insisteix sobre la necessitat d'impulsar una política informativa i assessorament sobre la llei un cop s'hagi aprovada, perquè ningú es quedi sense sol·licitar-la per falta d'informació. També es fan observacions sobre l'ús del Twitter proposant que no s'enviïn informacions alienes a la RGC

 

4.- Preparació actes de celebració i Compromís

S'informa de la sol·licitud per al 14 de juliol de la Sala d'actes en l'espai Calàbria 66 per a l'acte de celebració i compromís amb els ajuntaments que van donar suport amb mocions la RGC. També s'estan fent gestions per fixar data i espai per a l'acte amb les persones i entitats que han col·laborat amb la RGC.

Diosdado es compromet a portar a pròxima reunió un esborrany sobre el text i objectius del compromís que es proposaria signar a persones, entitats i ajuntaments.

També s'ha de comunicar, un cop es conegui la data del Ple del Parlament en què s'aprovarà la llei, les invitacions als membres de la Comissió Promotora, representants d'entitats que han donat suport, i persones col·laboradores, per fer les oportunes gestions per a la seva entrada al Parlament i seguir el ple.

 

ACORDS

- Després de l'aprovació de la llei de la RGC es mantindrà en funcionament la Comissió Promotora fins a la plena implementació de la llei, en els termes proposats en el punt 3 d'aquesta acta.

- Impulsar les tasques informatives sobre la llei. Guia informativa, assessorament, etc.

- Cursar les invitacions al Ple del Parlament que aprovi la llei al conjunt de persones i entitats indicades en el punt 4 de l'Acta.

- Assegurar l'ús del Twitter per informar exclusivament sobre la RGC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 21 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 16 de juny 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla